12.9.2022
ID: 5528upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. V situáciách, kedy ľudia nadobudnú presvedčenie, že štát im dostatočne nepomohol, respektíve im nie je v primeranej dobe schopný zabezpečiť spravodlivosť, celkom prirodzene pociťujú stratu dôstojnosti, ktorá sa stáva zdrojom ich frustrácie, hnevu, zvyšujúcej sa nedôvery v štát a jeho inštitúcie.

Vláda

Vicepremiérka Remišová: Kvalitné školstvo a moderný systém vzdelávania sú kľúčom k úspechu Slovenska

05.09.2022 - Na vzdelávanie, vedu a inovácie dáme z nových eurofondov 2,6 miliardy eur. Kvalitný vzdelávací systém, ktorý sa dokáže pružne prispôsobiť rýchlym zmenám na trhu práce a väčšia podpora pre vedu, výskum a zavádzanie inovácií. Toto musí byť prioritou každej vlády, aby sa Slovensko mohlo stať silnou a konkurencieschopnou krajinou. Pri príležitosti otvorenia nového školského roka to povedala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Zdôraznila, že do školstva, vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií bude Slovensko v novom programovom období 2021 – 2027 investovať z eurofondov viac ako 2,6 miliardy eur.

Vyhlásenie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka

05.09.2022 - Dnes som podal demisiu a požiadal pani prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Dovoľte pár slovami vysvetliť, prečo som sa tak rozhodol – o to viac, že som v ostatnom období dostával nie málo odkazov, aby som vo vláde zostal. Hlavným dôvodom je rozhodnutie SaS nebyť zo známych dôvodov ďalej súčasťou vlády, v ktorej pnutia a konflikty prerástli aj pre mňa únosnú mieru.
 

Obrovské lesné požiare sú výzvou pre záchranné zložky EÚ

05. 09. 2022 - Historicky vysoké teploty, extrémne teplo, sucho a veľké množstvo ničivých požiarov boli súčasťou tohtoročného leta. Stúpajúci počet lesných požiarov je veľkou výzvou pre európske záchranné zložky. Posilnenie pripravenosti EÚ zvládať zvyšujúce sa množstvo lesných požiarov bolo  hlavnou témou stretnutia eurokomisára pre krízový manažment Janeza Lenarčiča so zástupcami členských krajín EÚ v pondelok 5. septembra 2022. Rokovania na úrovni multilaterálnej videokonferencie sa zúčastnil a postoj rezortu vnútra tlmočil štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner.

Minister Samuel Vlčan ocenil prácu poľovníkov

05.09.2022 - Na Celoslovenských poľovníckych slávnostiach Dni sv. Huberta, ktoré sa pravidelne konajú v areáli Múzea vo Svätom Antone, sa zúčastnil aj šéf agrorezortu. Dvojdňovú oslavu s bohatým a poučným programom otvoril minister Samuel Vlčan slávnostným príhovorom, po ktorom udelil rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré sa významnou mierou a praktickou činnosťou zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva.

Prvé financie z plánu obnovy na obnovu rodinných domov

06.09.2022 - Spolu so začiatkom septembra Slovensko spúšťa aj pilotné výzvy z Plán obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Pod gesciou Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP je vyčlenených 30 miliónov eur, ktoré budú rovnomerne rozdelené medzi dve samostatné skupiny žiadateľov. Prvá polovica finančných prostriedkov bude smerovať štandardným žiadateľom a tá druhá bude zameraná na pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Študuj dopravu, príď si vybrať z desiatok atraktívnych odborov

06. 09. 2022 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR pozýva všetkých žiakov základných škôl a stredných škôl na podujatie s názvom Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu. Návštevníkom budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré môžu študovať na stredných odborných školách aj vysokých školách. Podujatie sa bude konať 8. septembra 2022 od 9:00 do 13:00 na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach. „Štúdium dopravy má rozhodne budúcnosť, preto chceme motivovať mladých ľudí, aby sa vybrali týmto smerom. Trendom je investovať do verejnej hromadnej dopravy a keďže priemerný vek zamestnancov železníc nám z roka na rok rastie, budúci absolventi majú prakticky zaručené okamžité uplatnenie nielen na železniciach, ale napríklad aj v rôznych dopravných podnikoch," povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Súťaž pre študentov pokračuje

07.09.2022 - Ministerstvo financií SR sa rozhodlo predĺžiť termín súťaže pre študentov stredných a vysokých škôl. Ak máte nápady, ako zmeniť a zefektívniť štátnu správu alebo viete, ako by mohol štát lepšie hospodáriť s verejnými financiami, pokojne nám o tom napíšte a zapojte sa do súťaže. Termín súťaže predlžujeme do 9.9.2022 do 10:00 hod.

Vláda schválila koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2030

07. 09. 2022 - Participácia občanov na tvorbe verejných politík (aktívne občianstvo), posilnenie spolupráce medzi verejným a občianskym sektorom (prehĺbenie dialógu) a posilnenie systémovej odolnosti občianskej spoločnosti (reziliencia sektora) sú obsahom Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022 – 2030, ktorú v stredu 7. septembra 2022 schválila vláda SR zároveň s akčným plánom úloh na najbližšie 4 roky.

Novela Trestného poriadku – sfunkčnenie a zefektívnenie trestného procesu

07. 09. 2022 - Neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. V situáciách, kedy ľudia nadobudnú presvedčenie, že štát im dostatočne nepomohol, respektíve im nie je v primeranej dobe schopný zabezpečiť spravodlivosť, celkom prirodzene pociťujú stratu dôstojnosti, ktorá sa stáva zdrojom ich frustrácie, hnevu, zvyšujúcej sa nedôvery v štát a jeho inštitúcie. Osobitne to platí v prípadoch, ak sa stali obeťou trestného činu. Dostať páchateľa pred súd v kratšom čase a tým aj dosiahnuť skoršie vyvodenie trestnej zodpovednosti a naplniť tým aj účel trestu je cieľom novely Trestného poriadku, ktorú do legislatívneho procesu predkladá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1. júna 2023.

Veľká zmena Trestného zákona

07. 09. 2022 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila do medzirezortného pripomienkovania veľkú novelu Trestného zákona. Predložený návrh znamená prenastavenie ideológie Trestného zákona, ktorý je dnes vo veľkej miere postavený na tom, že trest odňatia slobody je jedinou možnou a správnou formou potrestania. Sme presvedčení, že v tomto sme sa ako spoločnosť už posunuli ďalej a je čas pozrieť sa iným spôsobom aj na sankcie, ktoré sú v trestnom práve. Prichádzame preto s komplexným prehodnotením nastavenia trestných sadzieb. Veľkú novelu Trestného zákona predstavila ministerka spravodlivosti M. Kolíková koncom minulého roka. Vzhľadom na zmeny, ktoré sa do pôvodného návrhu premietli po zapracovaní pripomienok v rámci doterajšieho procesu, ale aj vzhľadom na komplexnosť materiálu a v záujme čistoty legislatívneho procesu sa ministerka rozhodla opätovne predložiť návrh zákona do pripomienkového konania. Keďže ide o rozsiahly a dôležitý materiál, ministerka M. Kolíková zároveň rozhodla o predĺžení lehoty na pripomienkovanie až na 60 pracovných dní, čím je daný dostatočný priestor na diskusiu a dôsledné vyhodnotenie všetkých pripomienok k návrhu.

Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy: znečistenie vzduchu nepozná hranice

07.09.2022 - Čisté ovzdušie predstavuje základný predpoklad vytvorenia zdravého prostredia pre život ľudí, ekosystémov a pre správne fungovanie všetkých zložiek životného prostredia. Naopak, znečistenie ovzdušia patrí medzi najväčšie environmentálne riziká a je jednou z hlavných príčin úmrtí a chorôb na celom svete. Členské štáty Organizácie Spojených národov sa snažia na tento fakt poukázať a preto vyhlásili 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy.

Slováci budú môcť služobne cestovať do Ománu bez víz

07. 09. 2022 - Držitelia slovenských  služobných a diplomatických pasov čoskoro budú môcť  do Ománu cestovať bez víz. Rovnako občania Ománskeho sultanátu, ktorým vydali takéto cestovné doklady, môžu prísť na Slovensko bez víz.
Vyplýva to z dohody medzi vládami oboch krajín o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických, špeciálnych a služobných pasov, ktorú v stredu 7. septembra 2022  na rokovanie vlády predložil minister vnútra SR Roman Mikulec. Kabinet návrh schválil.

Vicepremiérka Remišová na sneme ZMOS: Z eurofondov išlo do regiónov za dva roky viac, ako im dala predošlá vláda za šesť rokov

08.09.2022 - Máme spoločný cieľ a tým je lepší život ľudí vo všetkých regiónoch. Na 32. výročnom sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) to zdôraznila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
„Žijeme v ťažkom období, akému pred nami nečelila žiadna slovenská vláda ani samospráva. Sme v tom spolu všetci. Pandémiu COVID-19, ktorá mala obrovské spoločenské aj ekonomické dopady, vystriedala vojna, ktorú rozpútalo Rusko napadnutím Ukrajiny. Sme svedkami obrovského globálneho nárastu cien energií, surovín, stavebných materiálov, IT komponentov, poľnohospodárskych produktov a potravín… Kríza zasiahla všetkých. Nečelí jej len Slovensko, ale všetky štáty a pre každý z nich je veľkou výzvou vysporiadať sa s krízou tak, aby mala čo najmiernejší dopad na ľudí. Táto veľká zodpovednosť teraz stojí nielen pred vládou a zákonodarcami, ale aj pred vami, volenými zástupcami občanov v mestách a obciach,“ uviedla v prejave vicepremiérka Remišová, podľa ktorej je fungujúca spolupráca vlády, samospráv a občanov základným predpokladom pre to, aby Slovensko krízu zvládlo.

Lepšia diagnostika onkologických ochorení znamená väčšiu šancu na život – pomôže pri nej eurofondový projekt OnkoAsist

08.09.2022 - MIRRI SR vyčlenilo na nadstavbu systému eZdravie 7 miliónov eur
Veľká pomoc pre pacientov, lekárov i nemocnice. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vytvorí systém pre lepší manažment onkologických ochorení. Riadiaci výbor pre PO7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra schválil národný projekt „OnkoAsist – manažment cesty pacienta od nálezu po začiatok liečby“. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo vyzvanie na projekt v hodnote 7,1 milióna eur.

Ministerstvo kultúry iniciuje projekt na ochranu detí pred manipulatívnymi skupinami

08.09.2022 - Ministerstvo kultúry SR sa stalo koordinátorom medzirezortnej pracovnej skupiny v záujme ochrany detí pred manipulatívnymi svetonázorovými a spirituálnymi skupinami. Jednou z priorít iniciatívy je vytvorenie unikátnej platformy na medzirezortnú odbornú diskusiu a zdieľanie skúseností v tejto oblasti.
Aktivity danej pracovnej skupiny pod vedením cirkevného odboru rezortu kultúry postupne priniesli do popredia potrebu vytvorenia jednoduchého manuálu o nebezpečných spoločenstvách, ktorý by bol určený pre všetky zainteresované inštitúcie a ktorý by poskytol základné informácie o možných rizikách nevhodného svetonázorového ovplyvňovania detí a mládeže.

V Nižnej Slanej pokračuje čistenie banských vôd

08.09.2022 - V sideritovej bani Nižná Slaná pokračuje odčerpávanie neznečistených banských vôd z tzv. úpadnice – šikmej banskej chodby. Technické opatrenie prispelo k zastaveniu vytekania najviac znečistených banských vôd zo šachty Gabriela cez štôlňu do rieky Slaná a nariadil ho vykonávať Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR. Úplný výtok do rieky Slaná sa však nezastavil. Potrebné sú ďalšie technické opatrenia, ktoré umožnia regulovať výtok banských vôd do vodného toku a odstránia znečistenie z rieky Slaná.

Minister J. Naď v Ramsteine: Sme pripravení hovoriť o detailoch a možnostiach výcviku Ukrajincov v SR

08.09.2022 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa dnes v priestoroch leteckej základne Ramstein v Nemecku zúčastnil na multilaterálnom rokovaní tzv. Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny. Témami stretnutia vo formáte ministrov obrany bola aktuálna situácia na bojisku, ako aj potreby ukrajinských ozbrojených síl v oblastiach poskytovania materiálnej pomoci a výcviku. Lídri však diskutovali aj o iniciatívach na podporu výrobných kapacít spoločností obranného priemyslu v záujme posilnenia schopností podporovať obranné úsilie Ukrajiny.

Pred 65. rokmi bola v Novákoch spustená prvá revízna linka munície

08.09.2022 - Štátny tajomník rezortu obrany Marian Majer si dnes spolu s vedením skupiny spoločností MSM GROUP pripomenul 65. výročie vzniku štátneho Vojenského opravárenského podniku Nováky. „VOP Nováky bol svojho času úspešný podnik - v tej dobe jediný v strednej Európe, ktorý dokázal delaborovať všetky druhy munície. Je veľmi dôležité, že 65-ročná tradícia tohto druhu špecializovanej spoločnosti na Slovensku úspešne pokračuje,“ ocenil Marian Majer. Zároveň pripomenul pamiatku obetí tragickej udalosti z roku 2007, kedy pri výbuchu vo VOP Nováky zahynulo osem zamestnancov podniku a desiatky ľudí sa zranili.
Vzhľadom na ekonomickú situáciu po tragédii bol Vojenský opravárenský podnik v roku 2012 prenajatý strategickému partnerovi. Dnešná MSM Nováky a. s. je súčasťou MSM GROUP, ktorá zastrešuje dcérske spoločnosti s portfóliom v oblasti obranného a civilného priemyslu.

Ivan Korčok: Nezabudnime, kam až môžu zájsť nenávistné prejavy

09.09.2022 - Na Slovensku si 9. septembra pripomíname Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň v roku 1941 vojnový Slovenský štát ratifikoval Židovský kódex - sériu zákonov a nariadení, ktoré zbavili slovenských Židov občianskych i hospodárskych práv a postavili ich na hranu zákona a okraj spoločnosti.

NRSR

Múzeum a Pamätník slovenského vysťahovalectva na pôde parlamentu

08. 09. 2022 - Pod záštitou predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky sa v utorok (6.9.2022) na pôde slovenského parlamentu uskutočnilo odborné podujatie vo formáte okrúhleho stola s názvom „Slovenská diaspóra vo svete a jej stála prezentácia v Slovenskej republike“, ktoré bolo zamerané na problematiku výstavby Múzea a Pamätníka slovenského vysťahovalectva.
Zámer vybudovania projektu kultúrneho stánku, vôbec prvého postaveného na „zelenej lúke“ od nežnej revolúcie (1989) na Slovensku, ktorý by prierezovo aj z historického hľadiska mapoval slovenské vysťahovalectvo, podporila v júni tohto roka vláda Slovenskej republiky svojím uznesením. Aktuálne sa pracuje na štúdii uskutočniteľnosti tohto projektu. Jeho súčasťou by malo byť aj edukačné centrum a kongresové centrum, ktorých je v Bratislave stále nedostatok.

Prezident

Prezidentka otvorila nový školský rok

05.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 5. septembra 2022 zúčastnila na otvorení školského roka na Spojenej Škole Mokrohájska v Bratislave. Prezidentka pred žiakmi a zamestnancami školy vystúpila s príhovorom, v ktorom ocenila aj obrátenú inklúziu, o ktorú sa škola usiluje. Škola spoločne vzdeláva deti s telesným postihom spolu so zdravými deťmi. Skúsenosť tejto špeciálnej školy, ktorá sa vybrala cestou tzv. obrátenej inklúzie potvrdzuje potrebu posilnenia spoločného vzdelávania všetkých detí. A to podľa prezidentky znamená aj vytvorenie lepších podmienok pre deti so zdravotným znevýhodnením na bežných školách. "Aby sme dokázali podporovať potenciál každého dieťaťa bez rozdielu. A tiež, aby rôznorodosť bola pre všetky deti úplne bežnou súčasťou ich života."

Prezidentka sa stretla s gréckou prezidentkou a premiérom

06.09.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa počas svojej oficiálnej návštevy Grécka v utorok 6. septembra 2022 v Aténach stretla s gréckou prezidentkou Katerinou Sakellaropoulou a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom, s ktorými rokovala najma o príležitosti využívať ich dokončované LNG terminály na posilnenie našej energetickej bezpečnosti. Obe naše krajiny totiž podľa prezidentky zápasia so zanedbanou diverzifikáciou energetických zdrojov a potrebujú sa odpútať od ruských energonosičov. Grécko chce byť energetickým centrom v južnej Európe, čo prináša perspektívy aj pre Slovensko. Naša spolupráca sa môže viac rozvíjať aj v oblasti zelenej tranzície, preto sme s gréckou prezidentkou udelili záštitu slovensko-gréckemu fóru pre zelenú transformáciu, kde dnes pracuje moja biznis delegácia.

Prezidentka na oficiálnej návšteve Severného Macedónska

07.09.2022 - Prezidentkina zahraničná cesta pokračovala 7. septembra 2022 oficiálnou návštevou Severného Macedónska, kde rokovala s prezidentom Stevom Pendarovskim a premiérom Dimitarom Kovačevskim o energetickej kríze. 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk