Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
23.11.2020
ID: 4959upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo životného prostredia SR spúšťa legislatívny proces k zásadnej novele geologického zákona a zákona o environmentálnych záťažiach. Po novom si štát bude môcť vymáhať od privatizérov náklady na likvidáciu toxických skládok a znečistených území. Zároveň sa odtajní register s takmer tisíckou pravdepodobných envirozáťaží.

Vláda

Spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží

16.11.2020 - Ministerstvo životného prostredia SR spúšťa legislatívny proces k zásadnej novele geologického zákona a zákona o environmentálnych záťažiach. Po novom si štát bude môcť vymáhať od privatizérov náklady na likvidáciu toxických skládok a znečistených území. Zároveň sa odtajní register s takmer tisíckou pravdepodobných envirozáťaží. O plánovaných zmenách informoval minister životného prostredia Ján Budaj.

Konanie o krytej lyžiarskej hale na Donovaloch preberá rezort životného prostredia

16.11.2020 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dôkladne sleduje celý proces a v nadväznosti na informácie, ktoré zistilo vlastnou činnosťou, vyzvalo dnes Okresný Úrad v Banskej Bystrici na postúpenie veci. Konanie o veľkej krytej hale na Donovaloch tak bude ďalej viesť rezort životného prostredia, ako vecne príslušný orgán.

Ján Budaj odovzdal ocenenia za prínos pre ochranu životného prostredia v občianskom sektore

17.11.2020 - Slovensko si dnes na rôznych miestach pripomína 31. výročie Nežnej revolúcie. Jedným z takýchto miest je aj Ministerstvo životného prostredia SR na Námestí Ľ. Štúra v Bratislave. Z rúk ministra Jána Budaja – jedného z predstaviteľov Nežnej revolúcie a lídra hnutia Verejnosť proti násiliu – si ocenenia prevzali občianski aktivisti, ktorí sa mimoriadne pričinili o ochranu prírody a životného prostredia.

Štátna tajomníčka I. Brocková: Máme historickú príležitosť investovať do budúcnosti našej krajiny, rozvoj digitalizácie medzi prioritami nesmie chýbať

17.11.2020 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková s expertmi v oblasti digitalizácie z Poľska, Estónska a Slovinska diskutovala o poučeniach z prebiehajúcej koronakrízy pre vládne politiky. Virtuálny rozhovor organizoval inštitút GLOBSEC v rámci iniciatívy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

NFIU SVK certifikáciou opäť potvrdil svoju plnú operačnú spôsobilosť

18.11.2020 - Styčný tím pre integráciu síl NATO na Slovensku – NFIU SVK po troch rokoch opäť potvrdil svoju plnú operačnú spôsobilosť na plnenie úloh Aliancie. Styčný tím vo Vajnoroch prešiel od 26. do 30. októbra 2020 previerkou komplexnej pripravenosti za účasti pozorovateľov z NATO s vynikajúcimi výsledkami. Úspešnú certifikáciu dnes zavŕšil slávnostným ceremoniálom, počas ktorého zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR, genpor. Josef Pokorný za prítomnosti ministra obrany SR Jaroslava Naďa a pozvaných hostí odovzdal veliteľovi NFIU SVK certifikát o plnej operačnej spôsobilosti.

SEA k Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030

18.11.2020 - Sekcia riadenia investícií spustila, na základe uznesenia vlády SR č. 576/2020, bod B.1. z 23. septembra 2020, proces medzirezortného pripomienkového konania pre strategický dokument  „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja – Slovensko 2030. Tento dokument je aktualizáciou návrhu „Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030“, ku ktorému bol zrealizovaný proces strategického environmentálneho posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len SEA). Proces SEA bol zrealizovaný v auguste 2019.

Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybárstvo musela byť online

18.11.2020 - Pre pandemickú situáciu v Európe sa rokovanie ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) nekonalo v Bruseli, resp. Luxemburgu, ale formou videokonferencie. Slovenský agrorezort zastupoval druhý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Andrej Gajdoš.

Novým prezidentom Finančnej správy SR bude Jiří Žežulka

19.11.2020 - Podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger oznámil meno nového prezidenta Finančnej správy SR (FS). Stane sa ním Jiří Žežulka, ktorý vo výberovom konaní získal najväčší počet bodov. Nový prezident FS SR sa ujme svojej funkcie od 1.12.2020. Minister Eduard Heger zároveň oznámil aj výsledky výberových konaní na členov predstavenstiev akciových spoločností, ktoré patria pod rezort financií.

Vláda preplatí samosprávam výdavky za záchranné práce počas prvej vlny pandémie koronavírusu a v súvislosti s gudrónovou jamou v okrese Brezno

19. 11. 2020 - Obciam a mestám rozdelí 7,86 milióna eur. Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie vo štvrtok 19. novembra 2020 predložil na rokovanie vlády minister vnútra Roman Mikulec.

Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je nástrojom na riešenie súčasných výziev

19.11.2020 - Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) na svojom online zasadnutí (16. 11. 2020) vyjadrila jednoznačné stanovisko ohľadom budúcnosti stratégie Európskej únie (EÚ) pre lesy. Po Európskom parlamente je tak druhou kľúčovou inštitúciou EÚ, ktorá pristúpila k tomuto kroku. Diskusia agroministrov nadväzovala na nedávno prijaté závery Rady Európskej únie k budúcej stratégii pre lesy. Túto stratégiu by mala Európska komisia zverejniť začiatkom budúceho roka. Keďže Rada EÚ pozostáva zo zástupcov všetkých členských štátov, spomínané závery sú dokumentom, ktorý reprezentuje spoločné stanovisko európskej „dvadsaťsedmičky“.

SAŽP vydala nové publikácie k problematike environmentálnych záťaží

19.11.2020 - Publikácia Environmentálne záťaže na Slovensku - príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží okrem iného popisuje sanácie najrizikovejších environmentálnych záťaží, napríklad sanácie záťaží po Sovietskej armáde. Publikácia si kladie za cieľ postupne v niekoľkých častiach informovať o úspešných aktivitách Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Slovenskej agentúry životného prostredia či Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ale aj súkromných spoločností v oblasti manažmentu a odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku.

1,25 milióna z nórskych grantov na pomoc marginalizovaným komunitám

19.11.2020 - Miestny rozvoj a  inklúzia sú v čase pandemickej situácie mimoriadne aktuálnou témou a tiež prioritou podpory z nórskych grantov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje novú výzvu v objeme takmer 1,25 milióna €, ktorá je určená na zlepšenie postavenia marginalizovaných rómskych komunít.

Aké bude Slovensko v roku 2030? Strategický plán ministerstva zohľadňuje pandémiu

19.11.2020 - Veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sú jedným z hlavných problémov Slovenska. Rozvoj regiónov sa vo veľkej miere spomína aj v dokumente Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (Slovensko 2030), ktorého gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Stratégia sa do konca novembra nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Predstavená bola ešte minulou vládou, no v uplynulých mesiacoch prešla viacerými zmenami, v ktorých bola zohľadnená situácia s pandémiou COVID-19. Tá má veľmi negatívny dopad práve na regióny. Zrevidovanú verziu Slovensko 2030 bude nakoniec schvaľovať kabinet.

Stabilitu cien energií by malo zabezpečiť predĺženie zmlúv s prevádzkovateľmi OZE

 19. 11. 2020 - Stabilné, prípadne nižšie ceny energií by malo v budúcnosti zabezpečiť predĺženie zmlúv s prevádzkovateľmi vodných, fotovoltických či veterných elektrární a súčasné zníženie podpory pre týchto výrobcov. Ďalšou možnosťou je obnovenie zmlúv s výrobcami obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorým sa podpora výroby skončí, samozrejme, za výhodnejších podmienok pre štát. Povedal to po stretnutí s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris.   

Antigénové testy bude obstarávať MH SR, k spolupráci prizve ÚVO aj mimovládne organizácie

19. 11. 2020 - Ministerstvo hospodárstva SR je pripravené obstarať ďalšie antigénové testy, k čomu ho uznesením zaviazala vláda. Celkovo sa kabinet rozhodol obstarať ďalších 16 miliónov testov, špecifikácie a presné počty určí Ministerstvo zdravotníctva SR. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík zdôraznil, že rezort je pripravený túto úlohu splniť. V záujme transparentnosti a nespochybniteľnosti celého procesu sa MH SR chce obrátiť na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Do komisie na výber antigénových testov ministerstvo prizve aj zástupcov mimovládnych organizácii Zastavme korupciu, Transparency International Slovensko ako aj predstaviteľov opozície. Súčasťou komisie by mali byť aj odborníci, ktorí budú vedieť posúdiť deklarované parametre ponúkaných testov.

Minister obrany J. Naď diskutoval s lídrami obrany EÚ o aktivitách a smerovaní bezpečnostnej a obrannej politiky únie

19. 11. 2020 - Rada pre zahraničné veci vo formáte ministrov obrany členských štátov Európskej únie dnes diskutovala o aktuálnych otázkach v bezpečnostnej a obrannej politike EÚ, bezpečnostnej situácii, ako aj možnostiach prehĺbenia a posilnenia svojich iniciatív. Prostredníctvom videokonferencie rokoval so svojimi kolegami aj minister obrany SR Jaroslav Naď. V oblasti aktivít Európskej únie sa ministri zamerali najmä na operáciu IRINI a situáciu v Líbyi, pričom hovorili tiež o potrebe skorého obnovenia aktivít misií EUTM Mali a EUCAP Sahel Mali pre celkové úsilie Európskej únie v krajine. Okrem toho bola prvá časť dnešnej diskusie venovaná aj hodnoteniu aktuálnej medzinárodnej bezpečnostnej situácii na základe spravodajskej analýzy hrozieb EÚ. V tejto súvislosti sa zasadnutie zameralo tiež na možnosti posilnenia existujúcich politík a iniciatív únie.

Vicepremiérka Veronika Remišová prijala zástupcov iniciatívy Klíma ťa potrebuje

20.11.2020 - Slovensko potrebuje zásadné zelené reformy a musí prispieť svojím dielom k ochrane globálnej klímy. Zhodli sa na tom vicepremiérka Veronika Remišová a zástupcovia iniciatívy Klíma ťa potrebuje. S organizátormi petície, ktorú podpísalo 120 000 občanov Slovenska hovorila o možnostiach podpory ich cieľov a ocenila, že aj v súčasnej náročnej situácii sa mladí ľudia zasadzujú za ochranu životného prostredia.

Nezamestnanosť v októbri opäť klesá a odzrkadľuje účinnosť pomoci pre zamestnávateľov a zamestnancov

20.11.2020 - Počet ľudí bez práce aj napriek druhej vlny pandémie klesá tretí mesiac po sebe. Zamestnanie si v októbri našlo 16 610 evidovaných nezamestnaných, čo je o takmer 1 500 ľudí viac ako v rovnakom období roka 2019. Najviac ľudí sa na trhu práce umiestnilo v prešovskom okrese. Opatrenia významne pomohli zamestnávaniu aj v košickom, žilinskom, prievidzskom, trnavskom či nitrianskom okrese. Vďaka aktívnej politike práce rezortu, ktorú realizujú úrad práce sociálnych vecí a rodiny, sa najviac ľudí doposiaľ zamestnalo v Prešovskom kraji.

Minister obrany J. Naď a námestník generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie J. Lacroix ocenili slovenský príspevok v misii UNFICYP na Cypre

20.11.2020 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa včera podvečer prostredníctvom videohovoru spojil s námestníkom generálneho tajomníka OSN Jeanom-Pierrom Lacroixom. Témou rozhovoru bolo predovšetkým pôsobenie príslušníkov Ozbrojených síl SR v misii UNFICYP na Cypre a pozorovateľskej misii UNTSO, ako aj ich nasadenie v boji proti COVID-19. Priestor dostala aj diskusia na tému pôsobenie žien v ozbrojených silách v rámci medzinárodného krízového manažmentu pri budovaní mieru a bezpečnosti vo svete.  

Ústavnoprávny výbor pokračuje vo vypočúvaní kandidátov na šéfa GP

20. 11. 2020 - Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR od piatkového rána pokračujú vo vypočúvaní kandidátov na generálneho prokurátora. Vypočuť majú ešte Juraja Klimenta, Jána Šantu, Rastislava Remetu a Maroša Žilinku. O post šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR má záujem sedem uchádzačov, troch vypočuli 19. 11. Každý uchádzač má približne 15 minút na predstavenie koncepcie riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry na Slovensku, takisto má predstaviť dôvody na svoju kandidatúru a svoje skúsenosti. Následne bude odpovedať na otázky členov výboru, zástupcov prezidentskej kancelárie, ako aj prítomných poslancov NR SR. Vo štvrtok výbor vypočúval Jozefa Čentéša, Tomáša Honza a Jána Hrivnáka. Každý z nich odpovedal na otázky viac ako tri hodiny.

NRSR

Oslavy pádu komunizmu v parlamente

16. 11. 2020 - Výročie pádu komunizmu si pripomína aj Národná rada Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa podpredseda NR SR Gábor Grendel v zastúpení predsedu NR SR Borisa Kollára zúčastní 17. novembra na pietnych aktoch pri Bráne slobody na Devíne a pri Pamätníku obetí komunistického režimu na Cintoríne Vrakuňa v bratislavskom Ružinove. Bratislavský hrad bude 16. aj 17. novembra symbolicky osvetlený. 16. novembra si pripomenieme bratislavský a 17. novembra pražský pochod študentov. V priestoroch NR SR bola zároveň slávnostne otvorená výstava Chceme slobodu.

Mojím želaním je pripomínať si udalosti 17. novembra neustále

17. 11. 2020 - Želaním predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) je pripomínať si udalosti 17. novembra neustále. Nie však ako mŕtvu udalosť z minulosti, ale ako výzvu pracovať denno-denne s cieľom uvádzať výzvy a myšlienky z týchto dní do našej každodennosti. Uviedol to vo svojom príhovore, ktorý za neho v utorok prečítal pri Bráne slobody na Devíne podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO).

Kandidáta na generálneho prokurátora by mali poslanci voliť v stredu

19. 11. 2020 - Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali kandidáta na generálneho prokurátora voliť v stredu 25. novembra počas 18. schôdze parlamentu. Vyplýva to z návrhu programu schôdze zverejneného na webe NR SR. O post šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR sa uchádza sedem kandidátov. Momentálne ich vypočúva parlamentný ústavnoprávny výbor.

Ústavnoprávny výbor začal vypočúvať kandidátov na generálneho prokurátora

19. 11. 2020 - Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok ráno vypočúvať kandidátov na generálneho prokurátora. Verejný híring sa koná v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Vo štvrtok má výbor vypočuť Jozefa Čentéša, Tomáša Honza, Jána Hrivnáka a Juraja Klimenta. Vypočúvanie má pokračovať aj v piatok (20. 11.). aždý uchádzač má približne 15 minút na predstavenie koncepcie riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry na Slovensku, takisto má predstaviť dôvody na svoju kandidatúru a svoje skúsenosti. Následne bude odpovedať na otázky členov výboru, zástupcu prezidentskej kancelárie, ako aj prítomných poslancov NR SR.

Prezident

Prezidentka sa cez videohovor spojila so zariadeniami sociálnych služieb

18.11.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v piatok 13. novembra prostredníctvom videohovoru spojila s riaditeľkami a personálom zariadení sociálnych služieb vo Veľkej Lehote, Brezne a Sabinove."Pozorne sledujem, ako sa s pandémiou vyrovnávajú v zariadeniach sociálnych služieb a intenzívne myslím na ľudí, ktorí sa starajú o našich seniorov. Niektoré zariadenia majú za sebou náročné týždne, keď z dôvodu nákazy museli ostať v karanténe. Rozprávala som sa aspoň s niektorými riaditeľkami a personálom, chcela som z prvej ruky vedieť, ako sa dokázali s touto situáciou vyrovnať. Je to určite ich najťažšie obdobie za mnoho rokov práce v sociálnych službách a bez nadsázky ich môžeme považovať za skutočné hrdinky a hrdinov dnešných dní."

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 18. novembra 2020 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl. 

18.11.2020 - V príhovore zdôraznila, že vzdelanie zaväzuje a titul profesora zaväzuje ešte viac. "V tejto súvislosti a vzhľadom na dobu, ktorú žijeme ma znepokojuje fakt, že okrem pandémie, sa musíme čo najskôr vysporiadať aj s infodémiou. Patologickým šíreniu konšpirácií totiž podliehajú aj ľudia s akademickým vzdelaním, napríklad učitelia. Preto je dôležité, aby ste v ešte väčšej miere ako doteraz viedli svojich študentov k tomu, aby mysleli kriticky, aby mysleli samostatne. Pre budúcnosť našej krajiny to má kľúčový význam.

Slovensko má nových veľvyslancov v USA, Rusku aj v Spojenom kráľovstve

19.11.2020 - Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala vo štvrtok 19. novembra 2020 poverovacie listiny piatim novým slovenským veľvyslancom. 

Veľvyslancom v Spojených štátoch amerických bude Radovan Javorčík, v Ruskej federácii bude pôsobiť Ľubomír Rehák a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska Róbert Ondrejcsák. Peter Bátor bude pôsobiť ako vedúci Stálej delegácie SR pri NATO so sídlom v Bruseli a František Ružička ako vedúci Stálej misie SR pri OECD so sídlom v Paríži.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk