Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
6.7.2021
ID: 5140upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Čerpanie dovoleniek je aktuálnou témou letných mesiacov, s ktorou sa stretávajú zamestnávatelia a zamestnanci. Zákonník práce ustanovuje viacero pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať. Štandardne má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere nárok na štyri týždne dovolenky za kalendárny rok. Jej dĺžka sa však môže meniť v závislosti od veku, či povolania.

Vláda

Spolupracujúci rodičia pri rozvode

28. 06. 2021 - Za posledné dva roky sa na prešovskom okresnom súde skrátila doba konania sporu rodinných vecí s maloletými deťmi o štyri mesiace. Účastníci tam majú najneskôr do  pol roka v rukách dohodu a rozhodnutie súdu. Počet odvolaní vo veciach starostlivosti o maloletých sa tam za dva roky znížil o tretinu. Na bratislavskom okresnom súde V. sa konanie o výkon rozhodnutia v poručenskej agende skrátilo z vyše roka na okolo osem mesiacov.  Rodičia maloletých detí z týchto súdov častejšie odchádzajú s dohodou.

Na budúci rok bude možné pripojiť 95 MW nových zelených zdrojov

28. 06. 2021 - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR určilo na budúci rok limity pre pripájanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) a lokálnych zdrojov. „Objem určeného inštalovaného výkonu pre rok 2022  je podstatne vyšší ako predchádzajúce roky, a to spolu až 95 MW,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu Karol Galek. Rezort je povinný každý rok do 30. júna zverejňovať maximálny objem inštalovaného výkonu, ktorý je možné pripojiť do sústavy pre lokálne zdroje, ale takisto nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby (VÚ KVET), ktoré majú nárok na podporu.

Ako čerpať dovolenku podľa Zákonníka práce

29.06.2021 - Čerpanie dovoleniek je aktuálnou témou letných mesiacov, s ktorou sa stretávajú zamestnávatelia a zamestnanci. Zákonník práce ustanovuje viacero pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať. Štandardne má zamestnanec v trvalom pracovnom pomere nárok na štyri týždne dovolenky za kalendárny rok. Jej dĺžka sa však môže meniť v závislosti od veku, či povolania.

Ministerka Remišová v škôlke v Brezne: Podporujeme rodiny a na viac miest v materských školách dáme ďalších 13 miliónov eur

29.06.2021 - Podporujeme mladé rodiny, pomáhame škôlkam. Vicepremiérka Veronika Remišová navštívila materskú školu na Ulici Dr. Clementisa v Brezne, ktorá bola zrekonštruovaná vďaka eurofondom z regionálneho operačného programu IROP. Ministerka investícií pri tejto príležitosti oznámila vypísanie ďalšej výzvy na pomoc škôlkam v regiónoch za 13 miliónov eur.

Envirorezort získal podporu poslancov. Dovoz zahraničného rádioaktívneho odpadu bude minulosťou

29.06.2021 - V pléne Národnej rady SR dnes v prvom čítaní prešiel zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva zo zahraničia.

Režim protiepidemických opatrení na hraniciach sa bude od 5. júla riadiť novým alert systémom

30. 06. 2021 - Rozlišuje tri stupne, od ktorých sa bude odvíjať intenzita kontrol prichádzajúcich osôb. Návrh na určenie príslušného stupňa bude predkladať na rokovanie vlády každý týždeň minister zdravotníctva.

Dobré správy pre štátnu kasu, daňová prognóza na roky 2020 – 2024

30.06.2021 - Aktuálna prognóza príjmov je v znamení menšieho prepadu výnosu korporátnej dane v 2020 a rýchlejšieho zotavovania sa ekonomiky v 2021. V roku 2020 sa neopakoval pokles ziskov firiem o 20 % ako v roku 2009. Dosiaľ podané daňové priznania indikujú polovičný pokles ziskov, čo na celom roku 2020 prinesie viac než 200 mil. eur. Aj vďaka tomu je odhadovaný pokles daní a odvodov v 2020 len veľmi mierny, na úrovni 1 %. Rýchlejšie oživenie ekonomiky v 2021 prinesie tiež svižný 5 percentný rast daňovo-odvodových príjmov a silný rast príjmov bude pokračovať aj v ďalších rokoch, kde ekonomike dodatočne pomôžu prostriedky z plánu obnovy. V súlade s pretrvávajúcou neistotou sú riziká prognózy vyvážené, pričom negatívny scenár uvažuje s horším vývojom pandémie na jeseň a pozitívny scenár s vyššou spotrebou doma i v Európe.

Ministerstvo financií nepredlžuje problémovú zmluvu so spoločnosťou SAP

30.06.2021 - Ministerstvu financií SR sa aj napriek intenzívnym rokovaniam so spoločnosťou SAP Slovensko s.r.o. nepodarilo nájsť vhodný spôsob, ako predĺžiť zmluvu na licenčnú podporu služieb PSLE a PE. Ide o služby, ktoré poskytujú technickú podporu produktov SAP na ministerstve školstva, vnútra, financií a záujem o pristúpenie mal aj rezort obrany. Ministerstvo financií sa pri vyjednávaní muselo vyrovnať s tým, že na pôvodnú zmluvu z roku 2018 bola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) podaná žaloba o jej neplatnosti. Ministerstvo financií navyše zdedilo aj konanie zo strany ÚVO o udelenie pokuty za porušenie zákona, ako aj pre ďalšie problematické body.

Minister Vlčan vymenoval nového generálneho riaditeľa PPA

30.06.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan k dnešnému dňu odvolal z pozície generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Ing. Jaroslava Jánoša, ktorý túto inštitúciu viedol od konca novembra 2020. Novým generálnym riaditeľom PPA bude od 1. 7. 2021 Mgr. Jozef Kiss, MA. Od nového vedenia PPA minister Vlčan očakáva zrýchlenie procesov a najmä zabezpečenie splnenia podmienok na udelenie trvalej akreditácie PPA.

Slovensko má výhrady k politickej dohode o Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ

30.06.2021 - Na ostatnom supertrialógu Rady ministrov pôdohospodárstva, Európskeho parlamentu a Európskej komisie bola po troch rokoch vyjednávaní uzavretá politická dohoda o kompromisnom znení Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Slovensko zastúpené ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom však s kompromisným návrhom nesúhlasí, bude preto trvať na dopracovaní legislatívnej podoby počas nadchádzajúceho Slovinského predsedníctva v rade EÚ.

Štát naplnil memorandá o rýchlejšom pripojení k internetu s operátormi napriek pandémii

30.06.2021 - MIRRI vyhodnotilo v prvej polovici roka 2021 memorandá o spolupráci medzi štátom a operátormi ohľadom pokrývania takzvaných bielych miest internetom technológiou NGA. Podľa prísľubu operátorov mali byť do konca roka 2020 pokryté všetky obce Slovenska kvalitnejším internetom. Išlo o naplnenie jedného z pôvodných cieľov Európskej únie, aby jej všetci obyvatelia mali  prístup k internetu s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s. Operátori v memorandách podpísaných so štátom ešte v roku 2018 deklarovali nielen pokrytie bielych miest na základe vlastných podnikateľských plánov, ale zaviazali sa k investíciám aj nad rámec svojich komerčných záujmov. Štát naopak zagarantoval, že nebude neinvestovať verejné prostriedky do pokrývania rovnakých lokalít. Memorandum podpísalo celkovo 29 poskytovateľov internetu  vrátane troch najväčších operátorov.

ÚPV SR a MH SR pripravujú konferenciu o vodíku v doprave

30. 06. 2021 - Je vodík cestou k zníženiu emisnej záťaže a k dosiahnutiu energetickej neutrality?  Prevyšujú benefity investované  náklady?  Kde sa nachádza v smart technológiách Slovensko? Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR spolu s Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a Svetovou organizáciou pre duševné vlastníctvo (WIPO) bude koncom roka organizovať konferenciu "Vodíkové technológie v doprave - Pripravení na budúcnosť", ktorej hlavnou témou bude práve vodíková budúcnosť, jeho aktuálne využitie či budúce výzvy v inteligentnej mobilite.

Andrej Doležal: Domáci turizmus podporíme mimoriadnymi letnými vlakmi štvrtok 1. júla 2021

01.07.2021 – Ministerstvo dopravy a výstavby podporí aj tento rok letnú turistickú sezónu mimoriadnymi letnými vlakmi. 58 vlakov ZSSK bude jazdiť na 12 linkách do vybraných turistických lokalít naprieč Slovenskom.
Ministerstvo dopravy a výstavby na podporu domáceho cestovného ruchu aj tento rok prináša mimoriadne letné sezónne vlaky. Tie budú jazdiť už od tejto soboty 3.7. do atraktívnych lokalík, medzi ktorými nebude chýbať Dobšiná, Banská Štiavnica, Levoča, Kremnica či populárny vláčik Záhoráčik.

Závery Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

01. 07. 2021 - V utorok 29. júna 2021 sa uskutočnilo 39. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Okrem plánovaných aktivít a opatrení ministerstva spravodlivosti v oblasti zlepšovania prístupu k spravodlivosti členovia a členky Rady diskutovali napríklad aj o potrebe kamerových záznamov zo zásahov polície, posilnení nezávislosti policajnej inšpekcie, či o otázkach spojených s povinným očkovaním proti Covid. Rade predsedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.   

Začiatok fungovania Európskej prokuratúry

01. 07. 2021 - V nadväznosti na rozhodnutie Európskej komisie prevzala Európska prokuratúra plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017. Do právomoci Európskej prokuratúry patria predovšetkým trestné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ (§261, § 262, §254 Trestného zákona), ak spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu na finančných záujmoch Európskej únie najmenej vo výške 10 000  EUR. V prípadoch spôsobenej alebo hroziacej škody nižšej ako 10 000 EUR Európska prokuratúra môže vykonať svoju právomoc len ak by mal prípad na úrovni EÚ dôsledky, ktoré by vyžadovali vedenie vyšetrovania Európskou prokuratúrou alebo ak by zo spáchania trestného činu boli podozriví úradníci alebo iní zamestnanci Únie.

Lepšia pomoc pre obete trestných činov aj zlepšenie prístupu spotrebiteľov k spravodlivosti

01. 07. 2021 - Od dnes je účinná novela zákona o obetiach trestných činov ako aj novela zákona o upomínacom konaní. Novela zákona o obetiach trestných činov významne posilňuje práva obetí a ich ochranu. Úprava je zameraná na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu, či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier zabezpečujúcich komplexnú pomoc a ochranu pre obete.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade sťažovateľa, ktorý namietal porušenie práva na súkromie

01. 07. 2021 - Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Hájovský proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal namietaného porušenia práva na spravodlivé konanie a práva na rešpektovanie súkromného života v súdnom konaní o žalobe na ochranu osobnosti (články 6 ods. 1 a 8 Dohovoru).  

Zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu pocíti v tomto roku približne 76 400 poberateľov

01.07.2021 - Opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, dostanú od 1. júla vyšší opatrovateľský príspevok. Prvé zvýšenie pocítia už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Opatrovateľ v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), tak dostane po novom príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre tento rok, t. j. 508,44 eura mesačne. Zvyšuje sa aj hodinová sadzba osobnej asistencie a to na 4,82 eura.

Využívať elektronické služby štátu v celej EÚ pomôže občanom nová dopytová výzva

01. 07. 2021 - Zlepšujeme prístup občanov k službám štátu. Ministerstvo informatizácie vyhlásilo dopytovú výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“. Výzva je určená slovenským štátnym inštitúciám, ktoré poskytujú elektronické služby štátu, ale aj tým štátnym inštitúciám, ktoré prevádzkujú na to potrebnú IT infraštruktúru.  Cieľom je umožniť prístup k eGov službám jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na národnosť, sídlo alebo bydlisko občanov.

Bilancia štátneho rozpočtu

01.07.2021 - Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 1 690,2 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 1 198,4 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 491,8 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna 2021 schodok vo výške 3 418,0 mil. eur. Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 325,0 mil. eur (+26,7 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 743,9 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 468,5 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 86,8 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 26,6 mil. eur a pri spotrebných daniach vo výške 25,9 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 30,0 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 3,6 mil. eur.

Politické fórum na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji

02.07.2021 - V dňoch 6. až 15. júla 2021 sa koná pod záštitou Hospodárskej a sociálnej Rady OSN (Economic and Social Council, ECOSOC) Politické fórum na vysokej úrovni o udržateľnom rozvoji (High Level Political Forum, HLPF), ktoré je hlavnou platformou Organizácie Spojených národov pre sledovanie a hodnotenie plnenia 17 cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Témou tohoročného fóra je „Udržateľné a odolné oživenie z pandémie COVID-19, ktoré podporuje hospodársku, sociálnu a environmentálnu dimenziu udržateľného rozvoja: budovanie inkluzívnej a efektívnej cesty pre dosiahnutie cieľov Agendy 2030 v kontexte dekády akcie a činov pre udržateľný rozvoj“.

Ministerka Remišová: Kybernetickú bezpečnosť štátnych inštitúcií, VÚC a miest posilní výzva za 5 miliónov eur

02.07. 2021 - Kvalitná informačná a kybernetická bezpečnosť, ale aj ochrana údajov je dnes už nevyhnutnosťou. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR preto vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“. Financie v celkovej alokácii 5 miliónov eur sú určené na zvýšenie kvality kybernetickej a informačnej bezpečnosti inštitúcií štátnej a verejnej správy, ako aj vyšších územných celkov a miest mimo bratislavského kraja.

Envirorezort vytvára priestor pre dialóg v záujme efektívneho riadenia kvality ovzdušia

02.07.2021Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú v dňoch 7. - 8. september 2021 medzinárodnú konferenciu Efektívne riadenie kvality ovzdušia 2021, zameranú na možnosti a nástroje na podporu zlepšenia kvality ovzdušia na Slovensku.

Minister I. Korčok v Beladiciach: Základným predpokladom úspešnej zahraničnej politiky je celospoločenský konsenzus

02.07.2021 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok vystúpil v piatok (2. júla 2021) na bezpečnostnej konferencii Spoločne o bezpečnosti a obrane organizovanej Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku (SSPI) v Beladiciach. V panelovej diskusii s bývalým predsedom vlády Mikulášom Dzurindom a poslancom Národnej rady SR Petrom Kmecom zhodnotil šéf slovenskej diplomacie uplynulý rok v zahraničnej politike SR.
 
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková v online rozhovore so štátnym ministrom zahraničných vecí Indie Shri V. Muraleedharanom: Digitálno-inovačná agenda predstavuje príležitosť na prehĺbenie vzťahov s jednou z najväčších ekonomík sveta

02.07.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková uskutočnila dnes (2. júla 2021) online rozhovor so štátnym ministrom zahraničných vecí Indie Shri V. Muraleedharanom. Na úvod rozhovoru obaja partneri vyzdvihli kvalitu súčasných bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Indiou, ktoré nezaťažujú žiadne problémové otázky. Ingrid Brocková vyjadrila záujem o posilnenie politického dialógu a ekonomickej spolupráce s Indiou a to najmä v oblasti obranného priemyslu, ale aj digitálnych technológií, či vedy a kultúry. Štátna tajomníčka taktiež deklarovala podporu Indii v boji s pandémiou COVID-19, ktorej vývoj Slovensko veľmi pozorne sleduje. Štátni tajomníci sa zhodli, že ekonomické oživenie v postpandemickom období vytvára priestor na posilnenie obchodnej a hospodárskej spolupráce.
 
Minister J. Naď hovoril v na konferencii v Beladiciach o roku v obrannej politike

02.07.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď sa dnes v Beladiciach zúčastnil na šiestej výročnej konferencii bezpečnostnej a obrannej komunity s názvom „Spoločne o bezpečnosti a obrane“. V rámci samostatného vystúpenia a tiež panelovej diskusie hovoril o roku v obrannej politike.

Na Slovensko sa vrátilo 258 profesionálnych vojakov z Pobaltia, Iraku, Afganistanu, Sýrie a Stredomoria, Cypru a Bosny a Hercegoviny

02.07.2021 - Z plnenia úloh v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu v zahraničí sa na Slovensko v uplynulom období vrátilo celkovo 258 príslušníkov Ozbrojených síl SR. Za nasadenie, ako aj reprezentáciu a službu vlasti im dnes v priestoroch 12. mechanizovaného práporu v Nitre osobne poďakovali minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom.

Minister Vlčan podporuje silnú a vyváženú stratégiu pre lesy EÚ

02.07.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan podporuje spolu s ostatnými ministrami 9 členských štátov Európskej únie silnú a vyváženú stratégiu EÚ pre lesy. Ministri 10 členských štátov EÚ (Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko), ktorí majú vo svojom portfóliu lesy, potvrdili, že nadchádzajúce zverejnenie novej únijnej stratégie vnímajú ako zásadný krok v kontexte súčasných výziev, akými sú ochrana klímy, zachovanie biodiverzity a rozvoj obehového biohospodárstva. Nová stratégia pre lesy Únie by mala byť zverejnená v priebehu nadchádzajúcich týždňov Európskou komisiou.

OD 9. júla sa menia podmienky vstupu na územie Slovenska

02. 07. 2021 - Od 9. júla 2021 začína platiť nový cestovný semafor. Ten reaguje na šírenie delta variantu koronavírusu  a prináša zmeny v cestovaní. Krajiny, z ktorých sa vstupuje na územie SR, už nebudú rozdelené do stupňov rizikovosti.

NRSR

Predseda NR SR Boris Kollár a predseda rakúskeho parlamentu Wolfgang Sobotka podpísali deklaráciu o spolupráci

28. 06. 2021 - V reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu predseda NR SR Boris Kollár a predseda rakúskej Národnej rady Wolfgang Sobotka v piatok popoludní podpísali deklaráciu, v rámci ktorej prejavil slovenský parlament záujem obohatiť doterajšie aktivity vo vzťahu k verejnosti o takzvané Workshopy demokracie pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, podľa vzoru a skúseností rakúskej strany.

Právomoci NBÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa posilnia

29. 06. 2021 - Právomoci Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa posilnia, zavedie sa aj všeobecná povinnosť poskytovať úradu súčinnosť. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili. Novelou sa tiež spresňujú niektoré definície. Upraví sa tiež procesný postup pri certifikácii kybernetickej bezpečnosti, a to v súlade s nariadeniami orgánov Európskej únie. NBÚ preto napríklad pribudne povinnosť zverejňovať zoznam audítorov kybernetickej bezpečnosti.

Potratový zákon sa meniť nebude, plénum o novelách nebude ďalej rokovať

29. 06. 2021 - Legislatíva upravujúca oblasť potratov sa meniť nebude. Plénum Národnej rady (NR) SR nebude ďalej rokovať o predložených dvoch novelách zákona o umelom prerušení tehotenstva. Jednu predložil koaličný poslanec Martin Čepček (OĽANO), druhú poslanci ĽSNS. Plénum v utorok popoludní odmietlo aj ďalšie návrhy z dielne nezaradených poslancov.

Predseda brannobezpečnostného výboru sa zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu OS SR

30. 06. 2021 - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Juraj Krúpa sa spolu s ďalšími členmi výboru včera zúčastnil na Veliteľskom zhromaždení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR na Župnom námestí. Podujatie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia každého výcvikového roku, príhovorom otvorila prezidentka SR p. Zuzana Čaputová, minister obrany p. Jaroslav Naď a náčelník Generálneho štábu OS SR p. generál Daniel Zmeko. Pán generál Daniel Zmeko zúčastnených hostí oboznámil s aktuálnou situáciou v Ozbrojených silách SR, a to nielen v súvislosti so skúsenosťami z pandémie COVID-19, ale aj v súvislosti s modernizačnými projektami a plánmi rezortu, ktoré napomôžu k ďalšiemu rozvoju pripravenosti a obranyschopnosti vojenských zložiek Slovenskej republiky. Cieľom zhromaždenia je okrem vyhodnotenia prípravy OS SR v príslušnom období aj posúdenie smerovania hlavných línií úsilia pre splnenie poslania OS SR s výhľadom do roku 2025.

Matovič ustál odvolávanie v parlamente, zostáva vo funkcii ministra

30. 06. 2021 - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zostáva vo funkcii. Plénum Národnej rady (NR) SR ho pri stredajšom hlasovaní podržalo. Za vyslovenie nedôvery Matovičovi bolo 51 zo 135 prítomných poslancov. Proti hlasovalo 67 a zdržalo sa 17 zákonodarcov. Odvolávanie iniciovali opoziční nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho, pod návrh sa podpísali aj Smer-SD a ďalší nezaradení poslanci. Návrh na odvolanie Matoviča podporili poslanci Smeru-SD, ĽSNS a nezaradení. Proti bol klub Sme rodina a OĽANO okrem Jána Krošláka, ktorý sa zdržal. Rovnako sa zdržalo päť poslancov Za ľudí, štyria boli proti. SaS sa pri hlasovaní zdržala. V rozprave k návrhu na vyslovenie nedôvery šéfovi rezortu financií v stredu vystúpilo viac ako desať poslancov, najmä z opozície. Hlasovaním sa zároveň skončila mimoriadna 34. schôdza parlamentu. Vo štvrtok (1. 7.) ráno budú poslanci pokračovať v riadnej schôdzi.

Poslanci sa v závere dňa venovali zmene správy lesov v národných parkoch

01. 07. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili deviaty rokovací deň 32. schôdze parlamentu. V závere dňa sa venovali novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Tá hovorí o zmene správy lesov v národných parkoch. Poslanci by mali v rokovaní pokračovať v piatok (2. 7.) ráno. Čaká ich ešte zopár neprerokovaných bodov programu. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny hovorí o presune pozemkov pod envirorezort, aby sa zabezpečila jednotná správa chránených území. Pre štát nie je podľa návrhu efektívne, ak sa o územie v národnom parku starajú dve štátne organizácie. Plynú z toho zásadné konflikty, pričom ochrana prírody spravidla ustupuje iným záujmom. Novým správcom pozemkov by mala byť Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.

Poslanci nezvolili člena Správnej rady TASR, voľba sa bude opakovať

01. 07. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom verejnom hlasovaní nezvolili člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) pre oblasť žurnalistiky. Žiaden zo šiestich kandidátov nezískal potrebný počet hlasov. Voľba sa bude opakovať, postupujú do nej dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Plénum bude teda vyberať medzi Jozefom Bednárom a Henrietou Hrubou.
O post v správnej rade sa okrem nich uchádzali Michal Frank, Peter Nedavaška, Marko Řehůřek a Marián Šinkovič. Parlament má zvoliť člena Správnej rady TASR na funkčné obdobie do 26. februára 2024, ktoré začne plynúť dňom jeho zvolenia. Doterajší člen správnej rady Árpád Korpás sa vzdal svojej funkcie 17. mája.

Prezident

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá upravuje vydávanie Covid pasov

28.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 28. júna 2021 novelu zákona, ktorá upravuje vydávanie Covid pasov. Ide o zákon z 22. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 
Prezidentka zaželala študentom, aby si po ťažkom roku oddýchli

30.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v stredu 30. júna 2021 pri príležitosti konca školského roka Strednú priemyselnú školu strojnícku na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Podľa prezidentky bol tento školský rok pre žiakov, študentov, učiteľov, ale aj rodičov jeden z najkomplikovanejších. "Pandémia preniesla učenie sa do online priestoru, oddelila žiakov od ich učiteľov, deti od svojich spolužiakov, narušila zaužívaný chod domácností a rodičov prekvalifikovala na pedagógov. Aj tu mi študenti a študentky, učiteľky a učitelia rozprávali o svojich skúsenostiach s dištančným vzdelávaním, ako aj vďaka tejto forme spoznávali sami seba a svoje limity."

Prezidentka sa stretla s veľvyslancami z krajín EÚ

30.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 30. júna 2021 stretla s veľvyslancami z krajín Európskej únie akreditovanými na Slovensku.
Stretnutia, ktoré sa uskutočňujú z iniciatívy krajiny, ktorá príve predsedá Rade Európskej únie, sa konajú pravidelne. "Je to vždy dobrá príležitosť porozprávať sa o vývoji za posledné mesiace - tu doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Záleží mi na tom, aby naši partneri v EÚ rozumeli, čo sa deje a ako my vnímame výzvy a dianie okolo nás. Aj preto som sa s nimi podelila o moje pohľady na pandémiu a vládnu krízu, na priority Fondu obnovy či na potrebu zapojiť do riešenia klimatickej krízy celú spoločnosť. Zdôrazňovala som, že pre Slovensko je ochrana právneho štátu a demokratických hodnôt dôležitá nielen doma, ale aj v celej Európskej únii."
1. júla preberie predsedníctvo v Rade EÚ Slovinsko od Portugalska.

Prezidentka podpísala novelu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

30.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 30. júna 2021 zákon z 18. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

Prezidentka podpísla 12 zákonov

01.07.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 1. júla 2021 12 zákonov. Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk