23.5.2022
ID: 5435upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu EÚ. Elektronizácia služieb uľahčí zamestnávateľom alebo informujúcim organizáciám vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov.

Vláda

Svetový deň rodiny: Ministerstvo práce podporuje rodiny a rodinnú politiku

15.05.2022 - V nedeľu 15. mája si verejnosť po celom svete pripomína Svetový deň rodiny. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov (OSN) v roku 1993, aby každoročne pripomínal dôležitosť rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si uvedomuje dôležitosť a význam rodiny v našej spoločnosti. Jednými z prioritných oblastí sociálnej a rodinnej politiky rezortu práce je podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného života, vytváranie priaznivých podmienok pre ochranu záujmov rodín s malými deťmi, ich rozvoj a podpora rodičovstva.

Informačný systém sociálnych služieb napĺňajú dáta od poskytovateľov a samosprávy

16.05.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) spustilo ďalšiu fázu zbierania dát pre Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS). Ide o Zberový modul, do ktorého pridávajú informácie priamo poskytovatelia sociálnych služieb, obce, mestá a vyššie územné celky. V týchto dňoch tak pribúdajú údaje o prijímateľoch sociálnych služieb, zamestnancoch, evidencia žiadateľov o sociálne služby a ďalšie štatistické údaje o poskytovaných službách v tejto oblasti. Informačný systém ako celok prináša na jednom mieste komplexné informácie aj rozšírené možnosti vyhľadávania o sociálnych službách na Slovensku.

Možnosť žiadať o „Prvú pomoc“ skončila 30. apríla 2022

16.05.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo k 2. máju na udržanie zamestnanosti už bezmála 2,47 miliardy eur. K rovnakému dátumu úrady práce uzavreli cez 219 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Historicky najväčšia pomoc na ochranu zamestnanosti podporila približne tretinu pracovných miest v slovenskej ekonomike. Za február bolo možné požiadať o finančnú pomoc do 30. apríla 2022. Uplatňoval sa rozšírený rámec „Prvá pomoc +“s možnosťou využiť opatrenie 3B pre podniky s najviac 49 zamestnancami a s poklesom tržieb najmenej 40 %. Inštitút sociálnej politiky zverejnil 24. aktualizáciu komentára o sociálnej pomoci rodinám a pracujúcim v čase pandémie.

Veľká šanca pre študentov

16.05.2022 - Ministerstvo financií SR spúšťa stážový a brigádnický program pre stredoškolských stážistov a vysokoškolských brigádnikov. Hlavným cieľom Ministerstva financií SR, s ktorým ide do týchto programov, je investovať do perspektívnych mladých ľudí a získať tak kvalitných budúcich zamestnancov štátnej a verejnej správy. Stážový neplatený program je primárne určený pre študentov a študentky 1. a 2. ročníka stredných škôl. Brigádnicky program je vytvorený najmä pre študentov a študentky 3.-5. ročníka vysokých škôl. Tieto programy umožnia študentom stredných škôl vzdelávať sa praktickou formou prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti pre ich budúcu prácu. Vysokoškoláci získajú prax a skúsenosti v odbore a mnohé cenné kontakty, ktoré im môžu pomôcť v budúcej kariére.

Envirorezort: Minister Budaj predstavil obciam systémové riešenie medveďov

16.05.2022 - Minister životného prostredia Ján Budaj, obaja štátni tajomníci ministerstva životného prostredia (MŽP) a odborníci z envirorezortu sa dnes stretli so starostami z Podpoľania, ktorí upozorňujú na kolízie s medveďom hnedým v regióne Podpoľania. 

Nižná Slaná: Envirorezort apeluje na vyhlásenie mimoriadneho stavu

17.05.2022 - Ministerstvo životného prostredia sa rozhodlo písomne sa obrátiť na Okresný úrad v sídle kraja Košice s výzvou, aby kompetentní využili svoje právomoci, a v lokalite rieky Slaná vyhlásili mimoriadny stav, čo urýchli a zjednoduší práce Ministerstva hospodárstva SR, ako aj banských záchranných služieb, ktoré boli vládou SR poverené sanáciou vzniknutej situácie.

Minister Ján Budaj rokoval s českou ministerkou životného prostredia Annou Hubáčkovou

17.05.2022 - Témy, ako balík Fit for 55, skúsenosti s povinným zálohovaním na Slovensku, reforma národných parkov, adaptácia na klimatickú zmenu a vzájomná súčinnosť počas predsedníctva Českej republiky v Rade Európskej únie počas dnešného bilaterálneho rokovania v českých Valticiach otvorili lídri slovenského a českého envirorezortu. Spoločné stretnutie ministra Jána Budaja s českou ministerkou Annou Hubáčkovou sa uskutočnilo aj pri príležitosti 30. výročia podpisu Dohody medzi vládou Slovenskej a Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia.

Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond. Na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fondu

17.05.2022 - Na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fondu Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom (MŽP SR) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu.

Včasná pomoc rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra sa oplatí

17.05.2022 - Zabezpečenie dostupných programov včasnej intervencie pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) by malo priaznivý vplyv na celú spoločnosť. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky, ktorá skúma návratnosť potenciálnych verejných investícií do takýchto programov. Každé investované euro sa môže vrátiť vo forme verejných a súkromných spoločenských prínosov v takmer dvojnásobnej hodnote.

Štát zvažuje možnosť vybudovania vlastnej leteckej záchrannej služby

17. 05. 2022 - Minister vnútra Roman Mikulec a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podpísali spoločné memorandum o spolupráci. Obaja ministri v ňom prejavili spoločnú vôľu vytvoriť do konca roka 2026 jednotný letecký útvar na plnenie úloh integrovaného záchranného systému (IZS), ktorého gestorom bude MV SR.

S Rakúskom sme si vymenili cenné skúsenosti pre riešenia ukrajinskej krízy

17.05.2022 - Integrácia ukrajinských odídencov a najmä pomoc pri ich začlenení sa do života „v novom dočasnom domove“ boli hlavné témy návštevy rakúskej spolkovej ministerky pre ženy, rodinu, integráciu a médiá Susanne Raab. Pozvanie na Slovensko prijala od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. V Bratislave spoločne navštívili veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci, pričom si vzájomne vymenili skúsenosti aj možnosti riešenia integrácie Ukrajincov. Rakúska ministerka zvlášť ocenila vznik detských skupín, ktoré označila za múdre riešenie pri nedostatočných kapacitách v materských školách.

Pomoc s infláciou

18.05.2022  - Vláda schválila návrhy ministra financií Igora Matoviča o financovaní voľného času dieťaťa, o zvýšení daňového bonusu pre dieťa až do výšky 100 eur a o zvýšení prídavku na dieťa od júla 2022 na sumu 30 eur mesačne a od januára 2023 na sumu 50 eur. Primárnym cieľom nového návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa je podpora voľnočasových aktivít dieťaťa v oblasti vzdelávania, športu a kultúry. Na voľnočasové aktivity dostanú deti od 5 do 18 rokov každý mesiac finančný príspevok vo výške 50 eur mesačne. Našou snahou je, aby boli tieto aktivity prístupnejšie čo najväčšej skupine detí. Vláda schválila zvýšenie sumy daňového bonusu. Súčasný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov veku na úrovni 47,14 eura od júla tohto roku stúpne na sumu 70 eur a od budúceho roka na 100 eur. V prípade deti do 15 rokov sa súčasný daňový bonus vo výške 43,60 eur mesačne zvýši od 1. júla na sumu 70 eur mesačne a od budúceho roka na 100 eur a pre deti nad 15 rokov zo súčasných 23,57 eur na sumu 40 eur a od januára 2023 na sumu 50 eur. Vláda ďalej schválila zvýšenie prídavku na dieťa. Súčasný mesačný prídavok na dieťa vo výške 25,88 eura sa od 1. júla 2022 zvýši na 30 eur a od 1. januára 2023 na 50 eur.

Vstupenky na rizikové zápasy budú len na meno, kukly dostanú zákaz, výtržníkom hrozia vyššie pokuty a ďalšie následky

18. 05. 2022 - Od júna 2022 nadobudne účinnosť novela zákona 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí sprísňujúca pravidlá pri rizikových športových zápasoch. Diváci budú mať zakázané  nosiť a používať na športovom podujatí kuklu, zvýšia sa pokuty za priestupky diváckeho násilia.

Incidenty v premávke vozidiel, pri ktorých dôjde len k hmotnej škode, budú od júla 2022 škodovými udalosťami

18. 05. 2022  Od 1. júla 2022 bude účinná poslanecká novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorá prinesie zmenu definície dopravnej nehody v súvislosti so spôsobenou hmotnou škodou. Udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výšku, sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale za škodovú udalosť.

Rekordný záujem o kurz riešenia krízových situácií na Akadémii ozbrojených síl

18.05.2022 - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši organizuje v týchto dňoch štvordňový odborný kurz „Krízový manažment, integrovaný záchranný systém, civilná ochrana“. Kurz je určený pre zástupcov štátnej správy, verejnej správy, ako aj samosprávy. Podľa garanta kurzu - vedúceho Katedry bezpečnosti a obrany AOS prof. Ing. Vojtecha Jurčáka, CSc. je cieľom kurzu najmä zvýšiť pripravenosť verejnej správy na zvládanie krízových situácií, vzájomné zdieľanie skúseností z ich riešenia a dnes veľmi aktuálna téma, ktorou je boj proti hybridným hrozbám.

Minister I. Korčok ocenil austrálskeho filantropa a podnikateľa slovenského pôvodu Franka Lowyho

18.05.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok dnes (18. mája 2022) v Bratislave udelil Zlatú plaketu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sirovi Frankovi Lowymu, úspešnému austrálskemu podnikateľovi a známemu filantropovi slovenského pôvodu. „Váš životný príbeh je inšpiráciou pre mnohých. Vyrastali ste v neľahkých časoch, ale svojou priebojnosťou, svedomitou prácou a vytrvalosťou ste sa stali podnikateľom svetového formátu. Cením si, že ste si pritom zachovali priazeň a pozitívny vzťah ku Slovensku,“ uviedol minister Korčok pri príležitosti udelenia ocenenia za prínos v oblasti podnikania, filantropie a medzinárodných vzťahov a za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Slovensko sa chce stať silným hráčom v oblasti vodíkových technológií

18.05.2022  - Slovensko sa chce stať silným hráčom v oblasti vodíkových technológií. Minister hospodárstva Richard Sulik to uviedol na tlačovej konferencii organizovanej v rámci medzinárodnej Vodíkovej konferencie - Pripravení na budúcnosť! Ako doplnil, aktuálne preto musíme rovnomerne rozvíjať všetky štyri atribúty vodíka, a to jeho výrobu, uskladnenie, transport a spotrebu.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková v rozhovore so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Bavorska Rolandom Weigertom: Bavorsko je našim silným a inšpiratívnym partnerom k zvýšeniu konkurencieschopnosti

19.05.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (19. mája 2022) prijala Bavorskú delegáciu vedenú štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva a energetiky Rolandom Weigertom.

Ingrid Brocková: Úzka koordinácia Slovenska a Poľska bude základom pre povojnovú obnovu Ukrajiny

19.05.2022 - Štátna tajomníčka Ingrid Brocková dnes (19. mája 2022) na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rokovala s poľským rezortným partnerom Pawlom Jabłońským. Témami stretnutia boli vzájomné ekonomické vzťahy, klimatická a energetická politika EÚ v kontexte ruskej agresie v Ukrajine, infraštruktúrne prepojenia v strednej Európe, príprava predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine, ako aj Iniciatíva Trojmoria, keďže Pawel Jabłońský plní aj funkciu splnomocnenca vlády Poľskej republiky pre Trojmorie.

Zamestnávatelia môžu ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj elektronicky

19.05.2022 - Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu EÚ. Elektronizácia služieb uľahčí zamestnávateľom alebo informujúcim organizáciám vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov. Zároveň zautomatizovanie procesov výrazne odbremení aj pracovníkov úradov. Prinášame tak verejnosti služby zodpovedajúce zásadám debyrokratizácie a elektronizácie štátnej správy.

Prihláste sa na online workshopy k Akčnému plánu inteligentných miest a regiónov

19.05.2022 - Poďte s nami diskutovať o inteligentných samosprávach. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR organizuje online participatívne workshopy k téme inteligentných miest a regiónov. Prvé stretnutia začínajú už budúci týždeň 25. mája. Na workshopy je potrebné sa prihlásiť.

Vicepremiérka Remišová presadila riešenie problému rastu cien stavebných materiálov: Novela zákona o eurofondoch umožní navýšiť financie pre národné projekty aj dopytové výzvy

19.05.2022 - Eurofondové projekty, ktoré ohrozuje radikálny rast cien stavebných materiálov, sa môžu dočkať navýšenia financií. Riešenie predstavila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová, ktorá do Národnej rady SR predložila novelou zákona o eurofondoch a parlament ju dnes schválil. Za vládny návrh zákona hlasovalo 134 zo 136  prítomných poslancov.

Ministerstvo vnútra začalo obnovovať vozový park formou dlhodobého prenájmu vozidiel

19. 05. 2022 - Štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty vo štvrtok 19.mája 2022 odovzdal prvých 8 vozidiel pre prednostov okresných úradov. Ide o pilotný projekt výpožičky vozidiel v zmysle schváleného Koncepčného plánu obnovy osobných vozidiel MV SR na roky 2022 – 2031 (PDF, 2 MB).

Slovenská republika má v oblasti spravodlivosti našliapnuté správnym smerom

19.05.2022 - Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders dnes predstavil v poradí už 10. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2022 (Justice Scoreboard). Prehľad má informatívny charakter, no pre Európsku komisiu (EK) je kľúčovým pri vytváraní hodnotiacej správy členského štátu a pri vypracovávaní výročnej správy o právnom štáte. Pre Slovenskú republiku v prehľade nájdeme viacero pozitívnych správ.

Rezort obrany využije pri opravách vojenskej techniky náhradné dielce zo štátnych hmotných rezerv

19.05.2022 - Ministerstvo obrany SR získalo od Správy štátnych hmotných rezerv bezodplatne 686 kusov náhradných dielcov, ktoré Ozbrojené sily SR použijú pri opravách vojenskej techniky, konkrétne nákladných automobilov P-V3S, bojových vozidiel pechoty BVP-1, BVP-2 a tankov T-72. Zmluvu o prevode správy majetku štátu v hodnote viac ako 467 000 eur dnes na pôde rezortu obrany podpísali zástupcovia MO SR a S ŠHR SR.

NRSR

Pomoc proti inflácii prerokuje parlament v zrýchlenom režime

19. 05. 2022 - Pomoc v boji proti inflácii prerokuje plénum Národnej rady (NR) SR v tzv. zrýchlenom režime. Poslanci to schválili na štvrtkovom hlasovaní. Opatrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 50 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa. Za skrátené legislatívne konanie hlasovalo 83 zo 134 prítomných poslancov.

O návrhoch na skrátené konanie bude plénum prípadne rokovať aj po 19.00 h

19. 05. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o troch návrhoch na skrátené legislatívne konanie hlasovať spoločne po ich prerokovaní. Pokiaľ ich stihnú prebrať do 19.00 h, bude sa hlasovať ešte večer. Ak nie, tak rokovanie bude pokračovať aj po 19.00 h, pričom rozhodnúť o návrhoch by mali v piatok (20. 5.) o 9.00 h. Dohodlo sa na tom poslanecké grémium, v pléne o tom informoval podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO). Vláda navrhla parlamentu schváliť v skrátenom legislatívnom konaní protiinflačnú pomoc, zdanenie mimoriadnych príjmov z ropy aj podporu starostlivosti o deti a odídencov s postihnutím. Plénum má zatiaľ diskutovať o tom, či o nich bude rokovať zrýchlene.

Plénum zaradilo do programu protiinflačnú pomoc aj zdanenie príjmov z ropy

19. 05. 2022 - Protiinflačnú pomoc, zdanenie mimoriadnych príjmov z ropy aj podporu starostlivosti o deti aj odídencov s postihnutím prerokuje Národná rada (NR) SR na aktuálnej 65. schôdzi. Poslanci vo štvrtok schválili zaradenie týchto bodov do programu. Na základe návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií (MF) SR by mali dostať na voľnočasové aktivity deti od piatich do 18 rokov každý mesiac 50 eur. Suma daňového bonusu by sa mala zároveň zvýšiť. Od júla tohto roka by sa mal tiež zvýšiť prídavok na dieťa na 30 eur a od januára 2023 na 50 eur mesačne. Podľa návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou by mala rafinéria Slovnaft platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy. Tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent a štát túto výhodu využije na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu.

Lex Ukrajina 3 prerokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní

19. 05. 2022 - Tzv. lex Ukrajina 3 hovorí o podpore starostlivosti o deti aj odídencov so zdravotným postihnutím. Národná rada (NR) SR vo štvrtok rozhodla, že návrh zákona z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Týmto hlasovaním zároveň plénum ukončilo 11. rokovací deň 65. schôdze parlamentu. Podľa MPSVR ide o riešenia problematických oblastí, ktoré sa usadením utečencov na území Slovenska vyskytli a nedali sa predvídať. Rezort práce preto prináša riešenia, ako poskytnúť ďalšiu pomoc. Postavenie ľudí so zdravotným postihnutím z Ukrajiny v SR sa podľa MPSVR zlepší tým, že získajú možnosť užívať vrátené kompenzačné pomôcky.

Prezident

Prezidentka pricestovala na štátnu návštevu Švajčiarska

19.05.2022 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 19. mája 2022 pricestovala do Bernu na štátnu návštevu Švajčiarskej konfederácie. Je to historicky prvýkrát, kedy slovenská hlava štátu vycestovala na štátnu návštevu Švajčiarska. "Ďakujem za vrelé prijatie od prezidenta Ignazia Cassisa a členov vlády. Prichádzam sem aj s veľkou expertnou delegáciou, v ktorej sú zástupcovia a zástupkyne slovenských univerzít, výskumných inštitúcií a inovatívnych spoločností. Sú tu, aby nadviazali novú spoluprácu v oblasti výskumu, zelenej tranzície, nízkoemisných technológií, obnoviteľných zdrojov či obehového hospodárstva."

Prezidentka podpísala 13 zákonov

19.05.2022 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 19. mája 2022 podpísala 2 zákony. Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony. 

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk