17.4.2023
ID: 5731upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

S cieľom zlepšovať životné podmienky všetkým deťom, ktoré sa nie svojou vinou ocitli v neľahkých životných situáciách, prijala vláda Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030. Materiál v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje predovšetkým na zložitú sociálno-ekonomickú situáciu, ktorá priamo vplýva na kvalitu života detí ohrozených chudobou.

Minister J. Naď v Brazílii: Vládna podpora je pre úspech slovenského priemyslu v zahraničí kľúčová

11.04.2023 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa dnes v Brazílii spolu so zástupcami spoločností slovenského obranného priemyslu zúčastnil na otvorení jednej z najväčších medzinárodných výstav pre obranu a bezpečnosť - LAAD Defence & Security 2023. Cieľom jeho účasti je podpora slovenského obranného priemyslu, tiež prehľad o portfóliách zahraničných spoločností a absolvuje aj bilaterálne rokovanie so svojím brazílskym náprotivkom.

Konferencia „Čistejšie ovzdušie v našich mestách a obciach – Ako na to?“

11.04.2023 - Zlepšenie kvality ovzdušia v mestách a obciach prostredníctvom používania environmentálne šetrnejších metód vykurovania a úspor energie. To bola hlavnou témou konferencia, ktorú organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spoločne s partnermi projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia v dňoch 29. – 30. marca 2023. Konferencia bola určená hlavne zástupcom orgánov samosprávy a štátnej správy, ktorí môžu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu. Práve im ponúklo podujatie priestor na diskusiu a vzájomné zdieľanie skúseností. Dôležitou úlohou je apelovať na obyvateľstvo a podporiť pozitívnu zmenu správania v súvislosti s minimalizovaním emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach, ako aj aktívne využívať legislatívne a ekonomické nástroje.

V uplynulom týždni požiadalo o dočasné útočisko v SR 444 osôb

11. 04. 2023 - Ministerstvo vnútra na dennej báze sleduje a vyhodnocuje udalosti súvisiace s napadnutím Ukrajiny a jeho dopady na Slovensko. Hraničnými priechodmi  prešlo v uplynulom týždni (2. - 9. apríl apríl 2023) na vstupe do Slovenskej republiky 14 971  osôb. O dočasné útočisko požiadalo 444 žiadateľov. Naopak, na výstupe zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hraničnými priechodmi v uplynulých dňoch 23 047 osôb.

Minister J. Naď rokoval s brazílskym ministrom obrany o spolupráci vo vojensko-technickej oblasti a obrannom priemysle

12.04.2023 - Slovensko má záujem rozvíjať s Brazíliou spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti. V Riu de Janeiro to dnes potvrdil minister obrany SR Jaroslav Naď po bilaterálnom rokovaní s ministrom obrany Brazílskej federatívnej republiky José Múcio Monteiro Filhom, ktoré sa uskutočnilo počas medzinárodnej výstavy pre obranu a bezpečnosť - LAAD Defence & Security 2023. „Rozvoj spolupráce vo vojensko-technickej oblasti s Brazíliou je dôležitý aj preto, že môže priniesť do slovenského zbrojárskeho priemyslu získanie dôležitých partnerov a skúseností z regiónov, kde Slovensko nemá silné zastúpenie,“ uviedol minister J. Naď s tým, že pozícia Brazílie ako významného výrobcu a inovátora v oblasti špeciálnej techniky s celosvetovým dosahom rastie.


MZ SR: Národné centrum zdravotníckych informácií má nové vedenie

12. 04. 2023 - Novým riaditeľom Národného centra zdravotných informácií je od 12. apríla 2023 Peter Lukáč. Rozhodnutím štátneho tajomníka MZ SR Michala Palkoviča bude na čele NCZI jednoosobový štatutárny orgán, teda riaditeľ, čím sa inštitúcia vracia k osvedčenému a efektívnemu modelu riadenia podriadených inštitúcií.
Rozhodnutím štátneho tajomníka MZ SR bola zmenená Zriaďovacia listina NCZI, ktorou sa zrušila trojčlenná Rada riaditeľov a inštitúciu bude riadiť riaditeľ. Až do konania výberového konania, ktoré sa musí uskutočniť do šiestich mesiacov, bude NCZI viesť Peter Lukáč. V pozícii generálneho riaditeľa NCZI skončil 11. apríla 2023 Marek Macho. Ešte v priebehu minulého týždňa, teda pred rozhodnutím o zmene Zriaďovacej listiny požiadala o uvoľnenie z pozície výkonnej riaditeľky Barbora Mareková. Funkcia tretieho člena Rady riaditeľov nebola od jej vzniku obsadená.

Umelá inteligencia predstavuje bezpečnostný problém

12. 04. 2023 - Polícia zaznamenáva vzrastajúci záujem verejnosti o umelú inteligenciu pri vytváraní realisticky pôsobiacich obrázkov. V kontexte súčasnosti môže tento moderný technologický nástroj predstavovať bezpečnostný problém. Polícia preto občanov vyzýva na obozretnosť. Moderné technológie prinášajú množstvo výhod, ale aj bezpečnostných rizík, o čom sa verejnosť mohla presvedčiť predovšetkým pri zneužívaní sociálnych sietí ohľadom dezinformácií o pandémii koronavírusu. Polícia v súčasnosti zaznamenáva trend zvýšeného používania umelej inteligencie - či už vo forme vygenerovaného textu alebo obrázkov. Princíp v oboch prípadoch spočíva v zadaní "príkazu" umelej inteligencii, ktorá na základe vstupnej informácie vytvorí finálny produkt ušitý "na mieru” používateľa.

Slovinsko - systém elektronických diaľničných známok pre osobné motorové vozidlá

12.04.2023 - Upozorňujeme, že v Slovinsku funguje od 1. februára 2022 systém elektronických diaľničných známok pre osobné motorové vozidlá (trieda 1, 2A, 2B). Týmto dňom sa skončila platnosť všetkých diaľničných známok vo forme nálepky pre osobné motorové vozidlá. Pre motorové vozidlá s max. nosnosťou nad 3,5 tony (ťažké vozidlá) naďalej platí elektronický mýtny systém DarsGo.
 Minister Káčer po stretnutí s námestníčkou ministerstva zahraničných vecí USA:

Rusko musí za škody na Ukrajine niesť politickú, finančnú a trestnoprávnu zodpovednosť

12.04.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer sa 11. apríla 2023 v Bratislave stretol s námestníčkou ministerstva zahraničných vecí USA pre civilnú bezpečnosť, demokraciu a ľudské práva Uzrou Zeyovou, s ktorou diskutovali o stave demokracie vo svete a v našom regióne.

Vláda vyhlásila 3 chránené územia na Muránskej planine

12. 04. 2023 - Vládny kabinet dnes podporil tri návrhy z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), ktorými sa vyhlasuje jedna prírodná rezervácia a dva chránené areály. Ide o prírodnú rezerváciu Homoľa (22,18 ha), chránený areál Pramenná oblasť Rimavy (2058,67 ha) a chránený areál Tisovský kras (1558,16 ha). Všetky 3 územia sú súčasťou európskej sústavy Natura 2000. Nariadenia, ktorými sa vyhlásia chránené územia, nadobudnú účinnosť 1. mája 2023.

Čoskoro bude dostupná služba, ktorá občanom umožní online overiť svoje cestovné pasy

12. 04. 2023 - V poslednom období sme zaznamenali oznámenia občanov týkajúce sa problémov s načítaním cestovného pasu na niektorých letiskách. Preverením bolo zistené, že niektoré cestovné pasy vydané medzi 11. novembrom 2022 a 30. januárom 2023 boli vydané s malou odchýlkou zápisu údajov v čipe. V praxi to znamená, že niektoré automatizované hraničné prechodové terminály nedokázali načítať úplne všetky cestovné pasy. Následne boli cestujúci presmerovaní na fyzické kontrolné miesta, kde už boli vybavení. Nedisponujeme informáciami o tom, že by cestujúci neboli prepustení k ďalšej ceste.

Svetový cestný kongres bude tento rok v Prahe

13. 04 2023 - Najväčšie odborné podujatie v oblasti výstavby ciest a cestného hospodárstva – Svetový cestný kongres sa organizuje každé štyri roky. Tentokrát sa uskutoční od 2. do 6. októbra v Prahe. Ministerstvo dopravy svojimi aktivitami podporovalo kandidatúru Českej republiky o konanie tohto svetového kongresu v jej hlavnom meste. V účasti na XXVII. Svetovom cestnom kongrese vidí rezort dopravy množstvo príležitostí – od reklamy Slovenska, cez zviditeľnenie firiem až po podporu študentov. Veď na kongrese sa zúčastnia zástupcovia z viac ako stovky krajín a rádovo tisíc delegátov. Nebudú chýbať investori, zhotovitelia, správcovia ciest, projektanti či zástupcovia cestovného ruchu.

Európskou zárukou pre deti zlepšujeme podmienky na život deťom ohrozených chudobou

13.04.2023 - S cieľom zlepšovať životné podmienky všetkým deťom, ktoré sa nie svojou vinou ocitli v neľahkých životných situáciách, prijala vláda Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030. Materiál v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje predovšetkým na zložitú sociálno-ekonomickú situáciu, ktorá priamo vplýva na kvalitu života detí ohrozených chudobou. Cieľom Európskej záruky pre deti je nájsť riešenie na problematiku ochrany práv detí v oblasti vzdelávania, chýbajúcej zdravotnej starostlivosti, ako aj v nevyhovujúcich podmienkach, v akých deti vyrastajú.

V mene ochrany zdravia sprísňujeme pravidlá narábania s ukrajinským obilím

13.04.2023 - Na základe nevyhovujúcich výsledkov analýzy 1 500 ton pšenice z Ukrajiny, ktorú ŠVPS SR zachytila v mlyne v Kolárove, zavádza agrorezort Usmernenie na zákaz spracovania a uvedenia do krmovinového a potravinového reťazca.Podľa usmernenia je prísny zákaz spracovania a uvedenia na trh už naskladneného ukrajinského obilia a múky z neho. V kontrolovanej vzorke sa totiž potvrdil výskyt pesticídu, ktorý nie je povolený v EÚ a má negatívny vplyv na zdravie ľudí. MPRV SR spolu s podriadenými organizáciami (ŠVPS SR, ÚKSÚP) zabezpečí odber vzoriek všetkého obilia a múk z Ukrajiny, ktoré už sú naskladnené na Slovensku.

Pokračujeme v obnove vozového parku polície a ministerstva vnútra: útvary v Bratislave, Trnave a Nitre dostanú 37 nových vozidiel

13. 04. 2023 - Rezort vnútra pod vedením ministra Romana Mikulca a prezidenta PZ Štefana Hamrana so svojimi tímami pokračujú v reforme polície, súčasťou ktorej je obnova vozového parku. Ministerstvo vnútra zakúpilo 150 kusov vozidiel Kia Ceed SW 1,5 – GDI z rozpočtu rezortu vnútra. Ide o vozidlá nižšej strednej triedy vo verzii combi.

I. Brocková v Bukurešti: Pravidlá a princípy medzinárodného usporiadania, ktoré Rusko útokom proti Ukrajine brutálne pošliapava, musia platiť pre všetkých

13.04.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa vo štvrtok 13. apríla 2023 zúčastnila na prvom ročníku Konferencie o bezpečnosti v regióne Čierneho mora v Bukurešti. Účastníčky a účastníci podujatia sa v rumunskej metropole venovali najmä bezpečnostným výzvam v regióne Čierneho mora. Konferenciu využili aj na výmenu skúseností a diskusiu o následkoch pokračujúcej vojny Ruska proti Ukrajine.

Prezident

Prezidentka nevidí dôvod na vyvodenie zodpovednosti voči ministrovi vnútra

11.04.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa oboznámila s protokolom z kontroly NBÚ vykonanej na ministerstve vnútra a tiež so stanoviskami rezortov spravodlivosti, zahraničných vecí, vnútra a stanoviskom predsedu parlamentu.
Po dôkladnom zvážení všetkých skutočností, predovšetkým však znenia zákona o ochrane utajovaných skutočností a jeho dôvodovej správy, a relevantných predpisov EÚ a NATO, sa prezidentka nestotožňuje s hodnotením NBÚ ohľadom uplatnenia § 60 ods. 7 uvedeného zákona.

Prezidentka vymenovala 32 vysokoškolských profesorov

12.04.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 12. apríla 2023 nových profesorov a profesorky vysokých škôl. V príhovore zdôraznila, že profesorský titul prináša prestíž a aj väčší diel zodpovednosti. Noví profesori a profesorky podľa prezidentky ovplyvňujú aj spôsob, akým vníma akademický svet laická verejnosť. Na záver prezidentka vyhlásila, že je pripravená podporiť akékoľvek kroky, ktoré zlepšia pozíciu vysokých škôl i vzdelávania a priblížia Slovensko k cieľu stať sa vzdelanejšou a kultúrnejšou krajinou. Kompletný zoznam vymenovaných profesoriek a profesorov je k dispozícii v sekci Vymenovania a odvolania.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk