ostatné právne odbory

Udalosti uplynulého týždňa

Dôvera v slovenský právny systém za posledných päť rokov narástla. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Najvyšší súd (NS) SR uskutočnila v júli 2017 agentúra Focus.
Na otázku „Do akej miery dôverujete slovenskému právnemu systému“ mohli respondenti odpovedať na 11-bodovej škále, od nula do desať, pričom nula znamenala „vôbec nedôverujem“ a desať…

Udalosti uplynulého týždňa

Takmer 30 študentov z viac ako 18 krajín si v Bratislave a vo Viedni zlepšovalo svoje právnické zručnosti na Letnej škole medzinárodného práva. Tento regionálny projekt je zameraný na oblasť európskeho obchodného práva pre študentov z celého sveta.

Centrum právnej pomoci otvorí kanceláriu v Trnave

Centrum právnej pomoci (CPP) plánuje v Trnave otvoriť svoju novú kanceláriu. Po tom, ako vlani zrušilo pracovisko v Hlohovci, v Trnavskom kraji žiadna iná kancelária CPP už nie je. Klienti z trnavského regiónu teraz musia za službami centra cestovať do Nitry alebo Bratislavy.

ÚS SR: Za prvý polrok rozhodol o 8294 návrhoch a sťažnostiach

Ústavný súd SR rozhodol v prvom polroku tohto roka o 8294 podaniach. Jeden sudca ÚS tak rozhodol v danom období priemerne o 830 návrhoch a sťažnostiach.

Poškodzovanie veriteľa a poisťovňa Rapid Life

NBS podala na poisťovňu Rapid Life podnet pre podozrenie z trestného činu poškodzovania veriteľa. Trestný čin poškodzovania veriteľa je trestným činom, ktorý sa aplikuje na právnické osoby od 01.01.2017. Ak si podnikatelia myslia, že tento zákon nebude voči nim aplikovaný a uplatňovaný, prípad tejto poisťovne dokazuje, že sa mýlia. Uvidíme však či…

Poplatky na pohotovostiach by sa mali zvýšiť, v nemocniciach na 10 eur

Pacient s kašľom či nádchou zaplatí po novom na urgente v nemocnici desať eur oproti doterajším necelým dvom. Poplatok za návštevu ambulantnej pohotovosti sa zvýši z 1,99 na dve eurá.

Ministerstvo hospodárstva mení podmienky poskytovania investičnej pomoci

Od 1. januára 2018 štát plánuje zmeny v podmienkach poskytovania investičnej pomoci. Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania iniciatívny návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorý má nahradiť desať rokov starý a jedenásťkrát novelizovaný zákon 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a…

Ústavný súd SR zistil viacero porušení základných práv sťažovateľov

Ústavný súd (ÚS) SR zistil za obdobie rokov 2008 až 2016 viacero porušení základného práva sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Týmto prípadom bude preto venovať zvýšenú pozornosť. TASR o tom informovala Jana Pľutová z tlačového a informačného odboru Kancelárie Ústavného…

ÚS potvrdil zrušenie tzv.Mečiarových amnestií a milosti exprezidenta M.Kováča

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR dnes potvrdilo aprílové rozhodnutie NR SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi.

SÚDNA RADA: Prezidentovi navrhne odvolať 25 sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov

Súdna rada predloží prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na odvolanie mená 25 sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. V tajnom hlasovaní o tom rozhodli členovia rady na pondelkovom (29.5.) zasadnutí. Zápisnicu zverejnila kancelária Súdnej rady SR na internete dnes.

Hlavná volebná komisia vyhlásila výsledky sudcovských volieb

Hlavná volebná komisia vyhlásila výsledky volieb ôsmich členov Súdnej rady SR, ktoré sa uskutočnili v utorok (24. 5.). Médiám ich v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave oznámil predseda komisie Pavol Tomáš.

Vláda odobrila návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach

Slovensko upraví rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu v trestných veciach na svojom území. Vláda schválila návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorým sa do slovenského právneho poriadku zavádza smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2014.

Register partnerov verejného sektora. Čo sme si všimli?

Od februára 2017 začal platiť nový tzv. „protischránkový zákon“ („Zákon“), ktorý zaviedol pre široký okruh osôb povinnosť registrovať sa v tzv. registri partnerov verejného sektora („Register“). Účelom Zákona je zabezpečiť transparentnosť vlastníckych vzťahov u osôb, ktoré sú prijímateľmi platieb od verejného sektora, obchodujú s verejným sektorom…

Plénum odobrilo zmeny v justícii, sudcov čakajú nové pravidlá

Výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie trestanie ich previnení. To sú hlavné novinky z balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý 106 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

ÚS SR posúdi ústavnosť zmrazenia platov ústavných činiteľov

Ústavnosť novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorá je účinná od začiatku tohto roka, posúdi Ústavný súd SR. Návrh generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára v tomto smere ÚS prijal na ďalšie konanie. Nevyhovel však jeho návrhu na pozastavenie účinnosti ustanovení zákona.

Právná regulácie ochrany osobných údajov

Prijatie GDPR, teda nového nariadenia na ochranu osobných údajov prijatého na pôde EÚ predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v oblasti právnej regulácie ochrany osobných údajov za posledných 20 rokov. Nariadenie nahradí v súčasnosti platnú a účinnú smernicu na ochranu osobných údajov ako aj na Slovensku platný zákon na ochranu osobných údajov s…

Inštitúty „representations and warranties“ pri prevodoch vlastníckeho práva v podmienkach slovenskej právnej úpravy

S rastúcim ekonomickým trendom dochádza aj v podmienkach Slovenskej republiky k nárastu transakcií, v rámci ktorých sa v transakčnej dokumentácii udomácnili inštitúty „representations and warranties“. V tomto článku sa zaoberáme stručným načrtnutím problematiky „representations and warranties“ vo vzťahu k prevodu vlastníckeho práva k veciam, tzv.

Kumulácia dovolacích dôvodov. Je prípustná, alebo hrozí riziko odmietnutia dovolania?

Nová právna úprava inštitútu dovolania v Civilnom sporovom poriadku[1] (ďalej aj „CSP“), v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou, prešla koncepčnou zmenou. Nová právna úprava však v praxi vyvoláva viaceré aplikačné problémy. V tomto príspevku sa zameriame na problém týkajúci sa odôvodnenia prípustnosti dovolania. Výklad predmetnej právnej…

Zmeny v slovenskej justícii poslanci posunuli do druhého čítania

Výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie trestanie ich previnení. To sú hlavné novinky z balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Znovuzrodenie advokátov na Slovensku z pohľadu rozšírenia možnosti poskytovania nových (elektronických) služieb

Advokáti v tomto roku zažívajú takpovediac znovuzrodenie čo do nových služieb, ktoré sú ako jedni z mála subjektov na slovenskom (právnom) trhu oprávnení poskytovať. Zákonodarca zaradil advokáta medzi subjekty, ktoré sú ako jediné oprávnené poskytovať určité druhy služieb. Jedná sa takmer výlučne o elektronické služby, ktoré majú základ v zákone o…