26.10.2020
ID: 4926upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Podnikatelia by pred ekonomickými dopadmi koronakrízy mohli byť chránení aj po 1. januári 2021. Pomoc podnikateľom zabezpečuje návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý na zasadnutí parlamentu (21. októbra) predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Vláda

Pravidlá na odklad zaplatenia dane stále platia

19.10.2020 - Ministerstvo financií SR reaguje na správy šíriace sa internetom a na sociálnych sieťach vo veci odkladu platenia dane a platenia dane v splátkach. V súčasnosti sú v platnosti jasné pravidlá, ktorými sa podnikateľské subjekty môžu riadiť, ak sa dostanú do objektívnych ekonomických ťažkostí a tieto pravidlá ministerstvo považuje v zásade za dostačujúce.  

Nezamestnanosť v septembri klesla aj napriek prílevu absolventov

19.10.2020 - Nezamestnanosť sa v septembri znížila a to aj napriek prílevu čerstvých absolventov do evidencie. Prácu si minulý mesiac našlo 21 988 evidovaných nezamestnaných, čo je o 4-tisíc ľudí viac ako v rovnakom období minulého roka, keď pracovný trh nebol poznačený pandémiou. Počet ľudí bez práce tak aj napriek kríze klesá druhý mesiac po sebe.

Vyhodnotenie súťaže o cenu Európskeho týždňa mobility 2020

19.10.2020 - Za čistejšiu dopravu pre všetkých, v rámci kampane Európsky týždeň mobility (ETM) 2020, zabojovalo svojimi podujatiami a trvalými opatreniami 55 samospráv. Organizácie a inštitúcie sa zapojili 22 originálnymi aktivitami. Do národnej súťaže o Cenu ETM 2020 sa následne prihlásilo 25 samospráv a 11 inštitúcií.

MH Manažment avizuje nižšie ceny tepla pre väčšinu zákazníkov štátnych teplární

19. 10. 2020 - Väčšina zákazníkov štátnych teplární sa môže tešiť na nižšie ceny tepla. Uviedol to Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ spoločnosti MH Manažment, ktorá spravuje šesticu najväčších teplárenských podnikov na Slovensku. Najvýraznejší pokles by mali pocítiť zákazníci v Bratislave. Tu by mali ceny klesnúť o 10 % oproti minulému roku, čo v priemere predstavuje úsporu 55 eur na domácnosť. Ceny pôjdu dole aj v Žiline, a to o 4 % a v Košiciach o takmer 2 %. V Martine a v Trnave ostanú ceny prakticky rovnaké, v prvom prípade sa znížia o 0,6 % a v druhom 0,4 %. Jedinú výnimkou tvorí tepláreň vo Zvolene, jej zákazníci si budú musieť priplatiť, keďže ceny stúpnu 3 %.

Minister Ján Budaj ohlásil kampaň za transformáciu národných parkov: Šanca pre národné parky Slovenska

20.10.2020 - Štátne pozemky, na ktorých sú vyhlásené národné parky a ďalšie chránené územia, by mali prejsť do správy Štátnej ochrany prírody SR. Pri príležitosti Dňa stromov informoval minister životného prostredia Ján Budaj o tom, že ministerstvo životného prostredia začne plniť tento cieľ. Teraz envirorezort vyzýva verejnosť, aktivistov a organizácie ochrancov prírody, aby podporili kampaň Šanca pre národné parky Slovenska.

Oznámenie výsledku výberového konania na prezidenta/prezidentku FS SR

20.10.2020 - Oznámenie výsledku výberového konania na prezidenta/prezidentku FS SR - predstavenie troch kandidátov. Do výberového konania sa prihlásilo celkovo 14 kandidátov, z toho 2 nesplnili základné podmienky a jeden sa kandidatúry vzdal. Na výberovom konaní sa tak v pondelok 19. októbra 2020 zúčastnilo celkom 11 kandidátov. Títo kandidáti pochádzali zo širokého ekonomického spektra na Slovensku i v Čechách, od finančných inštitúcií cez nadnárodné spoločnosti.

Zákaz zhromažďovania neovplyvňuje činnosť ministerstva, súdov ani právnických profesií

20. 10. 2020 - Uznesenie vlády, ktoré sa týka zákazu zhromažďovania, neobmedzuje činnosť ministerstva, súdov, ani právnických profesií, a to ani v prípade, ak je pri konkrétnom úkone nevyhnutná účasť viac ako šiestich osôb. Ministerstvo spravodlivosti, súdy aj právnické profesie musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh, povinností a služieb pre verejnosť. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností a s cieľom zjednotiť postup ministerstva spravodlivosti, súdov a právnických profesií, a v súvislosti s aplikáciou opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, záverov ústredného krízového štábu, pandemickej komisie a uznesením vlády Slovenskej republiky z 12. októbra 2020 vydalo ministerstvo aktualizované opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia, ktoré oddnes (20. októbra 2020) platia pre rezort spravodlivosti, súdy aj Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).

Spravodlivosť musí fungovať aj počas pandémie

21. 10. 2020 - Je dôležité urobiť všetko preto, aby bol chod justície a právnických profesií zachovaný a súčasne, aby sme ochránili zdravie a životy ľudí. Aj o tom bola online diskusia ministrov a štátnych tajomníkov z viac ako 20 krajín z celého sveta v rámci podujatia The Global Dialogue of Justice Leaders, na ktorej sa zúčastnil štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Michal Novotný. Podujatie organizovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) spolu s kanadskou vládou, OGP a Pathfinders´Task Force on Justice.

Dohoda agroministrov EÚ je vyvážený kompromis. Aj pre Slovenskú republiku.

21.10.2020 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský sa spolu so štátnym tajomníkom Andrejom Gajdošom zúčastnil na Rade ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) v Luxemburgu. Hlavnými bodmi programu boli predovšetkým balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a Stratégia „Z farmy na stôl“. Rada agroministrov dohodla spoločnú pozíciu pre Spoločnú poľnohospodársku politiku. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský považuje tento kompromis za vyvážený a podporil spoločnú pozíciu Rady - tzv. Všeobecné smerovanie.

Vláda vymenovala nových prednostov 12-tich okresných úradov

21. 10. 2020 - Minister vnútra Roman Mikulec na základe par. 2 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy  na rokovanie kabinetu v stredu 21. októbra 2020 predložil návrh na vymenovanie prednostov 12 okresných úradov. Ministerstvo vnútra ich vybralo v transparentnom výberovom konaní. Zároveň predložil návrh na odvolanie súčasných prednostov, ktorých do funkcií vymenovala predchádzajúca vláda.

Martin Klus: Aj vďaka Medzinárodnému vyšehradskému fondu môžeme vyjadriť jasnú podporu bieloruským občanom

21.10.2020 - „Získavanie skúseností, spoznávanie osobných príbehov a budovanie kontaktov považujem za efektívny nástroj rozvoja regionálnych vzťahov. Obzvlášť medzi mladými ľuďmi. V tomto už 20 rokov plní nezastupiteľnú úlohu Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave. Špeciálne oceňujem nedávne poskytnutie štipendií siedmim bieloruským študentom. Práve v ťažkých chvíľach, aké teraz zažíva Bielorusko, musíme podporiť bieloruských občanov a tamojšiu mladú generáciu.“
 
Kým odpad nebude dostatočne zabezpečený, medvede budú naďalej hodovať pri kontajneroch

21.10.2020 - Mesto Vysoké Tatry neprejavuje zodpovedný prístup pri zabezpečení komunálneho odpadu na svojom území, a to aj napriek opätovným výzvam Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a Správy TANAPU. Dlhodobým zanedbávaním povinností, vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, vedenie mesta znemožňuje účinné zvládnutie problematiky výskytu medveďa hnedého v intravilánoch tatranských osád. Upozorňuje na to generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska v liste, adresovanom primátorovi mesta, a vyzýva ho na bezodkladné riešenie situácie.

Víťazi súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2019

21. 10. 2020 - Súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka pozná svojich víťazov. Minister Richard Sulík ocenil projekt inovatívneho kompresora, systém zachytávania energie či simulátor vlastnej spotreby elektrickej stanice. Ceny boli tento rok udelené on-line. Súťažiaci mohli prihlásiť výrobkovú inováciu, technologickú inováciu alebo inováciu služby, ktorej inovačný proces bol dokončený v kalendárnom roku 2019. Traja najlepší z každej z kategórie získali ocenenie a finančnú odmenu v hodnote 7 000 eur, 5 000 eur a 3 000 eur.

Slovensko zaplatilo členský príspevok do CERN-u

22.10.2020 - Platenie členstva v medzinárodných vedeckých organizáciách boli vždy v minulosti veľmi problematické, neplatili sa a spôsobili Slovensku blamáž. Súčasní predstavitelia Ministerstva financií SR a rezortu školstva majú k tomu iný postoj. Slovenská republika uhradila druhú polovicu členského príspevku do CERN-u. CERN je najznámejšia medzinárodná vládna organizácia v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty a predstavuje svetovú špičku v tejto oblasti. Sídli v Ženeve, bola založená v roku 1954 a v súčasnosti združuje 23 členských krajín. Slovenská republika je jej členom od roku 1993 a v organizácii má vysoké renomé. Slovenskí fyzici sa napríklad na experimente ATLAS svojou prácou výrazne podieľali na významnom objave Higgsovho bozónu, za ktorý bola v roku 2013 udelená Nobelová cena za fyziku.

Výzva na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministerky spravodlivosti za významný prínos v oblasti ľudských práv

22. 10. 2020 - Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na laureátov Ceny ministerky spravodlivosti SR za významný prínos v oblasti ľudských práv. Návrhy na expertov a občianskych aktivistov pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj bežných ľudí, ktorí sa stali obeťou porušovania ich práv a svojím príbehom prispeli k zvyšovaniu povedomia o význame ľudských práv, možno posielať do 25. novembra 2020. Cenu udeľuje ministerka spravodlivosti pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra).

Poslanci posunuli ďalej reformné zmeny v justícii

22. 10. 2020 - Poslanci dnes v prvom čítaní odobrili návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície, ktorý v pléne predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ide o kľúčový zákon, ktorým otvárame veľa bolestivých tém justície a ponúkame k nim konkrétne riešenia. Návrh zahŕňa napríklad previerky sudcov, zavedenie vekového cenzu pre sudcov, či zriadenie najvyššieho správneho súdu. Účinnosť právnej úpravy sa navrhuje od 1. januára 2021.  

Poslanci definitívne schválili efektívnejšie zaisťovanie majetku aj nové trestné činy prikrmovania a ohýbania práva

22. 10. 2020 - Poslanci Národnej rady SR dnes definitívne odobrili rozsiahly návrh zákona k zaisťovaniu majetku, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom zákona je zefektívniť systém zaisťovania majetku a zabezpečiť jeho správu. Návrh zákona tiež zavádza dve nové skutkové podstaty trestných činov, a to trestný čin ohýbania práva a trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody (tzv. prikrmovanie). Celý materiál je naplnením Programového vyhlásenia vlády v časti Obnova dôvery v právny štát.

Parlament v prvom čítaní odobril novú dočasnú ochranu podnikateľov

22. 10. 2020 - Podnikatelia by pred ekonomickými dopadmi koronakrízy mohli byť chránení aj po 1. januári 2021. Pomoc podnikateľom zabezpečuje návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý na zasadnutí parlamentu (21. októbra) predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Predložený návrh v prvom čítaní získal podporu poslancov. Definitívne by sa o úprave malo rozhodnúť na budúci mesiac.

Ministerstvo vnútra je pripravené na „Spoločnú zodpovednosť"

22. 10. 2020 - Ministerstvo vnútra sa aktívne podieľa na príprave a organizácii logisticky najrozsiahlejšej operácie Spoločná zodpovednosť. Zažívame náročné obdobie a to si vyžaduje neštandardné riešenia. Policajný zbor je pripravený poskytnúť na operáciu Spoločná zodpovednosť až 5000 policajtov

Rezort zahraničných vecí podporuje vývoj najočakávanejšej vakcíny v súčasnosti - slovenská firma vstupuje do poslednej fázy testovania

22.10.2020 - „Vývoj dostupnej a účinnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je jediným riešením ako sa definitívne vysporiadať s globálnou pandémiou,“ zdôraznila štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková počas dnešného (22. októbra 2020) rozhovoru s generálnym riaditeľom spoločnosti Axon Neuroscience Michalom Fresserom a vedeckým riaditeľom spoločnosti a zároveň riaditeľom Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied Norbertom Žilkom.

Vicepremiérka Remišová: Slovensko musí využiť potenciál Dunajskej stratégie

22.10.2020 - Medzinárodná spolupráca členských aj nečlenských štátov EÚ v rámci Dunajskej stratégie dostáva nový impulz. Vedenia zoskupenia 14 krajín sa ujíma Slovensko. Ciele nášho predsedníctva vicepremiérka Veronika Remišová predstavila ostatným partnerským štátom prostredníctvom online konferencie.

Spresnené výsledky hospodárenia verejných financií SR za rok 2019

22.10.2020 - Štatistický úrad SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR a NBS odoslali Európskej komisii (Eurostatu) 30.9.2020 spresnené výsledky hospodárenia verejných financií Slovenskej republiky za rok 2019. Tieto údaje boli Eurostatom verifikované prostredníctvom viacerých kôl písomných otázok a odpovedí a 22.10.2020 Eurostat zverejnil oficiálne výsledky na svojej webovej stránke.

Martin Klus: Migračná kríza z roku 2015 sa nám vráti ako bumerang, ak nebudeme spoločne hľadať riešenia na jej odvrátenie

23.10.2020 - „Aj keď v čase pandémie koronavírusu mieri do Európy neporovnateľne menej migrantov, ako tomu bolo pred piatimi rokmi, výzva, ktorej čelíme, je rovnaká. Našou výhodou oproti kritickému roku 2015 sú skúsenosti, ktoré sme medzičasom získali a na ktorých môžeme stavať. Na druhej strane, šírenie ochorenia COVID-19 ešte viac zvýraznilo dlhotrvajúce problémy. Musíme sa preto vyhnúť konceptom, ktoré už raz v minulosti zlyhali a zbytočne nás priviedli do patovej situácie.“
 
Luxemburg: Minister Budaj rokuje na zasadnutí Rady Európskej únie pre životné prostredie o klíme aj o biodiverzite

23.10.2020 - Spomalenie rastu globálnej teploty, technologická neutralita, či právo členských krajín na určenie vlastného energetického mixu. To sú hlavné body, s ktorými prichádza minister Ján Budaj na Radu ministrov EÚ pre životné prostredie. Na uhlíkovú stopu vplýva predovšetkým doprava, priemysel, výroba a energetika. Bez tlaku verejnosti na tieto odvetvia, aby znížili svoju uhlíkovú stopu, to samotný rezort životného prostredia zmeniť nemôže. Základným krokom musí byť podľa ministra Budaja zmena „papierových“ a veľmi formálnych záväzkov, ktoré deklarovala predošlá vláda.

Počet žiadostí o podporu z Fondu SK-NIC opäť lámal rekordy!

23. 10. 2020  - Po uzavretí výzvy Fondu SK-NIC pre malé projekty 2020 môžeme skonštatovať, že bolo prijaté ďalšie rekordné množstvo žiadostí. Ich počet prekročil aj jarnú výzvu pre veľké projekty –  celkom prišlo 286 žiadostí! A ako vyzerali Najfrekventovanejšou témou sa opäť stalo „vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií“. K tejto téme prišla viac ako polovica žiadostí. Odborná téma „projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie“, ktorá bola vyhlásená po prvý krát, oslovila 10% žiadateľov, čo je zaujímavé číslo.Žiadostí týkajúcich sa podpory komunít prostredníctvom IKT prišla približne stovka.

Usmernenie MS SR v súvislosti so zákazom vychádzania od 24. októbra do 1. novembra

23. 10. 2020 - Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky (vyhláseného v zbierke zákonov pod č. 290/2020 Z. z.) bude od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa, obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Toto uznesenie vlády určuje výnimky, na ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Medzi týmito výnimkami však nie je cesta na pojednávanie, hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie, alebo iný procesný úkon súdov. Z uvedeného dôvodu Ministerstvo spravodlivosti SR odporúča súdom zrušiť respektíve odročiť súdne pojednávania, hlavné pojednávania, verejné zasadnutia, ktoré sa majú uskutočniť v čase od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020.

Informácia pre prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb (2% z dane) o určení skončenia lehoty na zverejnenie

23. 10. 2020 - Prijímateľ, ktorému správca dane na jeho účet previedol v roku 2018 súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 vyšší ako 3 320 eur, bol povinný zverejniť presnú špecifikáciu ich použitia podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení v Obchodnom vestníku.
 
Zoznam miest a obcí, ktorým sme schválili pomoc

23.10.2020 - Prinášame vám evidenciu schválených žiadostí slovenských miest a obcí, ktorým bola schválená návratná finančná pôžička od Ministerstva financií SR. Evidencia vyhotovených žiadostí je k 23. 10. 2020. Upozorňujeme mestá a obce, že žiadosti o návratnú finančnú pomoc od ministerstva financií môžu podať do 31. októbra 2020.

NRSR

Na Slovensku bude 13. dôchodok v maximálnej výške 300 eur

20. 10. 2020 - Pri 13. dôchodku, ktorý zaviedla ešte bývalá vláda, sa uskutočnia zmeny. Národná rada (NR) SR v stredu schválila vládny návrh zákona, po novom bude 13. dôchodok štátnou sociálnou dávkou a maximálna suma bude 300 eur. Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.

Poslanci posunuli reformu súdnictva do druhého čítania

21. 10. 2020 - Reformu zloženia Ústavného súdu, Súdnej rady, zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov prináša návrh zákona o reforme súdnictva, ktorý v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Zmeny si vyžadujú aj úpravu Ústavy SR, ktorú poslanci tiež odobrili. Súdna rada by mala mať ústavne zakotvené pravidlo, podľa ktorého bude jej polovica tvorená nesudcami. Prezident, vláda a parlament budú môcť nominovať iba nesudcov. Okrem toho by sa mal zaviesť regionálny princíp pre členov volených sudcami rozdelením voľných miest na volebné obvody. Sudcovské rady budú môcť navrhovať kandidátov na členov Súdnej rady len v rámci svojho volebného obvodu. Zástupcovia z Najvyššieho súdu SR majú mať jeden volebný obvod.

Zamestnanci, ktorí sa nakazia v práci, majú získať úrazový príplatok

21. 10. 2020 - Proces priznávania úrazového príplatku v prípade ochorenia COVID-19 sa má spružniť. Má ho dostávať zamestnanec, ktorý je počas krízovej situácie uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nákazy novým koronavírusom a ktorému zamestnávateľ potvrdí, že ochorenie vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom. Parlament posunul novelu zákona o sociálnom poistení do druhého čítania. O právnej norme rokuje v skrátenom režime.

Správu zaisteného majetku má zabezpečovať nový úrad

21. 10. 2020 - Správu zaisteného majetku má zabezpečovať nový úrad pod Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR. Do Trestného zákona sa majú pridať nové trestné činy ohýbania práva a prikrmovania. Vyplýva to z návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. V rámci legislatívy upravili aj ukladanie trestov v prípade spáchania trestného činu počas núdzového stavu.

Poslanci zvolili J. Blanára za podpredsedu parlamentu

21. 10. 2020 - Juraj Blanár (Smer-SD) sa stal podpredsedom Národnej rady (NR) SR, vo funkcii vystrieda Petra Pellegriniho (nezaradený). Poslanci Blanára zvolili v stredajšom tajnom hlasovaní. Hlasovalo zaňho 89 poslancov zo 130 prítomných poslancov. Blanára na post navrhol Smer-SD, pozíciu si nárokoval na základe výsledkov parlamentných volieb po Pellegriniho odchode zo strany. Poslanci tiež v stredu vo verejnom hlasovaní zvolili kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Stali sa nimi Jitka Hasíková a Anton Slamka.

I. Matovič vystúpil v pléne, požiadal o spoluprácu všetkých strán

23. 10. 2020 - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali bez ohľadu na politické tričko podporiť projekt testovania na Orave a v bardejovskom regióne a spolupracovať v boji proti pandémii. Vyzval ich na to premiér Igor Matovič (OĽANO) počas svojho piatkového vystúpenia na 16. schôdzi Národnej rady (NR) SR. Požiadal tiež o zvolanie poslaneckého grémia, aby mohol osobne požiadať o spoluprácu šéfov poslaneckých klubov. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolal grémium na 10.00 h. Kollár požiadal, aby na grémium prišli aj zástupcovia nezaradených poslancov okolo Petra Pellegriniho a Štefana Kuffu. Premiér tiež informoval, že za štvrtok (22. 10.) pribudlo na Slovensku 2581 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

Prezident

Prezidentka požiadala o zvolanie Bezpečnostnej rady SR, stretla sa s lekármi

19.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová požiadala v pondelok 19. októbra 2020 listom premiéra Igora Matoviča o zvolanie Bezpečnostnej rady SR v súvislosti so zámerom vlády na plošné testovanie. Prezidentku bude zaujímať nielen prepracovanosť konceptu, ale aj stav príprav na plošné testovanie. Najmä to, či je takéto testovanie realizovateľné bez negatívneho dopadu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, keďže si plošné testovanie vyžiada nemalý počet zdravotníkov. Dôležité sú podľa prezidentky aj analýzy, či je takúto operáciu možné zrealizovať bez rizika nákazy na testovacích miestach.

Prezidentka odovzdala poverovacie listiny novým veľvyslancom SR

20.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala v utorok 20. októbra 2020 poverovacie listiny trom novým veľvyslancom SR. Jaroslav Auxt bude pôsobiť ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Thajskom kráľovstve, Kambodžskom kráľovstve, Laoskej ľudovodemokratickej republike a Mjanmarskej zväzovej republike so sídlom v Bangkoku. Tomáš Felix bude pôsobiť ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Nigérijskej federatívnej republike, Beninskej republike, Burkine Faso, Gambijskej republike, Ghanskej republike, Guinejskej republike, Kamerunskej republike, Libérijskej republike, Malijskej republike, Republike Pobrežia Slonoviny, Senegalskej republike a Togskej republike so sídlom v Abuji. Rastislav Káčer bude pôsobiť ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Českej republike so sídlom v Prahe.

Prezidentka po Bezpečnostnej rade SR: Testovanie má byť dobrovoľné

20.10.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 20. októbra 2020 zúčastnila na zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, ktoré iniciovala v súvislosti so zámerom vlády na celoplošné testovanie obyvateľov na koronavírus. Prezidentka po rokovaní zdôraznila, že testovanie by malo byť dobrovoľné. "Dobrovoľnosť pod hrozbou sankcií nie je dobrovoľnosť. Zvažované sankcie za neúčasť na plošnom testovaní sú podľa môjho názoru ústavne otázne."  

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk