9.12.2020
ID: 4698upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Petera Víglaského

JUDr. Peter Víglaský je zakladajúcim partnerom Hamala Kluch Víglaský s.r.o.. Má rozsiahle skúsenosti v oblastiach bankovníctva a financií, fúzií a akvizícií, projektov PPP, súkromného kapitálu, nehnuteľností a greenfield projektov.

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Najväčšiu radosť mi spôsobí to, keď výsledok práce našej právnej kancelárie prispel k ochrane záujmov klienta férovým a kultivovaným spôsobom, ktorý ocenia všetky zainteresované strany a vyjadria spokojnosť. Obzvlášť keď sa výsledok dosiahne nájdením a využitím inovatívneho riešenia.
 
2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
Za môj najväčší úspech považujem to, že od prvého dňa založenia našej právnej kancelárie sme sa s ostatnými mojimi spoločníkmi nedostali ani do jedného vážnejšieho osobného alebo profesionálneho konfliktu a bez problémov fungujeme doteraz.

3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Prekvapenia sú prirodzené a vyskytujú sa z času na čas. Je dobré byť pripravený a čeliť im s pokojom a odvahou.

4. Kto alebo čo najviac ovplyvnilo Váš profesný život?
Pravdepodobne asi moji bývalí nadriadení z predchádzajúcej medzinárodnej právnej firmy v ktorej som pôsobil pred založením našej právnej kancelárie.

5. Je nejaký zákon, ktorý by ste najradšej zrušili?
Je ich viac, ktoré nedávajú zmysel v dnešnej dobe a sú buď prežitkom z minulých čias alebo boli prijaté narýchlo a bez hlbšej úvahy. Aj to sa bohužiaľ stáva dosť často.

6. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
Obchodný zákonník.

7. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
Aktívna poznávacia dovolenka po svete.

8. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval?

A ktorý naopak? Najviac ma inšpirovala história práva a logika a najmenej asi sociológia.

9. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?

Dnešní študenti sú po skončení školy určite lepšie odborne pripravení a jazykovo zdatní ako v študenti v minulosti, ale akosi majú menej odhodlania a snahy tvrdo a trpezlivo pracovať a budovať si kariéru a schopnosti.

10. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?

Je to pekná profesia ale je potrebné byť pripravený jej dosť obetovať, najmä čas a kus mladosti. Neskôr sa to však bohato vráti.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk