9.5.2022
ID: 5426upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

oslanci Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní schválili návrh novely geologického zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Úprava zabráni utajovanie záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z prieskumov, financovaných podnikateľmi, pokiaľ obsahujú poznatky o zhoršenej kvalite životného prostredia.

Vláda

Rezort diplomacie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty so zameraním na vzťahy s Ukrajinou

02.05.2022 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlásilo 4. apríla 2022 osobitnú druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2022 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Aktuálna výzva reaguje na agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine a zameriava sa na hodnotenie súvislostí vypuknutia vojny a osobitne na perspektívy rozvoja vzťahov s Ukrajinou. Z hľadiska obsahového aj časového je dôležitá vysoká mieru flexibility navrhovaných projektov, aby schválené projekty bolo možné realizovať v kontexte značnej dynamiky aktuálneho diania a v úzkej súčinnosti s MZVEZ SR. Bližšie upresnenie očakávaných parametrov projektov obsahuje samotná výzva a priložené okruhy tém na spracovanie projektov, ktoré umožňujú lepšie splniť kritériá ich vhodnosti a účelnosti. Disponibilný objem zdrojov na podporu schválených žiadostí je vo výške 50 000 eur. 

Bilancia štátneho rozpočtu

02.05.2022 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu apríla 2022 schodok vo výške 1 384,4 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 835,4 mil. eur (+19,0 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 408,4 mil. eur (-5,8 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 1 243,8 mil. eur (-47,3 %).

Nové vedenie Štátnej pokladnice

02.05.2022 - Ministerstvo financií SR menovalo 2.mája 2022 Miroslava Dobšoviča do funkcie riaditeľa Štátnej pokladnice. V tejto pozícii vystriedal doterajšieho riaditeľa Dušana Jurčáka, ktorý pokračuje ako zástupca nového riaditeľa. Miroslav Dobšovič pôsobil roky v privátnom bankovom sektore na vedúcich pozíciách. Do Štátnej pokladnice prichádza s jasným cieľom. „Moja vízia je chrániť pokladnicu v digitálnom svete a zároveň zabezpečovať riadny, spoľahlivý a moderný finančný chod  štátu. Prioritou sú bezpečnosť, digitalizácia a spoľahlivosť,“ povedal nový riaditeľ Štátnej pokladnice Miroslav Dobšovič.

Na cyklodopravu pôjde 105 miliónov eur, ministerstvo dopravy spustilo prvú výzvu

03.05. 2022 - Z financií z Plánu obnovy a odolnosti podporí ministerstvo výstavbu cyklotrás, prístreškov či stojanov. V rámci prvej výzvy je k dispozícii 36,5 milióna eur s DPH. Elektronické žiadosti môžu záujemcovia posielať od 16.5. 2022 do 15.8.2022. „Štartujeme novú éru cyklodopravy. Nebudeme stavať cyklotrasy len tak niekde v poli, chceme ich stavať tak, aby mali zmysel. Budú spájať obce s mestami, slúžiť na dochádzanie do práce, do školy či na stanicu. Verím, že samosprávy budú mať o dotácie veľký záujem,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal. O dotácie môžu žiadať mestá, obce, VÚC, rozpočtové organizácie zriadené samosprávami či ŽSR. V prvej výzve môžu žiadať o dotácie mestá nad 20-tisíc obyvateľov a obce vo vzdialenosti do 5 kilometrov od nich, respektíve najbližšie obce k mestu. Maximálna ani minimálna výška príspevku na jeden projekt nie je stanovená, oprávnené náklady na 1 kilometer cyklotrasy však nemôžu presiahnuť 500-tisíc eur.

Vicepremiérka Remišová: Európsku komisiu žiadame o dodatočné zdroje na riešenie utečeneckej krízy

03.05.2022 - Krajiny, ktoré sú v prvej línii migračnej vlny z Ukrajiny, potrebujú väčšiu podporu a funkčné nástroje na riešenie tejto krízovej situácie. Slovensko a ďalších deväť členských štátov EÚ sa obrátili so žiadosťou na Európsku komisiu o dodatočnú rozpočtovú flexibilitu pri využívaní eurofondov na riešenie migračnej krízy. „Naše krajiny už prichýlili viac ako 5,3 milióna ľudí z Ukrajiny. Polovica z nich sú deti,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku adresovanému šiestim eurokomisárom.

Povolanie profesionálneho náhradného rodiča určí nová právna norma

03.05.2022 - Vláda na dnešnom rokovaní schválila návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča. Účelom nového zákona je zohľadniť špecifiká výkonu tejto práce, osobitne fakt, že ide o prácu vykonávanú nepretržite v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča tak, aby boli zaistené všetky potreby dieťaťa. Prvoradým pri navrhovaní podmienok výkonu tohto povolania je zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková na stretnutí s predstaviteľmi predsedníckych krajín Koalície pre slobodu médií: Médiá potrebujú ochranu a našou zodpovednosťou je im ju zabezpečiť

03.05.2022 - „Mnoho nezávislých a angažovaných novinárov po celom svete neustále odkrýva bezprávie a korupciu vo svojich krajinách a prispieva tak k budovaniu lepšej budúcnosti. Mnohí z nich to robia aj napriek každodennému obmedzovaniu a zastrašovaniu,“ vyhlásila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková počas stretnutia s predstaviteľmi predsedníckych krajín Koalície pre slobodu médií, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače, 3. mája 2022.

Ivan Korčok pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače: Sloboda médií je zárukou aj našej slobody

03.05.2022 - Dnes si pripomíname Svetový deň slobody tlače, ale predovšetkým vyjadrujeme podporu tým novinárom, ktorým je pri ich práci obmedzené právo slobodne sa vyjadrovať. „Uvedomujem si, že sloboda médií je zárukou aj našej slobody a nevyhnutnou súčasťou každej demokratickej spoločnosti. Práve preto Slovensko podporuje nezávislé médiá vo svete a spoločne s našimi zahraničnými partnermi presadzujeme konkrétne kroky na ochranu ich slobody a nezávislosti,“ uviedol Ivan Korčok.

EK vyčlenila pre Slovensko 194 mil. eur

03.05.2022 - Európska komisia zaslala na účty Ministerstva financií SR dodatočné zálohové platby zo zdrojov REACT-EU vo výške takmer 194 miliónov eur. Dodatočné zálohové platby sú určené pre najviac zasiahnuté členské štáty utečeneckou krízou. Európska komisia Slovensku zaslala 193,6 miliónov eur. Presnejšie 107,7 mil. eur pre Operačný program Ľudské zdroje, 66,3 mil. eur pre Integrovaný regionálny operačný program a 19,6 mil. eur pre Operačný program Efektívna verejná správa. Ide o financie, ktoré poskytujú dočasnú dodatočnú likviditu pre členské štáty, ktoré bude potrebné zúčtovať do konca roka 2024.

Novela geologického zákona ukončí éru utajovania informácií environmentálnych záťažiach životnom prostredí

04.05.2022 - Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v prvom čítaní schválili návrh novely geologického zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Úprava zabráni utajovanie záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z prieskumov, financovaných podnikateľmi, pokiaľ obsahujú poznatky o  zhoršenej kvalite životného prostredia. Za návrh novely geologického zákona hlasovalo v prvom čítaním 88 poslancov parlamentu.

Po mesiaci otvorenia témy nedostatku lôžok pre detských psychiatrických pacientov – prvý výsledok

04.05.2022 - Pred necelým mesiacom navštívila štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Lenka Dunajová Družkovská Psychiatrickú kliniku Univerzitnej nemocnice Martin, ako aj Kliniku detskej psychiatrie v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, kde spoločne so zástupcami zariadení hovorili o možnosti posilnenia kapacít pre detských psychiatrických pacientov. Situácia je vážna na celom Slovensku a MZ SR bude preto pokračovať v aktivitách, ktoré posilnia lôžkové kapacity vo všetkých regiónoch.

Reforma nakladania so stavebným odpadom zvýši recykláciu

04.05.2022 - Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti SR. Právna úprava zavádza selektívnu demoláciu stavieb, ktorá výrazne znižuje náklady súvisiace s odstránením stavebného odpadu. Skládkovanie bude najdrahším spôsobom nakladania s odpadom. Novelu zákona o odpadoch podporilo v prvom čítaní 87 poslancov parlamentu.​

Vicepremiérka Veronika Remišová predložila novelu, ktorá rieši infláciu a zdražovanie stavebných materiálov

04.05.2022 - V čase, keď slovenská ekonomika čelí neočakávaným dopadom vojny na Ukrajine, potrebujeme nájsť riešenia ako pomôcť podnikateľom  a prijímateľom eurofondov. Viac flexibility pri financovaní projektov zabezpečí v prípade neočakávaných udalostí novela zákona o príspevkoch z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorú dnes na rokovaní vlády predložila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Vláda aj parlament schválili vyplatenie 13. dôchodku už v júli

04.05.2022 - Vláda SR ako aj Národná rada SR schválili finančnú pomoc pre seniorov v podobe skoršieho vyplatenia 13. dôchodku. Návrh novely zákona o 13. dôchodku pripravil rezort práce v spolupráci s poslancami Národnej rady SR, ako pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 13. dôchodok v celej výške jednorazovo všetkým poberateľom, ktorí naň budú mať nárok, a to už v júli 2022.

Prijatie osobitnej predstaviteľky generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leyly Kayacik

04.05.2022 - Štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková prijala 4. mája na pôde ministerstva práce osobitnú predstaviteľku generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leylu Kayacik. Ústrednou témou stretnutia boli výzvy spojené s prílivom detí a rodín z Ukrajiny na Slovensko a potreba ich ochrany, a tiež ochrana detí pred násilím v postkovidovom období.

Martin Klus na seminári rezortu diplomacie ČR: Rozširovanie EÚ je kľúčovým impulzom reforiem a perspektívy pre mladých ľudí, preto je dôležité v ňom pokračovať

04.05.2022  - „Rozširovanie Európskej únie (EÚ) v roku 2004 bolo historickým míľnikom nielen pre krajiny strednej a východnej Európy, ale tiež z pohľadu vtedajších členských štátov Únie. Symbolické zjednotenie Európy prinieslo utuženie vzájomných vzťahov, posilnilo transformačné a demokratizačné snahy v krajinách, ktoré pred 18 rokmi spoločne vstúpili do EÚ a prinieslo im nové, nielen ekonomické príležitosti, ako aj úlohy a zodpovednosti. Pre Slovenskú republiku predstavoval vstup do EÚ jednu z najdôležitejších udalostí moderných dejín. Bol to návrat do európskej rodiny, kam prirodzene patríme. A pre mier, stabilitu a prosperitu v Európe je rozhodujúce, aby táto možnosť zostala otvorená aj pre ďalších kandidátov, ktorí s nami zdieľajú európske hodnoty.“

Minister vnútra po rokovaní vlády informoval o situácii v súvislosti s konfliktom na Ukrajine

04. 05. 2022 - Cez slovenské hranice na Ukrajinu previezli 20 428 ton humanitárneho materiálu. Cez slovenský humanitárny hub previezli 731 ton v sume viac ako 3,7 milióna eur. Po rokovaní vlády v stredu 4. mája 2022 o tom informoval minister vnútra Roman Mikulec. Počty ľudí, prechádzajúcich cez východnú hranicu sú podľa ministra približne také ako pred konfliktom. V dôsledku raketového útoku v ukrajinskej Zakarpatskej oblasti nezaznamenali zatiaľ zvýšený počet ľudí cez hranicu, poznamenal Roman Mikulec. Deklaroval však, že denne sme schopní na hraniciach vybaviť 16-tisíc odídencov. "Myslím, že sme kapacitne a personálne pripravení."

Minister J. Naď: Bojové obrnené vozidlá 8x8 môžu byť úspešný a najmä dlhodobý príbeh pre slovenský obranný priemysel

05.05.2022 - V priestoroch štátnej spoločnosti KONŠTRUKTA Defence, a. s. v Dubnici nad Váhom sa dnes uskutočnilo prvé oficiálne rokovanie o zapojení slovenských podnikov obranného priemyslu do projektu bojového obrneného vozidla 8x8 pre Ozbrojené sily SR, a to za účasti predstaviteľov spoločnosti Patria a zainteresovaných slovenských firiem.

Vicepremiérka Remišová: Košice nedokázali naplno využiť šance, ktoré eurofondy mestu ponúkali

05.05.2022 - Pomáhame zlepšovať slovenské zdravotníctvo, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali prístup ku kvalitnej liečbe a starostlivosti. Počas návštevy Nemocnice Košice-Šaca to zdôraznila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Nemocnica získala na modernizáciu viac ako 7 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Vicepremiérka zároveň poukázala na premrhané šance mesta Košice, ktoré nedotiahlo do úspešného konca nákup nových električiek a v čerpaní z programu IROP je druhé najhoršie medzi krajskými mestami.

Do sústavy je možné tento rok pripojiť dvojnásobne viac lokálnych zdrojov

05.05.2022 - Ministerstvo hospodárstva zvyšuje výkon lokálnych zdrojov, ktorý je možné v tomto roku pripojiť do sústavy o dodatočných 60 MW. „Veľký záujem o zelené lokálne zdroje, vďaka ktorým si odberatelia môžu pokryť vlastnú spotrebu elektriny, nás teší. Zdvojnásobujeme preto ich inštalovaný výkon, ktorý je možné tento rok pripojiť, na celkových 119 MW,“ vyhlásil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. Rezort k tomu kroku pristupuje vďaka zmene legislatívy platnej od 1. apríla, ktorá mu dala novú kompetenciu zvýšiť inštalovaný výkon v priebehu kalendárneho roka.  

Incidenty v premávke vozidiel, pri ktorých dôjde len k hmotnej škode, budú škodovými udalosťami

05. 05. 2022 - Parlament vo štvrtok 5. mája 2022 schválil poslanecký návrh novely zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorého cieľom je zmena definície dopravnej nehody v súvislosti so spôsobenou hmotnou škodou. Udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výšku, sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale za škodovú udalosť.

Predstavili sme technické riešenie nového systému elektronickej fakturácie E-faktúra

05.05.2022 - Ministerstvo financií SR predstavilo technické riešenie nového Informačného systému elektronickej fakturácie E-faktúra. Ide o systém zaručenej elektronickej fakturácie a zasielania údajov z faktúr finančnej správe. Podrobnosti pre verejnosť a pre firmy boli prezentované na online podujatí, na ktorom rezort financií predstavil podrobné technické riešenie s reálnymi ukážkami funkčnosti daného systému.

NRSR

Poslanci nedali súhlas na vzatie R. Fica do väzby

04. 05. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť Generálnej prokuratúry (GP) SR o vzatie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby. Z prítomných 150 poslancov hlasovalo za jeho vydanie 74, proti bolo 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov. Za vzatie Fica do väzby boli všetci poslanci SaS, ako aj väčšina poslancov OĽANO s výnimkou Romany Tabák, ktorá nehlasovala, a Kataríny Hatrákovej, ktorá sa zdržala. Pri hlasovaní sa zdržali aj poslanci hnutia Sme rodina. Poslanci zo strany Za ľudí boli za. Proti vydaniu Fica do väzby hlasovali členovia klubu Smer-SD, ako aj nezaradení poslanci pôsobiaci v neparlamentnom Hlase-SD. Nezaradení poslanci z ĽSNS nehlasovali.

Sankcie za rýchlosť či telefonovanie za volantom sa majú sprísniť

04. 05. 2022 - Sankcie za výrazné prekročenie rýchlosti či za telefonovanie za volantom sa majú sprísniť. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa má zaradiť držanie a obsluhovanie telefónu bez systému "voľné ruky" počas vedenia vozidla. Zvýšiť sa majú horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov, priblížil rezort vnútra. Prísnejšie sankcie sa majú týkať aj vodičov, ktorí budú opakovane výrazne prekračovať rýchlosť. A to v obci minimálne o 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o najmenej 60 kilometrov za hodinu. Takéto prekročenie rýchlosti sa má tiež zaradiť medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Aspoň 70 percent nie nebezpečného stavebného odpadu by sa malo zrecyklovať

04. 05. 2022 - Najmenej 70 percent hmotnosti nie nebezpečného stavebného a demolačného odpadu by sa malo opätovne použiť alebo zrecyklovať. K dispozícii by malo byť aj iné zhodnotenie materiálu, pri ktorom sa ako náhrada používa odpad. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Stavebné odpady a odpady z demolácií dlhodobo predstavujú najväčší prúd odpadov. "Zároveň sú špecifické svojím vysokým potenciálom opätovného použitia a recyklácie vrátane nahradzovania veľkého množstva primárnych surovín, čo môže mať významné výhody z hľadiska udržateľného rozvoja a kvality života," poukazuje envirorezort. Firmám sa podľa materiálu môžu zvýšiť náklady na vyššie spracovanie stavebného odpadu a skladovacie kapacity. Znížiť sa im majú náklady na nákup niektorých nových stavebných materiálov, ktoré budú nahrádzať recyklát, tvrdí envirorezort.

Poslanci prerokujú zmenu termínu samosprávnych volieb v zrýchlenom režime

04. 05. 2022 - Poslanci budú o možnosti skoršieho konania volieb do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodli o tom v stredajšom hlasovaní. Návrh z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR má umožniť, aby sa mohli voľby konať v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv, namiesto súčasných 14. Voľby určené na sobotu by sa tak mohli konať 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých, ako to vychádza podľa súčasnej legislatívy.

Na Slovensko by mohlo prísť ďalších 900 vojakov členských krajín NATO

04. 05. 2022 - Na Slovensko by mohlo prísť ďalších 900 vojakov členských štátov NATO, konkrétne z Česka, Nemecka, USA a Slovinska. Celkovo tak má v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny Aliancie v SR pôsobiť do 3000 vojakov. Zvýšenie mandátových počtov, ktoré určujú maximálny počet vojakov, v stredu odsúhlasili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Spôsobilosti zahraničných ozbrojených síl doplnia schopnosti a kapacity Ozbrojených síl SR a prispejú k zvýšeniu úrovne odstrašenia od prípadného ozbrojeného útoku," deklarovalo ministerstvo obrany v predloženom materiáli. Počet českých vojakov sa má zvýšiť o 100. Z Nemecka by mohlo prísť o 500 príslušníkov viac, zo Spojených štátov o 200. Slovinsko by mohlo poslať o 100 vojakov viac.

Sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia má byť bezplatné

04. 05. 2022 - Sprístupňovanie informácií prostredníctvom infozákona na účely opakovaného použitia má byť bezplatné. Vyplýva to z novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Súčasťou zmien je transpozícia európskych smerníc. V rámci aplikovania smernice EÚ o opakovanom použití informácií verejného sektora sa navrhuje tiež rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky a rozšírenie vecnej pôsobnosti na "osobitné" kategórie informácií. Napríklad na informácie s vysokou hodnotou či výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov. Rozšíriť by sa mal aj zákaz tzv. výhradných dohôd.

V stálej námornej skupine NATO bude pôsobiť do 11 vojenských policajtov

04. 05. 2022 - Do 11 príslušníkov Vojenskej polície bude pôsobiť na nemeckej fregate v rámci stálej námornej skupiny NATO SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1). Nasadení by mali byť od mája na obdobie šiestich mesiacov. Ide o reakciu Aliancie na vojnu na Ukrajine. Návrh Ministerstva obrany (MO) SR v stredu odsúhlasila Národná rada (NR) SR. "Nemecká fregata Mecklenburg-Vorpommern v reakcii na situáciu na Ukrajine bude súčasťou stálej námornej skupiny NATO SNMG1 s nasadením v operačnom priestore SNMG1. Predmetná fregata mala byť pôvodne nasadená do operácie EUNAVFOR MED Irini, na ktorú mali byť nasadení aj 11 príslušníci Vojenskej polície SR na plnenie úloh zásahového tímu," uviedol rezort obrany.

Občianske preukazy majú po novom zahŕňať odtlačky prstov a podobu tváre

04. 05. 2022 - Občianske preukazy majú po novom obsahovať odtlačky prstov a podobu tváre vo forme biometrických údajov. Zapisovať by sa mali do elektronického čipu. Nasnímanie odtlačkov prstov by malo byť povinné pre osoby od 12 rokov. Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Nový občiansky preukaz bude obsahovať elektronický čip s duálnym rozhraním a kód na odblokovanie bezpečnostného osobného kódu. Občiansky preukaz bude tiež obsahovať prístupové číslo karty – CAN (Card Access Number). Toto číslo bude priamo vyobrazené na prednej strane občianskeho preukazu v na to určenej zóne a bude slúžiť na prístup k údajom v čipe občianskeho preukazu," priblížilo Ministerstvo vnútra SR.

Plénum v závere dňa rokovalo o vplyve pandémie na prevádzkovateľov hazardu

04. 05. 2022 - Zmiernenie negatívnych dosahov pandémie na prevádzkovateľov hazardných hier bolo predmetom rokovania Národnej rady (NR) SR v závere šiesteho rokovacieho dňa 65. schôdze parlamentu. Vo štvrtok (5. 5.) čaká poslancov o 14.00 h tradičná Hodina otázok. V novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 poslanci koaličnej SaS navrhli umožniť úhradu odvodov podľa aktuálnej finančnej situácie prevádzkovateľov hazardných hier. Lehota úhrady odvodov z prevádzkovania hazardných hier by sa mala posunúť v mesiaci apríl 2022 na august 2022. Lehota úhrady odvodov, ktorá uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2022, by sa mala posunúť do konca decembra 2022. Za odklad úhrady odvodov sa má stanoviť úrok podľa pravidiel Európskej komisie (EK).

Poslanci prerokovali novelu, ktorá má predĺžiť možnosť blokovania webov

05. 05. 2022 - Možnosť blokovania škodlivých webov by sa mohla predĺžiť do 30. septembra. Predpokladá to návrh novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR prerokovali v úvode štvrtkového rokovania 65. schôdze. Inštitút blokovania zatiaľ platí do konca júna. Využíva ho Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) na zamedzenie šírenia škodlivého obsahu na internete. Parlament ho zaviedol v rámci balíka opatrení súvisiacich so situáciou na Ukrajine.  Poslanci ďalej pokračujú v rokovaní zväčša opozičných návrhov. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho podali novelu zákona o majetku obcí. Popoludní čaká plénum tradičná hodina otázok. Poslanec Andrej Stančík (OĽANO) sa napríklad pýta ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) na výhrady opozície, ktorá vyčíta Sulíkovmu rezortu nedostatok prípravy na výpadok dodávok plynu.

Prezident

Výročie vstupu do EÚ: Únia nebola nikdy taká silná a jednotná ako dnes

01.05.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti 18. výročia vstupu SR do EÚ vyhlásila, že naša európska komunita nebola nikdy taká silná a jednotná ako dnes.

Podľa prezidentky je Slovensko už 18 rokov členom spoločenstva, ktoré nám dalo prosperitu a bezpečnosť. "Naše členstvo zásadne zmenilo kvalitu našich životov k lepšiemu. Neodstránilo všetky naše problémy, ale to nebolo ani jeho cieľom. Dalo nám však potrebnú inštitucionálnu aj finančnú podporu, aby sme sa s nimi vedeli popasovať. Európska únia sa okrem ekonomickej sily postupne stala globálnym lídrom v oblasti riešenia komplexných otázok, na ktoré si nikto iný na planéte netrúfol - ochrana súkromia, zelená tranzícia či pravidlá pre fungovanie digitálnych služieb."

Prezidentka sa poďakovala generálovi Kovácsovi za jeho službu

03.05.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 3. mája 2022 ako hlavná veliteľka ozbrojených síl rozlúčila s generálom Štefanovi Kovácsom pred jeho odchodom do výslužby. Na slávnostnej ceremónii sa mu poďakovala za jeho 37-ročnú profesionálnu kariéru vojaka. "Osobne ma neteší, že naše ozbrojené sily opúšťa taký skúsený a pracovitý profesionál. Na druhej strane verím, že jeho bohatá a úspešná dráha profesionálneho vojaka bude inšpirovať ďalších."

Generál Zmeko zostáva náčelníkom Generálneho štábu OS SR

04.05.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 4. mája 2022 do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR na ďalšie obdobie generála Daniela Zmeka. Od staronového náčelníka generálneho štábu prezidentka očakáva, že bude aj naďalej pôsobiť v prospech Slovenskej republiky s rovnakým zápalom a profesionalitou, ako v uplynutom období. "Očakávam, že budete proaktívny, odhodlaný a vytrvalý. Že budete rozvíjať naše ozbrojené sily a upevňovať spoluprácu s našimi spojencami v NATO tak, aby bola Slovenská republika vnímaná ako spoľahlivý a kredibilný partner. Iba v takom prípade môžeme od našich spojencov očakávať, že nám pomôžu vždy, keď to budeme potrebovať."

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk