Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
13.2.2023
ID: 5635upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

V Pláne legislatívnych úloh na rok 2023 máme zahrnutý návrh novely zákona o Justičnej akadémii Slovenskej republiky. Cieľom je pripraviť taký návrh zákona, ktorý by reflektoval aktuálne zmeny vo vývoji metodiky vzdelávania, výberových a skúšobných procesov v justícii.


Vláda

Nová schéma pomoci tzv. „2.4“ na kompenzácie vysokých cien energií v procese prípravy spolu so zástupcami podnikateľov a zamestnávateľov

06. 02. 2023 - Schéma pomoci tzv. „2.4“ podľa Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine bola v pondelok 6. februára predmetom rokovania na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Minister Karel Hirman sa spolu s odborníkmi z MH SR stretol so zástupcami zamestnávateľských zväzov zastupujúcich najmä väčšie podniky a podniky náročnejšie na energiu. Hlavnou témou stretnutia bola príprava novej schémy pomoci a jej aplikácia do praxe, pričom schému pre Slovensko úspešne notifikovala Európska komisia (EK) na konci januára. „Dnešné stretnutie sa uskutočnilo na základe dohody z konca minulého roka, ktorú sme mali medzi ministerstvom hospodárstva a zamestnávateľskými zväzmi. Táto znela, že hneď ako to bude možné po notifikácii, stretneme sa spolu a na odbornej úrovni pripravíme výzvu k novej schéme tak, aby bola čo najvýhodnejšia pre čo najväčší počet slovenských podnikateľov,“ uviedol minister Karel Hirman po rokovaní.

Vodná doprava a cestovný ruch potrebujú novú generáciu odborníkov, ministerstvo dopravy robí nábor medzi študentmi

07. 02. 2023 - Ministerstvo dopravy SR chce nedostatok odborníkov na rôznych pozíciách v rámci rezortu proaktívne riešiť. Nových potenciálnych zamestnancov pre rezortných zamestnávateľov preto hľadá aj medzi študentmi a žiakmi základných a stredných škôl. Nielen pre nich, ale aj pre záujemcov z radov verejnosti, organizuje počas 8. a 9. februára podujatie Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch. „V sektore dopravy nám stále chýba veľké množstvo odborníkov, preto má štúdium strednej či vysokej školy so zameraním na dopravu veľký potenciál. Aj keď máme často tendenciu podceňovať slovenské školstvo, som presvedčený, že tu máme mnoho kvalitných pedagógov, ktorí dokážu študentov naučiť všetko, čo potrebujú vo svojej budúcej praxi,“ povedal minister dopravy SR Andrej Doležal.

Makroekonomická prognóza IFP: Recesii sa vyhneme, inflácia na ústupe

07.02.2023 - Slovenská ekonomika sa v tomto roku recesii vyhne. Pričinili sa o to najmä zastropované ceny energií a čerpanie zdrojov z EÚ. Rast HDP bol v minulom roku napriek dvojcifernej inflácií na úrovni 1,7%. K ekonomickému vývoju pozitívne prispeli aj investície, ktoré boli počas pandémie odkladané.

Zmluvy na ubytovanie odídencov treba ministerstvu dopravy predložiť do konca februára

07. 02. 2023 - Ministerstvo dopravy pripomína, že návrhy zmlúv o preplatení príspevku za ubytovanie odídenca za mesiace október 2022 až február 2023 musia podnikatelia predložiť najneskôr do 28.2.2023. „Chceli by sme všetkých podnikateľov poprosiť, aby si predkladanie zmlúv nenechali na posledný možný deň, ale posielali nám ich priebežne, ideálne čo najskôr,“ povedal generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka.

Vojenské lesy a majetky majú podrobný prehľad o ťažbe, zásobách a pohybe dreva, dáta sprístupnili aj verejnosti

07.02.2023 - Štátny podnik Vojenské lesy a majetky SR prevádzkuje od roku 2005 unikátny systém Evidencie vyťaženého dreva, v ktorom sú jednotlivé kusy a hromady drevnej hmoty označované jedinečným štítkom s čiarovým kódom. Vďaka tomu má štátny podnik v reálnom čase (online) prehľad o objemoch ťažby, zásobách a odvoze drevnej hmoty. Po novom má prístup k týmto informáciám aj široká verejnosť, a to prostredníctvom portálu „Otvorené dáta“ VLM SR (https://data.vlm.sk/).

Moderná trestná politika – návrh novely Trestného zákona

07. 02. 2023 - Bratislava, 07. februára 2023 –  Minister spravodlivosti Viliam Karas dnes predstavil výsledok práce na rozsiahlej reforme Trestného zákona. Cieľom novely zákona je priniesť viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných, európskych nástrojov trestného práva. Predložené materiály sú výsledkom dlhodobého práce širokej odbornej komunity. Na vyhodnocovaní pripomienok a príprave finálneho paragrafového znenia sa podieľalo viac ako sto odborníkov zastupujúcich všetky inštitúcie justičnej sféry, akademickú obec i mimovládny sektor. Rozsahom i významom pôjde o jednu z  najrozsiahlejších modernizačných zmien trestnej politiky od roku 2005.

Pracovné stretnutie veľvyslanca J. Tomagu s riaditeľom španielskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu AECID

07.02.2023 - Možnosti bilaterálnej spolupráce v oblasti projektov rozvojovej pomoci na Ukrajine a v Moldavsku boli témou pracovného stretnutia veľvyslanca SR v Madride Juraja Tomagu s riaditeľom španielskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu AECID Antónom Leisom García, ktoré sa konalo 6. februára 2023.

Slovensko na ceste ku klimatickej neutralite

07.02.2023 - Odborníci z oblasti zmeny klímy a ochrany ovzdušia, predstavitelia Národnej rady Slovenskej republiky, vládneho kabinetu a ministerstiev, ale tiež zástupcovia akademickej obce a občianskych združení sa dnes stretávajú na odbornej konferencii v bratislavskom hoteli Bôrik k historicky prvému zákonu o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácií. Odborná konferencia sa koná z iniciatívy ministra životného prostredia Slovenskej republiky Jána Budaja.

K dispozícii je ďalší nástroj pomoci pre verejný sektor v celkovej sume 5 miliónov eur zo zdrojov EÚ, zameraný je na sektor fotovoltiky

07. 02. 2023 - Obce, mestá, vyššie územné celky (VÚC), orgány štátnej správy a verejnoprávne inštitúcie, t. j. všetky subjekty verejného sektora môžu od dnešného dňa čerpať zdroje z prostriedkov EÚ na inštaláciu fotovoltických systémov. Celkový objem disponibilných zdrojov predstavuje čiastku 5 mil. eur a možnosť ťažiť z nej má časovú obmedzenosť do konca roku 2023 vzhľadom na končiace programové obdobie EÚ. Žiadosti o nenávratné finančné príspevky môžu subjekty podávať už od dnes, t. j. 7. februára, kedy Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) vyhlasuje tzv. otvorenú výzvu. Prvé hodnotiace kolo sa uzatvorí 28. februára 2023 a po ňom sa otvoria ďalšie kolá, ktoré budú trvať až do vyčerpania celej alokácie. Podporiť možno projekty z celého Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Vicepremiérka Remišová: Vláda schválila podporu kvantovej komunikačnej siete, ktorá bude znamenať zásadné zvýšenie kybernetickej bezpečnosti Slovenska

08.02.2023 - Slovensko bude oveľa lepšie pripravené na hrozby v online priestore vďaka prevratnej kvantovej technológii. Vláda dnes schválila návrh na podporu projektu Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra, ktorú predložila vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. Vďaka 5 miliónom eur z Plánu obnovy sa na Slovensku vybuduje kostra kvantovej komunikačnej siete a ďalších 3,2 milióna eur pôjde na špičkové laboratórne vybavenie.  

Rezidentské štúdium pokračuje, pediatri aj iní rezidenti budú prijímaní od októbra už v inovovanom programe

08. 02. 2023 - Od 1. februára tohto roka sa umožňuje zaraďovanie lekárov do rezidentského štúdia len v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Lekári, samozrejme, aj naďalej majú možnosť zaradenia sa do všetkých špecializačných odborov aj mimo rezidentského štúdia. Ministerstvo zdravotníctva SR zoznam zaradených špecializačných odborov do rezidentského štúdia pre zdravotnícke povolanie lekár opätovne prehodnotí k októbru roka 2023. Odbor zdravotníckeho vzdelania má pre tento rok v Pláne legislatívnych úloh vlády SR aj úpravu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, práve s dôrazom na aktualizáciu a inováciu rezidentského štúdia.

Vláda SR schválila investičnú pomoc pre spoločnosť Terichem Tervakoski. Vytvoria sa nové pracovné miesta v Prešovskom kraji

08. 02. 2023 - Na návrh ministra hospodárstva SR Karla Hirmana schválila vláda SR v stredu 8. februára investičnú pomoc pre zámer spoločnosti Terichem Tervakoski vo Svite zameraný na výrobu dielektrických fólií pre systémy prenosu elektrickej energie. Spoločnosť získa investičnú pomoc výlučne vo forme úľavy na dani vo výške približne 4,5 mil. eur, pričom investičný zámer prinesie 36 nových pracovných miest. Cieľom investičného zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne priemyselnej výroby v oblasti výroby tenkých a ultratenkých dielektrických fólií, z ktorých sa vyrábajú kondenzátorové jednotky na prenos elektrickej energie, ako sú napríklad nabíjacie a palubné systémy elektromobilov či hybridných automobilov alebo trakčné a nabíjacie systémy ťažkej dopravnej techniky. Súčasne investíciou výroba dosiahne výrazné zvýšenie, a to o 67 % a prinesie vytvorenie 36 nových pracovných miest.

Aký je vývoj na trhu práce sa dozviete už aj v podcastoch

08.02.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prináša sériu desiatich podcastov o potrebách trhu práce. Zástupcovia sektorových rád v rozhovoroch prezentujú zistenia expertov z národného projektu „Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR“ (SRI). Poslucháči sa dozvedia ako sa vyvíja trh práce a aký je súčasný aj budúci vzťah medzi ponukou a dopytom v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Odborníci v podcastoch diskutujú aj o aktuálnych problémoch či príležitostiach na trhu práce a formulujú odporúčania pre stabilizáciu pracovného trhu.

Konkurencieschopnosť Európskej únie dôležitou témou neformálnej Rady ministrov v Štokholme

08. 02. 2023 - „Zdrojom našej dlhodobej konkurencieschopnosti nie sú masívne štátne dotácie, ale jednotný trh ako priestor, kde môžu podniky investovať, rásť a inovovať bez zbytočných regulačných zásahov,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Švec počas neformálnej Rady Európskej únie (EÚ) pre konkurencieschopnosť (COMPET) v Štokholme konanej v rámci aktuálneho švédskeho predsedníctva. Podobný názor prezentovali aj zástupcovia viacerých členských štátov EÚ, najmä menších. Hlavnou témou dvojdňového zasadnutia bola podpora konkurencieschopnosti EÚ v súčasnom geopolitickom kontexte.

Pátrací tím zo Slovenska má za sebou prvé úspechy pri hľadaní osôb v Turecku postihnutom zemetrasením

09. 02. 2023 - Pätnásť záchranárov vyslaných Slovenskou republikou v týchto dňoch operuje v najväčšom meste provincie Hatay - Antiochia (Antakya). V južnej časti mesta hľadajú  pod ruinami budov takmer 20 hodín denne a pri teplotách mínus osem stupňov Celzia. Skupine sa počas minulej noci podarilo zachrániť dve dospelé osoby a jedno dieťa. Lokalizovali taktiež skupinu zavalených osôb, na vyslobodení ktorých sa pracuje.

Vicepremiérka Remišová: Na rozvoj turizmu, ochranu prírody a pamiatok v pohraničí s Českom dávame ďalší milión eur z programu Interreg

09.02.2023 - Na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva v pohraničí nám záleží. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-CZ vyhlásilo výzvu určenú pre slovensko-český pohraničný región v celkovej výške milión eur. „Dobré vzťahy so susedmi sú základom stability, prosperity a mieru v Európe. Práve na podporu dobrých susedských vzťahov a pomoc ľuďom žijúcim v pohraničí slúžia eurofondové programy cezhraničnej spolupráce Interreg. Aj vďaka takýmto programom môžeme zveľaďovať pohraničné územia, zlepšovať kvalitu života ľudí a bližšie spolupracovať s našimi susedmi,” uviedla vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.

Reakcia na rozsudok Súdneho dvora EÚ: Envirorezort už podniká kroky k znižovaniu znečistenia ovzdušia na Slovensku

09.02.2023 - Slovenská republika si len čiastočne splnila povinnosti v oblasti dodržiavania limitných hodnôt prachových častíc PM10. Dnes o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie, ktorý tak vyhovel žalobe Európskej komisie z júna 2021. Dôvodom jej podania bolo prekračovanie maximálnych hodnôt častíc PM10 nameraných v ovzduší v Jelšave a aglomerácii Košice v rokoch 2005 až 2019. Ministerstvo životného prostredia SR rešpektuje rozhodnutie Súdneho dvora. Envirorezort chce Európskej komisii v najbližších týždňoch predstaviť opatrenia na úplnú nápravu nepriaznivého stavu pretrvávajúceho už takmer dve desaťročia. Experti MŽP SR v spolupráci s Environmentálnym fondom pripravujú výzvu pre obce s najvyššou mierou znečistenia ovzdušia.

Podoba Národného parku Podunajsko bude ešte predmetom vzájomných diskusií

09.02.2023 - Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ohlásením zámeru na vytvorenie Národného parku Podunajsko začína s verejným dialógom. Envirorezort rozumie záujmu Agrárnej komory Slovenska využívať aj naďalej úrodnú pôdu na Žitnom ostrove pre poľnohospodárske účely. Zdôrazňuje, že príprava Národného parku Podunajsko je ešte len na začiatku a výsledná podoba územia a jeho zonácia bude výsledkom rokovaní s dotknutými stranami.

II. pilier pomôže efektívne zhodnotiť úspory

09.02.2023 - Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie II. piliera. Prináša viaceré zásadné zmeny vo forme upravených poplatkov, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do II. piliera. Tie nadobudnú účinnosť postupne. Ich cieľom je prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe.

Veľvyslanec R. Maxián rokoval s ministrom zahraničných vecí Srí Lanky

09.02.2023 - Veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Dillí Róbert Maxián 3. februára 2023 rokoval s ministrom zahraničných vecí Srí Lanky Alim Sabrihim. Na nástupnom stretnutí R. Maxián predstavil priority ďalšieho smerovania dvojstranných vzťahov, založených na rozvoji všestrannej spolupráce. Srílanský minister vyzdvihol tradíciu vzájomných priateľských vzťahov a potvrdil záujem o ich ďalší rozvoj vzťahov, vrátane spolupráce v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

Príprava novely zákona o Justičnej akadémii SR

09. 02. 2023 - V Pláne legislatívnych úloh na rok 2023 máme zahrnutý návrh novely zákona o Justičnej akadémii Slovenskej republiky. Cieľom je pripraviť taký návrh zákona, ktorý by reflektoval aktuálne zmeny vo vývoji metodiky vzdelávania, výberových a skúšobných procesov v justícii. Súčasne tiež upravil rozsah a zameranie odbornej justičnej skúšky a prostredníctvom nových foriem vzdelávacieho procesu jednotlivých cieľových skupín v justícii dosiahol praxou požadované zmeny. Na príprave novely zákona sa bude podieľať pracovná skupina v zastúpení ministra spravodlivosti Viliama Karasa, nášho štátneho tajomníka Petra Sepešiho, odborníkov z nášho ministerstva, akademická obec, zástupcovia Justičnej akadémie, ale aj pán Bystrík Antalík z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR.

Sex bez súhlasu obete je trestným činom – šírenie tvrdení, že ak obeť aktívne nekladie odpor, tak nejde o trestný čin, je nebezpečná a nezodpovedná dezinformácia

09. 02. 2023 - Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR rozsiahlu novelu Trestného zákona. Jej súčasťou je nová definícia súhlasu, ktorá sa týka aj trestného činu znásilnenia a iného sexuálneho násilia. Táto zmena má za cieľ jednoznačne potvrdiť, že podmienkou trestnosti nie je aktívne bránenie sa obete. Ak teda páchateľ zneužije bezbrannosť obete na sexuálny útok, ide o trestný čin. A to aj vtedy, ak sa táto obeť slovne, alebo fyzicky nevedela brániť, alebo bola z iného dôvodu pasívna.

Ministerstvo vnútra SR a UNHCR budú naďalej spolupracovať pri poskytovaní pomoci utečencom

09. 02. 2023 - Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán migračnej krízy na Slovensku a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) majú záujem naďalej spolupracovať pri poskytovaní pomoci utečencom. Na stretnutí na pôde rezortu vnútra to v stredu 8. februára 2023 potvrdili štátny tajomník ministerstva vnútra Ľubomír Šablica a riaditeľka kancelárie Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na Slovensku Danijela Popovic Efendic.

Nemecko poskytne Slovensku natrvalo systémy protivzdušnej obrany MANTIS

09.02.2023 - Nemecká spolková republika poskytne Slovensku dva komplety moderného systému protivzdušnej obrany MANTIS, ktoré posilnia ochranu východnej hranice s Ukrajinou zabezpečovanú silami a prostriedkami OS SR. Ako potvrdil minister obrany SR Jaroslav Naď, systémy dostane Slovensko bezodplatne a natrvalo, a to na základe korektných vzťahov, odborných rokovaní a spoločného cieľa NATO - posilniť a ochrániť východnú hranicu, ktorej sme súčasťou.

Minister Karel Hirman dnes v Trnave slávnostne otvoril prvú čerpaciu stanicu SPP na skvapalnený zemný plyn LNG

09. 02. 2023 - Minister hospodárstva SR Karel Hirman vo štvrtok 9. februára otvoril spolu s generálnym riaditeľom Slovenského plynárenského priemyslu, a. s. (SPP) Miroslavom Kullom prvú čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG v Trnave.  Ide o nový projekt SPP s názvom fueLCNG zahŕňajúci pilotnú sieť 3 čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete na Slovensku. Projekt predstavuje významný prínos pre sektor dopravy a prináša dôležitú alternatívu tradičných konvenčných palív (benzín a nafta) s cieľom znížiť tvorbu emisií skleníkových plynov.

NRSR

Poslanci presunuli dva body, do programu pribudol osobitný odvod

07. 02. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok presunuli novelu zákona o rodine a novelu zákona o veterinárnej starostlivosti na nasledujúcu riadnu schôdzu. Do programu aktuálneho rokovania znovu zaradili osobitný odvod. Novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach je aktuálne v druhom čítaní. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach by sa mal rozšíriť o ďalšie osoby. Zároveň sa má zaviesť nová sadzba odvodu, a tiež zastaviť doterajšie postupné znižovanie sadzby odvodu. Zmena sa podľa materiálu navrhuje z dôvodu preklenutia koronakrízy, konsolidácie verejných financií, ako aj z dôvodu zabezpečenia "opatrení vyplývajúcich z daňovej revolúcie".

Dotácie na obedy v materských a základných školách sa od mája obnovia

07. 02. 2023 - Dotácie na obedy pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách sa od mája tohto roka obnovia. Zmenu prináša novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú v utorok schválila Národná rada (NR) SR. V rámci nej poslanci súhlasili s pozmeňovacím návrhom, ktorý predložila poslankyňa Petra Krištúfková (Sme rodina). Dotácia bude predstavovať 1,4 eura pre materské školy, 2,1 eura pre prvý stupeň a 2,3 eura pre druhý stupeň základných škôl. Rodič bude musieť o poskytnutie dotácie požiadať pri zápise dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. Tohtoročné náklady štátu na toto opatrenie by mali dosiahnuť 110 miliónov eur.

Cestovný doklad sa má evidovať ako odcudzený tomu, kto má zákaz vycestovať

07. 02. 2023 - Cestovný doklad by sa po novom mohol zaevidovať ako odcudzený občanovi, ktorému sa zakázalo vycestovanie do zahraničia, respektíve bol na neho vydaný príkaz na zatknutie. Zefektívniť by sa tak mali opatrenia proti zneužívaniu cestovných dokladov. Vyplýva to z novely zákona o cestovných dokladoch z dielne poslancov OĽANO, ktorú plénum Národnej rady (NR) SR v utorok posunulo do druhého čítania. Ako odcudzený by sa zaevidoval cestovný doklad aj občanovi, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz alebo medzinárodný zatýkací rozkaz. Podľa predkladateľov treba zabrániť vyhýbaniu sa plniť tieto súdne rozhodnutia aj tým, že sa im znemožní používať cestovný doklad na cestovanie.

Plénum pokračuje v rokovaní o novele zákona o pedagogických zamestnancoch

09. 02. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú vo štvrtok ráno v rokovaní o novele zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Poslanci z OĽANO ňou chcú podporiť vstup širšieho okruhu odborníkov do vzdelávania v školách a školských zariadeniach. Následne má plénum pokračovať v rokovaní schváleného programu. Nachádza sa v ňom ešte viac ako polovica neprerokovaných návrhov. Popoludní čaká plénum tradičná štvrtková Hodina otázok.

 

Prezident

Sústrastný telegram v súvislosti s ničivým zemetrasením

06.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová dnes zaslala sústrastný telegram tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoğanovi v súvislosti s ničivým zemetrasením, ktoré zasiahlo Turecko v skorých ranných hodinách a vyžiadalo si množstvo obetí a zranených. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie.„V tejto pohnutej chvíli želám Vám a všetkým obyvateľom Turecka najmä mier, pokoj a bezpečie.“Prezidentka už skôr na Twitteri uviedla, že je s myšlienkami so všetkými, ktorých zasiahlo dnešné zemetrasenie v Turecku a Sýrii a dodala, že Slovensko je pripravené pokytnúť pomoc.

Miloš Zeman sa rozlúčil so Slovenskom vo Vysokých Tatrách

07.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová privítala v utorok 7. februára 2023 na rozlúčkovej oficiálnej návšteve Slovenska českého prezidenta Miloša Zemana. Na želanie prezidenta ČR sa stretli na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Program návštevy sa začal už v pondelok neformálnou večerou.

Prezidentka začala výjazd na Spiši v historickej Levoči

07.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v utorok 7. februára 2023 v rámci regionálneho výjazdu na Spiši Levoču. Odcestovala tam priamo po stretnutí s prezidentom ČR Milošom Zemanom na Štrbskom Plese. V historickej budove levočskej radnice prezidentka po stretnutí s primátorom diskutovala s osobnosťami regiónu z rôznych oblastí od zdravotníctva, cez školstvo až po cirkvi.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk