16.7.2021
ID: 5132upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Luciu Baranovú

JUDr. Lucia Baranová je advokátka, ktorá v RELEVANS pôsobí od jej vzniku. V januári 2018 sa stala partnerkou kancelárie. Lucia sa v súčasnosti venuje najmä manažérskym povinnostiam a nastavovaniu interných procesov firmy. Je zodpovedná za PR, marketing, publikačnú činnosť, HR stratégiu firmy, výber nových členov tímu, ich profesionálny rozvoj a podporu firemnej kultúry. V minulosti sa podieľala na zastupovaní viacerých významných súdnych konaní, vypracovávala právne analýzy z oblasti občianskeho a obchodného práva a poskytovala komplexnú právnu podporu developerským projektom.

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Komunikáciu s podnetnými ľuďmi, ktorí majú záujem veci spoločne zlepšovať.

2. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
V poslednom období ma niečo prekvapuje pomerne často, či už ide o odôvodnenia niektorých rozhodnutí alebo reakcie ľudí.

3. Kto alebo čo najviac ovplyvnilo Váš profesný život?
Dvaja muži. Tým prvým je môj otec. Od detstva som vďaka nemu vnímala, že na dosiahnutie úspechu a vybudovanie dobre fungujúcej firmy sa vyžaduje tvrdá a systematická práca. Odborne ma zase najviac posunul riadiaci partner RELEVANS - Alexander Kadela. Už ako juniorný právnik som mala možnosť pracovať s ním na prípadoch a naučiť sa, ako operovať s dôležitými detailmi, ísť pri riešení problému do hĺbky, ale zároveň nestratiť kontext a komplexný obraz na vec.

4. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
Najradšej mám dovolenky, pri ktorých viem skĺbiť oddych so spoznávaním a zároveň si užiť skvelé jedlo. Preto milujem Toskánsko a Andalúziu. Mám tam svoje obľúbené miesta, na ktoré sa vždy rada vraciam.

5. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval?
Na škole ma najviac bavilo trestné právo. Paradoxne, v praxi som sa mu nevenovala.

6. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
Dnešní študenti majú v zásade neobmedzené možnosti na vzdelávanie a sebarozvoj, no mám pocit, že mnohým chýba vnútorná motivácia a vytrvalosť. Očakávajú, že veľký úspech a kariéra sa vybudujú ľahko a hneď.

7. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
Dlhá prechádzka v prírode.

8. Čím by ste boli, keby ste neboli právnikom?
V minulosti som uvažovala o štúdiu psychológie.

9. Akí ľudia Vás dokážu najviac rozčúliť?
Nemám rada pokryteckých a dvojtvárnych ľudí. Naopak, veľmi si vážim tých úprimných a priamočiarych.

10. Spomeniete si na nejaký zásadný pracovný konflikt, z ktorého plynie užitočné ponaučenie?
Konfliktom sa snažím predchádzať. Problémy sa samozrejme vyskytujú, ale snažím sa ich komunikáciou riešiť ešte v čase, kým nenadobudnú priveľký rozmer.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk