Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
4.10.2021
ID: 5221upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo financií SR prichádza s dobrou správou v podobe najnovšej daňovej prognózy. Na začiatku pandémie boli odhady o výpadku príjmov za rok 2020 na urovní približne 2 miliardy eur, ktoré vychádzali z predpokladov o vývoji daní počas krízy 2009. Dnes už môžeme takmer s určitosťou povedať, že štát na daniach o toľko neprišiel.

Vláda

Novela školského zákona otvorí cestu pre potrebné zmeny v obsahu a formách vzdelávania

26.09.2021 - Novelou školského zákona, ktorú v lete schválila vláda SR, sa bude zaoberať parlament na prebiehajúcej schôdzi. Štátny pedagogický ústav považuje navrhované úpravy zákona za kľúčové pre pripravované zmeny v obsahu a formách vzdelávania. Tie majú za cieľ slovenské školstvo zmodernizovať a priblížiť potrebám 21. storočia.
 
MŽP SR pracuje na možnostiach dobudovania vodovodov a kanalizácií v národných parkoch

27.09.2021 - V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo pracovné stretnutie k problematike čistiarní odpadových vôd a kanalizácie v národnom parku Slovenský raj. Cieľom bolo informovať o nových prístupoch pri vyhlasovaní výziev Environmentálneho fondu a vypočuť si konkrétne ťažkosti, s ktorými sa stretávajú...
 
Medzinárodná konferencia Adaptácia na zmenu klímy: výzvy a možnosti vo vodnom hospodárstve

27.09.2021 - Dňa 27.9.2021 sa uskutočňuje konferencia organizovaná pod záštitou slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre Dunajský región (EUSDR). Konferencia je zameraná na zdieľanie skúseností a osvedčených postupov v oblasti adaptácie na zmenu klímy na všetkých úrovniach – miestnej, regionálnej, aj medzinárodnej. Opatrenia zadržiavania vody, ako aj výzvy pri presadzovaní princípov udržateľného využitia vôd v povodiach sú hlavnými témami prezentujúcich z deviatich krajín dunajského regiónu. Konferenciu otvorí štátny tajomník MŽP SR J. Smatana a generálny riaditeľ sekcie vôd R. Havlíček. Pozvanie prijala aj riaditeľka oddelenia Clean Water, DG ENV, Európskej komisie, pani Bettina Doeser.

Súdnu mapu doplnia správne súdy

27. 09. 2021 - Do skladačky novej súdnej mapy dopĺňame aj posledný dielik, ktorým je vytvorenie samostatných správnych súdov. Legislatívu potrebnú k ich zriadeniu dnes predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková do medzirezortného pripomienkovania. Správne súdnictvo rieši spory medzi občanom a štátom. Preskúmava dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí a chráni ľudí pred prípadnou svojvôľou štátnych orgánov. Zriadenie správnych súdov je dôležitou črtou právneho štátu a právomoci správnych súdov sú zásadné pre návrat dôvery v inštitúcie a právny štát.

Budapeštiansky demografický samit

27.09.2021 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak sa v piatok 24.septembra 2021 zúčastnil na IV. Budapeštianskom demografickom samite. S ministerkami a ministrami zodpovednými za sociálnu a rodinnú oblasť v Česku, Maďarsku, Slovinsku a Lotyšsku diskutoval o vízii rodiny a zdieľal osvedčené prorodinné opatrenia na Slovensku. „V Budapešti som sa presvedčil, že v ochrane postavenia rodiny nie je Slovensko samo. Aj moji kolegovia z okolitých štátov vidia rozvoj našich krajín práve v prorodinnej politike, a nie v dovážaní ľudí zo zahraničia. Som rád, že rodinu vnímame hlbšie a viac emočne, že rodina pre nás nie je abstraktný konštrukt, ktorý sa dá nahradiť, ale je súčasťou nášho života,“ povedal po samite minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Minister I. Korčok: Po návrate z Valného zhromaždenia OSN som si uvedomil, ako nám naše zaujatie domácimi témami berie schopnosť vnímať svet okolo nás

27.09.2021 - „Gratulujem víťazovi volieb v Nemecku, SPD a jej kandidátovi na post spolkového kancelára Olafovi Scholzovi. A želám všetkým politickým stranám, ktoré chcú prevziať zodpovednosť za vládu v Nemecku, aby sa im podarilo dospieť k dohode. Je to v záujme Nemecka, Európy a prirodzene aj Slovenska, pre ktoré je Nemecko významným politickým a ekonomickým partnerom. Zrejme to nie je úplne posledná príležitosť, kedy takto poďakujem aj kancelárke Angele Merkelovej za spôsob, akým dokázala viesť rokovania o mnohých európskych krízach a problémoch, ktorých bolo za 16 rokov jej vlády naozaj veľa, ale aj za to, že sme spoločne s Nemeckom budovali strategické partnerstvo medzi našimi krajinami.

Ingrid Brocková: Juhovýchodná Ázia je pre nás perspektívny trh najmä v oblastiach digitálnych technológií a obranného priemyslu

27.09.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa stretla s veľvyslankyňou Indonézskej republiky v SR Adiyatwidi Adiwoso. Štátna tajomníčka počas rozlúčkového stretnutia ocenila dobrú úroveň bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Indonéziou a poďakovala sa veľvyslankyni za realizované aktivity v uplynulom období na posilnenie vzájomných vzťahov. Počas rozhovoru bol vyjadrený obojstranný záujem o ďalší rozvoj bilaterálnej relácie s osobitým dôrazom na ekonomickú spoluprácu.

Ministerka odovzdala Cenu Karola Planka za rok 2020

28. 09. 2021 - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dnes spolu so šéfredaktorom časopisu Justičná Revue Jánom Svákom odovzdala v poradí už dvadsiatu prvú Cenu Karola Planka. Získal ju doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. za štúdiu uverejnenú v Justičnej revue č. 11/2020 s názvom Ochrana právneho štátu v podmienkach Európskej únie. Doc. JUDr. Peter Lysina, PhD. v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ odboru práva EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a tiež ako vedúci Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Cenou sa oceňuje autor za príspevok, prípadne cyklus príspevkov, uverejnených v časopise Justičná revue, ktorý priniesol v ostatnom uzavretom ročníku nové a zároveň podnetné pohľady na právnu prax.

Minister J. Naď ocenil medailou celoživotnú prácu M. Speváka v prospech zachovania a budovania komunity Slovákov v Srbsku

28.09.2021 - Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes na Veľvyslanectve SR v Srbskej republike ocenil právnika, no v prvom rade aktivistu, iniciátora pronárodných aktivít a Slováka dlhodobo žijúceho v zahraničí – Michala Speváka st. Za jeho celoživotné úsilie v prospech budovania a rozvoja slovenského národného povedomia a kultúry v Srbsku mu dnes odovzdal pamätnú medailu ministra obrany III. stupňa.

Tripartita diskutovala aj o zosúladení pracovného a rodinného života či o potravinách po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

28.09.2021 - V pondelok 27. septembra 2021 o 13:00 hod. sa uskutočnilo 10. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR). Stretnutie predstaviteľov vlády, zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov i Združenia miest a obcí Slovenska viedol predseda rady a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny predložil na rokovanie HSR o. i. aj novelu Zákonníka práce a novelu zákona o sociálnych službách. Cieľom novely Zákonníka práce je najmä transpozícia dvoch smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 20. júna 2019, a to smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ a smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

Správa o stave republiky aj o ochrane životného prostredia

28.09.2021 - Ministerstvo životného prostredia SR oceňuje vyjadrenia prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktoré predniesla v pléne Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). V správe o stave republiky ocenila podporu ambicióznych klimatických cieľov, pokrok v oblasti obehového hospodárstva, či reformu národných parkov. Prezidentka pozitívne zhodnotila tiež zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek od budúceho roku. Prezidentka Čaputová tým dala najavo, že aj ona si uvedomuje vážnosť stavu a naliehavosť ochrany životného prostredia. Stala sa tak prvou slovenskou hlavou štátu, ktorá ochrane životného prostredia venovala v správe o stave republiky toľko priestoru.

Štátny tajomník Paulis: Plne podporujeme diverzifikáciu vysokých škôl

28.09.2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu plne súhlasí a podporuje diverzifikáciu vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete, vrátane zmeny financovania. Rovnako súhlasí s identifikáciou excelentných inštitúcií – reaguje tak na výzvu Združenia výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7).

Minister obrany J. Naď v Belehrade: Priateľstvo a spolupráca so Srbskom stoja na solídnych základoch a kultúrnych a historických väzbách

28.09.2021 - Slovenská republika považuje Srbsko v oblasti obrany a bezpečnosti za dôležitého partnera v regióne západného Balkánu, pričom priateľstvo krajín a vzájomná spolupráca stoja na solídnych základoch a kultúrnych a historických väzbách. Počas dnešného stretnutia s ministrom obrany Srbska Nebojšom Stefanovićom v Belehrade to potvrdil minister obrany SR Jaroslav Naď. Počas rokovaní šéf slovenského rezortu obrany ocenil, že európska integrácia, ako jediná uskutočniteľná alternatíva, zostáva jednou z hlavných priorít srbskej vlády. Zároveň zdôraznil podporu politike rozširovania EÚ a s tým súvisiacim srbským integračným snahám vrátane reformného napĺňania stanovených kritérií.

Vláda urobila ďalší krok pri odstraňovaní PCB odpadov

29.09.2021 - Po 30-tich rokoch odkladov sa začne s vyberaním PCB látok z nevhodných úložísk a s ich ukladaním do špeciálnych kontajnerov. Vyplýva to z Informácie o postupe riešenia mimoriadnej situácie, vyhlásenej v r. 2019 v lokalite Chemko a.s. Strážske, ktorú dnes schválila vláda.

Štátny tajomník I. Husár: Školský šport potrebuje moderné výzvy. Patrí medzi ne aj Pohár ministra školstva či emócie po zdolaní prekážkovej dráhy Ocelot

29.09.2021 - Viac než stovka žiakov z celého Slovenska sa zúčastnila finále celoslovenskej súťaže Olympijský odznak všestrannosti. Najlepší z nich boli ocenení Pohárom ministra školstva. Cieľom aktivít je zmodernizovať školský šport na Slovensku a zatraktívniť ho pre žiakov.

Inštitúcie štátnej a verejnej správy môžu i naďalej využiť eurofondy na lepšie sprístupňovanie poskytovaných dát. Dopytová výzva je aktuálne v 2. hodnotiacom kole

29.09.2021 - Dopytovo-orientovaná výzva „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má pomôcť zvýšiť množstvo dostupných údajov, ktoré sprístupňujú inštitúcie štátnej a verejnej správy. Aktuálne je spustené 2. kolo výzvy so zostatkovou alokáciou 9,3 milióna eur. Žiadosť je možné zaslať do 29. novembra 2021. Kvalitné a dostupné dáta zdieľané medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy sú dôležitým základným prvkom pre moderné služby štátu smerom k občanom. Dopytová výzva podporí práve projekty zamerané na dátovú integráciu na centrálnu platformu, zavedenie manažmentu osobných údajov, sprístupnenie údajov na analytické účely, ale aj na automatizovanú tvorbu a sprístupňovanie otvorených údajov (na portál otvorených údajov).

Dobré správy pre štátnu kasu, daňová prognóza na roky 2020-2024

29.09.2021 - Ministerstvo financií SR prichádza s dobrou správou v podobe najnovšej daňovej prognózy. Na začiatku pandémie boli odhady o výpadku príjmov za rok 2020 na urovní približne 2 miliardy eur, ktoré vychádzali z predpokladov o vývoji daní počas krízy 2009. Dnes už môžeme takmer s určitosťou povedať, že štát na daniach o toľko neprišiel. Najnovšia daňová prognóza totiž hovorí o minimálnom výpadku na daňových príjmoch vo výške len 42 miliónov eur. Ďalším významným pozitívom je, že daňové príjmy by mali rásť aj za rok 2021 o robustných 5 % a to aj napriek spomaleniu ekonomiky vplyvom tretej vlny pandémie. Nasledujúce roky by mali dokonca daňové príjmy vzrásť až o 7 %, najmä vďaka dočerpaniu fondov EÚ z končiaceho programového obdobia a vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR.

Výsledky Monitoringu NÚCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu deviatakov

30.09.2021 - V dňoch 31. mája až 11. júna 2021 zrealizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) reprezentatívny prieskum monitorujúci priebeh dištančného vzdelávania a úroveň vedomostí a zručností žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Prieskumu sa zúčastnilo 11 999 žiakov zo 478 škôl na Slovensku. Žiaci vypĺňali dotazník zameraný na ich skúsenosti s dištančnou (online) formou vzdelávania a riešili aj vedomostné testy z vyučovacích jazykov (slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra) a matematiky. NÚCEM zverejňuje komplexné výsledky tohto reprezentatívneho prieskumu monitorujúceho rôzne aspekty dištančného vzdelávania z pohľadu žiakov.

Štátny tajomník Paulis: Novovzniknutá Rada pre európsku vednú politiku bude koordinovať výskum na Slovensku

30.09.2021 - Zodpovednosť za Európsky výskumný priestor, jeho riadenie a napĺňanie cieľov v jednotlivých členských štátoch. To boli hlavné témy stretnutia členov Rady pre konkurencieschopnosť v Bruseli. Slovenskú republiku na zasadnutí zastupoval štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a inovácie Ľudovít Paulis.

V pléne NR SR dnes prešli prvým čítaním ďalšie 2 návrhy zákonov

30.09.2021 - V pléne NR SR dnes prešli prvým čítaním ďalšie 2 návrhy zákonov z dielne Ministerstva životného prostredia SR – ide o tzv. transpozičnú novelu zákona o odpadoch a novelu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v dvoch prípadoch týkajúcich sa práva na prejednanie veci v primeranej lehote

30. 09. 2021 - Štrasburg. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudky v prípadoch Bartók proti Slovenskej republike a Sloboda proti Slovenskej republike, v ktorých sa sťažovatelia sťažovali na neprimeranú dĺžku súdnych konaní. ESĽP v oboch prípadoch skonštatoval porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote. V prípade Bartók proti Slovenskej republike sa sťažovateľ sťažoval na neprimeranú dĺžku trestného konania, ktoré trvalo od roku 2004, kedy bolo vznesené proti sťažovateľovi obvinenie, do roku 2020, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým bol sťažovateľ spod obžaloby oslobodený. Konanie bolo dvakrát prerušené z dôvodu nemožnosti predvolať kľúčových svedkov, a to celkovo na šesť rokov.

Humanizácia podmienok vo výkone väzby

30. 09. 2021 - Ako demokratická krajina by sme mali využiť príležitosť na zlepšenie podmienok väzenstva, ktoré čelí kritike aj zo strany spoločnosti za to, v akých podmienkach sa nachádzajú obvinení a odsúdení. Pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií je zároveň aj záväzok z programového vyhlásenia vlády a tak ako iné záväzky, aj tento na ministerstve spravodlivosti plníme. Aktuálne pracujeme na novelizácii zákona o výkone väzby. Návrh je už v predbežnom pripomienkovaní a obsahuje viacero opatrení, ktoré zlepšujú štandardy väzobne stíhaných osôb.

Rezort obrany požiadal 33 krajín o ponuky na dodanie novej pásovej a kolesovej techniky pre ozbrojené sily

30.09.2021 - Ministerstvo obrany SR pokračuje v procese obstarania nových pásových a kolesových vozidiel pre Ozbrojené sily SR. Po schválení spôsobu obstarania vládou SR a sumarizácii požiadaviek na novú techniku dnes rezort oslovil 33 vybraných krajín so žiadosťou o predloženie ponúk na dodanie novej techniky. „Dokumenty, ktorých súčasťou je časový rámec akvizície, technické požiadavky a tiež zoznam kľúčových kritérií, som dnes osobne odovzdal zástupcom dvadsiatich dvoch krajín. Ostatným krajinám budú žiadosti postúpené diplomatickou poštou,“ priblížil štátny tajomník MO SR Marian Majer s tým, že pre rezort obrany, ako aj oslovené krajiny tak začal časovo pomerne ambiciózny, no zvládnuteľný proces. V prípade bojových obrnených vozidiel 8x8 majú záujemcovia možnosť predkladať ponuky do konca roka 2021, ponuky na dodanie pásových bojových obrnených vozidiel očakáva rezort do konca januára 2022.

Minister financií v Budapešti: „Boj proti daňovým únikom považujem za kľúčový“
 
30.09.2021 - Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič sa vo štvrtok na pozvanie maďarského rezortného kolegu Mihály Vargu zúčastnil ministerského zasadnutia krajín V4 v Budapešti. Ministri financií Maďarska, Slovenska, Česka a Poľska zavŕšili svoje stretnutie podpisom spoločnej deklarácie, ktorou opätovne potvrdzujú spoluprácu v kľúčových oblastiach ekonomiky a hospodárstva.
Ministri v rámci neformálneho obeda diskutovali o aktuálnych a dôležitých témach, akými sú obnova našich hospodárstiev, implementácia Plánov obnovy a odolnosti, ako aj boj s treťou vlnou pandémie. „Krízu sme spoločne s našimi bratskými krajinami prežili a prežívame ju lepšie. Aj to dokazuje, že zoskupenie V4 má zmysel,“ pripomenul minister financií Igor Matovič.

Martin Klus: Potrebujeme V4, ktorá bude súčasťou riešení a nie problémov EÚ. V strednej Európe musíme oživiť jednotu hodnotovej a jasne proeurópskej orientácie

30.9.2021 - „Na oboch brehoch Moravy niet pochýb o význame Európskej únie (EÚ) a potrebe silných transatlantických vzťahov pre náš kontinent. Preto sú aj takmer tridsať rokov od rozdelenia federácie pre nás slovensko-české vzťahy také vzácne. Je dôležité, aby sme si túto jedinečnosť nadštandardnej bilaterálnej spolupráce naďalej pestovali, a to nielen ako prejav historickej nostalgie, ale aj ako nástroj pragmatickej zahraničnej politiky. Unikátnosť našich vzťahov je daná okrem iného aj tým, že Slovensko aj Česko sú pevnou súčasťou viacerých relevantných regionálnych formátov – Vyšehradskej skupiny (V4), Slavkovského formátu (S3), Central 5 (C5), Iniciatívy Trojmoria (3SI) a ďalších. Naším strategickým zámerom je profilovať tieto regionálne formáty, najmä už tromi dekádami osvedčenú V4, ako súčasť riešení a nie problémov EÚ.“

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika- Česká republika 2021-2027

30.09.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej oznamuje, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/, https://www.sk-cz.eu/sk a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnený Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika- Česká republika 2021-2027.

Vicepremiérka Remišová: Začína sa najväčšia reforma eurofondov za 20 rokov, na investície získame takmer 13 miliárd eur

30.09.2021 - Konzultácie zapoja samosprávy a odbornú verejnosť do prípravy Operačného programu Slovensko na nové programové obdobie
Prípravy na spustenie nového programového obdobia pre investície z eurofondov sa dostali do ďalšej dôležitej fázy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv, odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o novom Operačnom programe Slovensko. V rámci neho budeme v programovom období 2021 – 2027 investovať z európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur.

Inštitút finančnej politiky MF SR bude viesť Juraj Valachy

30.09.2021 - Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) sa od 15. októbra stane ekonóm a dlhoročný uznávaný analytik Juraj Valachy. Na pozícii vystrieda doterajšieho riaditeľa Eduarda Hagaru. Juraj Valachy sa stáva v poradí 8. riaditeľom IFP. Jeho prioritou je nadviazať na kvalitnú analytickú prácu, ktorá je pre ekonomiku a verejné financie mimoriadne dôležitá. „S veľkou radosťou prichádzam pracovať na Inštitút finančnej politiky. Je to výnimočné miesto plné výnimočných ľudí, ktorí svojou prácou pomáhajú robiť vláde dobre informované rozhodnutia. Spoločne chceme pozitívne ovplyvňovať diskusiu a smerovanie verejných politík na Slovensku,“ povedal budúci riaditeľ IFP Juraj Valachy.

Martin Klus: Slavkovský formát zostáva najuveriteľnejším podporovateľom západného Balkánu a v migrácii vidí pretrvávajúce hrozby, ale aj regionálne príležitosti

01.10.2021 - „Slavkovský formát (S3) jasne preukazuje svoju praktickú hodnotu a naďalej uľahčuje vzájomné porozumenie v dôležitých európskych otázkach. V tejto súvislosti považujeme za správny krok napríklad aj naše odhodlanie ešte viac prispievať k postupnému približovaniu krajín západného Balkánu k Európskej únii (EÚ). Zhodli sme sa, že z hľadiska kontinuity a konzistentnosti v tejto téme patria práve štáty formátu S3 k najuveriteľnejším, čo zvyšuje kredibilitu tejto regionálnej platformy.“ Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 30. septembra 2021, na zámku Štiřín pri Prahe v Českej republike počas stretnutia národných koordinátorov spolupráce v rámci Slavkovského formátu.

Október je mesiac kybernetickej bezpečnosti: Otestujte sa, či rozpoznáte útok

01.10.2021 - Vládna jednotka CSIRT (Computer Security Incident Response Team Slovakia) zachytila v minulom roku 857 bezpečnostných incidentov, viac ako polovica z tohto počtu bola zameraná na získanie informácií o inštitúciách formou sociálneho inžinierstva (útok, ktorý predstiera bežné ľudské správanie na internete, napríklad phishing). Narastajúci počet kybernetických útokov na Slovensku i v zahraničí a čoraz väčšia vynaliezavosť útočníkov každým dňom zvyšujú význam kybernetickej bezpečnosti. Jej dôležitosť si pripomíname aj počas mesiaca október, ktorý sa stal európskym mesiacom kybernetickej bezpečnosti. Tento rok v ňom dominuje slogan „Uvažuj skôr, než klikneš“.

NRSR

Vlastník verejného vodovodu bude povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody

28. 09. 2021 - Vlastník verejného vodovodu bude povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody. Vyplýva to z novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.
"Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich rozboru a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať ministerstvom poverenej právnickej osobe, poverená právnická osoba tieto údaje zverejňuje v ich úplnom znení do 30 dní od ich doručenia na svojom webovom sídle," píše sa v novele. Legislatívna úprava tiež hovorí, že spomínané údaje nemožno v rámci zmluvných vzťahov označiť za dôverné ani za predmet obchodného tajomstva podľa Obchodného zákonníka. Účinnosť má novela nadobudnúť 1. januára 2022.

Predseda brannobezpečnostného výboru J. Krúpa prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky pre SR A. B. Ardekaniho

29. 09. 2021 - Dnes na pôde parlamentu predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť p. Juraj Krúpa prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Iránskej islamskej republiky pre SR so sídlom vo Viedni, J.E. p. Abbasa Bagherpoura Ardekaniho. Zdvorilostné stretnutie potvrdilo dobré a konštruktívne bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami, a to napríklad v oblastiach akými sú kultúra či vzdelávanie. Ďalšou témou rozhovoru bola bezpečnostná situácia v regióne, najmä vzhľadom na vývoj v Afganistane či na problematiku nárastu extrémizmu. Predseda výboru tiež vyzdvihol rolu Iránu pri pomoci Afganským utečencom. Dôkazom dobrých bilaterálnych vzťahov medzi krajinami je aj oficiálne pozvanie pána Krúpu pánom veľvyslancom na oficiálnu návštevu Iránskej islamskej republiky v blízkej budúcnosti.
 
Podpredseda parlamentu J. Blanár podporuje spoluprácu s Kazachstanom

29. 09. 2021 - Podpredseda Národnej rady Juraj Blanár za účasti predsedu Zahraničného výboru NR SR Mariána Kéryho prijal zahraničnú návštevu z Kazachstanu - Jeržana Kazychana, osobitného zástupcu prezidenta pre medzinárodnú politiku, Romana Vassilenka veľvyslanca Kazachstanu v SR, a Altaja Abibulajeva, veľkého veľvyslanca ministerstva zahraničných vecí Kazašskej republiky. V úvode im vyjadril sústrasť k augustovému nešťastiu pri výbuchu muničného skladu v kazašskom regióne Žambyl, kde bolo 15 obetí a viac ako 60 zranených. „Slovenská republika má záujem o budovanie dobrých vzťahov s Kazašskou republikou a posilňovaní vzájomného obchodu, ale i podpory investícií, ako napríklad pri rozvoji a modernizácii infraštruktúry, investičných projektov z oblasti energetiky, ale rovnako aj menežmente vodných zdrojov,“ povedal J. Blanár.

O stave slovenského zdravotníctva sa rokovať nebude, neschválili program

29. 09. 2021 - Poslanci nebudú rokovať na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR o stave slovenského zdravotníctva. Neschválili program stredajšieho rokovania. Schôdzu iniciovali nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Opodstatnenosť mimoriadnej schôdze odôvodnil Taraba hroziacim kolapsom slovenského zdravotníctva a neschopnosťou ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) pri návrhoch riešení, ako kolapsu predísť. Poukázal pritom na nárast výpovedí zdravotníkov, čo podľa neho už dnes paralyzuje viaceré nemocnice a v kombinácii s prečerpanými nadčasmi u zostávajúcej časti zdravotníckych pracovníkov to vytvára nezákonné a neľudské pracovné prostredie, čo tiež ohrozuje pacientov. V návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze kritizoval aj očkovacie kampane zamerané na deti. Návrh na iniciovanie mimoriadnej schôdze podporili aj poslanci Smeru-SD.

Poslanci pokračujú v diskusii o správe Žilinku, prihlásilo sa ich ešte 13

30. 09. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v diskusii k správe generálneho prokurátora Maroša Žilinku o činnosti prokuratúry za rok 2020. Záujem vystúpiť k téme v pléne prejavilo ešte ďalších 13 poslancov, ktorí sa prihlásili ústne. Diskusia k správe šéfa prokuratúry sa začala už v stredu (29. 9.). Viackrát ju prerušili pre rokovanie o termínovaných bodoch programu a pre hlasovanie o nich. Do diskusie sa zapájali koaliční i opoziční poslanci. Viackrát sa zapojil aj Žilinka, ktorý zároveň odpovedal i na otázky poslancov súvisiace s aktuálnou situáciou. Generálny prokurátor upozornil v stredu v pléne na dôsledky spochybňovania inštitútu šéfa prokuratúry i na unáhlené zmeny zákonov a kompetencií jeho inštitúcie bez poctivej odbornej diskusie. Deklaroval, že "nikomu nekryje chrbát", nekoná politicky a že pri rozhodnutiach v zmysle paragrafu 363 Trestného poriadku konal v rámci kompetencií.

Obce by mali od roku 2025 zaviesť triedený zber aj na textil

30. 09. 2021 - Obce by mali od roku 2025 zabezpečiť triedený zber aj na textil. Zakázať by sa malo tiež ukladanie bioodpadu z obchodov a distribúcie na skládku. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novela, ktorú predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, reaguje aj na problémy aplikačnej praxe, najmä v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v obciach. Cieľom návrhu zákona je sprehľadniť systém nakladania s triedeným odpadom v obciach vo vzťahu k organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré v nich pôsobia. Upraviť by sa mali ustanovenia týkajúce sa zmlúv medzi OZV a obcou. Ďalej sa novelou majú precizovať povinnosti OZV a ustanovenia týkajúce sa vyrovnanosti systému OZV – výrobcovia – obce. Pozmeňujúcim návrhom plénum tiež schválilo úpravy týkajúce sa správy o činnosti OZV za predchádzajúci rok a štvrťrok. Cieľom je zabezpečiť transparentné vykazovanie údajov vo vzťahu k zabezpečovaniu združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadov vrátane financovania.

V stravovacích prevádzkach by mali byť zakázané jednorazové plasty

30. 09. 2021 - V trvalých prevádzkach verejného a rýchleho stravovania by mali byť zakázané jednorazové plastové výrobky. Zakázané by mali byť aj na verejných podujatiach. Nápoje v jednorazových obaloch by nemali používať ani orgány štátnej správy. Vyplýva to z noviel zákonov o odpadoch a zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, ktoré vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Zákaz používania jednorazových plastov na verejných podujatiach envirorezort odôvodňuje tým, že v súčasnosti v 90 percentách prípadov neprichádza k správnemu triedeniu. Organizátor verejného podujatia, ktorý poskytne biologicky rozložiteľné výrobky, by mal následne zabezpečiť aj ich triedený zber.

Prezident

Zranené Slovensko potrebuje stabilitu a jasné a jednotné vedenie

28.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 28. septembra 2021 v pléne NR SR so správou o stave republiky. V prejave pred poslancami sa venovala dopadom pandémie a výzvam, ktoré so sebou prináša jej ďalšia vlna. Zdôraznila aj potrebu reforiem vo viacerých oblastiach v súvislosti s plánom obnovy. Dotkla sa aj aktuálnych tém spravodlivosti a vyšetrovania korupčných káuz, či dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie. Slovenská republika je dnes podľa prezidentky zranenou krajinou, ktorá potrebuje zvládnuť celosvetovú zdravotnú krízu s čo najmenšími stratami a potrebuje zvládnuť aj ďalšie výzvy, ktorým čelíme. "Slovensko dnes zúfalo potrebuje stabilitu. Jasné a jednotné vedenie. Pokoj založený na pravde, spravodlivosti, ale aj vecnosti a solidarite. Dosiahnuť ho môžeme iba spoločne a verím, že tento cieľ spája väčšinu z nás."

Prezidentka vymenovala člena Regulačnej rady

29.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou od 1. októbra 2021 Miroslava Dudláka za člena Regulačnej rady.  

Prezidentka po stretnutiach s lídrami: Potrebujeme upokojiť atmosféru

29.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 29. septembra 2021 pokračovala v sérii pracovných stretnutí s politickými lídrami. Po tom, ako sa v pondelok stretla s premiérom Eduardom Hegerom a predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom, prijala v Prezidentskom paláci aj predsedu NR SR Borisa Kollára a neskôr aj predsedu strany HLAS-SD Petra Pellegriniho. Vo vyhlásení po týchto stretnutiach prezidentka uviedla, že situáciu na Slovensku považuje za veľmi vážnu. "Dôvody spoločenského aj politického napätia som zhrnula v správe o stave republiky. V tejto situácii považujem za dôležité rozprávať sa, a to aj s tými, s ktorými nemusime zdieľať rovnaké hodnoty a ani mať rovnaké východiská z krízy. Riadne fungovanie štátu musí byť náš spoločný záujem."

Prezidentka vystúpi v nemeckom Aachene s príhovorom o výzvach pre Európu

30.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi v piatok 1. októbra 2021 s príhovorom o súčasných výzvach, ktorým čelí Európa, na slávnostnej večeri, ktorá sa koná v predvečer odovzdávania Ceny Karola Veľkého v nemeckom Aachene.
Medzi pozvanými sú okrem prezidentky SR aj ďalšie významné osobnosti európskej politiky. Prezidentka sa pri tejto príležitosti v Aachene stretne s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, podpredsedníčkou Európskej komisie Věrou Jourovou aj s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom, ktorý je tohtoročným laureátom ocenenia.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk