Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
6.3.2023
ID: 5680upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Bezplatné dlhové poradne poskytujú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Posledný februárový týždeň dosiahli svoj významný míľnik. Bezplatné dlhové poradne pomohli už päťtisícemu klientovi. Okrem plánu riešenia pre konkrétnu situáciu daného klienta, nastavení splátkového kalendára či pomoci pri komunikácii s veriteľmi, odborníci v poradniach pomáhajú riešiť otázky v právnej či osobnej sfére. Prvé pobočky Bezplatných dlhových poradní fungujú od konca roka 2021.

Vláda

Justícia nemôže efektívne fungovať bez kvalitných znalcov a znalkýň

28. 02. 2023 - Minister Viliam Karas sa stretol so zástupcami znalcov a znalkýň. Diskutovali spolu o možnostiach zlepšenia kvality znaleckých posudkov, a zároveň podmienok pre výkon ich práce. V. Karas: „Justícia nemôže efektívne fungovať bez kvalitných znalcov a znaleckých posudkov, ktoré sú pri rozhodovaní súdov kľúčové. Preto som inicioval stretnutie so zástupcami znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ale aj znaleckých ústavov na Slovensku. Vypočul som si ich návrhy a možné riešenia, ktoré vidia ako dôležité pre zlepšenie ich práce. Som presvedčený, že bez dvihnutia odmien nebude možné zabezpečiť jednak vyššiu kvalitu posudkov, ale aj ich včasné dodanie. Pretože ak zlepšíme kvalitu a včasnosť vyhneme sa prieťahom v konaniach a zároveň budú môcť súdy rozhodnúť spravodlivo.“

Vicepremiérka Remišová: Pomáhame rodinám – z eurofondov dostane vyše 150 000 žiakov digitálny príspevok

28. 02.2023 - Pomáhame rodinám a podporujeme prístup detí k modernému vzdelávaniu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej spúšťa novú schému podpory pre rodiny so školopovinnými deťmi. Vybrané skupiny žiakov základných a stredných škôl dostanú jednorazový digitálny príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou. Spoločný projekt MIRRI SR a Digitálnej koalície je určený pre 152 000 školákov.  

Rokovanie projadrových krajín Európskej únie vo Švédsku, minister Karel Hirman navštívil aj spoločnosť Westinghouse

28. 02. 2023 - Popri neformálnom rokovaní Rady ministrov EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku aj za účasti Európskej komisie sa uskutočnilo separátne rokovanie dvanástich projadrových krajín zorganizované Francúzskom. Slovensko bolo zastúpené ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom. Ministri sa jednoznačne zhodli na kľúčovej úlohe jadrovej energie pri prechode na klimatickú neutralitu Európskej únie (EÚ) do roku 2050, zaistení bezpečnosti dodávok popri rastúcej elektrifikácii ekonomík EÚ a rozvoji elektromobility.

Ministerstvo hospodárstva SR eviduje po prvom týždni od spustenia výzvy na kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu takmer 12 tisíc žiadostí

28. 02. 2023 - Ministerstvo hospodárstva SR do tohto momentu eviduje 11 712 doručených žiadostí o dotácie na pokrytie vysokých cien elektrickej energie a zemného plynu v celkovej hodnote takmer 18 mil. eur. Za prvý týždeň ide o takmer rovnaký počet žiadostí, ako bol celkový počet schválených žiadostí o dotácie za december 2022. Počas 27. februára 2023 MH SR dostalo celkovo 2 256 žiadostí v objeme 3,50 mil. eur. Denne tak ministerstvo eviduje výrazne viac prijatýchžiadostí, ako počas decembra 2022.

Investície do zlepšenia rodovej rovnosti môžu byť prínosom pre hospodársky rast

28.02.2023 - Ekonomika rodovej rovnosti v spoločnosti bez rodovo podmieneného násilia bola hlavnou témou dvojdňového stretnutia v Štokholme. Zástupcovia jednotlivých krajín Európskej únie na zasadnutí diskutovali o význame rodového plánovania pre posilnenie pozície žien v ekonomike. V druhej časti sa zaoberali otázkou, aké inovatívne metódy je potrebné prijať, aby sa predchádzalo násiliu páchanému na ženách a deťoch. Rovnako, ako čo najefektívnejšie vymáhať práva obetí, na ktorých bolo násilie páchané. Skúsenosti a odporúčania v tejto oblasti na stretnutí predstavila štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

Bezplatné dlhové poradne pomohli už 5000 Slovákom

28.02.2023 - Bezplatné dlhové poradne poskytujú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Posledný februárový týždeň dosiahli svoj významný míľnik. Bezplatné dlhové poradne pomohli už päťtisícemu klientovi. Okrem plánu riešenia pre konkrétnu situáciu daného klienta, nastavení splátkového kalendára či pomoci pri komunikácii s veriteľmi, odborníci v poradniach pomáhajú riešiť otázky v právnej či osobnej sfére. Prvé pobočky Bezplatných dlhových poradní fungujú od konca roka 2021. Dnes sú dostupné a pomáhajú už v 46 mestách po celom Slovensku, kde pôsobia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Bilancia štátneho rozpočtu k 28.2.2023

01.03.2023 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2023 schodok vo výške 1 138,4 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 316,2 mil. eur (+13,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 774,3 mil. eur (+25,1 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 458,1 mil. eur (+67,3 %).

Štát dokáže na dotáciách efektívnejšie využiť minimálne 370 miliónov

01.03.2023 - Z 1,5 miliardy eur, ktoré dá štát ročne na dotácie, by sa dalo efektívnejšie využiť minimálne 370 miliónov eur. Vyplýva to z odporúčaní revízie výdavkov, ktorú vypracovali analytické jednotky ministerstva financií Útvar hodnoty za peniaze a Inštitút finančnej politiky. Revízia výdavkov, ktorú štandardne využívajú vyspelé krajiny na zvyšovanie efektívnosti verejných financií, hodnotí dotácie vo výške 1,46 miliardy eur ročne. Táto suma predstavuje 1,5 % HDP a 3,5 % verejných výdavkov. Dotácie sa poskytujú vo forme verejných výdavkov (876 mil. eur), daňových úľav (471 mil. eur) či znížených poplatkov (116 mil. eur). Štát by sa prostredníctvom dotácií mal snažiť naprávať zlyhania trhu.

Veľvyslankyňa Katarína Žuffa Leligdonová odovzdala poverovacie listiny prezidentke Tanzánie

02.03.2023 - Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Kenskej republike Katarína Žuffa Leligdonová odovzdala v utorok 28. februára 2023 v Dodoma poverovacie listiny do rúk prezidentky Tanzánijskej zjednotenej republiky Samie Suluhu Hassan a oficiálne sa ujala funkcie mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne SR v Tanzánii.

Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo obchodu USA: Spoločné vyhlásenie o obchodnej spolupráci v sektore energetiky

02. 03. 2023 - Dnes, 1. marca 2023, v mene vlád Spojených štátov amerických (USA) a Slovenskej republiky (SR), námestník Ministerstva obchodu USA Don Graves a minister hospodárstva Karel Hirman podpísali Spoločné vyhlásenie o priemyselnej a obchodnej spolupráci v sektore energetiky v rámci ministerského zasadnutia Partnerstva pre transatlantickú spoluprácu v oblasti energetiky a klímy (P-TECC) v Záhrebe.

Stretnutie ministra Karla Hirmana so zástupcami Inštitútu pre jadrovú energetiku

02. 03. 2023 - V Záhrebe sa vo štvrtok 2. marca 2023 uskutočnilo stretnutie ministra Karla Hirmana za účasti veľvyslanca SR v Chorvátsku Petra Suska so zástupcami Inštitútu pre jadrovú energetiku (Nuclear Energy Institut - NEI), ktorý združuje významné subjekty pôsobiace v oblasti jadrovej energetiky. Inštitút sa zaujímal o energetickú politiku Slovenskej republiky. Minister Karel Hirman zdôraznil na rokovaní význam jadrovej energetiky v energetickom mixe Slovenska. Tento komponent je dlho podporovaný všetkými vládami SR, ide o dlhodobú energetickú politiku Slovenska. SR aktuálne vyrába viac ako 50 % elektrickej energie z jadrových zdrojov a má skúsenosti vo všetkých fázach jadrovej energetiky - pri výrobe, pri prevádzke, ako aj pri odstavovaní jadrových zariadení.

Zraniteľní odberatelia môžu do konca marca 2023 zmeniť dodávateľa elektriny a plynu alebo prejsť na režim neregulovaných cien s účinnosťou od 1. januára 2024

02. 03. 2023 - Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulované ceny, môžu do konca marca 2023 požiadať svojho dodávateľa o ukončenie platnosti takejto zmluvy. Takáto zmena bude účinná od 1. januára 2024. Pre odberateľov, ktorým dodávky energií za regulované ceny vyhovujú a chcú v tomto režime pokračovať aj v roku 2024, nevzniká v takomto prípade žiadna povinnosť. Zmluva so súčasným dodávateľom im bude predĺžená automaticky.

NRSR

Spoločné vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky pri príležitosti prvého výročia napadnutia Ukrajiny vojskami Ruskej federácie

24. 2. 2023 - Vo štvrtok 24. februára 2022 Ruská federácia bezprecedentným spôsobom napadla Ukrajinu. Nevyprovokovaná masívna vojenská agresia na území nášho suseda oživila tie najhoršie spomienky na vojnové konflikty, ktoré Európa prežila naposledy v 20. storočí. Ruská federácia, stály člen Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, brutálnou vojenskou agresiou porušila vlastné záväzky a prestala rešpektovať medzinárodné právo, ktorého jedným z pilierov je nedotknuteľnosť hraníc. Anachronické predstavy ruského politického vedenia o obnove veľkosti Ruska a o práve rozhodovať o osude národov v blízkom zahraničí priviedli po siedmich mierových dekádach od ukončenia druhej svetovej vojny do Európy vojenský konflikt obrovských rozmerov a už rok spôsobujú utrpenie miliónom ľudí.

Prezident

Prezidentka odsúdila útoky na redaktorku RTVS

27.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 27. februára 2023 odsúdila útoky voči redaktorke RTVS Marte Jančkárovej.  "V čase, v ktorom sme si pripomínali výročie vraždy Jána a Martiny, prišiel útok voči novinárke. Najskôr od niektorých poslancov Smeru a za ním nasledoval verbálny lynč od ich priaznivcov. Predovšetkým chcem vyjadriť podporu Marte Jančkárovej a vedeniu RTVS, ale aj všetkým novinárom, na ktorých sa útočí, pre výkon ich profesie. Považujem to za absolútne neprípustné obzvlášť na Slovensku, kde už došlo k vražde novinára. Keď politik vyhlási, že pôjde po nich, tak musí vedieť, že robí z ľudí terče a v internetovom dave budú nasledovať vulgárne vyhrážky a zastrašovanie. To, čo ale útočiaci politici nevedia je, či v tomto dave nebude aj niekto, kto svoju vyhrážku raz dokoná a zabije. Lebo k tomu vyhrážky smerujú. Aj keď je nenávisť hlučná a nebezpečná, nikdy sa jej nesmieme poddať, lebo zlu sa neustupuje. Jedno je jasné, kto neudrží sám seba v hraniciach slušnej politiky, nie je hoden spravovať túto krajinu."

Prezidentka podpísala novelu zákona o sociálnom poistení

28.02.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 28. februára 2023 zákon zo 14. februára 2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Prezidentka podpísala 2 zákony

02.03.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 2. marca 2023 podpísala zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a vodný zákon. Ich presný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk