6.12.2021
ID: 5284upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 2. decembra 2021 svoje rozhodnutie z 10. novembra 2021 v prípade Magát proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú. Sťažovateľ namietal neprimeranú dĺžku konania podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane práv a základných slobôd. So sťažnosťou sa štyrikrát obrátil na ústavný súd.

Vláda

Členské štáty sa dohodli na smerovaní pri pravidlách pre digitálny trh

29. 11. 2021 - Rada pre konkurencieschopnosť a rast schválila návrhy všeobecných smerovaní dvoch veľmi dôležitých digitálnych predpisov – Akt o digitálnych trhoch a Akt o digitálnych službách. Všeobecné smerovanie predstavuje pozíciu, s ktorou Rada vstupuje do rokovaní s Európskym parlamentom pre dosiahnutie dohody na konečných zneniach návrhov.  Slovensko na rokovaniach zastupoval štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec, ktorý podporil všeobecné smerovania oboch návrhov.
 
Vicepremiérka Remišová: Rozvoj súčasnej kultúry a umenia podporíme grantmi vo výške takmer 1,4 milióna eur

29. 11. 2021 - Pokračujeme v podpore kultúry a umenia. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) rozdelí medzi osem projektov takmer 1,4 milióna eur z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a zo štátneho rozpočtu. Slovenská národná galéria, občianske združenia BRAK či Post Bellum SK a ďalší uspeli v tretej výzve programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorý spravuje ministerstvo investícií.

Vyhodnotenie pomoci cestovným kanceláriám: Vyše 30 miliónov eur pre 42 subjektov

29.11.2021 - Ministerstvo financií SR pomohlo 42 cestovným kanceláriám preklenúť náročné pandemické obdobie. V čase, keď museli vracať svojim klientom peniaze za neuskutočnené zájazdy, im ministerstvo financií poskytlo vyše 30 miliónov eur vo forme návratných finančných výpomocí. Cestovné kancelárie mohli poskytnuté financie využiť na vrátenie záloh klientom za stornované zájazdy, respektíve na zaplatenie záloh na novo zazmluvnené hotely v prípadoch, ak sa s klientmi dohodli na náhradnom pobyte. Návratná finančná výpomoc pre cestovné kancelárie je splatná do štyroch rokov od jej poskytnutia. Cestovným kanceláriám bola poskytnutá zvýhodnená úroková sadzba počas celého obdobia jej splácania: pre malé a stredné podniky je vo výške 0,49 % p. a. a pre veľké podniky 1,01 % p. a.
Ingrid Brocková na pražskom Fóre Hospodárskych novín na tému Ženy inovátorky:

Slovensko musí viac podporovať rozvoj výskumu a inovácií a nemôže zabúdať na potenciál žien

30.11.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (30. novembra 2021) spoločne s veľvyslancom SR v Českej republike Rastislavom Káčerom, spoluzakladateľkou spoločnosti Sensoneo Andreou Basilovou, riaditeľkou Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Máriou Bielikovou a zakladateľkou firmy Matsuko, víťazkou ocenenia European Tech Women Awards 2020 Máriou Virčíkovou diskutovala na podujatí Hospodárskych novín na tému Ženy inovátorky.
 

Martin Klus v Barcelone: Mier a prosperita v krajinách za vonkajšími hranicami EÚ, vrátane južného susedstva, úzko súvisí s našou vlastnou stabilitou a bezpečnosťou

30.11.2021 - „Napriek svojej polohe v strednej Európe si Slovenská republika uvedomuje, že región Stredozemného mora nemožno chápať len ako hranicu medzi Európou a Afrikou či Blízkym východom. Vnímame, že je to región plný príležitostí a ambicióznych partnerstiev, ktoré majú potenciál priniesť prosperitu na oboch brehoch. Mier a stabilita v susedstve Európskej únie (EÚ) totiž úzko súvisí s našou vlastnou bezpečnosťou. Preto podporujeme rozvoj demokratickejšieho, ambicióznejšieho a ekologickejšieho južného susedstva EÚ založeného na spoločných hodnotách a princípoch. Slovensko je pripravené podeliť sa o svoje skúsenosti a podporiť konkrétne projekty či iniciatívy napríklad aj v oblastiach udržateľného rozvoja miest a klimatických opatrení, inkluzívneho rastu, zamestnanosti mladých ľudí či mobility študentov.“
 
Pri výbere prezidenta PZ sa posilní vplyv ministra vnútra

30. 11. 2021 - Kompetencie ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru  a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby sa majú posilniť. Vyplýva to z novely zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorú 30. novembra 2021 schválili poslanci Národnej rady SR. Verejné vypočutia pred výborom budú mať iba konzultačný charakter, minister nimi nebude viazaný. Odvolať šéfa polície, ale aj inšpekcie bude možné aj bez udania dôvodu.

Verejné vypočutie riaditeľa Centra pre hospodárske otázky

30. 11. 2021 - Ministerstvo hospodárstva sa chce pri rozhodovaní riadiť viac dátami a podloženými analýzami. Preto aj posilňuje svoju analytickú jednotku – Centrum pre hospodárske otázky (CPHO). Jej nový riaditeľ Kamil Boros na verejnom vypočutí odprezentuje svoju víziu rozvoja a fungovania centra, predstaví krátkodobé a dlhodobé ciele. V prílohe si môžete pozrieť životopis, víziu a prezentáciu šéfa Centra pre hospodárske otázky. Verejné vypočutie riaditeľa CPHO bude možné sledovať naživo 7. decembra naživo o 10:00 na facebooku MH SR.

Minister J. Naď podal v parlamente správu o činnosti Vojenského spravodajstva, prečítať si ju môže aj verejnosť

01.12.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v priestoroch rezortu prijal veľvyslanca Indickej republiky J. E. Shri Vanlalhuma. Pri tejto príležitosti partneri diskutovali o možnostiach oficiálnej návštevy ministra obrany SR v Indii v marci 2022, ako aj o možnostiach a potenciáli rozvoja bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. „Spolupráca medzi Slovenskom a Indiou v obrannom priemysle má históriu siahajúcu až do bývalého Československa. Máme záujem na ňu nadviazať. Ďalší priestor na zintenzívnenie spolupráce vidíme napríklad vo výcvikovej činnosti či vojenskom vzdelávaní,“ uviedol na rokovaní minister J. Naď.

Minister J. Naď vidí priestor na zintenzívnenie spolupráce s Indiou

01.12.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes informoval poslancov Národnej rady SR o činnosti Vojenského spravodajstva za rok 2020, ktorá hovorí o plnení úloh, bezpečnostnej situácii doma aj vo svete a tiež o trendoch a zisteniach v oblasti obrany a bezpečnosti. „Správa sumarizuje mimoriadne dôležité poznatky pre zabezpečenie obrany a obranyschopnosti našej krajiny. Ich zverejnením zároveň poskytujeme aj širokej verejnosti možnosť oboznámiť sa so zmenami v bezpečnostnom prostredí a identifikovanými hrozbami. Verím, že to môže napomôcť k budovaniu jej odolnosti,“ vyzdvihol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Pripravujeme výzvu na podporu dlhodobej starostlivosti na Slovensku

01.12.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti bude možné získať finančné zdroje na budovanie a rekonštrukciu vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Rezort práce preto spúšťa informačné stretnutia so zainteresovanými subjektami. Záujemcom o podporu chce poskytnúť informácie o plánovaných podmienkach s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu pripravenosť projektov. Vyhlásenie výzvy z Komponentu č. 13 Plánu obnovy a odolnosti sa predpokladá v marci 2022. Na tento účel je vyčlenených viac ako 192 miliónov eur.

Bilancia štátneho rozpočtu

01.12.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v priestoroch rezortu prijal veľvyslanca Indickej republiky J. E. Shri Vanlalhuma. Pri tejto príležitosti partneri diskutovali o možnostiach oficiálnej návštevy ministra obrany SR v Indii v marci 2022, ako aj o možnostiach a potenciáli rozvoja bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. „Spolupráca medzi Slovenskom a Indiou v obrannom priemysle má históriu siahajúcu až do bývalého Československa. Máme záujem na ňu nadviazať. Ďalší priestor na zintenzívnenie spolupráce vidíme napríklad vo výcvikovej činnosti či vojenskom vzdelávaní,“ uviedol na rokovaní minister J. Naď.Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 151,9 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 133,2 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 18,7 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2021 schodok vo výške 5 217,8 mil. eur.

Minister Korčok na rokovaní ministrov zahraničných vecí NATO v Lotyšsku: Narúšanie suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny a Gruzínska má dopady aj na bezpečnosť Slovenska

01.12.2021 - Druhý deň rokovania ministrov zahraničných vecí NATO v Rige pokračoval rokovaním s ministrami zahraničných vecí Ukrajiny a Gruzínska.
 „Bezpečnosť Ukrajiny aj Gruzínska a porušovanie ich suverenity a územnej celistvosti má priamy dopad aj na bezpečnosť Slovenska. Aj preto Slovensko dlhodobo poskytuje pomoc a podporu obidvom krajinám v reformách a ich euroatlantickom úsilí. Som rád, že v spoločnej diskusii hľadáme možnosti, ako túto pomoc a spoluprácu ďalej posilňovať. Osobitne v čase, kedy sa bezpečnostná situácia v ich okolí zhoršuje,“ vyhlásil minister Ivan Korčok.


Prvý december je Národným dňom tiesňovej linky 112

01. 12. 2021 - Za prvých 10 mesiacov roku 2021 operátori zaznamenali viac ako 825 tisíc volaní na tiesňovú linku, prijali takmer 16 tisíc SMS správ a 2,7-tisíc volaní prostredníctvom eCall. Najčastejšie prichádzajú volania z Košického a najmenej z Trenčianskeho kraja.

Tlačové vyhlásenie k uloženiu pokuty MPSVR SR od UVO SR

01.12.2021 - Podmienky Rámcovej dohody o prevádzkovaní elektronického transakčného systému na základe zadávania zákazky na poskytnutie služby na predmet „Elektronický transakčný systém pre rezort MPSVR SR“, uzavrelo predchádzajúce vedenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 12.júna 2019, a to na ďalšie 4 roky, teda na dobu určitú do 15. júna 2023.

I. Husár: Národné športové zväzy a národné športové organizácie nepocítia v tejto ťažkej dobe finančný výpadok a dostanú sumu, ktorá bola pôvodne zazmluvnená

01.12.2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozdelí takmer 1,7 milióna eur národným športovým zväzom a národným športovým organizáciám ako kompenzáciu za nižší odvod
z lotériových hier v roku 2021. Pridá sa tak k Ministerstvu financií SR, ktoré na účel finančnej podpory športu prostredníctvom národných športových zväzov a národných športových organizácii vyčleňuje sumu 2 milióny eur.

Gröhling: Vyše 1300 učiteľom preplácame rozširujúce a doplňujúce štúdium na vysokých školách

01.12.2021 - Ministerstvo školstva v júli predstavilo výzvu na zvýšenie kvalifikácie učiteľov. Kým doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium bežne stojí učiteľov približne 400 eur za semester, tento semester ho ministerstvo školstva učiteľom preplatí.

Vicepremiérka Remišová: Ako kompenzáciu za Brexit Slovensko dostane vyše 36 miliónov eur

01.12.2021 - Milióny eur navyše pre Slovensko. Vláda dnes schválila materiál s názvom „Spôsob implementácie pobrexitovej adaptačnej rezervy v podmienkach Slovenskej republiky“, ktorý  na rokovanie vlády predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. Z európskej pobrexitovej rezervy, ktorá má členským štátom pomôcť zmierniť dopady odchodu Veľkej Británie z EÚ, Slovensko dostane viac ako 36 miliónov eur.

Investičnú pomoc získala úspešná slovenská firma, ktorá sa presadila v Európe

01. 12. 2021 - Úspešná slovenská rodinná spoločnosť z Oravy získala investičnú pomoc na ďalší rozvoj. Ide o spoločnosť MTS, spol s.r.o., ktorá bola založená v roku 1996, v súčasnosti zamestnáva približne 400 ľudí závodoch v Krivej na Orave, v Liptovskom Mikuláši a v pobočkách v Košiciach a Bratislave. Je to jeden z významných výrobcov výrobných liniek v Európe, svoje riešenia dodáva do všetkých priemyselných odvetví od automobilového priemyslu cez elektrotechniku až po potravinárstvo. Investičnou pomocou bude podporená jej nová prevádzkareň v Banskej Bystrici.

Závery odbornej rozpravy k projektu zameranom na restoratívnu justíciu

02. 12. 2021 - 22. novembra 2021 sa na virtuálnej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava opäť zišli zástupcovia odbornej verejnosti, predovšetkým sudcovia a mediátori, na odbornej rozprave, ktorá sa konala v rámci národného projektu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike.

Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia zaslala formálne oznámenie v súvislosti so smernicou o čistení odpadových vôd

02.12.2021Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia (EK) zaslala formálne oznámenie, tzv. infringement, v súvislosti s nesprávnou aplikáciou smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd. Na základe informácií, ktoré Bruselu poskytli slovenské orgány, Európska komisia vyhodnotila, že Slovensko nemá vybudované dostatočne primerané systémy čistenia odpadových vôd v 19 z celkovo 356 aglomerácií. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby EK odoslalo svoju odpoveď na formálne oznámenie.

Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosť pre zneužitie práva na podanie sťažnosti

02. 12. 2021 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 2. decembra 2021 svoje rozhodnutie z 10. novembra 2021 v prípade Magát proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú. Sťažovateľ namietal neprimeranú dĺžku konania podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane práv a základných slobôd. So sťažnosťou sa štyrikrát obrátil na ústavný súd. Na základe prvých dvoch ústavných sťažností, ktorými namietal dĺžku konania pred prvostupňovým súdom, ústavný súd v septembri 2014 a septembri 2016 konštatoval porušenie práv sťažovateľa a priznal mu finančné zadosťučinenie vo výške 1 500 EUR a 1 000 EUR. Tretiu sťažnosť, ktorou sťažovateľ namietal dĺžku konania pred odvolacím súdom, ústavný súd v decembri 2018 odmietol ako zjavne neopodstatnenú. Po zrušení rozsudku odvolacím súdom a vrátení veci prvostupňovému súdu sťažovateľ podal v decembri 2019 štvrtú ústavnú sťažnosť, namietajúc dĺžku konania pred prvostupňovým súdom. Ústavný súd v júni 2020 konštatoval porušenie práv sťažovateľa a priznal mu 500 EUR.

Z ochrany lesov na Spiši profitujú aj súkromní vlastníci

02.12.2021 - Fungujúce národné parky prinášajú prosperitu regiónom a zvyšujú kvalitu života ľudí na vidieku. Presviedčajú sa o tom aj súkromní vlastníci lesov pri Kežmarku a Spišskej Belej, ktorí využili možnosť čerpania finančnej podpory zo strany Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ide o významný príklad spolupráce lesníkov a štátnych ochranárov, keď spoločne prispievajú k adaptácii lesných ekosystémov na zmenu klímy na územiach NATURA 2000.

Ministerstvo financií pomáha športu. Uvoľňujeme 2 milióny eur.

02.12.2021 - V náročných časoch pandémie prinášame dobrú správu pre slovenský šport. Ministerstvo financií SR sa rozhodlo uvoľniť sumu 2 milióny eur, ktoré pôjdu ešte tento rok na pokrytie časti výpadku príjmov pre športové zväzy. Pandémia negatívne poznačila nielen hospodárstvo, priemysel či kultúru, ale negatívne zasiahla aj oblasť športu. Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli podať pomocnú ruku tomuto odvetviu a ešte tento rok uvoľňujeme pomoc vo výške 2 milióny eur. Ide prioritne o sanáciu časti výpadku príjmov športových zväzov za posledný štvrťrok roku 2021, ktorý vznikol pre nižší výber odvodu za výherné žreby (odvod z hazardných hier pri okamžitých lotériách).

Dotácie z Envirofondu budú dostupnejšie

02.12.2021Poskytovanie dotácií z Environmentálneho fondu bude jednoduchšie a prehľadnejšie. Prostriedky fondu pôjdu prioritne na ochranu a starostlivosť o životné prostredie v súlade s Envirostratégiou 2030. Poslanci parlamentu schválili v prvom čítaní legislatívnu zmenu z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP), ktorá novelizuje zákon o Environmentálnom fonde a tiež zákon o obchodovaní s emisnými kvótami. Podľa slov Jána Budaja, ministra životného prostredia, zjednoduší nová legislatíva podávanie žiadostí na poskytnutie podpory formou dotácie. Výsledkom bude jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií, resp. úverov žiadateľom. „Výrazne sa zrýchli čerpanie peňazí na projekty samospráv najviac postihnutých znečistením životného prostredia, obzvlášť pri dobudovaní vodovodnej a kanalizačnej siete,“ zdôraznil minister Budaj.

B. Gröhling: Vzdelávanie učiteľov budú robiť učitelia a riaditelia z praxe, nie úradníci

02.11.2021 - Vzdelávanie učiteľov čakajú kľúčové zmeny. Po novom ho budú realizovať samotní učitelia a riaditelia z praxe v regionálnych centrách. Vzdelávanie ďalej budú môcť oficiálne poskytovať aj mimovládne subjekty, zavádza sa tiež dotácia na vzdelávanie učiteľov a podporuje sa šírenie inovatívnych učebných metód. V Pláne obnovy je na vzdelávanie učiteľov vyčlenených cez 50 miliónov eur.

Na zabezpečovaní obrany Slovenska sa podieľa čoraz viac žien

02.12.2021 - Dáta z personálnych oddelení rezortu obrany ukazujú, že uplatnenie pri zabezpečovaní obrany Slovenska nachádza čoraz viac žien. V rámci rezortu aktuálne pracuje celkovo 4 889 žien, čo predstavuje 22,9 percent zo všetkých zamestnancov MO SR a príslušníkov OS SR. „Aj keď vojenské prostredie je vo všeobecnosti spojené najmä s mužmi – vojakmi, ženy v rezorte obrany sú neoceniteľným prínosom. Zastávajú rôznorodé funkcie a plnia úlohy s rovnakým odhodlaním a nasadením, ako ich kolegovia - či už v civile alebo v uniforme,“ zhodnotil minister obrany SR Jaroslav Naď. Priblížil, že súčasťou rezortu je celkovo 3 020 civilných zamestnankýň a 1 879 profesionálnych vojačiek.

Hraniční splnomocnenci Čiech, Slovenska a Poľska hovorili o vývoji situácie v oblasti nelegálnej migrácie

02. 12. 2021 - V pondelok 29. novembra 2021 sa v českom Mikulove uskutočnilo pravidelné stretnutie hlavných hraničných splnomocnencov Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky. Poľská strana sa pripojila k stretnutiu online. Hlavný hraničný splnomocnenec Českej republiky plk. Milan Majer poďakoval poľskej strane za ochranu hranice s Bieloruskom s tým, že preukazujú službu aj celej Európskej únii. Rovnako hlavný hraničný splnomocnenec Slovenskej republiky plk. Robert Gucký deklaroval  pripravenosť Slovenskej republiky poskytnúť pomoc poľskej strane, či už v podobe personálu alebo materiálne. Poľská strana informovala o aktuálnom stave na ich hranici s Bieloruskom. Násilné útoky a provokácie pokračujú. Poľské hranice stráži 15-tisíc príslušníkmi armády, hraničnej stráže a polície.

O novele zákona o registri adries rokujú poslanci

02. 12. 2021 - Do registra adries by malo byť povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice. Vyplýva to z novely zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a novely zákona č. 369/1990  o obecnom zriadení, ktorý 2. decembra 2021 parlament posunul do druhého čítania. Návrh z dielne MV SR  7. októbra 2021 schválila vláda. Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce s registrom adries na základe poznatkov z aplikačnej praxe.

Minister práce odovzdal za rezort krabičky plné lásky

03.12.2021 - Do tohtoročného 4. ročníka celoslovenskej akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ sa zapojili aj zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Počas štyroch dní pripravili s láskou 76 krabičiek, ktoré dnes minister práce Milan Krajniak odovzdal zakladateľkám projektu.

NRSR

Návrh o znížení trestov za držanie drog vrátili poslanci na prepracovanie

30. 11. 2021 - Návrh novely Trestného zákona, ktorou sa mali znížiť tresty za držanie drog na vlastnú spotrebu, zatiaľ poslanci neschválili. V utorkovom hlasovaní ho na návrh Petra Pčolinského (Sme rodina) vrátili na prepracovanie. Novelu podali koaliční poslanci, po pripomienkach v rámci koalície sa dohodli, že návrh prepracujú. Pčolinskému a jeho kolegom zo Sme rodina prekáža, že novela by podľa predkladaného návrhu znížila tresty aj za užívanie tvrdých drog, nielen za marihuanu. Podobné výhrady mali aj niektorí poslanci za OĽANO. Jeden z predkladateľov novely Kristián Čekovský (OĽANO) reagoval, že odborníci neodporúčajú vyňať jednu drogu a za ňu znížiť tresty.

Pri výbere prezidenta PZ sa má posilniť vplyv ministra vnitra

30. 11. 2021 - Kompetencie ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru (PZ) a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) sa majú posilniť. Verejné vypočutia pred výborom budú mať iba konzultačný charakter, minister nimi nebude viazaný. Odvolať šéfa polície, ale aj inšpekcie bude možné aj bez udania dôvodu. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Poslanci odobrili správu o činnosti SIS za rok 2020

01. 12. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní odobrili Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2020. Venuje sa zisteniam v oblasti extrémizmu, terorizmu, kyberútokov, ako aj snahe cudzích spravodajských služieb o získanie kontaktov na najvyšších predstaviteľov štátu. SIS tiež zaznamenala nárast hybridných hrozieb. Správu prišiel poslancom predstaviť riaditeľ SIS Michal Aláč. SIS zaznamenala podľa šéfa služby ohrozenia v kybernetickom priestore, o ktorých informovala zákonných príjemcov, aby mohli podrobne zanalyzovať, prečo k útoku došlo, čo bolo konkrétnym objektom a aké opatrenia treba prijať. Tajná služba zároveň nezaznamenala priamu teroristickú hrozbu na záujmy SR na našom území ani v zahraničí. Tajná služba monitorovala aj extrémistickú scénu a informovala o tom zákonných príjemcov.

Poslanci ukončili deň diskusiou o situácii na hraniciach EÚ s Bieloruskom

02. 12. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili šiesty rokovací deň diskusiou k návrhu uznesenia k situácii na hraniciach Európskej únie (EÚ) s Bieloruskom. Plénum zasadne opäť vo štvrtok (2. 12.), od 9.00 h je naplánované rokovanie o návrhoch rezortu vnútra. Napríklad o novele zákona o strelných zbraniach a strelive, či o zmenách v zákone o podmienkach výkonu volebného práva. Následne by mali poslanci prerokovať vládne návrhy zákonov spolu s návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Jeden hovorí o očkovacích poukazoch pre seniorov, druhým je návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce.

Predseda parlamentu ocenil príslušníkov HaZZ a zástupcov Kontrolného chemického laboratoria

02. 12. 2021 - Predseda NR SR Boris Kollár sa na základe podnetu predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu, dnes stretol so zástupcami organizácií, ktoré sa významným spôsobom podieľajú na odstraňovaní nebezpečného odpadu z lokality Chemko Strážske. Predseda parlamentu Boris Kollár sa dnes spoločne s predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslavom Karahutom a ďalšími poslancami NR SR stretli s príslušníkmi Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom a so zástupcami Kontrolného chemického laboratória Jasov. Predseda na stretnutí ocenil prácu a odvahu pri likvidácii nebezpečných toxických odpadov z areálu Chemka Strážske, ktoré už viac ako 37 rokov od ukončenia výroby PCB v bývalom podniku Chemko Strážske ohrozuje zdravie rodín žijúcich v okolí mesta.

Poslanci vo štvrtok ráno rokujú o novelách z dielne rezortu vnitra

02. 12. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR rokujú vo štvrtok ráno o novelách z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR. V úvode rokovacieho dňa rokujú poslanci o novele zákona o registri adries a novele zákona o obecnom zriadení. V pléne sedí minimum poslancov. Na programe majú aj novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorou sa má skrátiť volebné moratórium. Do registra adries by malo byť podľa návrhu povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice.

Prezident

Prezidentská kancelária sa zapojila do Giving Tuesday

30.11.2021 - Prezidentská kancelária sa aj tento rok zapojila do programu Giving Tuesday, ktorý je na Slovensku známy aj ako sviatok štedrosti a dobrovoľníctva.
Konáva sa v utorok po Black Friday ako reakcia na to, že počas nákupného ošiaľu často zabúdame na potreby iných a na pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Naši kolegovia vyzbierali množstvo potravín, ktoré prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska dostanú ľudia v núdzi na celom Slovensku. Nesmierne nás teší záujem našich kolegov o pomoc ľuďom v núdzi a ďakujeme im, že sa pripojili aj tento rok.

Prezidentka hovorila s premiérom o aktuálnej situácii v kontexte jeho vlády

02.12.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 2. decembra 2021 v Prezidentskom paláci stretla s predsedom vlády Eduardom Hegerom, s ktorým hovorila o hodnotení aktuálnej situácie na Slovensku, v kontexte jeho vlády.
Podľa prezidentky sme v situácii, kedy si už nemôžeme dovoliť sledovať nekonečné politické súboje, ktoré nemajú víťaza, iba porazených.

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk