20.2.2023
ID: 5678upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej cieľom je predovšetkým adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktorí sú na ňu odkázaní. Zároveň má motivovať jej príjemcov, aby sa dokázali vymaniť z jej poskytovania. Súčasťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi (č. 417/2013 z.Z.) je aj úprava valorizačného mechanizmu životného minima, čo sa premietne vo výške viacerých naň naviazaných dávok a príspevkov.

Vláda

Inovatívna ekonomika vo Švédsku ako príklad pre Slovensko?

11. 02. 2023 - Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec počas uplynulého týždňa navštívil Kista Science City vo Švédsku, významné klasterové centrum v Európe, kde sídlia známe značky ako Ericsson a IBM, ale i mnohé startupy a popredné univerzity v Štokholme. Toto svetoznáme centrum Kista Science City je založené na inovačnej spolupráci medzi podnikateľským a verejným sektorom a akademickou obcou a previedla ho ním Karin Bengtsson.

Vicepremiérka Remišová: Prvé výzvy z nových eurofondov sú vypísané – z programu Interreg s Poľskom podporíme ochranu životného prostredia a obnovu ciest v pohraničí

13.02.2023 - Vyhlasujeme prvé výzvy z nových eurofondov. Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg s Poľskom boli vypísané tri výzvy na podporu života ľudí v pohraničí. Viac ako 41 miliónov eur pôjde na ochranu životného prostredia a opravy ciest v prihraničných oblastiach Slovenska a Poľska.

Napriek záchrane PPA riziko vysokej pokuty za minulosť pretrváva

13.02.2023 - Nadnárodná spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC)  správou v piatok 10. 2. 2023 potvrdila, že procesy v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sú nastavené správne. Po nadobudnutí trvalej akreditácie v roku 2021 tak bola úspešne zavŕšená transformácia PPA na dôveryhodnú inštitúciu. Problémom však je, že Európska komisia naďalej zadržiava 25% platieb z končiaceho sa programového obdobia za podvody s dotáciami z čias kauzy Dobytkár, a tak platby dorovnáva rezort zo štátneho rozpočtu. V roku 2023 by mohlo ísť až o 100 miliónov EUR.

Ministerstvo spravodlivosti podniká v Belgicku kroky na objasnenie smrti Jozefa Chovanca

13. 02. 2023 - Ministerstvo spravodlivosti SR  podalo spolu s pani Chovancovou  žiadosť o doplnenie vyšetrovacích úkonov vo veci objasnenia smrti Jozefa Chovanca. Uvedenú žiadosť belgická vyšetrujúca sudkyňa zamietla rozhodnutím z 23. januára 2023. Odvolací orgán Chambre de mise en accusation (trestná komora odvolacieho súdu) musí o opravnom prostriedku, ktorý bol voči rozhodnutiu vyšetrujúcej sudkyne podaný prostredníctvom nášho právneho zástupcu 3. februára 2023 rozhodnúť v čo najkratšom čase. V prípade, že bude odvolanie zamietnuté, Slovenská republika sa prostredníctvom právneho zástupcu môže obrátiť na Cour de Cassation (kasačný súd). Veríme, že odvolací súd posúdi vec nezaujato a nestranne a dôkladne sa vysporiada najmä s existujúcimi nezrovnalosťami v znaleckých posudkoch, ktoré sú kľúčové pre určenie spôsobu smrti J. Chovanca.

Otvorený list ministra zdravotníctva zdravotným poisťovniam: Výzva k zastaveniu obchodu so zdravím

14. 02. 2023 - Minulý rok sa pre zmenu zdravotnej poisťovne rozhodlo 180 399 poistencov. ÚDZS SR však k dnešnému dňu eviduje stovky podnetov od klientov, ktorí boli prepoistení na základe podvodného konania, často bez ich vedomia. Nekalé prepoisťovanie prostredníctvom dohodárov a finančných agentov sa stalo trendom posledných rokov. V centre záujmu prestáva byť pacient,  nahradil ho obchodný cieľ, čo je znepokojujúce. A keďže ani snahy o sprísnenie legislatívy nepomohli zastaviť tieto praktiky jednotlivcov, ktorí sa obohacujú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia na úkor pacientov, rozhodol som sa vyzvať zdravotné poisťovne na Slovensku k zastaveniu obchodovania so zdravím.

V Paríži sa stretli ministri členských krajín OECD, aby diskutovali o zodpovednom správaní podnikateľov

14. 02. 2023 - „Slovensko plne podporuje uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v globálnej ekonomike, na druhej strane varuje pred opatreniami, ktoré by zvyšovali administratívnu záťaž pre firmy,“ povedal v utorok štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec počas zasadnutia ministrov členských štátov
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktoré sa koná v dňoch 14. až 15. februára 2023 v Paríži. Minister Karel Hirman rokoval s predstaviteľmi Medzinárodného menového fondu o dopadoch vysokých svetových cien energií na slovenskú ekonomiku Minister hospodárstva SR Karel Hirman diskutoval v utorok 14. februára s predstaviteľmi Medzinárodného menového fondu (IMF) o dopadoch vysokých svetových cien energií na slovenskú ekonomiku. Zároveň ich oboznámil s opatreniami pre slovenské domácnosti, podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy, ktoré v tejto súvislosti prijala vláda SR. Dôležitou témou bola aj energetická bezpečnosť Slovenska a zabezpečenie kľúčových energetických surovín.

Minister Karel Hirman prijal predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov

14. 02. 2023 - Minister Karel Hirman prijal v pondelok 13. februára na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov (KOZ), s ktorými diskutoval o dostupných možnostiach pomoci s vysokými cenami energií. Delegáciu KOZ viedla Monika Uhlerová, prezidentka KOZ a jej ďalšími členmi boli: Boris Baumgartner, poradca KOZ, Ľudovít Michalovič, predseda Odborového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu, Pavol Štefanko, predseda Základnej organizácie Magnezit Jelšava a Rudolf Repišský, výrobný riaditeľ  Magnezit Jelšava. Stretnutie so zástupcami odborových zväzov nadväzuje na viaceré stretnutia ministra hospodárstva s rôznymi predstaviteľmi podnikateľského a verejného sektora na Slovensku.

Delegácii MMF sme predstavili aktuálne opatrenia v pôsobnosti rezortu práce

15.02.2023 - Na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prijal štátny tajomník Juraj Káčer delegáciu Medzinárodného menového fondu (MMF) pod vedením nového šéfa misie na Slovensku Magnusa Saxegaarda. Delegáti MMF sa zaujímali o aktuálne opatrenia v pôsobnosti rezortu, najmä v oblasti rodinnej politiky, inflačnej pomoci či dôchodkovej reformy. Kľúčovou témou stretnutia bol vývoj na trhu práce a integrácia utečencov na pracovnom trhu.

Výsledky zálohovania za prvý rok prekonali všetky očakávania. Návratnosť prekročila 70%

15.02.2023 - Rok 2022 sa na Slovensku niesol v znamení zálohovania. Zálohový systém, ktorý funguje od 1. januára 2022 sa môže pochváliť výbornými výsledkami.Návratnosť PET-fliaš a plechoviek prekročila 70%, pričom optimistické scenáre rátali maximálne so 60 %-ným podielom vrátených nápojových obalov. O aktuálnych údajoch za úvodný rok fungovania systému informovali zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) a Správcu zálohového systému.

Minister Naď po rokovaniach v Bruseli: "Posilňujeme naše spojenectvo a napĺňame spoločnú víziu bezpečnejšieho sveta"

15.02.2023 - Minister obrany SR Jaroslav Naď absolvoval v Bruseli počas uplynulých dvoch dní viacero bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní, počas ktorých rezonovali medzi spojencami hlavne témy posilňovania transatlantického partnerstva a podpory vojnou zmetanej Ukrajiny, ktorá sa už takmer rok bráni bezprecedentnej agresii Ruskej federácie.

Zákony zjednodušujúce život nezosobášeným párom idú do pripomienkového konania

15. 02. 2023 - Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá návrhy dvoch zákonov, ktorých cieľom je priniesť viac právnej istoty do riešenia širokého portfólia životných situácií nezosobášených párov. Ministerstvo spravodlivosti SR dokončilo paragrafové znenia dvoch samostatných legislatívnych materiálov, ktorých cieľom je zjednodušiť riešenie životných situácií navzájom blízkych osôb, vrátane nezosobášených práv a LGBTQ+ ľudí. Navrhované nástroje prinášajú viac právnej istoty do množstva oblastí ako je vzájomné zastupovanie v bežných veciach, dedenie, zdravotná starostlivosť, pracovné právo, ochrana maloletých a riešenie množstva majetkových otázok.

Peniaze z predaja emisných kvót Írsku použije Envirofond na znižovanie emisií z verejných budov

16.02.2023 - Slovenská republika po náročných niekoľkomesačných rokovaniach predala Írskej republike viac ako 4 milióny pre Slovensko už nevyužiteľných emisných kvót AEA pridelených na obdobie rokov 2013 až 2020. Kvóty svojim členským štátom pridelila Európska únia (EÚ) na účel plnenia cieľov v znižovaní emisií skleníkových plynov rámci európskej legislatívy. Väčšina členských štátov vrátane Slovenska v spomínanom období postupne nazbierala veľké nadbytky emisných kvót nespadajúcich do systému obchodovania s emisnými kvótami (ETS). Ministerstvo životného prostredia SR spravujúce pridelené emisné kvóty preto využilo nadštandardné bilaterálne vzťahy s Írskom, ktorému predalo svoje emisné nadbytky. O predaji kvót envirorezort informoval aj vládu SR.

Vicepremiérka Remišová: Nové eurofondy sú spustené – z Programu Slovensko vyhlásime ešte v tomto roku až 138 výziev za 5,8 miliardy eur

16.02.2023 - Spúšťame nové eurofondy. Dnes po prvýkrát zasadol Monitorovací výbor pre Program Slovensko, v ktorom sú zástupcovia ministerstva investícií a ďalších rezortov, Európskej komisie, samospráv, zamestnávateľov, odborov, akademického sektora a mimovládneho sektora. V roku 2023 plánujú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a sprostredkovateľské orgány vyhlásiť z Programu Slovensko výzvy za 5,8 miliardy eur, čo je až 46 % z celkového balíka nových eurofondov.

Minister Káčer: S Gruzínskom nás spája záujem o prehlbovanie našich veľmi dobrých vzťahov, čo dokazuje aj podpis medzirezortného protokolu

16.02.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer prijal v utorok, 14. februára 2023 v Bratislave, ministra zahraničných vecí Gruzínskej republiky Iliu Darčiašviliho.

Zníženie spotreby plynu Slovenska za mesiac január až na úrovni 23 %

16. 02. 2023 - Členské štáty Európskej únie (EÚ) by mali na základe nariadenia o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne znížiť za obdobie august 2022 až marec 2023 minimálne o 15 % spotrebu plynu v porovnaní s 5-ročným priemerom za roky 2017 (august) až 2022 (marec). Ministerstvo hospodárstva (MH) SR môže konštatovať, že počas uplynulých mesiacov Slovensko splnilo tento cieľ, keď v porovnaní s nameranými dátami plynárenského dispečingu dosiahlo reálne zníženie spotreby plynu o viac ako 15 % -  za mesiac január 2023 až na úrovni 23,1 %.

Valorizácia životného minima sa premietne do vyšších dávok a príspevkov

16.02.2023 - Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej cieľom je predovšetkým adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktorí sú na ňu odkázaní. Zároveň má motivovať jej príjemcov, aby sa dokázali vymaniť z jej poskytovania. Súčasťou novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi (č. 417/2013 z.Z.) je aj úprava valorizačného mechanizmu životného minima, čo sa premietne vo výške viacerých naň naviazaných dávok a príspevkov. Zavádza tiež opätovné plošné dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. dotáciu na stravu.

Slabnúca inflácia ukrojí z daňových príjmov

16.02.2023 - Rast daňovo-odvodových príjmov v nasledujúcich rokoch oslabne z dôvodu spomalenia inflácie a vplyvom legislatívy, najmä zníženia DPH pre gastrosektor. Ministerstvo financií SR tento rok očakáva rast daňovo-odvodových príjmov na úrovni osem percent. Ekonomika sa v roku 2023 vyhne recesii, no daňovo-odvodové príjmy poklesnú oproti schválenému rozpočtu o približne pol miliardy eur. Dôvodom je inflácia, ktorá v budúcom roku spomalí na 5,3 percenta a do roku 2026 sa vráti k dvom percentám, čo však zmierni rast cien potravín, tovarov a neskôr aj služieb.

ESET Taliansko v Ríme organizoval Deň európskej kybernetickej bezpečnosti

17.02.2023 - Vo štvrtok, 16. februára 2023, sa v Ríme konalo podujatie „European Cybersecurity Day“ organizované talianskou pobočkou slovenskej firmy ESET, ktoré oficiálne otvorila veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Taliansku Karla Wursterová. Veľvyslankyňa Karla Wursterová vo svojom úvodnom príhovore účastníkom predstavila ESET ako najhodnotnejšiu slovenskú firmu z oblasti IT, ktorá je držiteľom množstva prestížnych ocenení a ktorá na vysokej úrovni reprezentuje Slovensko po celom svete.

Vicepremiérka Remišová: Plníme náš sľub – na pomoc samosprávam s migračnou krízou sme vybojovali 127 miliónov z eurofondov

17.02.2023 - Pomáhame samosprávam zvládať migračnú krízu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlási pre 1 447 miest a obcí špeciálnu výzvu vo výške 127 miliónov eur, ktorá je určená na podporu samospráv pri riešení utečeneckej krízy vyvolanej útokom Ruska proti Ukrajine. Novú pomoc, ktorá pôjde z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) ohlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Štátna tajomníčka I. Brocková: Posúvame ekonomickú diplomaciu k vyššej objektívnosti a adresnosti

17.02.2023 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v piatok 17. februára 2023 predstavilo dokument „Mapovanie aktivít vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie.“ Cieľom dokumentu je určenie teritoriálnych a sektorových priorít Slovenska na zahraničných trhoch a celkové zefektívnenie slovenskej ekonomickej diplomacie.

Minister Káčer: Projektom UNESCO na podporu ukrajinských utečencov na Slovensku posilníme nielen ich kultúru, ale aj základné právo na prístup k informáciám

17.02.2023 - Slovensko sa spoločne s Moldavskom a Rumunskom zapojí do projektu Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) na podporu ukrajinských utečencov prostredníctvom médií. Cieľom projektu, ktorý financuje japonská vláda, je podporiť nepretržitý prístup ukrajinských utečencov nachádzajúcich sa na Slovensku ku kvalitným, objektívnym a relevantným informáciám. Okrem rozvoja bilaterálnej spolupráce partneri rokovali o dôsledkoch ruskej agresie proti Ukrajine, európskej a bezpečnostnej agende, ako aj situácii v regióne južného Kaukazu. Pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických stykov zároveň podpísali medzirezortný protokol o politických konzultáciách a vzájomnej spolupráci.

NRSR

Slovensko sa má stať plnohodnotným členom Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK

14. 02. 2023 - Slovensko sa má stať plnohodnotným členom Medzinárodnej nadácie EÚ - Latinská Amerika a Karibik (EÚ - LAK). Po ukončení ratifikačného procesu má prispievať na jej fungovanie dobrovoľným finančným príspevkom vo výške 10.000 eur. Vyplýva to z návrhu na ratifikáciu dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ - LAK, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok odsúhlasila. Potrebná je ešte ratifikácia prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.

MD by malo poskytovať dotácie na obnovu historických vozidiel

15. 02. 2023 - Na obnovu historických koľajových vozidiel by malo Ministerstvo dopravy (MD) SR poskytovať dotácie. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady (NR) SR v zákone, ktorý parlament v stredu posunul do druhého čítania. Oprávneným žiadateľom o dotáciu by mohla byť mimovládna nezisková organizácia alebo občianske združenie. Žiadateľ by mal spolufinancovať obnovu dráhového vozidla minimálne vo výške 20 %. Podmienkou dotácie je, že vozidlo musí byť staršie ako 30 rokov a je zachovávané pre múzejné, dokumentačné účely alebo je príležitostne určené na komerčné prevádzkové účely. Jeho technické vyhotovenie musí zodpovedať dobovému stavu.

Poslanci ukončili štvrtkové rokovanie diskusiou o dani z plynovodu

16. 02. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere štvrtkového rokovania diskutovali o zákone o dani z osobitnej stavby, ktorú vrátila prezidentka Zuzana Čaputová na opätovné prerokovanie. O návrhu sa bude hlasovať v piatok (17.2.) dopoludnia, podľa vyjadrení zákonodarcov zatiaľ nie je zrejmé, či veto prelomia, schvália zákon s pripomienkou hlavy štátu, alebo neschvália vôbec. Ako uviedla prezidentka v stanovisku k vrátenému zákonu, jeho aplikácia môže ohroziť nielen finančnú a majetkovú stabilitu firmy eustream, ale aj služby a činnosti, ktoré zabezpečuje. Navrhovala preto poslancom vynechať tú časť zákona, ktorá zavádza daň z osobitnej stavby. Ostatné články právnej normy nerozporovala. Okrem zdanenia tranzitného plynovodu sadzbou 6000 eur za kilometer právna norma prináša tiež zmenu vo výpočte registračných poplatkov za motorové vozidlá, ako aj zrušenie koncesionárskych poplatkov.

Poslanci nebudú rokovať o stíhačkách MiG-29, neschválili program schôdze

16. 02. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú rokovať o stíhačkách MiG-29, ktoré by Slovensko mohlo posunúť Ukrajine. Vo štvrtok popoludní neschválili program mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Strana chcela na schôdzi presadiť uznesenie, ktorým mal parlament vysloviť nesúhlas s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Líder strany Robert Fico pripomenul, že aktuálne je na Slovensku vláda iba dočasne poverená a má oklieštené právomoci. Hovorí preto o protiústavnosti posielania zbraní na Ukrajinu.

Poslanci odsúdili vraždu zdravotnej sestry v Michalovciach

16. 02. 2023 - Národná rada (NR) SR ostro odsúdila vraždu v Michalovciach, ktorej obeťou sa v úvode roka stala zdravotná sestra. Uznesením, ktoré vo štvrtok prijala, tiež konštatuje, že tento "odsúdeniahodný čin je dielom jednotlivca" a nie celej komunity. Okrem toho parlament vyslovil znepokojenie nad zneužívaním vraždy niektorými politikmi či extrémistami, "ktorí uplatnili princíp kolektívnej viny a z tejto tragickej udalosti vo svojich nenávistných výrokoch či videách obviňujú celú rómsku komunitu s cieľom politického zisku". Odsúdil prejavy protirómskeho rasizmu. Poslanci pritom vyzdvihli prácu orgánov činných v trestnom konaní za rýchle vypátranie páchateľa. Vláde SR odporučili hľadať riešenia pre kultivovanie diskusie o marginalizovaných rómskych komunitách a menšinách vo verejnom priestore.

Poslanci uznesením opätovne odsúdili ruskú agresiu na Ukrajine

16. 02. 2023 - Národná rada (NR) SR opätovne odsúdila ruskú agresiu na Ukrajine a vyjadrila podporu nezávislosti a zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Odsúdila rozsiahle útoky Ruska na civilné obyvateľstvo, civilné objekty a kľúčovú energetickú štruktúru. Vyplýva to z uznesenia, ktoré poslanci vo štvrtok prijali. NR SR uznesením zároveň označuje súčasný ruský režim za teroristický a Rusko ako štát podporujúci terorizmus. Poslanci odsúdili tiež priame aj nepriame vyhrážky Ruska o použití jadrových zbraní. NR SR uznesením vyjadrila, že neuznáva konanie ani výsledky referend v Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti Ukrajiny, pričom považuje územia naďalej za súčasť Ukrajiny. Parlament tiež vyjadril podporu úsiliu o zostavenie zvláštneho tribunálu pre stíhanie zločinov agresie a podporu pre stíhanie zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Zároveň odsudzuje hybridnú vojnu vedenú Ruskom aj na území Slovenska. Vyzýva pritom orgány činné v trestnom konaní, tajné služby a ďalšie kompetentné orgány, aby hrozbu nepodceňovali, ale voči nej účinne zakročili v záujme udržania bezpečnosti a demokracie na Slovensku.

Poslanci začali piatkové rokovanie debatou k novele vodného zákona

17. 02. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v úvode piatkového rokovania venujú novele vodného zákona. Proces povoľovania revitalizácie vodných tokov sa má podľa návrhu zjednodušiť. Definovať sa tiež majú nové pojmy "revitalizácia vodného toku" a "riečne procesy". Na hlasovaní po 11.00 h majú poslanci hlasovať o všetkých bodoch riadnej schôdze, ktoré sa dovtedy stihnú prerokovať. Rozhodnúť majú aj o návrhoch, ktoré vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Zvyšok by mali presunúť až na ďalšiu riadnu schôdzu, ktorá sa má začať 14. marca. Po hlasovaní sa opätovne pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k skoršiemu termínu predčasných volieb. Schôdzu inicioval Smer-SD.

Prezident

Prezidentka podpísala tri zákony

14.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 14. februára 2023 tieto tri zákony - zákon z 1. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) zákon o cestnej premávke, zákon z 2. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dobrovoľníctve a zákon z 2. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon o obetiach trestných činov.

Prezidentka podpísala ďalšie tri zákony

15.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 15. februára 2023 ďalšie tri zákony, ktoré NR SR schválila začiatkom februára. Ich zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Po pandémii sa prezidenti opät stretli pri spoločnom obede

15.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 15. februára 2023 stretla s bývalými prezidentmi SR na spoločnom obede v Prezidentskom paláci.
Exprezidenti sa s prezidentkou naposledy stretli na tradičnom novoročnom obede v roku 2020. V ďalších rokoch sa neuskutočnil pre pandémiu koronavírusu.

Prezidentka sa poďakovala odchádzajúcemu generálmajorovi Novosadovi

16.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 16. februára 2023 v

Prezidentskom paláci počas oficiálneho ceremoniálu rozlúčila s generálmajorom Ondřejom Novosadom. Oficiálny ceremoniál rozlúčky s odchádzajúcim generálom je tradíciou, ktorú prezidentka založila už začiatkom svojho funkčného obdobia ako prejav uznania, ktorý si podľa prezidentky generáli odchádzajúci do výslužby nepochybne zaslúžia.

Prezidentka ocenila pomoc slovenských hasičov a záchranárov v Turecku

16.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 16. februára 2023 v Prezidentskom paláci prijala a ocenila slovenských hasičov a záchranárov pomáhajúcich v Turecku po zemetrasení. Zemetrasenie, ako hovorí prezidentka, je druh udalosti, ktorej nemožno predísť. Dá sa však pripraviť na jej dôsledky. Prezidentka ocenila nielen nasadenie hasičov a záchranárov, ale aj ich ochotu hovoriť o tom, čo zažili a ako prežívajú svoju prácu.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk