16.1.2023
ID: 5643upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už minulý týždeň zaslalo všetkým zástupcom samospráv a poskytovateľom sociálnych služieb usmernenie, ako žiadať o dotáciu na stabilizačný príspevok pre svojich zamestnancov. Informáciu tiež dostali akreditované a samosprávne centrá pre deti a rodiny.

Vláda

V meste Trnava dnes začalo testovanie vodíkového autobusu

09. 01. 2023 - Mesto Trnava bude tento týždeň súčasťou predvádzacej akcie Hydrogen Bus Roadshow, kedy sa Európske partnerstvo pre čistý vodík rozhodlo testovať vodíkový autobus v stredoeurópskych mestách. Trnava sa tak stala jedným zo slovenských miest, kde sa laická i odborná verejnosť bude mať možnosť oboznámiť s prostriedkom verejnej hromadnej dopravy poháňaným alternatívnym palivom. Národným koordinátorom podujatia je Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) a za Ministerstvo hospodárstva SR sa podujatia zúčastnil štátny tajomník Peter Švec.

K budovaniu nového superpočítača sa mohla vyjadriť odborná verejnosť – verejné prerokovanie pripomienok sa uskutoční zajtra na pôde SAV

10.1.2023 - Pripravujeme úspešnú budúcnosť Slovenska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zaradilo do slovenského Plánu obnovy a odolnosti investíciu na vybudovanie superpočítača novej generácie. Pre našu krajinu je superpočítač príležitosťou, ako mať prístup k technológiám a podporu vedy a výskumu na svetovej úrovni.

Pomoc štátu firmám - reakcia na tlačovú besedu zástupcov zamestnávateľov a podnikateľov

10. 01. 2023 - Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) poskytovalo už na konci roku 2022 pomoc všetkým podnikom, od najmenších až po veľké, vrátane subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť z radov domovov sociálnych služieb, cirkevných, samosprávnych, športových či kultúrnych organizácií. V pomoci ministerstvo plánuje pokračovať. Pomoc je pripravená podľa schémy 2.1 Dočasného krízového rámca, čo ministerstvo hospodárstva jasne deklarovalo už uplynulý týždeň. Vzhľadom na vývoj situácie rezort zvažuje pre pomoc firmám i podstatné zvýšenie pôvodne avizovanej sumy vo výške 300 tis. eur na 1. kvartál na jeden hospodársky subjekt, a to na cca dvojnásobok tejto sumy.  

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2023 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

10.01.2023 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2023 v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Cieľom výzvy je iniciovať spracovanie projektov v oblastiach zohľadňujúcich priority zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2023. Disponibilný objem zdrojov určených na výzvu je vo výške 145-tisíc eur.

Minister obrany vyhlásil 26. ročník ankety Vojenský čin roka, nominácie môže posielať aj verejnosť

10.01.2023 - Minister obrany SR Jaroslav Naď vyhlásil 26. ročník ankety Vojenský čin roka, ktorej cieľom je oceniť výnimočné skutky z radov príslušníkov Ozbrojených síl SR ale aj mimo nich za uplynulý rok (2022). Návrhy do ankety môže posielať aj široká verejnosť, a to do 28. februára 2023 elektronicky na cinroka@mod.gov.sk alebo poštou.

Pokračujeme v príprave modernizácie trestného práva

10. 01. 2023 - Od nového roka intenzívne pokračujeme vo finalizovaní textu návrhu Trestného zákona a prebiehajú posledné rozporové konania na úrovni ministrov. Dnes sme viedli vecnú diskusiu so zástupcami RÚZ a ministrom práce Milanom Krajniakom. Na oboch stretnutiach sa nám podarilo doriešiť viacero dôležitých bodov a pokročiť tak v príprave legislatívneho textu.

Realizovaná pomoc firmám v roku 2022 a pripravovaná pomoc na rok 2023

10. 01. 2023 - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spolu s vládou SR intenzívne rieši pomoc s vysokými cenami energií pre domácnosti, verejný sektor a podnikateľské subjekty na Slovensku. Doteraz poskytnutá pomoc prebehla rýchlo a efektívne a ministerstvo intenzívne pracuje na príprave ďalších výziev. O všetkých možnostiach pomoci pre rok 2022 i 2023 zároveň rezort diskutoval spolu so zástupcami zamestnávateľov a podnikateľov. Rezort hospodárstva aj vďaka schválenému rozpočtu na rok 2023 pokračuje v prípravách kompenzácií pre podnikateľov i v tomto roku. MH SR pri príprave jednotlivých foriem pomoci intenzívne sleduje vývoj situácie na trhoch s cenami energií, spracováva pripomienky, ktoré priebežne dostáva a vecné podnety zapracováva.  Zároveň však rezort pripomína, že konať môže iba v medziach zákona a pravidiel Európskej únie a Dočasného krízového rámca a v rámci možností schváleného štátneho rozpočtu. Taktiež upozorňujeme, že rezort vie vyplácať kompenzácie iba spätne po uzavretí mesiaca na základe účtov, čo zároveň zabraňuje špekulatívnym kompenzáciám.

Aktivity ministra  Európska únia  Slovensko a Európska únia  NATO  Situácia na Ukrajine  Rastislav Káčer

11.01.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer privítal spoločnú deklaráciu o spolupráci medzi Severoatlantickou alianciou (NATO) a Európskou úniou (EÚ), ktorú dnes, 10. januára 2023 v sídle NATO v Bruseli podpísali predseda Európskej rady Charles Michel, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Ide o už tretiu spoločnú deklaráciu po predchádzajúcich dvoch podpísaných v rokoch 2016 a 2018. Spoločná deklarácia stavia na míľnikoch spolupráce EÚ a NATO a dosiahnutých hmatateľných výsledkoch.

Tiesňová linka 112 prijala v roku 2022 viac ako 900 000 volaní

11. 01. 2023 - V roku 2022 sme na európskom čísle tiesňového volania 112 zaznamenali na všetkých ôsmich koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému 903 910 volaní. Štatistiku vyhodnotila sekcia krízového riadenia MV SR, do gescie ktorej patrí aj číslo tiesňové volania 112. Z minuloročných volaní bolo oprávnených 617 546. Znamená to, že takmer jedna tretina volaní (takmer 32 percent) bola bez reálnej udalosti.  Išlo o situácie, keď občania vytočili číslo 112 omylom, hľadali informácie, prípadne sa chceli len porozprávať alebo zistiť, či linka funguje. Zaznamenali sme aj volania detí, ktoré sa chceli takýmto spôsobom zabaviť.

Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022

11.01.2023 - Pod taktovkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch sa realizoval výskum prežívania a správania detí a mládeže na Slovensku za rok 2022. Tento výskum nadväzuje na výsledky z výskumu EU KIDS online z roku 2019 a je zároveň pokračovaním výskumu Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie z roku 2021, čo umožňuje porovnať posun v odpovediach u tých istých detí v časovom horizonte jedného roka.

Hasičom a horským záchranárom sa od januára zvýšia platy o 7 percent, od septembra o 10 percent

11. 01. 2023 - Nové ustanovenia zvyšujúce stupnice platových taríf hasičov a horských záchranárov v stredu 11. januára 2023 schválila vláda nariadením, návrh ktorého na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Roman Mikulec. Zvýšenie platových taríf hasičov a horských záchranárov vyplýva z kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, ktoré odborové organizácie oboch záchranných zložiek uzavreli s rezortom pre rok 2023.

Humanitárna pomoc  

12.01.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer potvrdil príspevok vo výške takmer 27-tisíc eur, ktorý Slovensko začiatkom januára 2023 poskytlo Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  (OECD) na vytvorenie analytického oddelenia pre Ukrajinu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer potvrdil príspevok vo výške takmer 27-tisíc eur, ktorý Slovensko začiatkom januára 2023 poskytlo Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  (OECD) na vytvorenie analytického oddelenia pre Ukrajinu.

O dotáciu na stabilizačný príspevok pre zamestnancov môžu zariadenia a centrá žiadať do konca januára

12.01.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už minulý týždeň zaslalo všetkým zástupcom samospráv a poskytovateľom sociálnych služieb usmernenie, ako žiadať o dotáciu na stabilizačný príspevok pre svojich zamestnancov. Informáciu tiež dostali akreditované a samosprávne centrá pre deti a rodiny. Stabilizačný príspevok je určený pre vybraných zamestnancov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, ako aj pre terénnych opatrovateľov. Jednorazové vyplatenie finančných prostriedkov má za cieľ podporiť stabilizáciu zamestnancov v nedostatkových profesiách vo vybraných zariadeniach a v opatrovateľskej službe.

OSN: Nemocnice budú môcť rozšíriť poskytovanú zdravotnú starostlivosť o doplnkové či nepovinné programy

12.01.2023 - Koncom roka 2022 predstavilo Ministerstvo zdravotníctva SR prvú, čiastkovú fázu podmienenej kategorizácie nemocničnej siete. Nemocnice sú rozdelené na základe exaktne stanovených kritérií do piatich úrovní.  Každá z nich má presne zadefinované aké programy musí poskytovať a kritériá spĺňať. Okrem toho sa budú môcť po spustení zmien v praxi venovať aj ďalším medicínskym programom. Môžu požiadať o doplnkové či nepovinné programy. Základným cieľom reformy nemocníc je, aby pacienti vedeli, ktorá nemocnica v ich okolí im poskytne adekvátnu starostlivosť v adekvátnom čase a adekvátnej kvalite. „Nie je cieľom reformy nemocníc rušiť fungujúce oddelenia a nemocnice. Práve naopak, reforma prinesie nemocniciam stabilitu,“ uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.  

Ingrid Brocková: Našou prioritou je efektívne presadzovanie národných záujmov v oblasti energetickej bezpečnosti

12.01.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa vo štvrtok, 12. januára 2022 v Bratislave, stretla s vedením slovenských plynárenských spoločností – predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SPP a.s. Miroslavom Kullom, generálnym riaditeľom Eustream a.s. Rastislavom Ňukovičom a zástupcami Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jánom Weiterschützom a Jurajom Sinayom. Na stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Gerhart.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol o sťažnosti Pčolinský proti Slovenskej republike

12. 01. 2023 - Štát uspel pred Európskym súdom pre ľudské práva v konaní o sťažnosti Pčolinský proti Slovenskej republike. Prípad sa týkal zákonnosti väzby v súvislosti s obvinením sťažovateľa, bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby, z korupcie, a to za situácie, keď jeho vzatie do väzby odobrili súdy všetkých stupňov (a sťažovateľ v marci 2021 neuspel ani so sťažnosťou na Ústavnom súde Slovenskej republiky), avšak následne generálny prokurátor, vykonajúc svoje mimoriadne oprávnenie podľa § 363 Trestného poriadku, zrušil uznesenie o vznesení obvinenia proti sťažovateľovi ako nezákonné a svojvoľné. Sťažovateľ sa v sťažnosti opieral o článok 5 ods. 1 písm. c) a ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ďalej namietal, že ústavný súd pri rozhodovaní o jeho sťažnosti nevzal do úvahy utajovanú prílohu vyšetrovacieho spisu.

Generál Zmeko: "Ďalšiu zmenu v štruktúre velenia ruských vojsk na Ukrajine hodnotíme ako dôkaz pokračujúceho zlyhávania"

12.01.2023 - V poradí už štvrtá zmena vo veliteľských štruktúrach inváznych vojsk Ruskej federácie, počas ich agresie na Ukrajine, je príkladom chaotického a nekoncepčného velenia a pretrvávajúcich problémov pri dosahovaní cieľov operácie. Podľa dostupných informácií bol velením agresívnej operácie poverený náčelník Generálneho štábu Armády Ruskej federácie armádny generál V.V. Gerasimov, ktorý na pozícii vystriedal generála Surovikina. „Ďalšiu zmenu v štruktúre velenia ruských vojsk na Ukrajine hodnotíme, ako dôkaz jej pokračujúceho zlyhávania. Vo svojej podstate ide o zúfalý krok, kedy sa najvyššie postavený ruský generál namiesto plnenia strategických úloh vo vzťahu k budovaniu vojsk bude zaoberať velením jednej, i keď rozsiahlej operácie,“ uviedol generál Daniel Zmeko, náčelník Generálneho štábu OS SR.

Reakcia ministra hospodárstva Karla Hirmana k pomoci pre firmy

12. 01. 2023 - „Po intenzívnej práci a rokovaniach, ktoré začali hneď po Novom roku, verím, že zajtra alebo v pondelok budeme môcť spolu s pánom premiérom a kolegyňami a kolegami vo vláde prezentovať konkrétne riešenia. Práve dnes finišujeme s Ministerstvom financií SR rokovania o opatreniach, ktoré sa nedarilo alebo sme nestihli dotiahnuť do konca už v decembri 2022. Bolo to ovplyvnené aj neskorým schválením štátneho rozpočtu na rok 2023 a z toho plynúcou neistotou, či bude hneď na úvod nového roka dostatok finančných zdrojov na všetky potrebné kompenzácie, čo malo priamy dopad na konkrétny mechanizmus ich vyplácania. Súčasne musím s uspokojením konštatovať, že teraz v novom roku je s kolegami z Ministerstva financií SR oveľa konštruktívnejšia spolupráca, pretože bez nej sa mechanizmy finančnej pomoci pre všetky kategórie odberateľov na Slovensku nedajú nastaviť.“
 
Praktické rady od lavínových špecialistov Horskej záchrannej služby

12. 01. 2023 - Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré spadá Horská záchranná služba, upozorňuje  návštevníkov hôr na zvýšené  lavínové nebezpečenstvo vo vyšších polohách v Nízkych Tatrách nad 1400 m.n.m., v Západných Tatrách nad 1500 m.n.m., vo Vysokých Tatrách nad  1700 m.n.m. Vo Veľkej Fatre a Malej Fatre zotrváva druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. Horskí záchranári apelujú na turistov, aby nepodceňovali denné výstrahy vydávané Strediskom lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Prezident

Reakcia prezidentky na výroky Roberta Fica

08.01.2023 - Reakcia prezidentky Zuzany Čaputovej na výroky Roberta Fica v súvislosti s referendom, ktoré sa uskutoční 21. januára 2023:"Chápem, že Robert Fico sa obáva toho, že referendum, ktoré inicioval, dopadne fiaskom. Namiesto toho, aby tomu chlapsky čelil, slabošsky útočí. Znova mu teda pripomínam, že stačilo napísať otázku, ktorá by bola v súlade s ústavou a ktorú by ústavný súd nemal dôvod spochybniť. Tento fakt by mal konečne akceptovať."

Slovensko má troch nových veľvyslancov

10.01.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala v utorok 10. januára 2023 poverovacie listiny trom novým veľvslancom SR. Branislav Pavlovič bude mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom v Lotyšsku a Litve so sídlom v Rige, Peter Hatiar v Rumunsku so sídlom v Bukurešti a Viktor Borecký v Uzbekistane, Tadžikistane a Turkménsku so sídlom v Taškente. Prezidentka zdôraznila, že Lotyško a Litva sú našimi blízkymi spojencami a partnermi a verí, že pôsobenie nového veľvyslanca ešte viac prehĺbi veľmi dobré vzťahy, ktoré s oboma krajinami už máme.

Prezidentka ocenila zásluhy a nasadenie záchranných zložiek

10.01.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 10. januára v Prezidentskom paláci na novoročnom prijatí privítala zástupcov záchranných zložiek. Prijatie záchranných zložiek sa tradične koná na začiatku roka a prezidentka ho považuje za príležitosť vysloviť záchranným zložkám v mene verejnosti úprimné poďakovanie za ich prácu. Na prijatí sa zúčastnili zástupcovia Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, predstavitelia Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a Horskej záchrannej služby.

Novým náčelníkom Vojenskej kancelárie je Ladislav Dovhun

10.01.2023 - Novým náčelníkom Vojenskej kancelárie prezidenta SR je od 1. januára 2023 brigádny generál Ladislav Dovhun. Vo funkcii vystriedal generálporučíka Vladimíra Šimka, ktorý koncom vlaňajška odišiel do výslužby. Ladislav Dovhun vstúpil do Ozbrojených síl v roku 1987. Vyštudoval odbor protivzdušná obrana pozemných vojsk na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. Študoval aj na Vyššej veliteľskej a štábnej škole spojených druhov vojsk (JSCSC) v Shrivenhame vo Veľkej Británii a King´s College v Londýne. Okrem toho absolvoval aj kurz národnej bezpečnosti na Baltic Defence College v estónskom Tartu. V minulosti zastával rad náčelníckych  a veliteľských funkcií v rámci Generálneho štábu Ozbrojených síl a pôsobil aj vo viacerých vojenských zahraničných misiách – UNFICYP na Cypre, KFOR v Kosove, na medzinárodnom veliteľstve STRED v Lipljane a tiež v štruktúrach medzinárodného veliteľstva ISAF v Afganistane.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk