1.11.2021
ID: 5247upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Od 20. októbra 2021 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ľudských práv na rok 2022. Žiadosti sú zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Vláda

Aktívny dialóg sociálnych partnerov pokračuje na 12. rokovaní tripartity

25.10.2021 - V pondelok 25. októbra 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo dvanáste rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska. Na rokovanie tripartity boli prizvaní a zúčastnili sa na nej aj hostia, zástupcovia združenia Klub 500.

Ministri Budaj a Vlčan uzavreli historickú dohodu, ktorá prispeje k reforme národných parkov a rozvoju slovenského vidieka

25.10.2021 - Ochrana prírody a biodiverzity a tiež trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, obzvlášť na území národných parkov, sú kľúčovými piliermi rozvoja slovenského vidieka. Zároveň sú rozhodujúce pre podporu mnohostranných úžitkov pre spoločnosť.

95 miliónov € na Prechod na čistú energiu

25.10.2021 - Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE dáva do pozornosti otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021-2027 – podprogram Prechod na čistú energiu.

Ministri Budaj a Vlčan uzavreli historickú dohodu, ktorá prispeje k reforme národných parkov a rozvoju slovenského vidieka

25.10.2021 - Ochrana prírody a biodiverzity a tiež trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, obzvlášť na území národných parkov, sú kľúčovými piliermi rozvoja slovenského vidieka. Zároveň sú rozhodujúce pre podporu mnohostranných úžitkov pre spoločnosť. V tejto súvislosti Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky, podpísal s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Samuelom Vlčanom Memorandum o spolupráci a porozumení pri realizácii novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Ide o dohodu dvoch kľúčových ministerstiev pri presadzovaní záujmov ochrany prírody a pozdvihnutia života ľudí v regiónoch Slovenska.

Slovensko posilní spoluprácu s Gréckom v oblasti krízového manažmentu a civilnej
ochrany

26. 10. 2021 - Minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner v utorok 26. októbra 2021 odcestovali na dvojdňovú zahraničnú cestu do Grécka. Ide o prvú návštevu ministra vnútra SR v Grécku po 27 rokoch, ktorá zároveň nadväzuje na oficiálnu návštevu predsedu vlády SR v Grécku po 27 rokoch, ktorá zároveň nadväzuje na oficiálnu návštevu predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Aténach pred necelým mesiacom. Agenda slovenského ministerstva vnútra je v Grécku v pôsobnosti piatich ministerstiev. Hlavnými témami utorkových rokovaní boli najmä pandémia koronavírusu a ochrana obyvateľstva pri mimoriadnych situáciách.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ľudských práv na rok 2022

26. 10. 2021 - Od 20. októbra 2021 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ľudských práv na rok 2022. Žiadosti sú zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Vyčlenených je celkovo 769 500 EUR.

Samit ministrov poľnohospodárstva Iniciatívy Troch morí

26.10.2021 - Začiatkom týždňa sa v poľskom Krakowe uskutočnilo stretnutie ministrov poľnohospodárstva krajín regiónu 3SI za účasti eurokomisára pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowskeho. Podujatie poskytlo priestor na diskusiu, výmenu názorov, ako aj hľadanie spoločných pozícií v dôležitých otázkach týkajúcich sa budúcnosti poľnohospodárstva v regióne Trojmoria,  a to aj s ohľadom na súčasnú krízu v súvislosti s pandémiou COVID-19. Slovenskú republiku zastupoval na samite ministrov štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Milan Kyseľ.

Vláda podporuje reformu národných parkov

27.10.2021 - Po tom, čo akademická a vedecká obec vyjadrila svoju jednoznačnú podporu reforme národných parkov, novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zabezpečí národným parkom náležitú ochranu, dnes jednomyseľne odobrila aj vláda SR.

Nórske fondy posúvajú Slovensko k zelenej Európe

27.10.2021 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo 9 projektov za 5,6 mil. eur, ktoré prispejú k zachovaniu biodiverzity a zmierňovaniu dôsledkov klimatickej krízy. Vďaka projektom, financovaných z Nórskych fondov, sa obnoví 21 mokradí v 6-tich krajoch Slovenska a tiež sa zvýši povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Výzva Zelená nafta

27.10.2021 - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje druhú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.62978 v znení dodatku č. 2. Výzva je  určená pre žiadateľov, ktorí si v termíne prvej výzvy (od 16. augusta 2021 do 17. septembra 2021) žiadosť nepodali. Vychádzame tak v ústrety požiadavke samotných poľnohospodárov, aby si mohli uplatniť štátnu pomoc, ak v prvom termíne podať žiadosť nestihli. V rámci prvej výzvy prijala PPA 2462 žiadostí v celkovej výške 26 067 324,51 EUR. Poľnohospodári majú takto šancu vyčerpať celú sumu 30 miliónov EUR, vyčlenenú na tento účel.

Vláda preplatí obciam vyše 70-tisíc eur za záchranné práce pri mimoriadnych udalostiach

27. 10. 2021 - Vláda uhradí samospráve výdavky vo výške 71 394 eur za záchranné práce vykonané počas 7 mimoriadnych situácií vyhlásených v súvislosti s piatimi druhmi mimoriadnych udalostí. Návrh na úhradu výdavkov schválila vláda na rokovaní v stredu 27. októbra 2021.Z vyčlenenej sumy majú byť pokryté výdavky spojené s havarijným stavom mosta vo Svite vo výške 6775 eur. Za záchranné práce pri požiaroch v obciach Bardejov, Poprad a Žehra má štát zaplatiť spolu 42 220 eur. Snehová kalamita v Trebišove si vyžiadala náklady vo výške 15 472 eur.  Na záchranné práce po zosuvoch pôdy v obci Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou má ísť 3571 eur. Za opatrenia prijaté v súvislosti s víchricou v Gemerskej Vsi v okrese Revúca má vláda uhradiť 3354 eur.
Opodstatnenosť požiadaviek obcí na úhrady verifikovali okresné úrady.  

Vicepremiérka Remišová: Strategický plán pre čerpanie 12,8 miliardy eur sme odovzdali Bruselu

27. 10. 2021 - Plán na čerpanie takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov je pripravený. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR odoslalo Európskej komisii návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027. „Ide o kľúčový dokument, ktorý definuje konkrétne priority, oblasti a podmienky, ako bude Slovensko čerpať 12,8 miliárd eur z nového eurofondového balíka v rokoch 2021 – 2027,“ zdôraznila podpredsedníčka vlády Veronika Remišová.

Spustli sme výberové konanie na nomináciu do funkcie člena Rady banky – EXIMBANKA SR

27.10.2021 - Ministerstvo financií SR vyhlasuje výberové konanie na nomináciu do funkcie člena Rady Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKY SR.  Rovnako ako v prípade výberu prezidenta finančnej správy a predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ministerstvo financií SR plní ďalší sľub a otvoreným procesom tvorí správny precedens smerom do budúcnosti.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky si dovoľuje touto cestou osloviť kvalifikované uchádzačky a uchádzačov k prihláseniu sa do výberu na nomináciu do funkcie člena Rady banky.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Rezort diplomacie predstavuje stredoškolákom rozvojové aspekty činnosti OSN

27.10.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Ingrid Brocková dnes (27. októbra 2021) otvorila na pôde bratislavskej Novej Cvernovky interaktívne podujatie pre študentov stredných škôl o poslaní a význame Organizácie Spojených národov (OSN).

Slovensko je pripravené naďalej pomáhať Grécku pri zvládaní migračných vĺn

28. 10. 2021 - Minister vnútra Roman Mikulec a štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner v stredu 27. októbra2021  počas druhého dňa návštevy Grécka rokovali s gréckym ministrom pre migráciu a azyl Notisom Mitarachim. Hlavnou témou stretnutia boli otázky migrácie a azylu, v ktorých slovenská aj grécka strana zdieľajú viacero spoločných postojov. Ministri Slovenska a Grécka zdôraznili potrebu efektívne chrániť vonkajšie hranice EÚ. „V boji  s nelegálnou migráciou je kľúčová spolupráca s tretími krajinami, návratová politika a účinná ochrana vonkajšej schengenskej hranice, pričom je nutné posilniť pôsobnosť Frontexu v tomto smere,” povedal slovenský minister vnútra, ktorý zároveň ocenil úsilie a výsledky Grécka pri monitorovaní hranice.

Minister I. Korčok: Srbsko je naším najväčším obchodným partnerom v regióne, je aj v našom záujme podporovať jeho budúce členstvo v EÚ

28.10.2021 - Na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka pricestoval vo štvrtok 28. októbra do Bratislavy na oficiálnu návštevu minister zahraničných vecí Srbskej republiky Nikola Selaković. Ministri zhodnotili vzájomnú spoluprácu, pričom sa zhodli, že v ekonomicko-obchodnej oblasti je stále priestor pre jej posilnenie. Výbornou príležitosťou na to bude medzivládna slovensko-srbská komisia pre hospodársku spoluprácu, ktorá sa uskutoční 9. a 10. novembra 2021 v Bratislave pod vedením ministrov hospodárstva. Jej súčasťou bude aj podnikateľské fórum

Agrorezort podáva pomocnú ruku samosprávam

28.10.2021 - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ponúka pomocnú ruku samosprávam na Slovensku v prípade, že identifikujú výskyt diviačej zveri vo svojich intravilánoch. Na základe príkazu hlavného veterinárneho lekára SR prof. Jozefa Bíreša a v zmysle zákona o poľovníctve nie je možný lov diviačej zveri v intravilánoch miest a obcí v súčinnosti s poľovníckou obcou. MPRV SR preto mimoriadne zriadilo e-mailovú adresu, na ktorú môžu predstavitelia samospráv zasielať informáciu o takomto výskyte a zároveň žiadosť o intervenciu zo strany veterinárnych lekárov SR.

Ministerka spravodlivosti na Medzinárodnej konferencii na podporu ľudských práv a demokracie

28. 10. 2021 - Spolu s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivanom Korčokom dnes ministerka spravodlivosti Mária Kolíková otvorila na pôde rezortu diplomacie medzinárodnú konferenciu. Hlavnou témou konferencie je posilnenie demokracie a základných práv a slobôd v zahraničnej politike. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia medzinárodných organizácií, občianskeho sektora, zastupiteľských úradov aj médií.

Ôsma konferencia zmluvných strán Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe

28.10.2021 - V dňoch 26. až 28. októbra 2021 sa v sídle UNESCO v Paríži konala 8. konferencia zmluvných strán Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe, na ktorej sa zúčastnili delegáti z členských štátov UNESCO a zmluvných strán dohovoru. Zasadnutie sa koná pravidelne každé dva roky a predstavuje najvyššie rozhodovacie fórum dohovoru.

Európska Komisia robí program Erasmus+ a Európsky zbor solidarity inkluzívnejšími

28.10.2021 - V piatok 22. októbra 2021 prijala Európska Komisia rámec opatrení na zvýšenie inkluzívnosti a rozmanitosti programov Erasmus+ a pre Európsky zbor solidarity na obdobie 2021 - 2027. Opatrenia napĺňajú záväzok predsedníčky Komisie von der Leyenovej podstatne posilniť oba programy, a to nielen tým, že umožnia oveľa väčšiemu počtu ľudí možnosť vzdelávania alebo dobrovoľníctva v inej krajine, ale najmä osloviť čoraz väčší počet ľudí s obmedzenými príležitosťami.

Kilečko 2 putuje do pripomienkového konania s 207 opatreniami

28. 10. 2021 - Podnikatelia na Slovensku sa môžu tešiť na ďalšie zmeny. Ministerstvo hospodárstva SR totiž predkladá už avizovaný balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2 do medzirezortného pripomienkového konania. Vláda by o ňom mohla rokovať koncom novembra. Ako ďalej informoval minister hospodárstva Richard Sulík, z podnetov, ktoré dostali od podnikateľov, zaradili pôvodne do balíčka 469. Po sérii rokovaní do ďalšieho legislatívneho procesu pokračuje materiál obsahujúci konečných 207 opatrení.

S. Síthová: Inkluzívne vzdelávanie čaká výrazná podpora

29.10.2021 - Ministerstvo školstva zavádza komplexné riešenia v oblasti inklúzie. V zákone sa po prvýkrát objavuje definícia inklúzie, zavádzajú sa školské podporné tímy, definuje sa reforma poradní, rozširujú sa možnosti dokončenia základnej školy. Rezort tiež pripravil stratégiu na zníženie prepadávania a z Plánu obnovy vyčlenil prostriedky na doučovanie, reformu poradenského systému aj na debarierizáciu budov škôl.

Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027″

29.10.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnilo na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/ a https://www.enviroportal.sk/sk/eia návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“ a správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Ministerka vo Francúzsku o súdnej mape, správnom súdnictve aj väzenstve

29. 10. 2021 - Paríž. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na pozvanie francúzskeho ministra spravodlivosti navštívila Paríž. S predsedom tamojšieho mestského súdu diskutovala o súdnej mape, keďže aj Francúzsko si prešlo reorganizáciou súdov, priebežne v nej pokračuje a práve predseda tohto súdu stál pri uvedenej reforme. Na návšteve Štátnej rady, ktorá je istou dvojičkou k nášmu novému Najvyššiemu správnemu súdu, prebrala fungovanie správneho súdnictva v oboch krajinách a dohodla ďalšiu spoluprácu týchto inštitúcií. Okrem toho navštívila aj Parížsku väznicu La Santé a napokon absolvovala bilaterálne stretnutie s francúzskym ministrom spravodlivosti, s ktorým diskutovala výzvy a skúsenosti pri reformách v oblasti súdnictva a väzenstva.

Pri zákone o rozpočtovej zodpovednosti musí ísť politika bokom

29.10.2021 - Ekonómovia, ktorí sa zúčastnili Konferencie o budúcnosti Európy opäť vyzvali na urýchlenú dohodu o prijatí ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a zákona o výdavkových limitoch. Potrebu nevyhnutného schválenia zákonov prezentoval na konferencii aj štátny tajomník ministerstva financií Ľuboš Jančík.
 

NRSR

Gastrolístky a finančné príspevky na stravovanie sa zrovnoprávnia

26. 10. 2021 - Gastrolístky aj finančné príspevky na stravovanie sa zrovnoprávnia. Do výšky 55 % sumy stravného obe formy príspevku nebudú zdanené. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR hlasmi 95 zo 131 prítomných poslancov. Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh šéfa parlamentného finančného výboru Mariána Viskupiča (SaS), ktorý zásadne zmenil pôvodný návrh zákona. Novela Zákonníka práce totiž v pôvodnom znení mala ambíciu, aby gastrolístok aj finančný príspevok neboli zdanené do výšky sumy stravného. To však podľa Viskupiča rozporovalo ministerstvo financií a žiadalo, aby sa novela zákona upravila tak, aby nemala dosah na verejné financie.

R. Sulík zostáva vo funkcii ministra hospodárstva, plénum ho podržalo

27. 10. 2021 - Richard Sulík (SaS) ustál pokus o jeho odvolanie a zostáva tak vo funkcii ministra hospodárstva. Plénum Národnej rady (NR) SR ho v stredu podržalo. Za jeho odvolanie hlasovalo 50 zo 136 prítomných poslancov. Návrh na vyslovenie nedôvery Sulíkovi iniciovali poslanci opozičného Smeru-SD. Za vyslovenie nedôvery Sulíkovi hlasoval Smer-SD, ĽSNS aj väčšina nezaradených poslancov okrem Tomáša Valáška, Miroslava Kollára, Juraja Šeligu a Jany Žitňanskej, ktorí boli proti. Proti boli aj poslanecké kluby OĽANO, Sme rodina a SaS. "Doterajšie verejné vyhlásenia a praktická nečinnosť pána Sulíka ako ministra hospodárstva SR potvrdzujú absolútnu nespôsobilosť pána Sulíka na výkon tejto mimoriadne dôležitej exekutívnej funkcie," konštatovali poslanci v odôvodnení návrhu. Vyčítali mu napríklad situáciu okolo rastu cien energií, kde Sulík podľa predkladateľov nepredstavil jediné "racionálne" riešenie. Nezvládol podľa nich ani prípravu a otvorenie slovenského pavilónu na svetovej výstave Expo. Opoziční poslanci sa v rozprave dotkli aj témy nadobudnutia ranča v Austrálii či maturitného vysvedčenia Sulíka.

Poslanci zvolili J. Bednára za člena Správnej rady TASR

27. 10. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu zvolili za člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) pre oblasť žurnalistiky Jozefa Bednára. Vo voľbe získal najviac hlasov spomedzi štyroch kandidátov. Za jeho zvolenie bolo 63 poslancov, proti boli 11 a 33 sa zdržali. Parlament zvolil člena Správnej rady TASR na funkčné obdobie do 26. februára 2024, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia. Doterajší člen správnej rady Árpád Korpás sa vzdal svojej funkcie 17. mája. Správna rada dohliada na plnenie úloh, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú zo zákona, volí a odvoláva generálneho riaditeľa. Okrem iného tiež schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja TASR, návrh jej rozpočtu či účtovnej uzávierky, výročnú správu o činnosti a hospodárení TASR, návrhy na podnikateľské zámery, kontroluje hospodárenie agentúry a nakladanie s jej majetkom. Prerokováva i návrhy, podnety a sťažnosti týkajúce sa činnosti tlačovej agentúry.

Predseda NRSR Boris Kollár si uctil Štefánika i Masaryka pri príležitosti 103. výročia vzniku ČSR

28. 10. 2021 - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) si uctil pamiatku Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka. Urobil tak pri príležitosti 103. výročia vzniku prvej Československej republiky (ČSR). TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Na Slovensku si 28. október pripomíname ako štátny sviatok Deň vzniku samostatného československého štátu. Minulý rok bol tento deň ešte pamätným dňom, parlament však prijal zmenu legislatívy. Tento rok si pripomíname už 103. výročie vzniku ČSR. Národný výbor československý v Prahe prijal 28. októbra 1918 zákon o vytvorení samostatnej ČSR, vyhlásil jej vznik a prevzal štátnu moc. Vznik prvej ČSR mal výrazný podiel aj na zachovaní národného bytia Slovákov. Štefánik a Masaryk boli významnými osobnosťami spojenými so vznikom ČSR.

Vašečka zvolá mimoriadny výbor k novele zákona o VŠ, chce riadnu diskusiu

28. 10. 2021 - Novele vysokoškolského zákona by sa mal venovať Výbor Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na mimoriadnom rokovaní. Informoval o tom predseda výboru Richard Vašečka (OĽANO) na štvrtkovej tlačovej konferencii. Termín rokovania avizoval na nasledujúci týždeň, v stredu alebo vo štvrtok (3. alebo 4. 11.). Vašečka poukázal na výhrady k novele zákona o vysokých školách (VŠ), ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Chce preto iniciovať riadnu poctivú diskusiu oboch strán, teda zástupcov vysokých škôl aj rezortu školstva. "Považujeme novelu vysokoškolského zákona za dôležitú, kľúčovú, pretože vysoké školstvo a jeho kvalita je pre Slovensko mimoriadne dôležitá," podčiarkol Vašečka. Poznamenal, že v konečnom dôsledku o novele rozhodnú poslanci, preto nechce strácať čas, a kým príde novela do parlamentu, navrhuje diskusiu oboch strán, ktorá by podľa neho mohla prispieť aj k transparentnejšiemu procesu prijatia novely.

Komisia pre energetiku a obehové hospodárstvo diskutovala o dopadoch zdražovania energií na priemysel

28. 10. 2021 - V stredu 27. októbra 2021 sa uskutočnilo v poradí štvrté zasadnutie Komisie pre energetiku a obehové hospodárstvo pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, ktorého témou boli možnosti zníženia negatívnych vplyvov rastúcich cien energií a emisných povoleniek na priemysel. Zasadnutia sa okrem členov výboru a komisie zúčastnili štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík, riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok a prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga.

Prezident

Prezidentská kancelária získala ocenenie SDGs za príspevok k ochrane klímy

26.10.2021 - Kancelária prezidenta SR získala v utorok 26. októbra 2021 ocenenie SDGs za príspevok k Cieľom udržateľného rozvoja. Nadácia Pontis ocenila projekt Zelenej kancelárie v kategórii verený sektor za príspevok k cieľu ochrany klímy. Prezidentská kancelária má ambíciu stať sa do roku 2030 prvým uhlíkovo neutrálnym úradom na Slovensku a zároveň byť inšpiráciou aj pre ďalšie verejné inštitúcie. Podrobný plán projektu Zelená kancelária predstavila prezidentka Zuzana Čaputová v septembri 2020. Efekt prijatých opatrení sa už prejavil na znížení uhlíkovej stopy. Odovzdávanie ocenení bolo súčasťou podujatia Business Leaders Forum CSR Summit 2021. Odborná komisia pri projektoch posudzuje napr. ich inovatívnosť, inšpiratívnosť, či reálne výsledky.

Výročie vzniku ČSR je konečne aj štátnym sviatkom

28.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová si vo štvrtok 28. októbra 2021 pri príležitosti štátneho sviatku pripomenula 103. výročie vzniku Československa. Zároveň si uctila pamiatku M. R. Štefánika a T. G. Masaryka položením vencov k ich pamätníkom na bratislavskom nábreží. Prezidentka ocenila, že prvýkrát v dejinách samostatnej Slovenskej republiky si výročie vzniku ČSR pripomíname ako štátny sviatok. "Nebyť Československa, neexistovalo by pravdepodobne ani dnešné Slovensko. Vznik Československej republiky v októbri 1918 je jednou z najvýznamnejších udalostí našich moderných dejín. Z ľudu hovoriaceho slovenským jazykom sa po roku 1918 stal subjekt vlastných dejín, lebo získal to, čo mu dovtedy bolo odopreté: štátny rámec pre svoj politický, ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj."

Hodnoty spojené s prvou republikou sú dôležité aj dnes

28.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová poskytla pri príležitosti výročia vzniku Československa rozhovor Českej televízii. Okrem iného v ňom uviedla, že hodnoty, ktoré sa spájajú s prvou republikou, ako sú demokracia a pravda, sú dôležité aj v súčasnosti. V súvislosti so slovami prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka "Pravda víťazí" prezidentka podotkla, že pravda ako hodnota dostáva v tomto období veľmi zabrať. Podľa nej sa nedokážeme zhodnúť na tom, čo pravda je. "Spochybňuje sa odbornosť, nemáme úctu k vzdelanosti. Musíme byť odhodlaní dopracovať sa k pravde."

Prezidentka zaslala blahoprajný list M. Zemanovi k výročiu vzniku ČSR

28.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala pri príležitosti 103. výročia vzniku Československej republiky a štátneho sviatku, ktorým si toto výročie pripomíname, blahoprajný list prezidentovi ČR Milošovi Zemanovi.
Prezidentka v liste zdôraznila, že vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov v roku 1918 bol zásadnou udalosťou v existencii našich národov. „Aj keď sa naše cesty po niekoľkých desaťročiach pokojne rozišli, obe naše, dnes samostatné, republiky si spoločne pripomínajú 28. október ako mimoriadny míľnik našej histórie. Česká republika je pre väčšinu Slovákov najbližší štát nielen geograficky, ale najmä ľudsky.“

Prezidentka podpísala zákon o verejnom obstarávaní

28.10.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 28. októbra 2021 zákon zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk