Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
2.5.2022
ID: 5415upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Potravinári môžu od dnes vypĺňať dotazník, na základe ktorého im Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) poskytne mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii extrémneho zdražovania. Na pomoc je vyčlenených 8 miliónov EUR.

Vláda

Absolventi majú významne vyššiu šancu uplatniť sa na trhu práce

25.04.2022 - Hoci absolventi majú po ukončení štúdia obmedzené praktické zručnosti, ochota zamestnávateľov zamestnať aj neskúsených ľudí medziročne narástlo o viac ako 50 %. Môže za to postupné oživovanie ekonomiky na Slovensku a zvýšený dopyt po pracovnej sile. Významný podiel na znižovaní počtu mladých v databáze nezamestnaných majú aj projekty rezortu práce Chyť sa svojej šance a Absolventská prax.

Nenávistné prejavy sa približujú k hlavnému prúdu verejnej diskusie

25. 04. 2022 - Na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý hovorí o stúpajúcej tendencii používania nenávistných prejavov na Slovensku, ministerstvo vnútra pripravilo nový informačný materiál.  Čo sú to nenávistné prejavy? Čo je cieľom ich autorov? Kto sa najčastejšie stáva obeťou nenávistných prejavov? Ako im predchádzať, kde hľadať pomoc? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá nový leták (PDF, 8 MB) Ministerstva vnútra SR, ktorý zostavil tím odborníkov na prevenciu kriminality v spolupráci s OZ digiQ. Leták je určený pre širokú verejnosť, dostupný bude občanom v informačných kanceláriách pre obete trestných činov i v rámci preventívnych aktivít.

O dotáciu na nájomné je možné požiadať už len do konca apríla

25. 04. 2022 - Podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas 3. vlny pandémie povinne zatvorené, môžu elektronicky požiadať o dotáciu na nájomné už len do konca apríla. Presné podmienky, za ktorých je možné podať žiadosť sú zverejnené na https://najmy.mhsr.sk. Ministerstvo hospodárstva počas 3. vlny doteraz vyplatilo takmer 11 000  žiadostí v celkovej výške cez 12 mil. eur. Podobne ako v rámci dotácií na nájomné počas predchádzajúcich vĺn pandémie, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov. Rezort hospodárstva vyplatil podnikateľom počas 1. a 2. vlny podnikateľom na dotáciách na nájomné vyše 140 mil. eur.

Ústredný krízový štáb sa zaoberal problémami týkajúcimi sa integrácie utečencov

26. 04. 2022 - Ústredný krízový štáb sa v utorok 26. apríla 2022 zaoberal problémami týkajúcimi sa integrácie utečencov z Ukrajiny. Podľa ministra  vnútra Romana Mikulca je  potrebné je riešiť napríklad dlhodobé ubytovanie a zabezpečenie stravovania odídencov. Integračná skupina by mala prísť s riešením čo najskôr.

MŽP pomáha žiadateľom v prvej zelenej výzve Plánu obnovy a odolnosti SR

26.04.2022 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) začína sériu informačných seminárov pre žiadateľov o financie z Plánu obnovy a odolnosti SR priamo v regiónoch národných parkov. Pre rozvoj mäkkého turizmu v národných parkoch Muránska planina a Poloniny je pripravených takmer 20 miliónov eur.

Vicepremiérka Remišová: Digitálne zručnosti sú dnes základným predpokladom pre úspech vo vzdelávaní a pracovnom živote

26.04.2022 - Pomáhame zlepšovať digitálne zručnosti. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je aj tento rok partnerom najväčšieho a najkomplexnejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku – IT Fitness testu. Jedenásty ročník podujatia štartuje už dnes a ponúka verejnosti jedinečnú príležitosť otestovať svoju digitálnu gramotnosť.

Rozhodnutie či byť regulovaným subjektom pre rok 2023 treba urobiť do konca apríla

26. 04. 2022 - Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb majú čas už len do konca apríla rozhodnúť sa, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou. Požiadať o to treba svojho alebo ktoréhokoľvek iného dodávateľa plynu alebo elektriny, s ktorým odberateľ uzavrie zmluvu o združenej dodávke plynu alebo elektriny v prípade, ak aktuálna zmluva za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii je uzatvorená na dobu nepresahujúcu 31. december 2022.

Na čo si dať pozor pri rezervácii letnej dovolenky

26. 04. 2022 - Prichádza leto a čas dovoleniek. Keďže pandémia je na ústupe a dovolenkové destinácie uvoľňujú pravidlá na úroveň pred pandémiou, možno predpokladať, že tento rok narastie počet spotrebiteľov, ktorí sa rozhodnú rezervovať si zájazd alebo individuálne ubytovanie prostredníctvom online portálov. 

Medziministerské politické konzultácie s Gruzínskom na úrovni štátnych tajomníkov rezortov diplomacie potvrdili partnerstvo a odhodlanie ho pretaviť do nových sektorových príležitostí

27.04.2022 - Štátna tajomníčka Ingrid Brocková a štátny tajomník Martin Klus Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky prijali v stredu, 27. apríla 2022, námestníka ministra zahraničných vecí Gruzínska Teimuraza Janjaliu. Medziministerské konzultácie potvrdili mimoriadne dobré vzťahy založené na intenzívnom politickom dialógu a úsilí prehlbovať vzájomnú spoluprácu v ďalších oblastiach spoločného záujmu. Slovenská republika potvrdila kontinuálnu podporu suverenite a územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc.

Rezortné organizácie MŽP riešia únik ropných látok zo švédskej lode v Gabčíkove

27.04.2022Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba, š.p., a Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) sa aktívne zapájajú do riešenia situácie úniku ropných látok na Dunaji, ktorý spôsobila švédska loď. Pracovníci dispečingu Vodného diela Gabčíkovo dnes približne o 14-tej hodine spozorovali za loďou olejové škvrny. Dispečeri ihneď začali postupovať podľa havarijného plánu a  oznámili to príslušným okresným úradom, SIŽP, Dopravný úrad a záchranné zložky.

Envirorezort po okrúhlom stole k zálohovaniu: nedostatky sa odstránia

27.04.2022 - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) má záujem dosiahnuť optimálne fungovanie systému zálohovania jednorazových nápojových obalov. Minister Ján Budaj preto v utorok zvolal „okrúhly stôl“ so Správcom zálohového systému a zástupcami výrobcov nápojov a obchodných prevádzok.

Incidenty v premávke vozidiel, pri ktorých dôjde len k hmotnej škode, budú škodovými udalosťami

27. 04. 2022 - Vláda v stredu 27. apríla 2022 schválila poslanecký návrh novely zákona č. 8/2009 o cestnej premávke, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Cieľom je zmena definície dopravnej nehody v súvislosti so spôsobenou hmotnou škodou. Udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výšku, sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale za škodovú udalosť.

Vicepremiérka Remišová: Vďaka našej podpore vznikli stovky kilometrov cyklotrás dôležitých pre zdravší a lepší život v regiónoch

27.04.2022 - Pomáhame rozvíjať cyklodopravu na Slovensku. Spolu až 382 kilometrov nových cyklistických trás sa vybudovalo v aktuálnom programovom období s podporou z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Z nich takmer 66 kilometrov cyklotrás vzniklo vďaka nedávno vyhodnotenej výzve na podporu nemotorovej dopravy v regiónoch.

Medzinárodná finančná pomoc odídencom z Ukrajiny pomôže aj Slovensku

27.04.2022 - Od začiatku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomocnú ruku utečencom aj tým, že im umožnilo vstup do systému pomoci v hmotnej núdzi a poskytuje im dávku v hmotnej núdzi. Od 1. mája 2022 túto pomoc na Slovensku dočasne prevezme spolupráca medzinárodných organizácií: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Ide o jedinečnú formu pomoci na Slovensku, ktorá umožní zavedenie systému dočasnej finančnej podpory zraniteľným skupinám a tiež pomoc jednotlivcom so špecifickými potrebami s cieľom zlepšiť ich prístup k základným životným podmienkam.

Ingrid Brocková: Aktívna spolupráca štátnych inštitúcií a občianskej spoločnosti je kľúčovým predpokladom pre napĺňanie záväzkov, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo na Samite za demokraciu

28.04.2022 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková vo štvrtok, 28. apríla 2022 v Košiciach, vystúpila na konferencii organizovanej občianskou spoločnosťou Human Forum 2022. Štátna tajomníčka informovala predstaviteľov občianskej spoločnosti o výsledkoch decembrového Samitu za demokraciu, iniciovaného prezidentom USA Joeom Bidenom, na ktorom sa zúčastnené krajiny zaviazali prijať riešenia ako zlepšiť stav ľudských práv doma a vo svete.

Zariadeniam sociálnych služieb a centrám pre deti a rodiny poskytneme dotáciu na energie

28.04.2022 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne jednorazovú finančnú pomoc zariadeniam sociálnych služieb, ktoré to najviac potrebujú, a subjektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dotácia má pomôcť zmierniť následky zvyšujúcich sa cien energií, čo významne zasahuje do ich prevádzkových nákladov. Jednorazová pomoc prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných služieb. Zároveň ochráni jej prijímateľov, aby sa takto enormne rastúce náklady nepremietli do úhrad klientov. Pripravený je balík v sume 9,4 miliónov eur.

Martin Klus: Diplomacia prináša konkrétne benefity občanom. Turistom zo Slovenska sme zjednodušili cestovanie do Indonézie, víza si opäť vybavia aj po prílete do krajiny

28.04.2022 - „Jedným z konkrétnych a pre občanov Slovenskej republiky veľmi praktických výsledkov mojej nedávnej návštevy Indonézskej republiky je zjednodušenie podmienok vstupu do tejto obľúbenej juhoázijskej destinácie. Verím, že to prispeje nielen k oživeniu turizmu a cestovného ruchu v súvislosti s útlmom pandémie COVID-19, ale aj k posilneniu slovensko-indonézskych vzťahov a rozvoju medziľudských kontaktov. Tie sú totiž tým najlepším základom pre ďalšiu spoluprácu medzi našimi krajinami,“ vyhlásil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus. Aj na základe výzvy slovenskej diplomacie a intenzívnej aktivity Zastupiteľského úradu SR v Jakarte, ktorú M. Klus v apríli osobne tlmočil partnerom v Jakarte, indonézsky imigračný úrad od štvrtka, 28. apríla 2022, znovu umožňuje všetkým držiteľom slovenských pasov vstúpiť do Indonézie na turistické účely bez toho, aby museli mať víza schválené už pred odletom. Ruší sa tak jedno zo sprísnení, ktoré bolo dôsledkom šírenia koronavírusu.

Vicepremiérka Remišová: Na ministerstve informatizácie pracuje v IT pozíciách dvakrát toľko žien ako je európsky priemer

28.04.2022 - Dnešný deň je Medzinárodným dňom dievčat a žien v IT. Oslavuje sa pravidelne každý štvrtý štvrtok štvrtého mesiaca v roku s cieľom dievčatám a mladým ženám ukázať možnosti kariéry vo svete informačných technológií. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je aj tento rok partnerom podujatia Girl´s Day na Slovensku. 

Remišová v OSN: Zatiaľ čo tu v OSN hovoríme o rozvoji miest, na Ukrajine nám pred očami miznú celé mestá, ktoré ruskí agresori zrovnávajú so zemou

28.04.2022 - Pre Slovensko sú kľúčovými princípmi pri budovaní udržateľného rozvoja miest, obcí a regiónov právny štát a bezpečnosť, predvídavé a spravodlivé plánovanie a primerané financovanie ich rozvoja. S týmito kľúčovými posolstvami vystúpila dnes na sumite Novej urbánnej agendy (New Urban Agenda – NUA) v New Yorku vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Všetky tri tieto ciele je možné podľa nej realizovať len cez úzku spoluprácu na všetkých úrovniach. Vicepremiérka Remišová na podujatí vystúpila s príhovorom ako zástupkyňa rozvinutých štátov Európskej únie a dôrazne vyzvala medzinárodné spoločenstvo na zintenzívnenie tlaku na Ruskú federáciu s cieľom ukončiť agresiu voči Ukrajine.

Envirorezort: Výsledná podoba zákonov o územnom plánovaní a výstavbe nevzdáva ochranu verejných záujmov

28.04.2022 - Minister životného prostredia Ján Budaj a rezort životného prostredia boli v prípravnom procese kritikmi pôvodného návrhu stavebnej legislatívy – zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pripravilo počas posledného pol roka v spolupráci s nezávislými expertami a najmä s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky pozmeňujúce návrhy, ktoré prispeli k zlepšeniu zákonov. Spoločným cieľom bolo, aby sa neoslabila obhajoba verejného záujmu. Ku tomu majú slúžiť aj nové kompetencie, ktoré získal envirorezort, resp. okresné úrady životného prostredia. Kľúčovým bodom bude, či sa podarí naplniť prísľuby, že popri novej špecializovanej štátnej správe zameranej na výstavbu vznikne aj špecializovaná štátna správa ochrany životného prostredia.

Dobrá správa pre spotrebiteľov: Deklarácia o cenách potravín funguje

28.04.2022 - Deklarácia o cenovej stabilite potravín (podpísaná 11. 3. 2022) funguje. Obchodníci ju dodržiavajú a marže v prípade 13-tich základných druhov potravín nezdvíhajú. To znamená, že nejde len o marketingový nástroj, ale iniciatíva ministra Samuela Vlčana má reálny vplyv na zachovanie ceny potravín v aktuálnom extrémnom zdražovaní, ktoré zapríčinila inflácia aj útok Ruska na Ukrajinu.

Cez logistický hub na východnom Slovensku prešlo na Ukrajinu už 600 ton humanitárnej pomoci

28. 04. 2022 - Humanitárne logistické centrum v Haniske pri Košiciach už vyše mesiaca pomáha pri preprave pomoci z členských štátov EÚ cez územie Slovenska na Ukrajinu. Doteraz ním prešlo vyše 600 ton humanitárneho materiálu. Na vybudovaní logistického hubu sa podieľal medzinárodný tím Európskeho mechanizmu civilnej ochrany. Teraz prechádza plne do rúk slovenskej strany a jeho koordináciu bude mať na starosti Hasičský a záchranný zbor v spolupráci so sekciou krízového riadenia ministerstva vnútra.

SEPS umožní pripojenie ďalších slnečných a veterných elektrární do sústavy

29. 04. 2022 - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) uvoľní ďalší inštalovaný výkon pre pripájanie nových ekologických zdrojov do elektrizačnej sústavy Slovenska. SEPS na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví už podal návrh na navýšenie kapacity o 170 megawattov pre nové veterné a slnečné elektrárne. Po jeho schválení bude môcť celkový inštalovaný výkon súčasných a nových solárnych a veterných zdrojov elektrickej energie dosiahnuť až 1 111 megawattov. Na tlačovej besede za účasti štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karola Galek  a Ministerstva financií (MF) SR Marcela Klimeka o tom informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun. 

Spúšťame mimoriadnu pomoc pre potravinárov

29.04.2022 - Potravinári môžu od dnes vypĺňať dotazník, na základe ktorého im Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) poskytne mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii extrémneho zdražovania. Na pomoc je vyčlenených 8 miliónov EUR.

NRSR

Šéfovia parlamentných eurovýborov V4 sa na rokovaní o Ukrajine väčšinou zhodli

25. 04. 2022 - Situácia na Ukrajine bola jednou z tém pondelkového stretnutia predsedov parlamentných eurovýborov Vyšehradskej štvorky (V4) v Košiciach. Ako pre TASR uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková (SaS), zhodu našli vo viacerých oblastiach. Považuje to za  kľúčové posolstvo pre európskych, ale aj ukrajinských partnerov. Na rokovaní, ktoré Marcinková viedla, sa za V4 zúčastnili predsedovia výborov pre európske záležitosti - z Českej republiky Ondřej Benešík, z Maďarska Richárd Hörcsik a za Poľsko Anita Czerwinska. Všetky zastúpené krajiny vrátane Slovenska sa podľa Marcinkovej zhodli na tom, že Rusko na území Ukrajiny pácha ohavné vojenské zločiny, trestné činy proti ľudskosti, ktoré sú v rozpore  s medzinárodným právom verejným aj Chartou OSN. „Tak, ako pri všetkých zločinoch, aj pri týchto musí byť zločinec potrestaný, tým je Rusko,“ dodala s tým, že je dôležité, aby sa dôkladne vyšetrili.

Mediálny výbor schválil výzvu pre kandidátov na šéfa RTVS

26. 04. 2022 - Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá zverejní v stredu 27. apríla výzvu na prihlasovanie sa uchádzačov o pozíciu generálneho riaditeľa RTVS. Kandidáti sa môžu prihlásiť do 27. mája. Verejné vypočutie kandidátov je na programe 13. júna, v poslednej júnovej dekáde sa uskutoční voľba v pléne parlamentu. Návrh výzvy i pravidiel verejného vypočutia schválili členovia parlamentného výboru na utorkovom rokovaní. Do 15. júna má výbor predložiť návrh na voľbu generálneho riaditeľa RTVS so svojím stanoviskom Národnej rade. Voľba sa má v pléne parlamentu uskutočniť 22. júna, prípadná opakovaná voľba 29. júna.

Poslanci odsúhlasili reformu súdnej mapy, počet KS ostane zachovaný

27. 04. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR odsúhlasili reformu súdnej mapy. Rozhodli o tom v stredajšom hlasovaní, kedy odsúhlasili vládny zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (OS). Prijali aj koaličný pozmeňujúci návrh. Počet krajských súdov (KS) ostane zachovaný, naďalej ich bude osem. Čiastočne sa upraví veľkosť obvodu týchto odvolacích súdov v prípade rodinnoprávnej a obchodnej agendy. V Bratislave sa zriadia štyri mestské súdy (MS) a v Košiciach jeden, upravia sa tiež obvody okresných súdov a ich sídla. Reformu podporilo 91 zo 143 prítomných poslancov, proti bolo 50 zákonodarcov. Nehlasovala Mária Šofranko a zdržala sa Katarína Hatráková (obe OĽANO). Zvyšok koalície reformu podporil. Zahlasovali za ňu aj nezaradení poslanci Miroslav Kollár, Tomáš Valášek a Ján Krošlák.

O právnom štáte na pôde parlamentu s eurokomisárom pre spravodlivosť

28. 04. 2022 - Dnes sa v parlamente uskutočnilo rokovanie zástupcov Európskej komisie pod vedením Didier Reyndersa, eurokomisára pre spravodlivosť, so zástupcami Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky.

O právnom štáte na pôde parlamentu s eurokomisárom pre spravodlivosť

28. 04. 2022 - Dnes sa v parlamente uskutočnilo rokovanie zástupcov Európskej komisie pod vedením Didier Reyndersa, eurokomisára pre spravodlivosť, so zástupcami Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky. Hlavným bodom rokovania bolo hodnotenie pokroku Slovenska pri budovaní právneho štátu, čo Európska komisia každoročne vyhodnocuje vo svoje správe o právnom štáte v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Ako uviedol eurokomisár Reynders, pre Európsku komisiu nie je až tak dôležité, či sú všetky jej odporúčania perfektne zohľadnené, ale či je vidieť napredovanie v otázkach, v ktorých Európska komisia vidí nedostatky alebo nezrovnalosti. Zo strany eurokomisára pre spravodlivosť neboli spomenuté žiadne vážne výhrady týkajúce sa právneho štátu na Slovensku.

Poslanci opäť podržali R. Mikulca vo funkcii ministra vnútra

28. 04. 2022 - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ostáva vo svojej funkcii. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtkovom hlasovaní nepodporili opätovný návrh opozície na jeho odvolanie. Zo 120 prítomných poslancov podporilo návrh na odvolanie 53 zákonodarcov, proti bolo 58, zdržali sa šiesti a traja nehlasovali. Návrh na vyslovenie nedôvery Mikulcovi podporili opoziční poslanci, členovia klubu Sme rodina nehlasovali, neboli totiž v sále prítomní okrem predsedu NR SR a Sme rodina Borisa Kollára, ktorý sa zdržal. Hlasovania sa zdržali aj niekoľkí poslanci za SaS.

Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcii pripomína blížiaci sa termín na podanie oznámenia o majetkových pomeroch

29. 04. 2022 - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií upozorňuje verejných funkcionárov na povinnosť podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov za rok 2021 do 30. apríla 2022. Uvedenú povinnosť majú verejní funkcionári, ktorí v roku 2021 vykonávali verejnú funkciu a to aj v prípade, že verejnú funkciu v roku 2021 ukončili.

Fico namieta zaujatosť Andrejuvovej, má o tom rokovať poslanecké grémium

29. 04. 2022 - Líder Smeru-SD Robert Fico namieta zaujatosť predsedníčky parlamentného mandátového a imunitného výboru Anny Andrejuvovej (OĽANO) pri žiadosti prokuratúry o súhlas s jeho vydaním do väzby. V piatok dopoludnia teda požiadal v pléne Národnej rady (NR) SR o zvolanie poslaneckého grémia. To sa má konať od 10.30 h. Fico pripomenul, že Andrejuvová roky pracovala ako asistentka Daniela Lipšica, ktorý je aktuálne šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry. Tvrdí tiež, že sa v uplynulých hodinách s Lipšicom stretla a že vzhľadom na viaceré skutočnosti mala poveriť iného člena výboru, aby žiadosť prokuratúry v pléne predkladal.

Poslanci pokračujú v diskusii k žiadosti o súhlas s vydaním Fica do väzby

29. 04. 2022 - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v diskusii k žiadosti prokuratúry o vydanie súhlasu na vzatie lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. Do diskusie je písomne prihlásených ešte 30 rečníkov. Po nich sa môžu ešte zákonodarcovia prihlásiť ústne. Diskusia k žiadosti sa začala v pléne vo štvrtok (28. 4.). Vystúpilo niekoľko rečníkov z koalície aj opozície, vo faktických poznámkach na nich reagovali prevažne poslanci Smeru-SD. Parlamentný mandátový a imunitný výbor už prijal k žiadosti uznesenie a odporučil ju plénu schváliť. Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.

Prezident

Vďaka inováciám má východné Slovensko veľkú perspektívu

26.04.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v utorok 26. apríla 2022 počas druhého dňa úradovania z východného Slovenska Prešov. Stretla sa s primátorkou mesta Andreou Turčanovou a prešovským županom Milanom Majerským. "Poukazovali na chýbajúcu dopravnú infraštruktúru, havarijný stav mostov a ciest, na ktoré im chýbajú finančné prostriedky. V správe kraja je až vyše 300 mostov v zlom až havarijnom stave, čo je najviac zo všetkých krajov."

Výzva prezidentky ruským vojakom páchajúcim násilie na ženách

26.04.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo videu vyzýva ruských vojakov, páchajúcich násilie na ženách, na ukončenie vojny. Prezidentka vo svojom video posolstve ruským vojakom a ich veliteľom odkazuje, aby zastavili násilie páchané na ženách a deťoch. V ruštine sa odvoláva na konkrétne vojnové zločiny spáchané na ženách na Ukrajine:"Od čoho ste ale chceli oslobodiť Tatianu z Irpinu, ktorú s dvomi jej deťmi zabil ruský granát? Či Olenu z Hostomelu, ktorú jeden z vás znásilnil v aute? Ruský jazyk prezidentka doplnila o osobný tón: "Som žena, matka… a keď denne čítam to množstvo nových a ďalších otrasných svedectiev, strácam slová...Vidím už len tváre desiatok žien, detí, civilistov, ktoré prechádzajú obrovskou bolesťou. Vidím pred sebou duše ľudí navždy zjazvené utrpením.

Nemecký prezident Steinmeier navštívil Košice

27.04.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová privítala v Košiciach v stredu 27. apríla 2022 nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Diskutovali spolu najmä o aktuálnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine. "Naposledy sme sa stretli len pred 8 mesiacmi v Bratislave. Odvtedy sa svet zásadne zmenil. Brutálna ruská invázia Ukrajiny nás núti prehodnocovať mnohé naše postoje a tento proces prebieha aj v Nemecku. Zhodujeme sa, že je kľúčové pokračovať v jednote a súdržnosti Európskej únie a Severoatlantickej aliancie a v stupňovaní tlaku na ruský režim. To znamená aj zníženie našej závislosti od ruských zdrojov energie. Je to náročný, ale nevyhnutný krok, čo ukazuje aj zastavenie dodávok plynu do Poľska a Bulharska."

Zdroj:

https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk