Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
11.9.2023
ID: 5852upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Slovenská republika od roku 2021 aktívne pracuje na implementácii v poradí už druhého Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (NPAS). Cieľom je podporiť lepšie šance pre všetkých svojich občanov a zabezpečiť udržateľný rozvoj krajiny. Jeho pravidelné vyhodnocovanie a aktualizácia sú kľúčovými krokmi na dosiahnutie stanovených cieľov v dlhodobom horizonte.

Vláda

Minister Jozef Bíreš ocenil prácu poľovníkov

04.09.2023 - 2. a 3. 9. 2023 sa v areáli Múzea vo Svätom Antone konal už 31. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností, širokej verejnosti známych ako Dni sv. Huberta. Vyhľadávanú dvojdňovú oslavu s bohatým náučným sprievodným programom otvoril v sobotu predpoludním minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš. Po slávnostnom príhovore udelil rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré sa významnou mierou aj praktickou činnosťou zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva.

Eurofondy znamenajú pre Slovensko aj dostupné moderné školy a kvalitné vzdelávanie

04.09.2023 - Na kvalitnom školstve a vzdelávaní nám záleží. Dnes otvorili svoje brány aj desiatky základných a stredných škôl, ktoré v uplynulom období dostali podporu z eurofondov na svoju modernizáciu, rozšírenie kapacít či odborné vzdelávanie. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík a štátna tajomníčka Barbora Lukáčová symbolicky otvorili nový školský rok 2023/2024 vo Veľkom Krtíši a v Bratislave.

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.8.2023

04.09.2023 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2023 schodok vo výške 3 729,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 763,3 mil. eur (+14,8 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 3 975,6 mil. eur (+29,6 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 212,3 mil. eur (+145,8 %).

Nová zjednodušená výzva Obnov dom podporí aj kotly na biomasu

05.09.2023 - Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) zajtra vyhlásia ďalšiu výzvu Obnov dom. V rámci nového kola sa zjednodušili kritériá a naopak, rozšíril záber aktivít, ktoré možno financovať zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti. Podľa envirorezortu je znižovanie energetickej náročnosti domov významnou súčasťou riešenia klimatickej zmeny, energetickej bezpečnosti krajiny, podpory nových pracovných miest, lokálnych firiem a zároveň konkrétnou pomocou pre domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska.

Odborníci zo Slovenska a Česka diskutovali na pôde MIRRI SR o digitálnych riešeniach pre samosprávy a regionálnom rozvoji na základe dát

05.09.2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) a Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) sa dnes v Bratislave zúčastnili na spoločnom workshope na tému Výzvy budovania digitálneho štátu, verejnej správy a mapovania územia 2024+. Na podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou MIRRI SR, zúčastnení diskutovali o digitalizácii územnej samosprávy s cieľom prepojiť potreby územia v rámci budovania digitálneho štátu so širším kontextom štátnej stratégie v tejto oblasti.

Minister Sklenár rokoval v Španielsku o nadchádzajúcich prioritách pre bezpečnosť EÚ a podporu Ukrajiny

05.09.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár sa v Španielsku v rámci španielskeho predsedníctva v Rade Európskej únie zúčastnil na rokovaniach vo formáte ministrov obrany členských štátov Európskej únie. Stretnutiam dominovali témy zamerané na podporu Ukrajiny v jej boji proti ruskej agresii, ako aj aktuálne úlohy a nové iniciatívy súvisiace s opatreniami spoločnej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Michal Palkovič vystúpil na zasadnutí ministrov zdravotníctva v Kyjeve

06.09.2023 - Dňa 6. septembra 2023 vystúpil minister zdravotníctva SR Michal Palkovič na zasadnutí ministrov zdravotníctva, ktoré sa uskutočnilo v rámci prebiehajúceho Summitu prvých Dám a Pánov v Kyjeve. Predmetného stretnutia sa zúčastnilo 14 ministrov zdravotníctva z krajín Európy, aby spoločne vyjadrili záujem a snahu spolupracovať v oblasti zdravotníctva a zároveň načrtli možnosti takejto kooperácie. Šéf rezortu zdravotníctva Michal Palkovič identifikoval možnosti spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou, ktorú ako uviedol, vidí centrálne v transferoch vedomostí a skúseností medzi medicínskymi pracovníkmi a zdravotníckymi inštitúciami. Zároveň informoval, že v súčasnosti zástupcovia Ministerstva obrany SR preverujú možnosti nadviazania takejto spolupráce medzi Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP v Ružomberku a partnerskou inštitúciou na Ukrajine.

Generálna konzulka SR v Istanbule S. Budayová odovzdala oficiálnu žiadosť SR o predĺženie pozorovateľského štatútu SR v Organizácii čiernomorskej hospodárskej spolupráce

06.09.2023 - Generálna konzulka Slovenskej republiky v Istanbule Soňa Budayová dnes (6. septembra 2023 - v treťom dni jej pôsobenia vo funkcii) navštívila sídlo Stáleho sekretariátu Organizácie čiernomorskej hospodárskej spolupráce v Istanbule (PERMIS BSEC). V kontexte narušených spotrebiteľsko-dodávateľských reťazcov na osi východoeurópsko-ázijského dopravného koridoru v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine počas prijatia u generálneho tajomníka PERMIS BSEC veľvyslanca Lazãra Comãnescu diskutovala o možnostiach aktívnejšieho zapojenia Slovenskej republiky do realizovaných i plánovaných projektov organizácie.

Práce na Seneckej ceste sa končia, úsek diaľnice D1 už nebude zadarmo

06. 09. 2023 - Slovenská správa ciest v piatok ukončí rekonštrukčné práce na Seneckej ceste. To znamená, že sa končí aj dočasné vyňatie úseku diaľnice D1 z povinnosti úhrady diaľničnej známky. Od 11. septembra tak vodiči opäť budú musieť mať platnú diaľničnú známku. Dočasne bol zadarmo konkrétne úsek od prípojky Bratislava – Zlaté piesky, križovatka diaľnice D1 s cestou I/61 po prípojku Bernolákovo, križovatka diaľnice D1 s cestou II/127 - obojsmerne. Spomenutý úsek bude opäť spoplatnený od 11. septembra od 00:00 (polnoc z nedele na pondelok).

Slovensko získalo dôležitý grant v rámci projekt Phoenix – financovanie štúdie uskutočniteľnosti pre projekty zamerané na malé modulárne reaktoryárne reaktory!

06. 09. 2023 - Slovenská republika uspela v medzinárodnej súťaži Phoenix a spomedzi viacerých krajín získala grant na finančnú podporu pre štúdiu uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov (Small Modular Reactors – SMR), o ktorý sa uchádzala prostredníctvom prihlášky Slovenským elektrární, a. s. a pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v júni 2023. Slovensko je tak o krok bližšie k realizácii tzv. SMR, pričom práve vďaka štúdii bude možné posúdiť päť navrhovaných slovenských lokalít v oblastiach už existujúcich elektrární – v Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach, Novákoch, Vojanoch a v rámci areálu U. S. Stell v Košiciach. Štúdia bude obsahovať taktiež vyhodnotenie vhodných typov malých modulárnych pre potreby Slovenska, analýzu nákladov na ich možnú výstavbu a prevádzku, či harmonogram ich realizovateľnosti. Malé modulárne reaktory predstavujú pre Slovensko dôležitú bezuhlíkovú súčasť plánu pri dekarbonizácii a elektrifikácii a zároveň sú alternatívou k výrobe elektriny z uhlia. Elektrická energia vyrobená z jadra je pritom pre Slovensko dôležitou súčasťou energetického mixu.

Ako vyriešiť vjazd vozidiel do historického centra Bratislavy? Téma štvrtého hackathonu od MIRRI SR je tu!

07.09.2023 - Dávame šancu šikovným a tvorivým IT nadšencom a odborníkom, aby priniesli inovatívne riešenia pre lepšie služby občanom. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Campus Cowork pokračuje v  realizácii  hackathonov z Plánu obnovy a odolnosti SR. V poradí už štvrté podujatie v rámci projektu Hacknime.to je zamerané na pomoc bratislavskému Starému Mestu. Tímy z celého Slovenska budú hľadať nové riešenia pre regulovaný vjazd vozidiel do historického centra Bratislavy.  

Medzinárodný deň čistého ovzdušia a modrej oblohy: spoločne za čisté ovzdušie

07.09.2023 - Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym zdravotným rizikom, ktoré má dosah na celé ľudstvo, je zodpovedné za viac ako 6 miliónov predčasných úmrtí na celom svete. Práve preto je ochrana ovzdušia a zabezpečenie zdravého vzduchu celosvetovou výzvou. Dňa 7. septembra si pripomíname význam kvality ovzdušia vďaka Medzinárodnému dňu čistého ovzdušia a modrej oblohy.
Tohtoročným heslom kampane je „Spoločne za čisté ovzdušie“. V rámci tohto dňa zdôrazňuje Organizácia Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) úsilie, ktoré je potrebné vynaložiť na dosiahnutie lepšej kvality ovzdušia. Cieľom je zlepšiť životné podmienky pre obyvateľov a minimalizovať negatívne účinky znečistenia ovzdušia na zdravie a životné prostredie.

Ministerka kultúry prijala veľvyslanca Slovinska

07.09.2023 - Ministerka kultúry SR Silvia Hroncová prijala veľvyslanca Slovinska JE. Stanislava Raščana. Obe strany vyjadrili spokojnosť s rozsahom a kvalitou prebiehajúcej kultúrnej spolupráce v oblasti divadla, výtvarného umenia, literatúry a kinematografie. Veľvyslanec  Stanislav Raščan informoval o zámere umiestnenia pamätnej tabule maliarovi Ivanovi Žabotovi na ulici pomenovanej po tomto umelcovi v bratislavskom Starom meste.

Národný program aktívneho starnutia cieli na zlepšenie podmienok pre seniorov

07.09.2023 - Slovenská republika od roku 2021 aktívne pracuje na implementácii v poradí už druhého Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021-2030 (NPAS). Cieľom je podporiť lepšie šance pre všetkých svojich občanov a zabezpečiť udržateľný rozvoj krajiny. Jeho pravidelné vyhodnocovanie a aktualizácia sú kľúčovými krokmi na dosiahnutie stanovených cieľov v dlhodobom horizonte. Najnovšiu správu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o stave plnenia opatrení programu NPAS schválila vláda.

Plán obnovy - kriminalisti dostali nové výjazdové vozidlá Volkswagen Crafter prestavané na mobilné laboratóriá

07. 09. 2023 - Policajný zbor má k dispozícii 8 nových špeciálne upravených vozidiel prispôsobených potrebám modernej kriminalistickej praxe. Okrem naposledy obstaraných výjazdových vozidiel Volkswagen Transporter v roku 2015 neboli žiadne výjazdové vozidlá špeciálne prispôsobené potrebám výjazdovej skupiny na miesto činu. Ministerstvo vnútra SR využilo zdroje Plánu obnovy a odolnosti  na obmenu a doplnenie technického vybavenia výjazdových vozidiel polície, ktoré z hľadiska výbavy patria medzi špičku v rámci vozidiel používaných policajnými zbormi v Európskej únii.

Polícia a rezort vnútra odštartovali masívnu kampaň proti dezinformáciám

07. 09. 2023 - HOAXY SA NA MŇA NELEPIA je nová preventívno-vzdelávacia kampaň Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru, ktorú podporili významné slovenské osobnosti. Verejnosť sa bude môcť stať jej súčasťou prostredníctvom nálepiek a odznakov. Slovenská republika je dlhodobým cieľom pôsobenia rôznych druhov dezinformácií, ktorých cieľom je vytváranie napätia v spoločnosti, nárast nedôvery v štátne inštitúcie a polarizácia spoločnosti. Minister obrany M. Sklenár:

Spoluprácou s USA pokračuje generačná obmena techniky slovenských ozbrojených síl

07.09.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár v rámci svojej zahraničnej pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických absolvoval vo štvrtok (7.9.) vo Washingtone bilaterálne rokovanie s námestníčkou ministra obrany pre politické záležitosti Sashou Baker. Hlavnou rokovacou témou bola bilaterálna obranná spolupráca, pomoc Ukrajine brániacej sa proti ruskej agresii, ako aj posilňovanie východného krídla Aliancie.

Prvé stíhacie lietadlo F-16 pre Slovensko je vyrobené, produkcia ďalších pokračuje podľa plánu

07.09.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár v stredu (6. septembra 2023) navštívil v americkom meste Greenville v Južnej Karolíne fabriku spoločnosti Lockheed Martin, kde bolo slovenskej delegácii vrátane slovenských pilotov oficiálne predstavené prvé lietadlo F-16 Block 70 nesúce slovenský znak. Úplná finalizácia tohto lietadla a jeho zalietavanie sa očakáva v priebehu novembra tohto roku. Šéf rezortu obrany sa zároveň informoval aj o progrese výroby ostatných trinástich objednaných lietadiel.

Prijatie generálnej konzulky S. Budayovej generálnym tajomníkom Obchodnej rady Organizácie čiernomorskej hospodárskej spolupráce

07.09.2023 - Generálna konzulka Slovenskej republiky v Istanbule Soňa Budayová dnes (7. septembra 2023) v sídle Stáleho sekretariátu Organizácie čiernomorskej hospodárskej spolupráce v Istanbule (PERMIS BSEC) rokovala s Kemalom Kaptanerom, generálnym tajomníkom Obchodnej rady Organizácie čiernomorskej hospodárskej spolupráce (BSECBC). Cieľom prijatia bolo identifikovať prieniky záujmov slovenských dopravno-logistických firiem s rastúcim dopravným významom širšieho Čiernomorského regiónu pre tovarovú výmenu vo vektore západ – východ. Potvrdila záujem slovenských podnikateľov zvážiť ponuky BSECBC participovať v plánovaných projektoch zaujímavých pre SR z pohľadu prehĺbenia multimodálnej konektivity medzi tzv. „Stredným koridorom“ a Rýnsko-dunajským koridorom.

Minister Wlachovský po rozhovore s rakúskym partnerom: Aktívne komunikujeme a koordinujeme sa. Migrácia je regionálny problém, vyriešime ho len spoločne, dodržiavaním pravidiel a zodpovedným prístupom každej krajiny

07.09.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský uskutočnil vo štvrtok, 7. septembra 2023, telefonický rozhovor so spolkovým ministrom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Alexandrom Schallenbergom. Témou rozhovoru bol vývoj v súvislosti nelegálnou migráciou v regióne a faktory, ktoré negatívne prispievajú k súčasnej situácii.

Prezident

Prezidentka sa zúčastnila na samite lídrov Iniciatívy Trojmoria

06.09.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 6. septembra 2023 zúčastnila na samite prezidentov Iniciatívy Trojmoria v Bukurešti. Cieľom iniciatívy je posilňovať spoluprácu štátov najmä pri budovaní severo-južných prepojení v oblastiach ako doprava, energetika a digitálna sféra, čo bol aj hlavná téma spoločných rokovaní. Iniciatíva Trojmoria vznikla v roku 2016 a spája 12 štátov medzi troma morami – Čiernym, Baltským a Jadranským (Bulharsko, ČR, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, SR, Slovinsko). Súčasťou samitu je aj sprievodné podnikateľské fórum s účasťou slovenských firiem.

Prezidentka pripevnila stuhy na bojové zástavy vojenským útvarom

07.09.2023 - Prezidetka Zuzana Čaputová ako hlavná veliteľka ozbrojených síl pripevnila vo štvrtok 7. septembra 2023 stuhy na bojové zástavy desiatim vojenským útvarom. Išlo o 81. krídlo Sliač, 51. krídlo Prešov, 46. krídlo Kuchyňa, 2. brigádu vzdušných síl Zvolen, 11. brigádu vzdušných síl Nitra, 45. Opravárenský prápor Martin, 21. samohybný delostrelecký oddiel Michalovce, 103. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, 21. mechanizovaný prápor Trebišov a 91. ženijný pluk Sereď. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil na prednom nádvorí Prezidentského paláca. Prezidentka v príhovore uviedla, že mená vojenských útvarov nesú historické odkazy, ktoré budú inšpirovať ďalšie generácie vojakov.

Prezidentka si v Seredi uctila obete holokaustu

07.09.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 7. septembra 2023 zúčastnila na pietnej spomienke pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia v Múzeu holokaustu v Seredi. V príhovore pripomenula, že 9. septembra 1941 vláda Slovenského štátu prijala Židovský kódex, súbor mimoriadne krutých opatrení namierených proti svojim vlastným občanom, čím sa ednoznačne prihlásila na stranu nacistického Nemecka.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk