Články

Chránite si svoje obchodné tajomstvá? Čo je obchodné tajomstvo a ako ho chrániť

Práve obchodné tajomstvo robí podnikateľa mnohokrát výnimočným. Informácie utajované pred verejnosťou a hlavne konkurentmi sú jedným zo základných predpokladov jeho úspechu. A preto podnikateľom vzniká dôvod ich ochrany a stráženia. Pojem obchodné tajomstvo sa v slovníku podnikateľa objavuje pomerne často, ale nie vždy je používané správne. Čo je…

Udalosti uplynulého týždňa

Verejní funkcionári by mali mať až na niektoré výnimky zakázanú advokátsku prax. Myslia si to poslanci za KDH Július Brocka a Alojz Přidal, ktorí na júnovú schôdzu parlamentu predložili novelu zákona o advokácii.

Novela Obchodného zákonníka kladie dôraz na zodpovedného podnikateľa

Okolnosti prijatia poslednej novely Obchodného zákonníka, postavili do úzadia širšiu odbornú diskusiu k jednotlivým novým inštitútom v našom právnom poriadku, ktoré predmetná novela zavádza a ktorých zásadným „lightmotívom“ je zvýšenie tzv. fiduciárnych povinností členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností. Nízka vymáhateľnosť práva v…

Návrh nového Autorského zákona schválený vládou SR postupuje na ďalšie ústavné prerokovanie do parlamentu

Pred časom sme už avizovali prípravné práce na novom Autorskom zákone z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorý v plnom rozsahu nahradí v súčasnosti platný Autorský zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších noviel.

Lyžiari do 15 rokov by mali povinne nosiť prilby

Vláda SR schválila návrh novely zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra SR na základe plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2015. Novela reaguje na skúsenosti, ktoré vyplynuli z viac ako desaťročného uplatňovanie tohto zákona, najmä na narastajúci počet ťažkých úrazov na lyžiarskych…

Posledné týždne na odložené daňové priznanie

Viac ako 125 000 občanov a firiem si odložilo podanie daňového priznania na jún tohto roka. Posledný deň na podanie je pre nich o štyri týždne. Do 30. júna 2015 je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť.

Udalosti uplynulého týždňa

Na novostavbách alebo na obnovených existujúcich stavbách pribudnú umelecké diela. Počíta s tým nový stavebný zákon, ktorý schválila vláda.

Nové pravidlá transferového oceňovania

Slovenská republika, obdobne ako väčšina vyspelých ekonomík, uplatňuje v oblasti dane z príjmov tzv. pravidlá transferového oceňovania na transakcie medzi závislými osobami. V zmysle uvedených pravidiel, ktoré sú v slovenskom práve vyjadrené najmä v § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ("ZoDP") je…

Smernica o materskej dovolenke

Poslanci prostredníctvom schváleného uznesenia požiadali Európsku komisiu, aby nestiahla návrh smernice o materskej dovolenke, ktorého prijatie blokuje už štyri roky Rada ministrov EÚ. Parlament tiež vyzval ministrov, aby pokračovali v rokovaniach a dohodli sa na spoločnej pozícii ako východiska pre následné vyjednávania s poslancami na finálnom…

Výnimky z postupov verejného obstarávania: in-house entity podľa novej smernice 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní

Verejní obstarávatelia nie sú povinní dodávateľsky zabezpečovať alebo externalizovať poskytovanie služieb, ktoré si želajú zabezpečiť sami alebo organizovať prostredníctvom iných ako verejných zákaziek[1]. V zmysle tohto princípu, zdôrazneného v 5. bode preambuly novej smernice o verejnom obstarávaní[2], by sa na verejné zákazky zadávané…

Zapretia otcovstva

Ústavný súd (ÚS) SR zamietol návrh Okresného súdu Košice I na začatie konania o súlade ustanovenia zákona o rodine s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podľa príslušného ustanovenia muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť len do troch rokov odo dňa jeho…

Udalosti uplynulého týždňa

Notári sa už v budúcnosti nebudú môcť vyhnúť disciplinárnemu potrestaniu, ak porušia pravidlá výkonu svojho povolania. Postarať sa o to má novela zákona o notároch a notárskej činnosti, ktorú schvália vláda SR.

SKYPE a SKY

Všeobecný súd Európskej únie potvrdil existenciu pravdepodobnosti zámeny medzi obrazovým a slovným označením SKYPE a slovnou ochrannou známkou SKY

Prísnejšie pravidlá proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a financovaniu terorizmu

Mená konečných vlastníkov podnikov budú uvádzané v centrálnych registroch členských štátov, ktoré budú prístupné pre vnútroštátne orgány aj pre osoby s legitímnym záujmom, napríklad investigatívnych novinárov. Vyplýva to z dohody s Radou, ktorú v stredu schválil Európsky parlament. Nová smernica by mala pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí…

Parlament navrhuje zmeny pre bezpečnejšie zdravotníctvo v EÚ

Európsky parlament prijal súbor odporúčaní zameraných na zvýšenie bezpečnosti pacientov. Poslanci okrem iného požadujú viac úsilia v boji proti zvyšujúcej sa odolnosti voči antibiotikám, zodpovednejšie využívanie existujúcich liečebných postupov a podporu inovácií. Zamerali sa tiež na infekcie v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, ktoré…

Neposkytnúť prvú pomoc je trestné, neochotnému hrozí väzenie

V prípade zdravia ohrozujúcej situácie nestačí zavolať iba na tiesňovú linku 155, upozorňujú zdravotníci. "Volajúci má s postihnutým zostať do príchodu záchranky, podľa rád operátora by sa nemal báť poskytnúť prvú pomoc," povedal hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Boris Chmel.

Udalosti uplynulého týždňa

Zmeny pri získavaní kreditov u učiteľov či posunutie termínu zápisu žiakov do prvého ročníka základnej školy. Aj to sú návrhy, ktoré prináša balík noviniek v školských zákonoch. Novelizácie právnych predpisov poslanci NR SR posunuli do druhého čítania..

Mliečny tuk nazvaný „pomazánkové máslo“ nemôže byť zapísaný ako zaručená tradičná špecialita

Nariadenie o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny neumožňuje členskému štátu obísť pravidlá týkajúce sa obchodných označení stanovené nariadením o jednotnej spoločnej organizácii trhov

ÚS SR odoslal nález vo veci nevymenovaných kandidátov na sudcov ÚS

Ústavný súd SR odoslal prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi a ďalším účastníkom konania nález vo veci troch nevymenovaných kandidátov na ústavných sudcov. Podľa verdiktu III. senátu ÚS SR zo 17. marca prezident svojím rozhodnutím o nevymenovaní porušil základné práva Evy Fulcovej, Juraja Sopoligu a Miroslava Duriša na prístup k voleným a iným…

Alkoholické nápoje by mali uvádzať obsah kalórií

Povinné uvádzanie obsahu kalórií alkoholických nápojov na ich etikete by malo byť súčasťou legislatívneho návrhu, predloženie ktorého sa od Komisie očakáva najneskôr v roku 2016. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijal Európsky parlament. Schválený text vyzýva na väčšie úsilie o obmedzenie spotreby alkoholu mladistvými a celoúnijné varovania pred…