Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
11.11.2019
ID: 4633upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila NR SR na opätovné prerokovanie schválenú novelu zákona, ktorou sa predlžuje moratórium na zverejňovanie prieskumov zo 14 na 50 dní. Prezidentka je presvedčená o tom, že príslušné ustanovenie je v rozpore s viacerými právami garantovanými Ústavou SR, napríklad s právom na informácie či právom na zhromažďovanie a šírenie informácií.

Vláda

Aplikačná pomôcka k preukazovaniu bezúhonnosti učiteľov


04.11.2019 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke aplikačnú pomôcku pre pedagógov s rozpracovaním procesu pri preukazovaní bezúhonnosti https://www.minedu.sk/16899-sk/pedagogicki-zamestnanci-a-odborni-zamestnanci/.

Slovenskí exportéri majú záujem vyvážať do rozvojových krajín so zvýhodneným financovaním či poistením.

4.11.2019 - V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sa uskutočnil prvý zo série seminárov o možnostiach čerpania zvýhodnených vývozných úverov. Od 1. októbra 2019 vie EXIMBANKA SR slovenským podnikateľom poskytnúť financovanie alebo poistenie financovania do vybraných rozvojových krajín za zvýhodnených podmienok. Seminár pre viac ako šesťdesiat účastníkov zorganizovala EXIMBANKA SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom financií SR.

Výročie Nežnej revolúcie v znamení originálnych kultúrnych aktivít

05.11.2019 - Pri príležitosti okrúhleho výročia Nežnej revolúcie sú pre verejnosť pripravené rôznorodé kultúrne podujatia. Udalostiam a odkazu Novembra ´89 sú venované aj originálne výstavné, divadelné či filmové projekty. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková sa usilovala o to, aby nám náš historický míľnik na ceste k demokracii pripomenul čo najbohatší kultúrny program. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a ich partnerské inštitúcie pripravili v tejto súvislosti množstvo zaujímavých aktivít, ktoré návštevníkom dovolia nahliadnuť do turbulentného procesu zániku totality a nástupu demokracie. Diváci sa tak môžu tešiť na interaktívne webové stránky, originálne výstavy či zaujímavé filmové cykly a divadelné podujatia.

Spotreba antibiotík na Slovensku klesá, najväčšími konzumentmi sú deti

05.11.2019 - Osemnásteho novembra si pripomíname Európsky deň antibiotík (European Antibiotic Awareness Day), ktorého cieľom je zvýšenie povedomia o obozretnom používaní antibiotík. Hoci je spotreba antibiotík u slovenských pacientov na zostupe, odolnosť voči nim narastá. Rezistencia na antibiotickú liečbu môže viesť k závažným zdravotným komplikáciám.
Najvyššia spotreba antibiotík je u detí a mládeže.

Podporovať rozvoj batériového priemyslu je v záujme SR aj EÚ

05.11.2019 - P. Žiga: Podporovať rozvoj batériového priemyslu je v záujme SR aj EÚ. Na medzinárodnej odbornej konferencii Energy Manifest v Bratislave diskutovali domáci a zahraniční experti o batériovom priemysle, elektromobilite, ale aj technológiách na uskladňovanie energie. Minister hospodárstva Peter Žiga vo svojom príhovore zdôraznil, že „je v záujme nielen Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie ako celku, podporovať a čo najintenzívnejšie rozvíjať tieto oblasti.“ Vyzdvihol, že práve „konferencie sú priestorom na výmenu informácií, diskusiu expertov a hľadanie uskutočniteľných riešení.“  

Bankový odvod sa zdvojnásobí

05.11.2019 - Minister financií Ladislav Kamenický predloží na stredajšie rokovanie vlády návrh na zdvojnásobenie osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií s účinnosťou od budúceho roka. Je to opatrenie, ktoré prinesie dodatočné zdroje do štátnych finančných aktív. Súčasťou novely zákona bude aj predĺženie účinnosti tohto odvodu.

Minister dopravy rokuje v Číne o nových obchodných príležitostiach v nákladnej železničnej doprave

5. 11. 2019 - Nové obchodné možnosti v nákladnej železničnej doprave rozoberali pri spoločnom stretnutí v Šanghaji minister dopravy Arpád Érsek so svojím čínskym kolegom Li Xiaopengom. Obe strany zároveň podpísali Memorandum o porozumení v oblasti dopravy a logistiky. Cieľom je vytvoriť také podmienky, ktoré podporia prepravu tovarov medzi Čínou a Európou, ktoré by smerovali cez Slovensko.

Cenné archívne dokumenty o Nežnej revolúcii v priestoroch Starej radnice Múzea Mesta Bratislavy

05. 11. 2019 - V novembri 2019 uplynie 30 rokov od Nežnej revolúcie, jednej  z kľúčových historických udalostí v dejinách Slovenska. Toto výročie je rozhodujúce z hľadiska nastolenia slobody a demokracie v Československu.

Minister Gajdoš ocenil čatára Marcela Barčáka za záchranu života

05.11.2019 - Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes ocenil pamätnou medailou ministra obrany III. stupňa profesionálneho vojaka čat. Marcela Barčáka za záchranu života. Profesionálny vojak poskytol neznámej žene prvú pomoc a vďaka resuscitácii až do príchodu záchrannej služby jej zachránil život.

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika prezentovala svoje výcvikové a vzdelávacie aktivity v Bruseli

05.11.201 - Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) prezentovala na Trhu partnerských výcvikových a vzdelávacích centier NATO (PTEC) v Bruseli svoje aktivity v oblasti vojenského výcviku a vzdelávania. Pri príležitosti 20. výročia vzniku partnerských centier sa v centrále Aliancie stretlo celkovo 33 vzdelávacích inštitúcií z celého sveta.  
 
Na nitrianskom výstavisku aj o povolaniach budúcnosti

05. 11. 2019 - Na nitrianskom výstavisku Agrokomplex sa prezentujú stredné odborné školy na výstave Mladý tvorca, ktorá je určená predovšetkým pre žiakov základných škôl (7. a 8. ročník) a ich rodičov.  

Výzva k verejnému pripomienkovaniu štúdie uskutočniteľnosti „Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov"

06. 11. 2019 - Ministerstvo vnútra sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov, ktorý rozširuje existujúcu infraštruktúru vládneho cloudu a tak napĺňa cieľ znižovania nákladov na verejnú správu.

Upozorňujeme na podvodné praktiky vymáhania dlhov

06. 11. 2019 - V prípade, že vám prišiel alebo príde list s platobným rozkazom za neuhradené poistné v Sociálnej poisťovni od Okresného súdu v Žiline, buďte obozretní a overte si v Sociálnej poisťovni, či dlh naozaj máte. Nižšie uvádzame stanovisko Sociálnej poisťovne: Sociálna poisťovňa opäť upozorňuje na falošné vymáhanie dlhu za neuhradené poistné, ktoré vo viacerých prípadoch zaznamenali pobočky Bratislava, Žiar nad Hronom, Stará Ľubovňa a Prešov. Občania by nemali údajné dlhy platiť na neznáme účty. Sociálna poisťovňa vymáha pohľadávky výhradne na účet v Štátnej pokladnici – čísla účtov jednotlivých pobočiek sú zverejnené na webovej stránke Čísla účtov pobočiek Sociálnej poisťovne v štátnej pokladnici.

Elektronické náramky kontrolujú stále viac odsúdených

7. 11. 2019 - Elektronické náramky sa však nevyužívajú len pri alternatívnom trestaní. Zbor väzenskej a justičnej stráže ich využíva na kontrolu pohybu odsúdených, ktorí dostali povolenie na dočasné opustenie ústavu.
Ministerstvu spravodlivosti SR sa opäť podarilo zvýšiť využívanie elektronických náramkov. Prvýkrát elektronické náramky kontrolovali odsúdených v roku 2016. Odvtedy ich využitie stúplo šesťnásobne. Kým v roku 2016 bolo týmto spôsobom monitorovaných 38 osôb, momentálne sa elektronický monitoring využíva v  226 prípadoch.

Slovenský projekt na ochranu ovzdušia z dielne envirorezortu získal prvýkrát finančnú podporu v komunitárnom programe EÚ


07.11.2019 - Výkonná agentúra EASME, ktorá riadi programy EÚ pre malé a stredné podniky, výskum, životné prostredie, energetiku a odvetvie rybolovu schválila integrovaný projekt LIFE zameraný na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku (LIFE-IP SK Air Quality Improvement). Na projekt bude vynaložených 15 miliónov eur, pričom 9 miliónov bude pochádzať z komunitárnych zdrojov EÚ.

V Budapešti sa stretli odborníci na vodné hospodárstvo


07.11.2019 - V dňoch 4. a 5. novembra 2019 sa v Budapešti uskutočnilo zasadnutie Riadiaceho výboru pre oblasť kvality vôd Stratégie Európskej únie pre dunajský región. Cieľom bolo prerokovať pripravovanú revíziu Akčného plánu k dunajskej stratégii. Slovenská republika je spoločne s Maďarskom koordinátorom prioritnej oblasti 4 - Kvalita vôd. Za envirorezort delegáciu viedol generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR Vladimír Novák.

V Bratislave sa konal Národný okrúhly stôl o vednej politike

07.11.2019 - Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v Bratislave konal v rámci prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky Národný okrúhly stôl o vednej politike – Spoločne za zlepšenie podmienok a kvality vedy a výskumu na Slovensku.

Ministerstvo vnútra pokračuje v budovaní a otváraní klientskych centier


07. 11. 2019 - Ministerstvo vnútra SR naďalej pokračuje v najrozsiahlejšej reforme štátnej správy od roku 1989 a priebežne otvára klientske centrá na území celej Slovenskej republiky. Odkedy v roku 2012 Vláda Slovenskej republiky schválila Program efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správy.

Minister Gajdoš vzdal hold vojnovým veteránom

07.11.2019 - Pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa vojnových veteránov a 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny si minister obrany Peter Gajdoš pripomenul hrdinstvo vojnových veteránov a zároveň vzdal úctu všetkým, ktorí prišli o život počas oboch svetových vojen.   

NRSR

Andrej Danko: Voľby by mali byť férovým bojom programov, občanom želám zodpovedné rozhodovanie

04. 11. 2019 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v pondelok vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na 29. februára 2020. Vo svojom príhovore vyzval občanov k zodpovednej voľbe, politické strany zasa na férový politický zápas.

Andrej Danko: Európska únia bude silná len vtedy, ak si zachová jednotu v rôznosti

04. 11. 2019 - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko sa v pondelok zúčastnil rokovania predsedov parlamentov rozšíreného formátu V4 a štátov juhovýchodnej Európy. Stretnutie lídrov sa uskutočnilo v Budapešti.
Šéf parlamentu Andrej Danko v pondelok ráno vycestoval na pracovnú cestu do Budapešti. Zúčastňuje sa tam rokovania spolu s predsedami zákonodarných zborov Vyšehradskej skupiny a taktiež so šéfmi národných parlamentov Srbska, Čiernej Hory a Severného Macedónska.

Prezident


Prezidentka prijala predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

05.11.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v utorok 5.novembra 2019 v Prezidentskom paláci predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivana Šramka. Diskutovali nielen o návrhu budúcoročného rozpočtu, ale aj o očakávanom vývoji verejných financií. Od predsedu rozpočtovej rady dostala prezidentka informácie aj o rizikách, ktoré prinášajú posledné schválené legislatívne návrhy hlavne z dlhodobej perspektívy a hovorili spolu aj o vývoji dlhu a deficitu. Prezidentka sa začala komplexne zaujímať o tému rozpočtu a zdravia verejných financií. V pláne má aj stretnutia s riaditeľom Útvaru hodnoty za peniaze Štefanom Kiššom a šéfkou Implementačnej jednotky Miriamou Letovanec.

Prezidentka nesúhlasí s predĺžením moratória, novelu zákona vetovala


06.11.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 6. novembra 2019 vrátila NR SR na opätovné prerokovanie schválenú novelu zákona, ktorou sa predlžuje moratórium na zverejňovanie prieskumov zo 14 na 50 dní.  Prezidentka je presvedčená o tom, že príslušné ustanovenie je v rozpore s viacerými právami garantovanými Ústavou SR, napríklad s právom na informácie či právom na zhromažďovanie a šírenie informácií. Podľa prezidentky schválená novela potláča politickú súťaž a je aj v rozpore s princípom právnej istoty. Ak sa parlament nestotožní s jej pripomienkami a prelomí jej veto, využije svoje oprávnenie a podá návrh na Ústavný súd, ktorý zároveň požiada, aby pozastavil účinnosť tohto ustanovenia.

Prezidentka prijala úspešných športovcov aj prezidenta SOŠV

07.11.2019 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala vo štvrtok 7. novembra 2019 členov slovenskej hokejbalovej reprezentácie, reprezentantku SR v zjazdovom lyžovaní zdravotne postihnutých Henrietu Farkašovú so so svojou navádzačkou Natáliou šubrtovou a stretla sa aj s prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru Antonom Siekelom.  

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk