22.1.2024
ID: 5977upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Na multilaterálnom pracovnom stretnutí, ktoré zorganizoval generálny prokurátor SR, sa na za Ministerstvo spravodlivosti SR zúčastnila poradkyňa ministra spravodlivosti JUDr. Marica Pirošíková, PhD., ktorá podporila zriadenie pracovnej skupiny, za účelom vyriešenia identifikovaných nedostatkov. Zároveň oboznámila prítomných o zámere ministerstva spravodlivosti prijať potřebné kroky v tejto veci
na zlepšenie aplikačnej praxe súdov.

Vláda

Taraba v Bruseli: Zelená transformácia musí Európu ekonomicky posilniť, nie ju zničiť

15.01.2024 - Pripravenosť Európy na klimatické riziká, nový klimatický cieľ do roku 2040, ale tiež spravodlivý prechod k odolnej spoločnosti a konkurencieschopnému obehovému hospodárstvu. To sú hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ v belgickom Bruseli. Slovenskú delegáciu vedie na dvojdňovom rokovaní podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Odštartoval bezpečnostný audit základných a stredných škôl

15. 01. 2024 - Od pondelka 15. januára 2024 ministerstvo vnútra v spolupráci s ministerstvom školstva začínajú avizovaný bezpečnostný audit na všetkých základných a stredných školách. Na základe výsledkov auditu bude možné pripraviť návrh odporúčaní pre školy z hľadiska bezpečnosti. Téme sa na tlačovej konferencii venovali minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker.
Bezpečnosť škôl sa stáva prioritou ministerstva vnútra.

Rezort práce zjednodušil podávanie výkazu o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

16.01.2024 - Jednoduchšie a efektívnejšie. Také budú povinnosti zamestnávateľov. Každá firma či organizácia, ktorá zamestnáva viac ako 20 ľudí, musí podľa zákona o službách zamestnanosti, dať prácu aj občanom, ktorí majú zdravotné postihnutie. Zároveň povinnosťou zamestnávateľov je podať výkaz o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však túto povinnosť uľahčuje a to tak, že po prvýkrát podajú zamestnávatelia tieto výkazy elektronicky, a to prostredníctvom portálu www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

Akadémia Policajného zboru zastupuje Slovensko v európskom projekte na bezplatnú anonymnú online pomoc osobám konzumujúcim detskú pornografiu

16. 01. 2024 - Európske štáty zaznamenávajú nárast prípadov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí.  Aj podľa štatistík kriminality na Slovensku vzrastá trend konzumácie, a s tým súvisiaca trestná činnosť prechovávania, produkcie a šírenia detskej pornografie.  V uplynulých troch rokoch zaznamenala polícia do 450 prípadov ročne,  z ktorých sa podarilo objasniť asi tretinu.

Predstavitelia hlavných inštitúcií slovenskej justície rokovali o aktuálnych otázkach v oblasti trestného práva

16. 01. 2024 - Pozvanie prijali predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR František Mozner, generálny prokurátor Maroš Žilinka, námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák a štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Milan Hodas. Slovenskú advokátsku komoru na stretnutí reprezentoval predseda Martin Puchalla, podpredseda Ondrej Laciak a predseda pracovnej skupiny pre trestné právo Peter Erdös.

V Banskej Bystrici sme pomohli vybudovať špičkové kreatívne centrum, ktoré pomôže tvorcom a študentom rásť

16.01.2024 - Podnecujeme kreativitu a podporujeme rozvoj tvorcov a študentov. Štátny tajomník pre regionálny rozvoj Michal Kaliňák dnes v Banskej Bystrici otváral nové kreatívne centrum, ktoré vzniklo vďaka podpore z eurofondov. V meste pod Urpínom vznikol nový priestor prístupný všetkým tvorivým dušiam. Moderné Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica zamerané na kultúrny, najmä audiovizálny priemysel s prienikom do hudby, multimédií a nových médií ponúkne tvorcom i študentom možnosť pracovať so špičkovými technológiami.

Minister Raši na rokovaniach v Budapešti: Cezhraničná spolupráca je základným kameňom európskej integrácie a je životne dôležitá pre uvoľnenie plného potenciálu našich regiónov

16.01.2024 - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši dnes rokoval o zahraničnej spolupráci ako súčasť slovenskej delegácie premiéra Róberta Fica. V Budapešti sa stretli s maďarským premiérom Viktorom Orbánom aj prezidentkou Katalin Novák. „Dobré vzťahy s našimi susedmi sú pre nás veľmi dôležité. Výnimkou nie je ani Maďarsko, s ktorým ako krajina zdieľame po generácie spoločné dejiny, tradície či kultúru. To doviedlo oba naše národy k podobným záujmom a výzvam,“ povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši.

Vysoké školy získajú tento rok navyše viac ako 122 miliónov eur. Výšku štátnej dotácie prvýkrát ovplyvní aj kvalita a výkon vysokých škôl

16.01.2024 - Výdavky štátu na vysoké školy v roku 2024 vzrastú medziročne takmer o pätinu na 759 miliónov eur. Dodatočných vyše 122 miliónov eur pôjde na posilnenie bežného financovania aj na výkonnostné zmluvy. Rezort významne navýši aj dlhodobo stagnujúce dotácie na ubytovanie študentov na internátoch o 20 %, na prevádzku internátov o 31 % a aj príspevok na stravu o 33 %.

Ministerka Zuzana Dolinková sa stretla s veľvyslancom USA

17.01.2024 - Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková prijala na pôde Ministerstva zdravotníctva SR mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v Slovenskej republike Gautama A. Ranu. Predstavila mu priority rezortu a spoločne prediskutovali ďalšie možnosti spolupráce. V úvode stretnutia Zuzana Dolinková privítala veľvyslanca Spojených štátov a predstavila mu krátkodobé, strednodobé a dlhodobé priority rezortu zhrnuté aj v Programovom vyhlásení Vlády SR. Podrobnejšie sa venovala najdôležitejším aktivitám na rok 2024. Ministerka uviedla, že sa na tento rok podarilo navýšiť rozpočet o takmer miliardu eur oproti roku 2023.

Ministerka Zuzana Dolinková rokovala s ukrajinským ministrom zdravotníctva Viktorom Liashkom

17.01.2024 - Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková vo štvrtok 17. januára 2023 online formou rokovala s ministrom zdravotníctva Ukrajiny Viktorom Liashkom. Predstavila mu rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre odídencov z Ukrajiny na Slovensku, opísala poskytnutú humanitárnu pomoc a v rámci rokovania prediskutovali aj kľúčové témy vzájomnej spolupráce a jej právny rámec. Ministerka Dolinková v úvode stretnutia vyjadrila podporu Ukrajine v súčasnej bezprecedentnej situácii. Prediskutovali obsah viacerých dokumentov, o ktoré sa opierame pri vzájomnej spolupráci.

Ružomberok dostane moderný kotol na biomasu aj čistejšie vykurovanie

17.01.2024 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré súhlasí s postavením moderného kotla na biomasu v Mondi SCP, a.s. Ružomberok. Nový kotol spĺňa zákonné podmienky a emisné limity, ako aj požiadavky súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, tzv. BAT. Nový kotol na biomasu bude výkonnejší a tepelný príkon nového kotla bude vyšší o 60 percent. Vďaka moderným technológiám však nedôjde k nárastu znečistenia ovzdušia na Liptove. Rovnako tak vyšší výkon umožní na centrálne zásobovanie teplom pripojiť viac ružomberských domácností a firiem.

Už v najbližšom akademickom roku sa zvýši počet medikov o 150. Rezort školstva, zdravotníctva a slovenské univerzity začali spoločne riešiť nedostatok lekárov

17.01.2024 - Od budúceho akademického roka príjmu lekárske fakulty na Slovensku navyše 150 študentov a študentiek medicíny. Je to prvý krok pri plnení záväzku vlády SR, zabezpečiť objednávku štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch vysokoškolského vzdelávania. Zvýšenie počtu medikov je výsledkom spoločného postupu ministerstva školstva a ministerstva zdravotníctva so zástupcami vysokých škôl. Na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave bude možné prijať o 45 medikov viac, na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine 30 uchádzačov navyše. Na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pribudne o 45 nových medikov navyše a na Slovenskej zdravotníckej univerzite 30 ďalších študentov.

Štátny tajomník Rastislav Chovanec prijal nemeckú veľvyslankyňu na Slovensku: Spoločným záujmom je prehlbovanie spolupráce

17.01.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec prijal 16. januára 2024 v Bratislave veľvyslankyňu Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Barbaru Wolfovú a výkonného riaditeľa Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Petra Kompallu. 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 - kabinet schválil ich organizačno-technické zabezpečenie

18. 01. 2024 - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok predložil vo štvrtok 18. januára 2024 na rokovanie vlády SR harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta. V materiáli, ktorý vláda schválila, sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami ustanovenými zákonom o podmienkach výkonu volebného práva. Prvé kolo volieb sa uskutoční 23. marca a prípadné druhé kolo 6. apríla 20214.

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje zmenu vyhlášky, ktorá upravuje aj spôsob sledovania výkonu ústavnej starostlivosti sudcom

18. 01. 2024 - Na multilaterálnom pracovnom stretnutí, ktoré zorganizoval generálny prokurátor SR, sa na za Ministerstvo spravodlivosti SR zúčastnila poradkyňa ministra spravodlivosti JUDr. Marica Pirošíková, PhD., ktorá podporila zriadenie pracovnej skupiny, za účelom vyriešenia identifikovaných nedostatkov. Zároveň oboznámila prítomných o zámere ministerstva spravodlivosti prijať potřebné kroky v tejto veci
na zlepšenie aplikačnej praxe súdov. Pokiaľ ide o uvedenú problematiku, upozornila aj na príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, správy komisára RE pre ľudské práva ako aj podstatné časti všeobecných správ Európskeho výboru na zabránenie mučenia, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.

Štátny tajomník Rastislav Chovanec rokoval so švajčiarskym veľvyslancom: Chceme otvárať dvere slovenským startupom a zintenzívniť spoluprácu vo výskume a inováciách

18.01.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec privítal 16. januára 2024 v Bratislave veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Petra Nelsona. Stretnutie potvrdilo obojstranný záujem o ďalšie posilňovanie vzájomných vzťahov najmä v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vzdelávania, ako aj energetiky či smart riešení.

Minister Juraj Blanár: Vstup do OSN bol silným odkazom uznania samostatnej Slovenskej republiky

19.01.2024 - Samostatná Slovenská republika bola pred 31 rokmi prijatá za riadneho člena Organizácie Spojených národov (OSN). Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár zdôraznil 19. januára 2024 pri príležitosti výročia vstupu SR do OSN význam začlenenia Slovenska do medzinárodnej organizácie, ktorá v súčasnosti združuje 193 štátov sveta.

NRSR

Predseda NRSR Peter Pellegrini rokoval s generálnym prokurátorom a ministrom spravodlivosti o novele trestného zákona

15. 01. 2024 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini dnes rokoval s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom a generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom o novele trestného zákona, ktorá je aktuálne predmetom rokovania parlamentu. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku je pri prijímaní novely trestného zákona dôležité, aby sa neznižovali možnosti štátu v boji proti závažnej kriminalite.

Predseda NR SR Peter Pellegrini vyhlásil voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu

15. 01. 2024 - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini dnes vyhlásil voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Termín na podávanie návrhov určil do 31. januára, aby sa voľba mohla uskutočniť na schôdzi Národnej rady Slovenskej rady so začiatkom 16. apríla tohto roku. Parlament by mal zvoliť dvoch kandidátov na funkciu sudcu Ústavného súdu, ktorá sa vlani uprázdnila po odchode sudkyne Jany Laššákovej. Z týchto kandidátov vyberie podľa ústavy konkrétneho sudcu prezidentka Slovenskej republiky.

Za predsedu štátnej volebnej komisie zvolili poslanci E. Burdu

16. 01. 2024 - Za predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán zvolili poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom večernom hlasovaní Eduarda Burdu. Výsledok tajnej voľby oznámil predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD). Rokovanie v pléne NR SR pokračovalo aj po 20.00 h, vyhlásením výsledkov voľby potom ukončili utorkové rokovanie. V 6. schôdzi budú pokračovať v stredu (17. 1.) od 9.00 h debatou o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona

Poslanci prelomili veto prezidentky, schválili opäť kompetenčný zákon

16. 01. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu tzv. kompetenčného zákona. Právna norma umožňuje zriadiť nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. V novele posunuli účinnosť z 1. januára na 1. februára. Pripomienky prezidentky parlament neakceptoval. Novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy schválili poslanci ešte v decembri 2023. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní. Začiatkom roka ju prezidentka parlamentu vrátila s viacerými výhradami.

Poslanci schválili štátnu podporu pre nové letecké spojenia

16. 01. 2024 - Štát poskytne príspevok v civilnom letectve ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc na vykonávanie pravidelnej leteckej dopravy na území SR alebo medzi slovenskými letiskami a letiskami mimo územia SR. Majú sa tak podporiť nové letecké spojenia. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili vládny návrh novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.
Rezort dopravy predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a na rozpočty obcí a vyšších územných celkov. Vplyv na štátny rozpočet v roku 2024 je odhadovaný približne na 1,2 milióna eur.

Predseda NR SR Peter Pellegrini: Za stav v reedukačných zariadeniach je zodpovedná aj opozícia

17. 01. 2024 - Predseda parlamentu Peter Pellegrini vyhovie žiadosti generálneho prokurátora Maroša Žilinku a umožní mu vystúpiť v parlamente o kritickej situácii v reedukačných centrách. "Zistenia Generálnej prokuratúry sú veľmi zlé a nie sú hodné 21. storočia. Deti, ktoré sú v nich umiestnené, žijú v neľudských podmienkach," uviedol P. Pellegrini. Zdôraznil, že je potrebné, aby spoločne výkonná moc, zákonodarná moc a Generálna prokuratúra hľadali riešenie tejto kritickej situácie v ústavoch. 

Poslanci pokračujú v diskusii k Trestnému zákonu, prísť má aj prezidentka

18. 01. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok ráno pokračujú v diskusii k návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona. Prihlásených je ešte sedem poslancov písomne, na svoj príspevok majú po 20 minút. Každý z poslancov môže reagovať krátkou faktickou poznámkou. Následne sa budú môcť do rozpravy hlásiť poslanci aj ústne.

Prezidentka prišla do NR SR vystúpiť s príhovorom k novele Trestného zákona

18. 01. 2024 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prišla vo štvrtok napoludnie vystúpiť v pléne Národnej rady (NR) SR. Prednesie svoje výhrady k novele Trestného zákona z dielne vlády, o ktorej aktuálne rokuje parlament. Už vopred avizovala, že proces prijímania legislatívy považuje za veľmi nevhodný. Jej prejav si prišiel vypočuť premiér Robert Fico (Smer-SD), ako aj členovia vlády. Poslanci za SNS vopred avizovali, že sa na jej vystúpení nezúčastnia.

Danka pre nehodu odvolávať nebudú, poslanci neschválili program schôdze

18. 01. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú odvolávať šéfa SNS Andreja Danka z postu podpredsedu Národnej rady (NR) SR pre okolnosti jeho dopravnej nehody. Parlament totiž neschválil program mimoriadnej schôdze k návrhu na jeho odvolanie, ktorú iniciovala opozícia. Zo 126 prítomných za schválenie programu schôdze hlasovalo 52, proti boli 49 a zdržalo sa 25 poslancov. Predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) preto ukončil schôdzu.

Prezident

Prezidentka udelila vyznamenania 33 osobnostiam

14.01.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 14. januára 2024 štátne vyznamenania 33 osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Najvyššie štátne vyznamenania sú podľa prezidentky úzko spojené s našou štátnosťou. A to nielen formálne tým, že sa ich udeľovanie viaže k výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky, ale aj obsahovo.

Mimoriadne vystúpenie v NR SR k zmenám v trestnom práve

18.01.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 18. januára 2024 mimoriadne vystúpila v pléne Národnej rady SR v súvislosti s predloženými zmenami v oblasti trestného práva. 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk