11.7.2022
ID: 5479upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda

Vicepremiérka Remišová: Navýšili sme podporu v rámci spolupráce s Massachusetts Institute of Technology na sumu 375 000 dolárov a podporili inovatívne projekty šiestich...

Vláda

Vicepremiérka Remišová: Navýšili sme podporu v rámci spolupráce s Massachusetts Institute of Technology na sumu 375 000 dolárov a podporili inovatívne projekty šiestich slovenských vedeckých tímov. 

04.07.2022 - Investujeme do výskumu a inovácií. Navýšili sme podporu do spoločného fondu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a svetoznámej univerzity Massachusetts Institute of Technology na sumu 375 000 USD. Podporu tak mohli získať všetky prihlásené kvalitné projekty. Tie prešli prísnym posudzovaním zo stany Massachusettskej univerzity.

Výsledky potvrdili 93 % pokles rozpustených látok vytekajúcich vo vode z bane v Nižnej Slanej.

04. 07. 2022 - Doteraz prijaté opatrenia priamo v bani v Nižnej Slanej (okr. Rožňava) výrazne zlepšili kvalitu vody vtekajúcej do rieky Slanej. Výsledky posledných rozborov potvrdili pokles obsahu rozpustných látok vo vytekajúcej vode až o 93 percent, v prípade železa je to napríklad až 95 percent v porovnaní so vzorkami odobratými ešte pred odklonením vôd v bani. „Výsledky rozboru potvrdili, že náš postup bol správny. Odklonením vôd vtejkajúcich zo VI. obzoru do hlbších častí bane priamo na povrch sme zabránili ich silnému mineralizovaniu v hlbších častiach starej železorudnej bane,“ zdôraznil riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan.

Vyhlásenie 10 ministrov členských krajín EÚ k taxonómii

04. 07. 2022 - Keďže máme vojnu za našimi hranicami, nemali by sme urýchliť investície EÚ, aby sme zabezpečili našu energetickú budúcnosť a odolnosť? Dnes musí byť posilnenie našej ambície bojovať proti klimatickým zmenám súčasťou strategickej a energetickej autonómie Európy, keďže brutálna vojenská agresia Ruska na Ukrajine si vynútila prehodnotenie energetiky v Európe. Kontext taxonómie udržateľných financií EÚ pred ruskou inváziou na Ukrajinu je odlišný v porovnaní so súčasnou situáciou. V októbri 2021 sme deklarovali, že „Ak má Európa vyhrať klimatickú vojnu, potrebuje jadrovú energiu. Je to životne dôležitý a spoľahlivý zdroj pre všetkých na zabezpečenie nízkouhlíkovej budúcnosti.“ Dnes je za hranicami EÚ skutočná vojna. V dôsledku nezákonných krokov Ruska pociťujú občania a priemysel EÚ vplyv vysokých a nestálych cien energií. Ak chce EÚ zostať na ceste k dekarbonizácii a zároveň zabezpečiť bezpečnosť dodávok, potrebujeme zmenu v postoji k jadrovej energii. Na uspokojenie energetických potrieb priemyslu a spoločnosti a na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050 budú potrebné veľké objemy nízkouhlíkovej elektriny a nízkouhlíkového vodíka. 

MH teplárenský holding a GeoTerm podpísali zmluvy o košickom geotermálnom vrte

04. 07. 2022 - Zástupcovia spoločnosti MH teplárenský holding (MH TH) a GeoTerm Košice podpísali v Bratislave zmluvu o spolupráci a zmluvu o dodávke a odbere paliva z geotermálneho vrtu v lokalite Ďurkov (Košice) za účasti štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karola Galeka. „Ministerstvo hospodárstva SR nie je dnes zmluvnou stranou, ale je tou stranou, ktorá podporuje rozvoj geotermálnej energie na Slovensku. Projekty na využívanie geotermálnej energie sú v súčasnosti podchytené v rámci viacerých finančných nástrojov, ktoré nám poskytuje EÚ, či už sú to nové štrukturálne fondy, plán obnovy či modernizačný fond," zdôraznil K. Galek. Projekt, pre ktorý sa podpisuje zmluva o spolupráci, je podľa štátneho tajomníka v rámci modernizačného fondu jedným z tých, ktorý je uvedený ako tzv. indikatívny. „Bude síce potrebovať individuálne schvaľovanie, pretože ide o projekt s vyšším nárokom na finančné prostriedky. Je to však určite to, čo by nám ako Slovensku, ale aj celej EÚ malo do budúcnosti pomôcť, a to jednak pri naplnení dekarbonizačných cieľov, ale aj pri naplnení podielov v prípade výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)," podčiarkol Galek.

Rezort hospodárstva pripravuje tretie Kilečko pre podnikateľov

04. 07. 2022 - Rezort hospodárstva pripravuje ďalší balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Na tlačovej besede to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík. Kilečko 3 obsahuje 285 opatrení na zlepšenie podnikania. Ako uviedol, v roku 2020 parlament schválil Kilečko 1 so 115 opatreniami na zlepšenie podnikania a v tomto roku Kilečko 2 so 198 opatreniami. Tieto opatrenia podľa neho nevyvolávajú finančné nároky na štátny rozpočet. „Teraz začneme navštevovať jednotlivé rezorty, opäť to bude na niekoľko mesiacov vyjednávania," povedal Sulík. Dúfa, že sa mu z navrhovaných opatrení podarí presadiť a zrealizovať čo najväčší počet. Osobnú podporu týmto zámerom podľa Sulíka sľúbil aj premiér Eduard Heger. Veľakrát podľa neho ide o drobné zlepšenia, ale každá firma pocíti nejaké zlepšenie.

Ivan Korčok: Budovanie vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí považujem za jednu z priorít slovenskej diplomacie

05.07.2022 - Slovensko si už od roku 1993 každoročne pripomína 5. júl ako Deň Slovákov žijúcich v zahraničí. „Záleží mi na tom, aby sme budovali väzby a aktívne spolupracovali s našimi krajanmi po celom svete. Považujem ich za cenný zdroj inšpirácie,  zdieľania skúseností a spolupráce pre Slovensko,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý je zároveň predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky. 

V ktorých okresoch budú môcť všeobecní lekári a pediatri požiadať o nenávratnú finančnú podporu na zriadenie ambulancie

0​5.07.2022 - Ministerstvo zdravotníctvo v rámci prebiehajúcej reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti zverejnilo na svojom webovom sídle výsledky vyhodnotenia stavu verejnej minimálnej siete všeobecných lekárov a primárnych pediatrov prvýkrát podľa nových pravidiel a zoznam okresov a obcí s alokovaným finančným príspevkom.

Nový spôsob definuje sieť na úrovni okresu a nie na úrovni kraja, tak ako to bolo stanovené v pôvodnom normatíve z roku 2008. Potrebný počet lekárskych miest je stanovený optimálne a nie ako minimálny počet. Nová sieť je definovaná dynamicky, to znamená, že každoročný spôsob výpočtu potrebného počtu lekárov reaguje na demografické zmeny v populácii. Pre každý okres je stanovená potrebná kapacita a zároveň vyčíslený počet neobsadených resp. chýbajúcich lekárskych miest.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Slovensko je pripravené podieľať sa na obnove Ukrajiny

07.07.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa dnes (7. júla 2022) zúčastnila okrúhleho stola k zapojeniu Slovenska do obnovy Ukrajiny organizovanom predsedom vlády Slovenskej republiky Eduardom Hegerom za účasti predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy, podnikateľských združení a mimovládnych organizácií. Cieľom okrúhleho stola bola diskusia o príprave návrhu plánu zapojenia Slovenskej republiky do povojnovej obnovy Ukrajiny.

Slovensko bolo zvolené za člena Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO

07.07.2022 - Slovenská republika bola zvolená za člena Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Spolu s Uzbekistanom začne svoj 4-ročný mandát od 28. novembra 2022 počas 17. zasadnutia Výboru v Maroku. „Naše zvolenie je ohodnotením vysokej expertízy SR v oblasti zachovávania tradícií a živého dedičstva, ale aj ocenením diplomatických aktivít nášho rezortu. Vyvrcholením lobingového úsilia bolo mimoriadne úspešné vystúpenie kolektívu SĽUK na pôde UNESCO,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. „Ako členovia výboru budeme ešte aktívnejšie zdieľať s medzinárodným spoločenstvom dobrú prax pri využívaní nášho nehmotného dedičstva na podporu udržateľného spôsobu života,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na rešpektovanie súkromného života

07. 07 2022 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Chocholáč proti Slovenskej republike. Sťažovateľ sa sťažoval na porušenie článku 8 a 10 Dohovoru. ESĽP posudzoval sťažnosť v rámci práva na rešpektovanie súkromného života a 5 hlasmi proti 2 rozhodol, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru. Dvaja sudcovia pripojili k rozsudku nesúhlasné stanoviská. Sťažovateľ si odpykáva doživotný trest odňatia slobody. V roku 2013 mu väzenské orgány odňali obrázky z časopisov, ktoré boli vyhodnotené ako pornografické a ako také ohrozujúce mravnosť v zmysle § 40 písm. i) zákona o výkone trestu odňatia slobody. Sťažovateľovi bol uložený disciplinárny trest – pokarhanie. Sťažovateľ sa neúspešne obrátil na prokuratúru na dvoch stupňoch, ako aj na ústavný súd, ktorý jeho ústavnej sťažnosti nevyhovel.

Minister Naď: "Zmena bezpečnostného prostredia dokazuje, že Ozbrojené sily SR sú nenahraditeľnou zložkou štátu”

07.07.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR gen. Daniel Zmeko dnes spoločne po veliteľskom zhromaždení najvyššieho velenia OS SR zhodnotili uplynulých 18 mesiacov a načrtli ciele a úlohy pri obrane štátu na nasledujúce obdobie. Prioritou rezortu obrany je naďalej pokračovanie v plnení cieľov spôsobilostí s dôrazom na dobudovanie ťažkej mechanizovanej brigády a zabezpečenie realizácie modernizačných projektov na zlepšovanie rokmi zanedbávanej techniky a infraštruktúry. Na veliteľskom zhromaždení sa zúčastnila aj prezidentka SR a hlavná veliteľka ozbrojených síl Zuzana Čaputová.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade týkajúcom sa práva na rešpektovanie súkromného života

07. 07. 2022 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Chocholáč proti Slovenskej republike. Sťažovateľ sa sťažoval na porušenie článku 8 a 10 Dohovoru. ESĽP posudzoval sťažnosť v rámci práva na rešpektovanie súkromného života a 5 hlasmi proti 2 rozhodol, že došlo k porušeniu článku 8 Dohovoru. Dvaja sudcovia pripojili k rozsudku nesúhlasné stanoviská. Sťažovateľ si odpykáva doživotný trest odňatia slobody. V roku 2013 mu väzenské orgány odňali obrázky z časopisov, ktoré boli vyhodnotené ako pornografické a ako také ohrozujúce mravnosť v zmysle § 40 písm. i) zákona o výkone trestu odňatia slobody. Sťažovateľovi bol uložený disciplinárny trest – pokarhanie. Sťažovateľ sa neúspešne obrátil na prokuratúru na dvoch stupňoch, ako aj na ústavný súd, ktorý jeho ústavnej sťažnosti nevyhovel.

Ministerstvo vnútra navrhuje spojiť prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu

07. 07. 2022 - Ministerstvo vnútra pripravilo  návrh na zmenu Ústavy v súvislosti s vybranými pravidlami týkajúcich sa volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu. Návrh je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Iniciatíva ministerstva vnútra vychádza z Programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala k odbornej diskusii pri analýze volebného systému.

Zámerom navrhovaných zmien v zákone o pobyte cudzincov je menej byrokracie a rýchlejšie procesy

07. 07. 2022 - Zníženie administratívnej záťaže cudzích štátnych príslušníkov, ktorí žiadajú o pobyt na území Slovenskej republiky, najmä však záväzné odporúčania schengenskej hodnotiacej komisie sú predmetom návrhu novely zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov, ktorú na základe Plánu legislatívnych úloh vlády predložilo do medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo vnútra.

Zapojte sa do prípravy novely priestupkového zákona

07. 07. 2022 - V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 a programovým vyhlásením vlády ministerstvo vnútra začalo pripravovať novelu zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Novela má priniesť skvalitnenie činnosti správnych orgánov, ktoré prejednávajú a objasňujú priestupky. Taktiež zohľadní zavedenie nových pojmov, ktoré sa uplatňujú v aplikačnej praxi. Navrhujeme tiež navýšenie pokút pri riešení priestupkov.

Na príspevkoch za ubytovanie odídencov z Ukrajiny štát dosiaľ vyplatil 13,2 milióna eur

07. 07. 2022 - Piatok 8. júl 2022  je posledný termín, kedy je možné predložiť obecnému či mestskému úradu výkaz o počte nocí v mesiaci jún, počas ktorých ubytovatelia poskytli strechu nad hlavou odídencom z Ukrajiny. Výška príspevku sa zvýšila. Príspevok sa vlastníkom domov a bytov aktuálne poskytuje vo výške 8 eur za noc u dospelých a 4 eurá za dieťa mladšie ako 15 rokov. V praxi ide od 570 do 1430 eur v závislosti od počtu obytných miestností.

Príchod automobilky Volvo podľa mesta Košice a KSK vyvolá masívne investície

07. 07. 2022 - Príchod automobilky Volvo na východné Slovensko vyvolá masívne investície aj v Košiciach a ich okolí. Počas odovzdávania zmlúv o spolupráci medzi mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom (KSK), obcou Valaliky a štátnymi orgánmi o tom informovali zástupcovia samospráv. Konateľ štátnej spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec ocenil, že plány, ktoré existovali 20 rokov sa za štyri mesiace naplnili do takej miery, že do parku mieri prvý investora. „Celý park bude priplavený tak, aby mohol prijať ďalších zamestnávateľov a spoločnosti, ktoré tento región budú rozvíjať. Pripravujeme celú infraštruktúru a všetky investície tak, aby uľahčili život v tomto regióne, priniesli možnosti, ktoré tu doteraz neboli a urobili región atraktívnym pre prácu aj bývanie,“ zdôraznil M. Durec.

Cenu ministra životného prostredia získalo 5 laureátov

07.07.2022 - Minister Ján Budaj udelil Cenu ministra životného prostredia SR za mimoriadne výsledky v starostlivosti o životné prostredie a ďalšie ocenenia tým, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o lepšiu ochranu prírody a krajiny, vôd, ovzdušia, alebo ktorí sa pričinili o zlepšenie legislatívy a presadzovanie  reformných zmien v starostlivosti o životné prostredie. Z rúk ministra Jána Budaja si Cenu ministra životného prostredia v kategórii jednotlivci prevzali 5-ti laureáti: Ing. Eduard Apfel, Mgr. Peter Gregáň, RNDr., Jana Durkošová, Ing. Eva Kolesárová a Ing. Zuzana Lieskovská.

Dokument Európska záruka pre deti je základný pilier na podporu detí

08.07.2022 - Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer dnes, 7. júla, vystúpil na medzinárodnej konferencii Podpora detí v kontexte dokumentu Európska záruka pre deti. V ministerskom paneli „Národné akčné plány ako cesta k odstráneniu sociálneho znevýhodnenia“ štátny tajomník predstavil základné piliere podpory detí na Slovensku. Konferencie prebieha dnes 7. a zajtra 8. júla v Prahe v rámci predsedníctva Českej republiky Rade EÚ.

NRSR

5. júl - pamätný deň Slovákov v zahraničí na pôde parlamentu

06. 07. 2022 - Svetový kongres Slovákov zohral v dejinách Slovenska zásadnú a významnú úlohu, osobitne pri presadzovaní svojbytnosti slovenského národa, ako aj počas socializmu v období neslobody. Na počesť jeho prvého predsedu Štefana Boleslava Romana sa rozhodla Nadácia Pamätník slovenského vysťahovalectva udeľovať každoročne pamätné medaily tým, ktorí sa významným spôsobom pričinili o pozdvihnutie a rozvoj Slovenska v zahraničí, resp. tým, ktorí dlhoročne pôsobia v prospech slovenskej diaspóry vo svete.

Prezident

Prezidentka kondolovala dánskej kráľovnej Margaréte II.

04.07.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala v pondelok 4. júla 2022 sústrastný telegram dánskej kráľovnej Margaréte II. v súvislosti so streľbou v obchodnom centre Fields v Kodani. V mene občanov Slovenskej republiky v ňom vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala rýchle uzdravenie. 

Prezidentka podpísala päť zákonov

04.07.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 4. júla 2022 päť zákonov - novelu Zákonníka práce, zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, novelu zákona o cestnej premávke a zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Kompletný zoznam a presné názvy podpísaných zákonov sú k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony. 

Organizujeme letnú školu mladých klimatických lídrov

04.07.2022 - Prezidentská kancelária v termíne od 22. do 26. augusta tohto roku usporiada letnú školu klimatických lídrov pre 25 vybraných uchádzačov a uchádzačiek. Pilotný ročník letnej školy bude hlavnou aktivitou v rámci nového projektu „Klimatickí lídri“, ktorého cieľom je podporiť a rozvíjať znalosti a kompetencie študentiek a študentov vysokých škôl vo veku 18 až 26 rokov so záujmom o oblasť ochrany klímy a zelenej tranzície.

Posolstvo Cyrila a Metoda je nadčasové a univerzálne

05.07.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 5. júla 2022 pri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda vyhlásila, že ich posolstvo je nadčasové a univerzálne. "Svätý Cyril a svätý Metod sprostredkovali našim predkom vieru a vzdelanosť - základné hodnoty, na ktorých dodnes stojí naša civilizácia. Poznanie a múdrosť, ktoré nás obohacujú a písmo a slovo, ktoré nezraňujú, ale umožňujú šírenie nádeje."

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk