30.1.2023
ID: 5645upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Dňa 7.12.2022 zverejnila Európska komisia návrh smernice, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva (COM(2022) 702 final). Návrh upravuje 5 hlavných okruhov a ďalšie čiastkové otázky. Medzi hlavné okruhy patria odporovacie žaloby, vyhľadávanie majetku patriaceho do konkurzu, predpripravený predaj podniku v konkurze (tzv. pre-pack), povinnosť štatutárnych orgánov podať návrh na konkurz a ich zodpovednosť a napokon úprava konkurzu mikropodnikov.

Vláda

V uplynulom týždni požiadalo o dočasné útočisko v SR 727 osôb

23. 01. 2023 - Ministerstvo vnútra na dennej báze sleduje a vyhodnocuje udalosti ohľadom vojny na Ukrajine a jej dopadu na Slovensko. Hraničnými priechodmi  prešlo v uplynulom týždni  (16. -  22. január 2023) na vstupe do Slovenskej republiky 19 183 osôb. O dočasné útočisko požiadalo 727 žiadateľov. Naopak, na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi v uplynulých dňoch 20 420 ľudí.

Kompenzáciou sucha sme podporili chov tisícok zvierat

23.01.2023 - Finančná podpora pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorú cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) vyplatil agrorezort ako kompenzáciu minuloročného letného sucha, prispeje k udržaniu chovov. Agrorezort pripravil a vyplatil pomoc v celkovom objeme viac ako 41,5 milióna EUR v rekordnom čase, peniaze sa ku chovateľom dostali do konca decembra 2022.

Európsky súd pre ľudské práva zamietol sťažnosť slovenského sudcu v súvislosti s protipandemickými opatreniami

24. 01. 2023 - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie, ktorým zamietol sťažnosť sudcu Dalibora Miľana, podanú proti Slovenskej republike v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Rozhodnutie prijal bez toho, aby túto sťažnosť oznámil žalovanému štátu, teda aj bez vyjadrenia Slovenskej republiky (takýto postup umožňujú procesné pravidlá konania pred ESĽP). Sťažnosť podal sudca, ktorému Súdna rada Slovenskej republiky dočasne pozastavila výkon funkcie z dôvodu, že počas súdnych pojednávaní odmietol nosiť ochrannú tvárovú masku (rúško alebo respirátor). Pozastavenie trvalo šesť mesiacov a pre sudcu znamenalo zníženie platu počas tohto obdobia o 20 %. Sťažovateľ sa sťažoval na porušenie viacerých ustanovení Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Inšpekcia v sociálnych veciach zverejnila Plán dozornej činnosti na rok 2023

24.01.2023 - Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila svoj prvý Plán dozornej činnosti na rok 2023. Účelom dozoru je vyhodnotenie činností rôznych subjektov v oblasti sociálnych vecí, či postupujú v súlade s povinnosťami, ktoré im stanovuje zákon a platné predpisy v tejto oblasti.

Prvý národný park na Dunaji je bližšie k realite

24.01.2023 - Minister životného prostredia Ján Budaj podporuje iniciatívu vyhlásiť Národný park Podunajsko. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v tejto súvislosti poverilo Štátnu ochranu prírody SR vypracovaním projektu a odbornej dokumentácie nového národného parku na Dunaji. Ambíciou MŽP SR je predložiť návrh na rokovanie vlády počas tohto roka.

Slovenská kultúra bude inkluzívnejšia.

24. 01. 2023 - Po rokoch, kedy projekt digitalizácie slovenského kultúrneho dedičstva počas minulých vedení rezortu kultúry skôr prešľapoval na mieste, svitá na lepšie časy. Dnes môže ministerstvo kultúry na čele s ministerkou Natáliou Milanovou oznámiť, že výsledky digitalizácie zbierkových predmetov, ktoré sú dostupné na portáli kultúrneho dedičstva Slovakiana.sk, sa stanú súčasťou digitálneho kultúrneho dedičstva Európy.

Zverejnenie zoznamu pohľadávok v Registri úpadcov

24. 01. 2023 - Od  11. januára 2023 je v Informačnom systéme Registra úpadcov (IS RÚ) sprístupnená funkcionalita, ktorá umožňuje zverejniť zoznam pohľadávok aj v prípade konkurzných a reštrukturalizačných konaní, začatých pred 1. júlom 2016. Ak ohľadom vyššie uvedených konaní aj naďalej pretrvávajú nezrovnalosti (napr. doplnenie údajov v IS RU nie je naďalej umožnené, konanie sa v IS  RU nezobrazuje, a pod.), môžete ich nahlásiť prostredníctvom nasledovnej e-mailovej správy: support.ru@justice.sk.

Rok 2022 z pohľadu prevencie kriminality

24. 01. 2023 - Celoslovenský tím  prevencie kriminality v rezorte vnútra  v roku 2022  pomohol takmer tisícke klientov, a to prostredníctvom informačných kancelárií pre obete trestných činov. Pripravili celkovo 700 preventívnych aktivít pre viac ako 19-tisíc občanov SR. Spolupracovali s 330 subjektmi venujúcimi sa pomoci obetiam trestných činov  a vyškolili viac ako 1 500 policajtov, zamestnancov rezortu vnútra, ako aj externých lektorov a preventistov.

Veľvyslanec J. Tomaga odovzdal poverovacie listiny do rúk španielskeho kráľa Filipa VI.

24.01.2023 - Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Španielskom kráľovstve Juraj Tomaga odovzdal 23. januára 2023 poverovacie listiny do rúk španielskeho kráľa Filipa VI.

Do vozového parku záchrannej zdravotnej služby poputuje 22 miliónov eur z plánu obnovy

24.01.2023 - Viac ako 22 miliónov eur z plánu obnovy a odolnosti poputuje do obnovy vozového parku záchrannej zdravotnej služby.  Z prostriedkov sa zakúpi takmer 200 nových moderných vozidiel - ambulancií, ktoré budú slúžiť záchranárom pri ochrane zdravia a životov ľudí na Slovensku. Vláda SR dnes rozhodla, že priamymi príjemcami financií z Plánu obnovy a odolnosti SR budú Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice. „Veľká časť vozového parku, ktorý využívajú štátni záchranári, je v nevyhovujúcom stave. Okrem samotného veku majú vozidlá aj neprimeraný nájazd kilometrov, často viac ako 500-tisíc. Pritom pri práci záchranárov rozhodujú často minúty. V prípade, ak nebudeme vysoký investičný dlh a potenciálne technické problémy riešiť, mohli by sme časom zaplatiť privysokú cenu,“ vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Harmonizácia aspektov insolvenčného práva

25. 01. 2023 - Dňa 7.12.2022 zverejnila Európska komisia návrh smernice, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva (COM(2022) 702 final). Návrh upravuje 5 hlavných okruhov a ďalšie čiastkové otázky. Medzi hlavné okruhy patria odporovacie žaloby, vyhľadávanie majetku patriaceho do konkurzu, predpripravený predaj podniku v konkurze (tzv. pre-pack), povinnosť štatutárnych orgánov podať návrh na konkurz a ich zodpovednosť a napokon úprava konkurzu mikropodnikov. Ministerstvo spravodlivosti pripravuje k návrhu Predbežné stanovisko Slovenskej republiky a usporiada k nemu i pracovné stretnutie s expertmi z akademickej obce a právnej praxe. Po schválení návrhu Predbežného stanoviska ministrom bude možnosť pripomienkovať stanovisko v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Rezort obrany vyhlásil výberové konanie na vojenského ombudsmana

25.01.2023 - Zriadenie inštitútu vojenského ombudsmana, ktorý má prispieť k lepšej ochrane individuálnych práv vojenských profesionálov, je vo finále. Ministerstvo obrany SR vyhlásilo na túto pozíciu výberové konanie. Záujemcovia, ktorí spĺňajú kritériá, sa môžu prihlasovať do 14. februára 2023. O funkciu vojenského ombudsmana sa v rámci vonkajšieho výberového konania môžu uchádzať štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania, ktorí splnia stanovené predpoklady, medzi nimi vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, minimálne 10-ročnú odbornú prax - prijímanie, prešetrovanie a vybavovanie podnetov a podaní osôb najmä v oblasti dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a ďalšie štandardné podmienky pre prijatie do stálej štátnej služby. Dôležitý je tiež dostatočný prehľad v oblasti bezpečnosti a obrany štátu.

Zamestnávatelia môžu zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach jednoduchšie

26.01.2023 - Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo nový zoznam nedostatkových povolaní. Na týchto pracovných pozíciách môžu zamestnávatelia uplatniť zrýchlený režim zamestnávania cudzincov z tretích krajín. Navyše novelizáciou zákona o službách zamestnanosti môžu zamestnávatelia od 1. januára tohto roka zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach vo všetkých okresoch. Touto legislatívnou úpravou reaguje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na požiadavky zamestnávateľov.

Vicepremiérka Remišová: Pomoc regiónom už ide podľa nových férových pravidiel, v najmenej rozvinutých okresoch sme minulý rok vytvorili 500 nových pracovných miest

26.1.2023 - Pomáhame ľuďom v regiónoch. V najmenej rozvinutých okresoch sme vlani z regionálnych príspevkov, ktoré riadi  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), podporili 243 projektov. Na pomoc malým podnikateľom, cestovnému ruchu a lepšie služby pre ľudí sme rozdelili 17,5 milióna eur. Vďaka podporeným projektom vznikne v najmenej rozvinutých regiónoch vyše 500 udržateľných pracovných miest.

Ministerstvo školstva spúšťa pre školy formulár potrebný na preplatenie nedoplatkov za energie za rok 2022

 26.01.2023 - Informácie k financovaniu prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií, ako aj informácie o pomoci s riešením nedoplatkov za rok 2022, od dnešného dňa nájde verejnosť v špeciálnej záložke na webe ministerstva školstva www.minedu.sk/energie/. Rezort zároveň od dnes spúšťa formulár pre všetky školy v prenesenom výkone (základné školy, stredné školy, špeciálne školy a ich súčasti), ktorý bude nutné vyplniť, aby boli školám kompenzované náklady spojené s nedoplatkami za rok 2022. V minulom roku rezort školstva poskytol pomoc so zvýšenými nákladmi za energie a školám formou dohodovacieho konania poslal dovedna 38 miliónov eur.

Karel Hirman prijal zástupcov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov

26. 01. 2023 - Minister hospodárstva Karel Hirman dnes na pôde ministerstva hospodárstva prijal zástupcov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Hlavnou témou stretnutia bola aktuálna téma enormne vysokých cien energií, ktoré sa premietajú do každej oblasti života nášho štátu vrátane potravinárskeho sektoru. Minister Hirman oboznámil predstaviteľov SZPCC s možnosťami, ktoré majú podnikatelia v tomto sektore k dispozícii z pohľadu pripravovaných riešení na základe rozhodnutia vlády SR a finančných, administratívnych a kompetenčných možností rezortu.Stretnutie s predstaviteľmi SZPCC bolo ďalším z radu stretnutí ministra Hirmana so zástupcami podnikateľov, ktorí vysoké ceny energií pocítili najvýraznejším spôsobom.

LOTN sa budú podieľať na opravách slovenských stíhačiek F-16

26.01.2023 - Štátna akciová spoločnosť Letecké opravovne Trenčín v súvislosti so zapojením do projektu modernizácie OS SR a zavedením stíhacích lietadiel F-16 Block 70 nadviazala intenzívnu spoluprácu s výrobcom Lockheed Martin Global Inc. V budúcnosti sa tak bude podieľať na údržbe častí lietadiel a zavedení logistického informačného systému. V LOTN aktuálne prebieha príprava infraštruktúry pracovísk pre jednotlivé typy opráv, konkrétne opravu elektrických agregátov, podvozkov vrátane ich súčastí a tiež súčastí hydraulického systému lietadla.

Ministra hospodárstva Karla Hirmana dnes prijala prezidentka Zuzana Čaputová

26. 01. 2023 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes prijala na pôde Prezidentského paláca ministra hospodárstva SR Karla Hirmana. Hlavnou témou ich rozhovoru boli aktuálne opatrenia, riešenia, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) realizuje v rámci svojej pôsobnosti na pomoc domácnostiam, podnikateľskému sektoru, ale i verejnej správe na elimináciu dôsledkov energetickej krízy. Vo vzájomnej diskusii rezonovala aj otázka energetickej bezpečnosti Slovenska, ktorá predstavuje vysoko aktuálnu tému vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine vyvolaný Ruskou federáciou.

Ministri vnútra v Štokholme rokovali o nelegálnej migrácii, potvrdili potrebu spoločných európskych riešení

26. 01. 2023 - Minister vnútra SR Roman Mikulec sa vo štvrtok 26. januára 2023 zúčastnil na rokovaní neformálnej Rady JHA vo švédskom Štokholme. Zástupcovia krajín Európskej únie primárne rokovali o skúsenostiach z oblasti nelegálnej migrácie a o navrhovaných riešeniach. Európska únia opätovne potvrdila postoj, že najefektívnejším nástrojom v boji s nelegálnou migráciou je ochrana vonkajšej schengenskej hranice a efektívne riešenie návratovej politiky. Účastníci rokovania si zároveň symbolickou minútou ticha uctili pamiatku obetí minulotýždňovej havárie vrtuľníka, kde medzi obeťami bol aj ukrajinský minister vnútra D. Monastyrskyj, ktorý sa v minulosti rokovaní aktívne zúčastňoval.

Najvyšší zástupcovia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska na pôde MH SR

26. 01. 2023 - Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v rokovaniach so zástupcami verejného sektora. Pomoc s vysokými cenami energií a ich kompenzovanie v roku 2023 sú ťažiskovou témou diskusií ministra hospodárstva so zástupcami jednotlivých sektorov. Na pôde rezortu hospodárstva tak v stredu 25. januára minister Karel Hirman privítal dôležitých zástupcov samospráv - prezidenta Únie miest Slovenska (ÚMS) Richarda Rybníčka a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislava Trégera.

Minister Káčer: Tragédii holokaustu predchádzalo šírenie strachu, nenávisti a konšpiračných teórií. Žiaľ, mnohé z toho je prítomné aj v dnešnom svete

27.01.2023 - Od oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau uplynulo v piatok, 27. januára 2023, 78 rokov. Práve preto si dnes, na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia OSN z roku 2005, pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

Ministerstvo dopravy upravilo podmienky výzvy na obnovu budov

27. 01. 2023 - Prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov má mierne pozmenené pravidlá. „V rámci úprav sa rozšíril okruh oprávnených subjektov, ktoré môžu požiadať o príspevok. Zároveň sme umožnili niektoré vybrané zariadenia umiestniť aj na susedné budovy žiadateľa, zmenila sa kategória niektorých vybraných aktivít a výzvu sme doplnili o odporúčania v súvislosti s indexáciou cien stavebných materiálov. Veríme, že úpravou podmienok výzvu ešte viac zatraktívnime a zároveň uľahčíme čerpanie prostriedkov,“ zhodnotila zmeny štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková. Do dnešného dňa eviduje ministerstvo dopravy 45 žiadostí v celkovej sume 32 miliónov eur. Na doteraz podané žiadosti nebudú mať tieto zmeny žiaden negatívny vplyv.

NRSR

Poslanci schválili zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými volbami

25. 01. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov. Definitívne schválená zmena ústavy obsahuje pozmeňujúci návrh Márie Kolíkovej (SaS). Na jeho znení sa dohodli strany bývalej koalície. Skrátiť volebné obdobie NR SR sa bude dať len uznesením. Návrh uznesenia bude môcť predložiť najmenej pätina poslancov, teda 30 zákonodarcov. Výrok v uznesení bude musieť podľa Kolíkovej obsahovať termín volieb, ale aj obdobie, v ktorom má predseda parlamentu deň konania volieb vyhlásiť. Uznesením sa určí skorší termín volieb do NR SR. Ich vykonaním uplynie aktuálne volebné obdobie.

Debatu o termíne predčasných volieb ukončili, hlasovať sa má v utorok

26. 01. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok večer ukončili diskusiu k uzneseniu o skrátení volebného obdobia. Určí sa ním termín predčasných parlamentných volieb. Návrh uznesenia hovorí o 30. septembri, na čom sa dohodli strany bývalej koalície. Podpredseda NR SR Gábor Grendel (OĽANO) zároveň ukončil 78. schôdzu. V piatok (27. 1.) už poslanci nebudú rokovať. Hlasovať o uznesení budú podľa dohody v utorok (31. 1.) o 17.00 h v rámci ďalšej riadnej schôdze. Na schválenie uznesenia treba 90 hlasov. V rámci diskusie odkázal šéf ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) opozícii, aby zabudla na termín predčasných volieb v máji alebo júni. Pripomenul, že september je výsledkom kompromisu strán bývalej koalície, keďže niektorí spočiatku odmietali aj predčasné voľby. Ak by nebol kompromis na septembri, nepodarilo by sa podľa neho schváliť zmenu Ústavy SR. Dodal, že jemu osobne by úradnícka vláda neprekážala.

Prezident

Prezidentka podpísala zákon, ktorý umožní skrátiť volebné obdobie

25.01.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 25. januára 2023 ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe ktorého bude možné skrátiť volebné obdobie NR SR.

Prezidentka vymenovala rektorov štyroch vysokých škôl

26.01.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 26. januára 2023 do funkcie štyroch rektorov vysokých škôl.
Ferdinand Daňo bude pôsobiť ako rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Peter Kónya ako rektor Prešovskej univerzity v Prešove, Jozef Nagy ako rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Peter Lošonczi ako rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach.

Česko má na Slovensku nového veľvyslanca

26.01.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok 26. januára 2023 na nástupnej audiencii nového veľvyslanca Českej republiky.  Rudolf Jindrák jej pri tejto príležitosti odovzdali svoje poverovacie listiny.

Prezidentka napadla na Ústavnom súde znenie §363

26.01.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podala vo štvrtok 26. januára 2023 na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade paragrafu 363 Trestného poriadku s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi. Prezidentka je presvedčená, že terajšie znenie paragrafu 363 a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci. Oslabenie hlasu súdov rozhodujúcich v konkrétnych veciach tým, že iný orgán verejnej moci - generálny prokurátor - je oprávnený svojimi rozhodnutiami popierať význam rozhodovania súdov, má podľa prezidentky nezanedbateľný vplyv na kvalitu právneho štátu a ochranu práv našich občanov.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk