18.7.2022
ID: 5488upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Vláda schválila Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania. Tá bude mať dvoch štatutárov. Jedným je štátny tajomník Úradu podpredsedu vlády, Peter Sekáč, a druhým je nominant Ministerstva financií a zároveň vedúci Úradu vlády, Július Jakab. Postupne ich doplní menší úradnícky aparát. Zriadenie agentúry je podľa podpredsedu vlády Štefana Holého ďalším dôležitým krokom na ceste za dostupným nájomným bývaním.

Vláda

Štátny tajomník Velič: Mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú rozvoju regiónov, smeruje dotácia 1,1 milióna eur

12.07.2022 - Najnovšia výzva je určená pre Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj
Pomáhame zlepšiť život ľudí v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu vo výške 1,1 milióna eur pre mimovládne organizácie v troch krajoch Slovenska. Určená je na projekty, ktoré pomôžu predchádzať sociálnemu vylúčeniu a podporia rovnosť pracovných príležitostí, znevýhodnené komunity, ale aj rozvoj športu a telesnej kultúry. Podporené budú tiež projekty na pomoc mladým ľuďom, ktorí v dôsledku sociálnej izolácie trpia psychickými poruchami. Mimovládne organizácie budú môcť na jeden projekt získať štátnu dotáciu od 20 000 až do 50 000 eur.

Pri realizácii reforiem envirorezort intenzívne spolupracuje s Európskou komisiou

12.07.2022 - Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča dnes na pôde envirorezortu prijal generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) Mária Navu, aby prediskutovali ďalšie možnosti podpory prostredníctvom Nástroja technickej pomoci (Technical support instrument-TSI). Tento nástroj poskytuje členským štátom EÚ technickú podporu pri navrhovaní a realizácii reforiem vo forme strategického a právneho poradenstva, analýz, štúdií, tréningov a expertných návštev.

Štátny tajomník Ondrej Dostál privítal delegáciu z Európskej komisie

12. 07 2022 - Na ministerstve spravodlivosti dnes štátny tajomník Ondrej Dostál privítal delegáciu z Európskej Komisie na čele s generálnym riaditeľom Generálneho riaditeľstva pre podporu štrukturálnych reforiem (DG REFORM) Mariom Nava. Na stretnutí so zástupcami z ministerstva diskutovali o možnostiach podpory projektov ministerstva zo strany DG REFORM. DG REFORM pomáha krajinám EÚ realizovať reformy na zvyšovanie odolnosti a tým prispieť k zotaveniu EÚ z krízy COVID-19, zvýšiť kvalitu verejných služieb a vrátiť sa na cestu udržateľného a inkluzívneho rastu. Predmetom rokovania bola diskusia o možnostiach podpory projektov ministerstva spravodlivosti zo strany DG REFORM v rámci najnovšej výzvy na zasielanie projektov.

Rezortná kvapka krvi aj tento rok pomáha ľudom

12.07.2022 - V utorok 12. júla 2022 premenilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny jednu z ministerských zasadačiek na provizórne transfúziologické pracovisko. Okrem zamestnancov ministerstva darovali krv aj zamestnanci Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Za 2,5 hodiny zdravotníci Národnej transfúznej služby odobrali 37 darcom celkovo 16,65 litra krvi.

Slovensko má v zásobníkoch plyn na najbližšiu vykurovaciu sezónu

13. 07. 2022 - Štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) už má v zásobníku dostatočné množstvo zemného plynu na pokrytie nadchádzajúcej vykurovacej sezóny pre priemysel ako i domácnosti. „Dnes môžeme s konečnou platnosťou oznámiť, že Slovensko má plynu dosť na celú budúcu vykurovaciu sezónnu, teda až do konca marca 2023. Pri súčasnom nastavení priemyslu a jeho odberov nepríde k žiadnym obmedzeniam priemyslu či domácností,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Na tlačovej konferencii o tom informoval spolu s generálnym riaditeľom SPP Richardom Prokypčákom.

Minister Ján Budaj na neformálnom zasadnutí Rady ministrov životného prostredia EÚ: ochrana biodiverzity je aj záujmom rozvojových krajín

13.07.2022 - Globálny rámec biodiverzity, environmentálne dopady vojny na Ukrajine a adaptácia na zmenu klímy sú hlavnými témami prvého rokovacieho dňa neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktoré sa v týchto dňoch uskutočňuje v Prahe. Česká republika v júli prevzala predsedníctvo v Rade Európskej únie. Slovenskú delegáciu vedie minister životného prostredia Ján Budaj.

Kabinet schválil akčný plán pre otvorené vládnutie

13. 07. 2022 - Vláda v stredu 13. júla 2022 schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2022-2024, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Ide v poradí o piaty dokument od roku 2011, kedy sa Slovensko prihlásilo k medzinárodnej iniciatíve pre otvorené vládnutie /Open Government Partnership/. Jednou z podmienok členstva je vypracovanie dvojročných akčných plánov v spolupráci vlády a občianskej spoločnosti.

Zonácia Muránskej planiny sa stáva realitou

13.07.2022 - Vláda dnes schválila nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo. Dnešným rozhodnutím vlády sa Národný park Muránska planina po národných parkoch Slovenský raj a Pieniny stane tretím, ktorý prešiel náročným procesom zonácie.

Vláda schválila doplnenie zoznamu území európskeho významu

13.07.2022 - Národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) sa rozšíri o 97 nových lokalít s výmerou vyše 10 tisíc hektárov. Zaradenie nových lokalít do národného zoznamu území európskeho významu podporí rozvoj regiónov budovaním agroturizmu, cykloturistiky a zároveň umožní čerpať eurofondy na starostlivosť o chránené územia. Materiál predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj.

Správa EK o stave právneho štátu: pre efektívnejšie vyšetrovanie korupčných káuz odporúča obmedziť právomoci generálneho prokurátora

13. 07 2022 - Správa o stave právneho štátu, ktorú dnes vydala Európska komisia sformulovala kľúčové momenty, ktoré sa na Slovensku udiali a zhodnotila aj pokrok, ktorý Slovensko urobilo alebo aj len predpokladalo urobiť v poslednom roku. Európska komisia adresovala Slovensku odporúčania, ktoré by mala krajina splniť pre vyššiu úroveň právneho štátu. Slovensku sa v hodnotení Komisie podarilo v niektorých oblastiach presadiť zmeny k lepšiemu, v iných zostáva na rovnakom mieste. Správa Európskej komisie objektívne pomenováva pozitívne aj negatívne trendy pri uplatňovaní princípov právneho štátu.

Vláda schválila strategické dokumenty k ochrane a rozvoju archívnictva

13. 07. 2022 - Ministerstvo vnútra, zriaďovateľ najväčšej a najdôležitejšej časti archívneho dedičstva Slovenskej republiky uloženého v štátnych archívoch,  pripravuje komplexnú ochranu archívnych dokumentov. Dôvodom je nevyhovujúci stav slovenského archívnictva. Rezort vnútra preto vypracoval komplexnú Stratégiu ochrany archívnych dokumentov v Slovenskej republike, ktorú na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Roman Mikulec 13. júla 2022.

Reakcia na rozbory vody v studniach v okolí rieky Slaná

13. 07. 2022 - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ako i Rudné bane, š. p. sa intenzívne zaoberajú situáciou znečistenia rieka Slaná a sú plne súčinné kompetentným úradom v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR pri odstraňovaní havarijnej situácie. Rezort hospodárstva môže konštatovať, že doteraz prijaté opatrenia priamo v bani v Nižnej Slanej výrazne zlepšili kvalitu vody vtekajúcej do rieky Slanej. Výsledky posledných rozborov potvrdili pokles obsahu rozpustných látok vo vytekajúcej vode až o cca 90 % v porovnaní so vzorkami odobratými ešte pred odklonením vôd v bani. Riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan však upozorňuje, že „v Nižnej Slanej a jej okolí sa nachádza veľké ložisko železných rúd, ktoré bolo ťažené počas niekoľkých storočí. Z toho dôvodu sa prirodzene nachádzajú v horninovom prostredí vysoké koncentrácie niektorých prvkov, ktoré môžu byť prítomné vo vode i v pôde historicky bez ohľadu na jej ťažbu, či aktuálnu situáciu. S najväčšou pravdepodobnosťou studne v tejto oblasti nespĺňali kritériá pitnej vody už pred samotným znečistením rieky Slaná.“ Interpretácie výsledkov rozborov vody v studniach v lokalite Nižná Slaná preto považuje za účelové.

Reakcia MŽP na otázky k zákonu 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami

14.07.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR sa ohradzuje voči trvalej kampani firmy Slovalco, ktorú vedie vedenie podniku s účelom získať výhody štátnej pomoci aj na úkor iných podnikov postihnutých zvyšovaním cien energií. Najnovší vývoj, to znamená, odstávka výroby a prepúšťanie sú jednoznačne dôsledkom faktu, že fabrika, ktorá spotrebováva najviac elektrickej energie (10 % všetkej elektrickej energie na Slovensku) si nevytvorila v predošlých rokoch dostatočnú rezervu, ani žiaden iný plán pre prípad zdraženia energií.

Ministerská konferencia: Zodpovednosť za Ukrajinu

14. 07 2022 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vystúpila na ministerskej konferencii, ktorú organizovala holandská vláda, Európska komisia a Medzinárodný trestný súd. Diskutujúci sa na konferencii venovali súčasnému dianiu na Ukrajine a jej cieľom bolo zvýšiť koordináciu za účelom posilnenia vyvodenia zodpovednosti za medzinárodné zločiny spáchané na Ukrajine. Účastníkom konferencie sa v záverečnom slove prihovoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, ktorý opísal aktuálnu situáciu na Ukrajine vrátane najnovších útokov voči civilnému obyvateľstvu a poďakoval zástupcom krajín za doterajšiu podporu a pomoc. Apeloval na dôsledné vyšetrenie všetkých zločinov, ktoré sú páchané na Ukrajine.

Ivan Korčok v Budapešti: Ak prestane Rusko ničiť nášho suseda a bojovať na Ukrajine, okamžite bude koniec vojny. Ak ale prestane bojovať Ukrajina, bude to jej koniec a Ukrajina neprežije. Toto nie je slovenský záujem!

14.07.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok počas tlačovej konferencie šéfov diplomacií neformálneho zoskupenia Central 5  -  C5 v Budapešti zdôraznil, že nielen v Maďarsku, ale aj na Slovensku zaznieva názor, že sankcie proti Rusku predlžujú vojnu na Ukrajine. „Aj u nás rezonuje tento názor a to najčastejšie ho počuť od extrémistickej opozície a ich spriaznencov. Mám na to takúto odpoveď. Nie, sankcie vojnu nepredlžujú,“ vyhlásil minister I. Korčok s tým, že práve sankcie a naša pomoc Ukrajine, vrátane vojenskej, predlžuje existenciu Ukrajiny.

Slovensko možno príde o jediného výrobcu hliníka
 
14. 07. 2022 - Jediný výrobca hliníku na Slovensku a jedna z najekologickejších hlinikární v Európe ohlásila prepúšťanie. Rezort hospodárstva upozorňuje, že pre spriemyselnenú krajinu, ako je Slovensko, ide o veľmi zlú správu. Spoločnosť ohlásila prepustenie 300 zamestnancov z celkového počtu 450, pričom konečné číslo zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie, zatiaľ nie je definitívne. Aktuálne ide o priamych zamestnancov. Situácia sa však dotkne priemyslu a subdodávateľov v celom žiarskom regióne. Na výrobu v spoločnosti je naviazaných ďalších približne 2 500 pracovných miest. „To, čo postihlo našu jedinú slovenskú hlinikáreň, sa nedá nazvať inak ako katastrofou,“ reaguje minister hospodárstva Richard Sulík.

Platy sa zvýšia všetkým zamestnancom rezortu vnútra

14. 07. 2022 - V nadväznosti na schválenie dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2022 sú v rezorte vnútra spracované dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa, na základe ktorých bude aj policajtom, hasičom a horským záchranárom na jeseň tohto roku vyplatený jednorazový finančný príspevok vo forme odmeny 500 eur. Rovnako ako ostatným zamestnancom v štátnej a verejnej správe sa aj im v budúcom roku podľa návrhov kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na roky 2023 – 2024 dvakrát zvýšia platy, a to od januára 2023 o 7 percent a od septembra 2023 o 10 percent.

Ingrid Brocková: Vďaka členstvu Slovenska v Hospodárskej a sociálnej rade OSN sa budeme podieľať na dôležitých rozhodnutiach s globálnym dopadom

14.07.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa v prvý deň pracovnej návštevy OSN v New Yorku zúčastnila na otvorení Politického fóra na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji pod záštitou Hospodárskej a sociálnej rady (ECOSOC).

Ďalší konkrétny krok na ceste k nájomným bytom.

14.07.2022 - Vláda schválila Agentúru štátom podporovaného nájomného bývania. Tá bude mať dvoch štatutárov. Jedným je štátny tajomník Úradu podpredsedu vlády, Peter Sekáč, a druhým je nominant Ministerstva financií a zároveň vedúci Úradu vlády, Július Jakab. Postupne ich doplní menší úradnícky aparát. Zriadenie agentúry je podľa podpredsedu vlády Štefana Holého ďalším dôležitým krokom na ceste za dostupným nájomným bývaním.

M. Majer: Intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti obrany s Kórejskou republikou podporíme vzájomným memorandom

14.07.2022 - Ministerstvo obrany SR spolu s náprotivkom z Kórejskej republiky pracujú na príprave Memoranda o porozumení, ktoré umožní rozvoj bilaterálnej spolupráce oboch krajín aj v oblasti obrany a bezpečnosti. Potvrdil to dnes štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer po prijatí kórejskej delegácie, ktorú viedol zástupca ministra zahraničných vecí Kórejskej republiky Seung Bae Yeo. „Podpisom memoranda sa upravia podmienky spolupráce v politicko-vojenskej oblasti, ktoré umožnia napríklad konzultácie otázok súvisiacich s obrannou politikou, výmenu skúseností a informácií týkajúcich sa obrany, vojenské vzdelávanie a výcvik, podporu spolupráce v oblasti obranného priemyslu, ale tiež vojenskú technickú spoluprácu či humanitárnu pomoc,“ priblížil M. Majer. Ambíciou rezortu obrany je podpísať memorandum ešte v roku 2022.

Počet žiadostí o dočasné útočisko sa stabilizoval na 200 denne

15. 07. 2022 - Od prvého dňa, kedy bola aktivovaná možnosť požiadať o štatút dočasného útočiska pre osoby utekajúce pred vojnou na Ukrajine, uplynulo už takmer 140 dní. Podľa dát, ktoré má rezort vnútra k dispozícií, sa počet žiadateľov stabilizoval na dennom priemere približne 200 osôb.

Deviaty ročník kampane Do práce na bicykli sa niesol v znamení rekordov

15. 07 2022 - Na deviatom ročníku kampane Do práce na bicykli sa zúčastnilo rekordných 105 samospráv s 13 551 účastníkmi. Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennom cestovaní do práce. V prepisovaní histórie pokračovali súťažiaci aj počas trvania samotnej kampane v mesiaci jún, kedy spolu najazdili 1 868 775 kilometrov, uskutočnili 254 138 jázd a spolu s chodcami a používateľmi verejnej osobnej dopravy ušetrili 551 275 kilogramov CO2.

Ingrid Brocková: Vojna na Ukrajine má negatívny vplyv na právny štát, bezpečnostný sektor, rodovú rovnosť a implementáciu Agendy 2030

15.07.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková v rámci druhého dňa svojej pracovnej návštevy OSN v New Yorku absolvovala opäť sériu rozhovorov a podujatí zameraných na dopad ruskej agresie na Ukrajinu, ako aj celé medzinárodné spoločenstvo. „Tento konflikt má mnoho dimenzií, každá zo špecializovaných agentúr OSN sa usiluje uchopiť tento problém v rámci svojho portfólia,” potvrdila štátna tajomníčka.

Deviaty ročník kampane Do práce na bicykli sa niesol v znamení rekordov

15. 07 2022 - Na deviatom ročníku kampane Do práce na bicykli sa zúčastnilo rekordných 105 samospráv s 13 551 účastníkmi. Cieľom kampane je vymeniť auto za bicykel, chôdzu, verejnú osobnú dopravu alebo ich kombináciu pri každodennom cestovaní do práce. V prepisovaní histórie pokračovali súťažiaci aj počas trvania samotnej kampane v mesiaci jún, kedy spolu najazdili 1 868 775 kilometrov, uskutočnili 254 138 jázd a spolu s chodcami a používateľmi verejnej osobnej dopravy ušetrili 551 275 kilogramov CO2.


Prezident

Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala poverovacie listiny dezignovaným slovenským veľvyslankyniam a veľvyslancom

11.07.2022 - Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v pondelok 11. júla 2022 v Prezidentskom paláci odovzdala poverovacie listiny dezignovaným slovenským veľvyslankyniam a veľvyslancom. Prezidentka im k vymenovaniu zablahoželala a zaželala veľa šťastia, odhodlania a energie pri presadzovaní záujmov Slovenska a pri bránení hodnôt slobody, demokracie, právneho štátu a pluralitnej a inkluzívnej spoločnosti.

Horná Nitra je na ceste k najzásadnejšej transformácii v histórii

12.07.2022 -  Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 13. júla 2022 navštívila región Hornej Nitry. Počas výjazdu sa zaujímala najmä o budúcnosť regiónu a jeho transformáciu v súvislosti s ukončením ťažby a spaľovania uhlia.
Okrem stretnutia s predstaviteľmi miest a obcí prezidentka navštívila Baňu Cigeľ a pôvodné odkalisko v Zemianskych Kostoľanoch, ktoré čaká premena na solárny park. Prezidentka zdôraznila, že Horná Nitra na ceste k najzásadnejšej transformácii v histórii. Hornonitrianske bane budú na budúci rok odstavené, elektráreň v Novákoch skončí so spaľovaním uhlia a postupne bude prechádzať na obnoviteľné zdroje energie.

Prezidentka sa v súvislosti s balíčkom opatrení obrátila na Ústavný súd

14.07.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 14. júla 2022 obrátila na Ústavný súd SR v súvislosti so schváleným balíčkom opatrení.
Takýto postup avizovala už pred prelomením jej veta poslancami NR SR. „Dnes som podala návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie súladu právnych predpisov a pozastavenie účinnosti. Nie preto, že som proti pomoci rodinám, ako niektorí opakovane naznačujú. Naopak, robím to preto, lebo chcem, aby rodiny dostávali adresnú, včasnú a dostatočne účinnú pomoc, ktorú si môžeme dovoliť, a o ktorej sa rozhodne legitímnym spôsobom so zapojením všetkých, ktorí ju budú musieť nakoniec vo svojich rozpočtoch zaplatiť.“

 

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk