Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
7.11.2022
ID: 5535upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Rezort zdravotníctva zmenil jednu z technických podmienok v rámci výzvy „Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“. Ministerstvo zdravotníctva v snahe maximálne zjednodušiť podávanie žiadostí na podporu nových ambulancií všeobecného lekárstva bude prijímať aj listinné či elektronické žiadosti.

Vláda

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo výzvu vo výške 15 mil. eur pre podniky na podporu inovácií a technologického transferu

31. 10. 2022 - Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre podnikateľské subjekty na podporu inovácií a technologického transferu. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie vo výške 15 miliónov eur. Cieľom rezortu hospodárstva je prostredníctvom  vyhlásenej výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35 podporiť realizáciu inovačných opatrení v mikro, malých, stredných aj veľkých podnikoch, výsledkom ktorých bude inovácia produktu alebo výrobného procesu. Nenávratne poskytnuté finančné príspevky sú určené na obstaranie výrobných zariadení a zariadení na poskytovanie služieb, technologických celkov a i. Intenzita pomoci je stanovená v závislosti od miesta realizácie projektu a veľkosti podniku žiadateľa, pričom je určená podnikateľom, ktorí plánujú realizovať projekty na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Rozhodujúce je pritom miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Výzva je vyhlásená ako uzavretá a žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predložiť najneskôr do 30. decembra 2022 - a to plne elektronicky, vrátane jednotlivých príloh.

Geostrategická dôležitosť obchodu hlavnou témou neformálneho zasadnutia Rady pre zahraničné záležitosti v Prahe

31. 10. 2022 - Hlavnou témou neformálneho stretnutia Rady pre zahraničné záležitosti za účasti ministrov obchodu (Rada FAC Trade) bola geostrategická dôležitosť obchodu, najmä v súvislosti s pokračujúcou ruskou agresiou proti Ukrajine. Zasadnutie sa konalo v dňoch 30. – 31. októbra 2022 v Prahe. Zúčastnení predstavitelia jednotlivých krajín za zhodli, že diverzifikácia dodávateľských reťazcov, ako aj zabezpečenie prístupu k surovinám, patria k príkladom, ako môže obchod prispieť k širšej reakcii Európskej únie (EÚ) na aktuálne ekonomické výzvy.

Bilancia štátneho rozpočtu

02.11.2022 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu októbra 2022 schodok vo výške 1 733,0 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 130,3 mil. eur (+16,4 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 840,1 mil. eur (-4,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 970,4 mil. eur (-63,2 %).

SPOJENÉ VOĽBY - ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

02. 11. 2022 - Ministerstvo vnútra pre obce a mestá pripravilo metodický návod pre zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí v komunálnych voľbách zvolených obecných zastupiteľstiev. Úlohou ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva  je okrem iného vytvoriť podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov, zriadiť obecnú radu, komisie či určiť plat starostu. Podrobnosti v priloženom dokumente.

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

02. 11. 2022 - Ministerstvo zdravotníctva vyhovelo potenciálnym žiadateľom a predĺžilo termín na podávanie žiadostí v rámci výzvy na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Oprávnené subjekty sa budú môcť o prostriedky mechanizmu uchádzať o mesiac dlhšie, až do 30. novembra 2022. Prostredníctvom predĺženej výzvy rezort zdravotníctva podporuje agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré sa môžu uchádzať o dotácie na materiálovo-technické vybavenie. Celkovo je na výzvu určených 3,2 milióna eur, pričom maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 40  400 eur.

V boji proti nelegálnej migrácii pomôžu Policajnému zboru Ozbrojené sily SR

02. 11. 2022 - Vláda na rokovaní 2. novembra 2022 schválila vyčlenenie do 100 vojakov v 12-hodinových zmenách na plnenie úloh Policajného zboru. „Ďakujeme kolegom za spoluprácu," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec. Práve zintenzívnenie hliadkovej činnosti pri hraniciach s Maďarskom vyčlenením profesionálnych vojakov na plnenie úloh Policajného zboru v súlade so  zákonom 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore by malo by malo pomôcť ešte viac zefektívniť procesy.  

4. ročník Fóra pre spoluprácu malých a stredných podnikov medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy

02.11.2022 - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Číne informuje o konaní 4. ročníka Fóra pre spoluprácu malých a stredných podnikov medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutoční 6. - 8. decembra 2022 v meste Canghzou, v provincii Hebei v hybridnej alebo online forme (podľa aktuálne platných Covid opatrení v provincii Hebei). Cieľom podujatia je  podpora rozvoja spolupráce medzi malými a strednými podnikateľmi ako aj exportu produktov z krajín strednej a východnej Európy do Číny.

Ďalšia pomoc v energokríze

02.11.2022 - SEPS uvoľnila pravidlá pre pripájanie nových lokálnych zdrojov elektriny. Pomôcť by to mohlo viac ako tisícke verejných inštitúcií a malých podnikateľov. K 1. novembru 2022 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej len „SEPS“), uvoľnila pravidlá pre pripájanie lokálnych zdrojov do elektrizačnej sústavy. K tomuto kroku pristúpila, aby vyhovela vysokému záujmu o inštaláciu nových výrobných zariadení, vrátane lokálnych zdrojov. V dôsledku týchto zmien bude pre nových žiadateľov o pripojenie lokálnych zdrojov k dispozícii inštalovaný výkon 136,4 MW.

Vicepremiérka Remišová: Slovenským podnikom pomôže v inováciách päť európskych centier digitálnych inovácií

03.11.2022 -  Podporujeme zavádzanie inovácií a využívanie pokročilých technológií. Posudzovanie prototypov, analýza dát, testovanie či tréningy a vzdelávanie na využívanie digitálnych technológií je len malá časť služieb, s ktorými budú slovenským podnikom pomáhať európske centrá digitálnych inovácií (ECDI). Na Slovensku ich vznikne postupne päť – v Bratislave a Košiciach.

Odborníci diskutovali na pôde MS SR na tému nenávistných prejavov

03. 11. 2022 - Dnes sa na pozvanie ministra spravodlivosti Viliama Karasa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zo série diskusií na tému nenávistných prejavov a extrémizmu. Odborníci z viacerých úradov sa stretli na pôde Ministerstva spravodlivosti aby diskutovali o aktuálnom nastavení trestného práva a aby si vymenili skúsenosti nielen v oblasti prevencie extrémizmu.

V súvislosti s nelegálnou migráciou na slovensko-českom pohraničí pokračujeme v aktivitách aj v spolupráci s mimovládnym sektorom

03. 11. 2022 - Ministerstvo vnútra situáciu v súvislosti s nelegálnou migráciou dlhodobo a intenzívne rieši na niekoľkých úrovniach. Neoprávnene sa zdržiavajúci cudzinci sú ihneď po ich záchyte vybavovaní cudzineckou políciou, ktorá kontroluje v medzinárodných databázach, či už nepožiadali o azyl v inej krajine, alebo či pre Slovensko nepredstavujú bezpečnostnú hrozbu.

J. Horecký: Počet ukrajinských žiakov v slovenskom vzdelávacom systéme má klesajúcu tendenciu

03.11.2022 - Slovenské školy navštevuje dovedna menej než 9-tisíc žiakov z Ukrajiny. Najviac sa ich vzdeláva na základných školách v Bratislavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom kraji. Údaje sú platné ku koncu septembra. V slovenskom vzdelávacom systéme bolo k 30. septembru spolu 8 739 žiakov.

Zmena vo vedení Útvaru hodnoty za peniaze

03.11.2022 - Generálny riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefan Kišš odchádza z Ministerstva financií SR. Vedením ÚHP bude na najbližšie obdobie poverený dlhoročný analytik a doterajší riaditeľ Investičnej autority Martin Haluš. Ministerstvo financií ďakuje Štefanovi Kiššovi za dlhé roky konštruktívnej a kvalitnej práce v štátnej službe. „Z Útvaru hodnoty za peniaze sa nám za šesť rokov fungovania podarilo vybudovať etablovanú inštitúciu. Aj preto sa mi neodchádza ľahko,“ povedal Štefan Kišš, riaditeľ ÚHP. „Moje kroky vedú do politiky, čo sa už nezlučuje s mojou terajšou funkciou. Vo svojej ďalšej kariére však ostanem verný verejnému záujmu a budem naďalej presadzovať princípy hodnoty za peniaze.“

Riešenia na globálne výzvy možno nájsť vo vzdelávaní

04.11.2022 - Čo potrebujeme vedieť, aké zručnosti by sme mali nadobudnúť, aké hodnotové postoje si máme osvojiť a ako máme konať, aby sme nové globálne výzvy ako jednotlivci, spoločnosť i ako celé ľudstvo zvládli? Aj na tieto otázky hľadajú odpovede účastníci Európskeho kongresu o výchove ku globálnemu občianstvu, ktorý sa 3. – 4. novembra koná v írskom Dubline, na ktorom má svoje zastúpenie aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo upravilo jednu z podmienok pre žiadateľov o príspevok na vytvorenie ambulancie všeobecného lekárstva

04.11.2022 - Rezort zdravotníctva zmenil jednu z technických podmienok v rámci výzvy „Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach“. Ministerstvo zdravotníctva v snahe maximálne zjednodušiť podávanie žiadostí na podporu nových ambulancií všeobecného lekárstva bude prijímať aj listinné či elektronické žiadosti. V pôvodnom nastavení výzvy bola stanovaná podmienka, aby žiadatelia od 15.10.2022 žiadosti zasielali výlučne elektronicky prostredníctvom verejného portálu Informačného systému Plánu obnovy. Táto povinnosť sa pre žiadateľov ruší. Žiadosti tak môžu naďalej zasielať listine alebo mailom, tak ako je uvedené vo výzve.

Po desaťročiach sa rozbehli nové investície do nemocníc na Slovensku

04.11.2022 - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dnes symbolicky otvoril novú investičnú kapitolu slovenského zdravotníctva. Poklepal na základný kameň novej nemocnice v Martine a oznámil podporenie troch ďalších zariadení z eurofondov. Vedenie rezortu zdravotníctva oficiálne odštartovalo výstavbu novej nemocnice v Martine. Po dekádach nečinnosti tak na Slovensku vzniknú ďalšie moderné zdravotnícke zariadenia.  „Za posledné obdobie sa stihlo rozbehnúť množstvo zmien k lepšiemu. Aj keď sa intenzívne venujeme reformám, pamätáme aj na obrovský investičný dlh, ktorý voči zdravotníctvu máme. Chceme investovať predovšetkým do komfortu pacientov aj zdravotníkov. Vynakladáme obrovské množstvo úsilia, aby sme využili aktuálne príležitosti a tento dlh splatili,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Andrej Stančík: Nevieme, ktorý scenár nás v budúcnosti čaká, ale vieme sa pripraviť na každý jeden z nich

04.11.2022 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík viedol vo štvrtok, 3. novembra 2022 v Bratislave, rokovanie Strategickej Komisie pre európske záležitosti za účasti štátnych tajomníkov ministerstiev, ako aj predstaviteľov Úradu vlády SR a Národnej rady SR. A. Stančík zdôraznil, že „čelíme výzvam, ako sú ruská agresia na Ukrajine, energetická kríza, zhoršujúca sa ekonomická situácia či klimatická kríza. Tieto hlavné priority Komisie na rok 2023 si vyžadujú spoluprácu naprieč ministerstvami, preto som rád, že môžem rátať s podporou rezortných kolegov“.

Rastislav Káčer vo Viedni: Nesmieme viac dopustiť, aby novinári čelili dileme, či zverejnia článok alebo zostanú nažive a v bezpečí

04.11.2022 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Rastislav Káčer vystúpil v piatok, 4. novembra 2022 vo Viedni, na medzinárodnej konferencii „Bezpečnosť novinárov: Ochrana médií na ochranu demokracie“. Podujatie pri príležitosti 10. výročia prijatia Akčného plánu OSN pre bezpečnosť novinárov zorganizovalo Spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky v spolupráci s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) a Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR).

MF SR dôrazne odmieta akúkoľvek pomoc vojenskému agresorovi

04.11.2022 - Ministerstvo financií SR sa ostro vyhradzuje voči tvrdeniam, že akýmkoľvek spôsobom napomáha vojenskému konfliktu na Ukrajine. Práve naopak, finančná správa v spolupráci s ministerstvom financií aktívne riešili utečeneckú krízu a humanitárnu pomoc na hraniciach po bezprecedentnom napadnutí Ukrajiny vojenským agresorom. Tvrdenia predsedov Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraja Krúpu a Výboru NR SR pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča, že: „Ministerstvo financií SR sa podieľa na pomoci agresorovi...“ sú absurdné, neprípustné, nepochopiteľné a účelovo použité na osobné politické ciele. Obaja poslanci zjavne nemajú dostatok informácií o tom, ako fungujú procesy v rámci colného konania, a preto by sa mali zdržať akéhokoľvek subjektívneho posudzovania práce príslušníkov finančnej správy a ministerstva financií.

Prezident

Prezidentka zaslala sústrastné telegramy

29.10.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu 29. októbra 2022 zaslala sústrastný telegram prezidentovi Kórejskej republiky Junovi Sok-jolovi v súvislosti s tragickou udalosťou v Soule. V nedeľu 30. októbra 2022 prezidentka zaslala sústrastný telegram prezidentke Indickej republiky Draupadí Murmú v súvislosti s pádom mosta pri meste Morbi. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka vyjadrila v telegrame obom krajinám úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala rýchle uzdravenie.

Prezidentka ocenila, že ľudia vo voľbách odmietli populizmus a extrémizmus

30.10.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v nedeľu 30. októbra 2022 zablahoželala novozvoleným županom a županke, primátorkám a primátorom, starostkám a starostom, poslankyniam a poslancom krajských, mestských a miestnych samospráv. Zároveň sa poďakovala všetkým, ktorí počas spojených volieb využili svoje volebné právo a postarali sa tak o slušnú volebnú účasť. Voľby podľa prezidentky ukázali, že ľudia chápu dôležitosť úlohy samospráv.

Prezidentka podpísala 8 zákonov

02.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 2. novembra 2022 podpísala 8 zákonov.

Prezidentka vyhlási referendum na 21. januára 2023

03.11.2022 - Prezidentka Zuzana Čaputová vydá v piatok 4. novembra 2022 rozhodnutie o vyhlásení referenda. Urobí tak na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 a na základe nálezu Ústavného súdu SR z 26. októbra 2022. V referende budú voliči rozhodovať o otázke, ktorá bola uvedená v petícii ako druhá otázka: „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ Presné a úplné znenie referendovej otázky obsahuje aj vymenovanie konkrétnych článkov ústavy, ktorými sa má uvedená zmena dosiahnuť a bude uvedené na hlasovacích lístkoch.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk