Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
26.2.2024
ID: 6011upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 19. februára 2024 obrátila v súvislosti so schválenou novelou zákonov v oblasti trestného práva na Ústavný súd SR s návrhom na preskúmanie súladu novely s ústavou, spolu s návrhom na pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Prezidentka v podaní napáda proces prijímania zákona v skrátenom legislatívnom konaní aj jeho obsah.

Vláda

Z najnovšej výzvy podporíme rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry v mestách

19.02.2024 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v týchto dňoch vyhlásilo výzvu na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách. Cieľom je skvalitnenie životného prostredia v sídlach. Na projekty v tejto oblasti pôjde takmer 70 miliónov eur.

Príspevok pre obce a samosprávne kraje na aktiváciu nezamestnaných bude pokračovať

19.02.2024 - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo projekt Podpora udržania pracovných návykov – PUPN 2, ktorý je pokračovaním končiaceho projektu Podpora udržania pracovných návykov - PUPN. Zabezpečí kontinuálne pokračovanie podpory ľudí bez práce pri zvyšovaní zamestnateľnosti, udržiavaní pracovných návykov a rozvoji zručností prostredníctvom vykonávania menších prác pre obec alebo samosprávny kraj.

Jedenásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko podporí sanáciu envirozáťaží – druhá fáza projektov

19.02.2024 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí jedenásta výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží druhej fázy projektov, pri ktorých prechádza povinnosť sanácie na štát a ktorých prvá fáza bola podporená z finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020. Na tento účel je vo výzve alokovaných vyše 21 miliónov eur.

Taraba začal odborný dialóg ako zbaviť Slovensko odpadov

19.02.2024 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prediskutoval s poprednými vedcami a odborníkmi na Technickej univerzite v Košiciach možnosti využitia najmodernejších technológií pri zneškodňovaní a zhodnocovaní odpadov, ktoré znečisťujú životné prostredie a ohrozujú zdravie ľudí.

Rada Európy od svojho vzniku pred 75 rokmi zohráva kľúčovú úlohu v podpore demokracie, právneho štátu a ľudských práv v celej Európe

19.02.2024 - Tento rok si pripomíname 75. výročie vzniku inštitúcie, ktorá sa stala kľúčovým symbolom mieru, demokracie a ľudských práv v Európe - Rada Európy. Od svojho založenia (5. mája 1949), Rada Európy zohráva kľúčovú úlohu v podpore demokracie, právneho štátu a ľudských práv v celej Európe. Jej záväzok k ochrane ľudskej dôstojnosti a rozvoj spoločného európskeho právneho a hodnotového rámca bol základom pre budovanie mierového a prosperujúceho kontinentu. 

Minister obrany R. Kaliňák rokoval v Azerbajdžane s prezidentom I. Alijevom a svojimi ministerskými náprotivkami

19.01.2024 - Minister obrany SR Robert Kaliňák odcestoval na pracovnú cestu do Azerbajdžanu, kde sa v metropole Baku stretol s tamojšími najvyššími predstaviteľmi na čele s prezidentom Ilhamom Alijevom, ministrom obrany generálplukovníkom Zakirom Hasanovom a ministrom obranného priemyslu Vugarom Mustafayevom. Predmetom jednotlivých stretnutí bolo hľadanie a identifikovanie príležitostí na rozvoj spolupráce vo vojensko-politickej oblasti, ako aj aktuálna bezpečnostná situácia v regióne a vo svete.

Minister obrany vzdal hold obetiam leteckej tragédie v areáli Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši

19.01.2024 - Rezort obrany si v piatok uctil pamiatku 41 slovenských vojakov a 1 civilného zamestnanca, ktorí pred 18 rokmi zahynuli pri havárii lietadla AN-24 počas ich návratu z misie KFOR. Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák im spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálom Danielom Zmekom vzdal hold v areáli Pamätníka a vojnového cintorína Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši. 

Potrebujete zlepšiť kvalitu života občanov a posunúť efektivitu verejných služieb vpred? Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, obce, mestá či VÚC prihláste sa do novej výzvy na témy hackathonov 2024

20.02.2024 - Hackathony pokračujú aj v roku 2024. Inovatívne podujatia plné nápadov a riešení v oblasti verejnej správy či digitalizácie, ktoré potom pomáhame uviesť do života. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zorganizovalo doteraz šesť úspešných hackathonov. Preto v nich naďalej pokračujeme a vyhlasujeme z Plánu obnovy a odolnosti SR ďalšiu výzvu na témy hackathonov. Máte aj vy nápad, ako zmodernizovať verejné služby a zjednodušiť každodenný život občanov? Neváhajte sa zapojiť.

Bezpečnejší digitálny svet: Do účinnosti vstupuje akt o digitálnych službách

20.02.2024 - V sobotu 17. februára 2024 vstúpil do účinnosti akt o digitálnych službách – nová legislatíva Európskej Únie (EÚ), ktorá prinesie výrazné zmeny v digitálnom prostredí. Zavádza prísnejšie opatrenia na reguláciu online platforiem a ochranu spotrebiteľov, aby bola zabezpečená vyššia úroveň dôvery verejnosti voči digitálnym službám.

Dáta ministerstva školstva prinášajú detailný pohľad na výkonnosť verejných vysokých škôl

20.02.2024 - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky spúšťa webovú stránku s merateľnými ukazovateľmi výkonnosti verejných vysokých škôl na Slovensku. Výšku štátnej dotácie prvýkrát ovplyvňuje aj kvalita a výkon vysokých škôl. Rezort školstva sprístupňuje interaktívnu webovú stránku, na ktorej sú zverejnené dáta verejných vysokých škôl. Ide o merateľné ukazovatele, ktoré boli nastavené na základe štatistických údajov o študentoch, zamestnancoch a výstupoch z tvorivých aktivít vysokých škôl.

Slovensko-turecké biznis fórum impulzom ďalšej bilaterálnej hospodárskej spolupráce

20.02.2024 - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovali 20. februára 2024 Slovensko-turecké biznis fórum za účasti vyše stovky podnikateľských subjektov z oboch zúčastnených krajín, ktorí uskutočnili viac ako 150 B2B rokovaní. V kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bol taktiež podpredsedníčkou vlády a  ministerkou hospodárstva SR D. Sakovou a ministrom obchodu Turecka O. Bolatom podpísaný zakladajúci dokument Spoločného slovensko-tureckého ekonomického a obchodného výboru – JETCO ((Joint Economic and Trade Committee).

Švajčiarsko je významným partnerom pre Slovensko aj celú Európsku úniu

21.02.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok prijal 21. februára 2024 v Bratislave veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Petra Nelsona. Stretnutie potvrdilo vysokú úroveň bilaterálnych vzťahov a snahu o ďalšie posilňovanie vzájomnej spolupráce v politickej, ako aj ekonomickej oblasti. Štátny tajomník M. Eštok ocenil najmä vysokú úroveň dvojstranných vzťahov a dynamiku politických konzultácií.

Taraba poveril riadením vodohospodárskych podnikov skúsených manažérov

21.02.2024 - Dočasne povereným generálnym riaditeľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba sa stane krízový manažér Peter Molda. Slovenský vodohospodársky podnik povedie do riadneho výberového konania dlhoročný manažér a vodohospodár Peter Čadek. Do funkcie ich dnes uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Šéf envirorezortu zároveň ocenil doterajšiu prácu poverenej generálnej riaditeľky Vodohospodárskej výstavby Jany Ježíkovej, ktorá zostáva pracovať v podniku a na starosti bude mať oblasť právnych vzťahov.

Minister Juraj Blanár podporil slovenské firmy na ekonomickom fóre o podnikaní a udržateľnosti

21.02.2024 - Slovenská delegácia otvorila prvý deň pracovnej cesty v Indii (21.2.2024) rokovaniami na špecializovanom ekonomickom fóre CII India – Europe Business and Sustainability Conclave, ktoré organizuje pred hlavnou konferenciou Raisina Dialogue Konfederácia indického priemyslu. Na podujatí aktívne vystúpil a diskutoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár spolu so štátnym tajomníkom Rastislavom Chovancom.

Čerpanie ŠF a KF k 31.1.2024

21.02.2024 - Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (14,5 mld. EUR) boli k 31.01.2024 schválené prostriedky vo výške 13,11 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 90,42 %. Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na EK do konca roka 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 2,05 mld. EUR. Európska komisia potvrdila Slovenskej republike listom zo dňa 15.01.2024 ukončenie pomoci pre Sektorový operačný program Priemysel a služby. Ide o uzatvorenie posledného programového dokumentu Slovenskej republiky z programového obdobia 2004 – 2006, ktorému 08.12.2023 začína plynúť 3-ročné archivačné obdobie. Celkové čerpanie výdavkov za SOP Priemysel a služby dosiahlo úroveň 92,15 % z alokácie stanovenej na operačný program. Ukončením pomoci pre Sektorový operačný program Priemysel a služby Slovenská republika uzatvorila programové obdobie 2004 - 2006.

Kabinet rozhodol o predĺžení poskytovania dočasného útočiska aj o zmenách pri poskytovaní príspevku za ubytovanie

21. 02. 2024 - Uznesenie predložené ministrom Matúšom Šutajom Eštokom v stredu 21. februára 2024  predlžuje platnosť štatútu dočasnej ochrany do 4. marca 2025. Ide o predĺženie na základe vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ 2023/2409 prijatého 19. októbra 2023. Dôvodom predĺženia je takmer dva roky trvajúci vojnový konflikt Ruska proti Ukrajine. Civilnému obyvateľstvu prichádzajúcemu z Ukrajiny do Európskej únie je týmto spôsobom umožnená dostupnosť núdzového ubytovania, základnej zdravotnej starostlivosti, prístupu na trh práce ako aj do školského systému.

Rada vlády pre prevenciu kriminality rozhodla o zriadení pracovnej skupiny pre ochranu mäkkých cieľov

21. 02. 2024 - Prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská  v zastúpení ministra vnútra SR  otvorila v utorok 20. februára 2024  zasadnutie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Rada vlády  ako poradný, koordinačný a odborný orgán vlády SR pre oblasť prevencie kriminality prerokovala niekoľko dôležitých návrhov. Zároveň bola zriadená pracovná skupina pre ochranu mäkkých cieľov.

Róbert Zsembera: Trnavská univerzita v Trnave si uvedomuje dôležitosť duševného zdravia. Ako jedna z prvých zriadila na škole psychologickú ambulanciu

21.02.2024 - Ponuka kvalitných študijných programov, učenie orientované na študenta či inklúzia a podpora študentov so špecifickými potrebami. Tým sa môže pochváliť univerzita s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis, ktorá bola založená v roku 1635. Ako jedna z prvých vysokých škôl na Slovensku zriadila psychologickú ambulanciu pre študentky a študentov.

Semafor investičných projektov nemocníc Plánu obnovy a odolnosti SR dostupný na webe ministerstva zdravotníctva

21. 02. 2024 - Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo na svojom webe Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk) všetky realizované investičné projekty v dvoch výzvach, tzv. veľkej a malej:  Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti  a Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Vláda schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

21. 02. 2024 - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok predložil v stredu 21. februára na rokovanie vlády návrh harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 8. júna 2024. V materiáli, ktorý vláda schválila, sú uvedené úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami v rozhodnutí predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb a zákonom o podmienkach výkonu volebného práva.

Nová výzva podporí subjekty verejnej správy v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti

21. 02. 2024- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu: „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ v sume 10 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 z opatrenia 1.2.1. Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie.

Slovensko a Turecko zintenzívni obchodnú spoluprácu

21. 02. 2024 - Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková podpísala v utorok 20. februára 2024 zmluvu o užšej spolupráci s tureckým ministrom hospodárstva Ömerom Bolatom. Slovensko a Turecko posilnia spoluprácu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej bezpečnosti, v automobilovom a strojárskom priemysle a v doprave. Podpis dohody sa uskutočnil v rámci biznis fóra medzi Slovenskom a Tureckom. Záujem slovenských a tureckých firiem o kooperáciu je veľký. Na fórum sa prihlásilo 87 slovenských subjektov a 31 zástupcov z Turecka.

Slovensko je pre Indiu relevantným partnerom

22.02.2024 - Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraja Blanára dnes (22.2.2024) prijal v Dillí spolu so štátnym tajomníkom Rastislavom Chovancom a slovenským veľvyslancom v Indii Róbertom Maxiánom štátny tajomník pre obranu a obrannú produkciu indického ministerstva obrany Giridhar Aramane. Predstavitelia SR následne rokovali aj s indickým ministrom zahraničných vecí Subrahmanyamom Jaishankarom.

Pripravujeme z eurofondov viacero riešení na zlepšenie dopravy na Kysuciach

22. 02. 2024 - Okrem intenzívnej prípravy výstavby diaľnice D3 na Kysuciach pracuje Ministerstvo dopravy na zlepšení železničnej dopravy, či cyklodopravy v regióne s cieľom znížiť dopravnú záťaž na preplnených medzinárodných cestách. Štátna tajomníčka MD SR Denisa Žiláková v rámci kontrolného dňa hovorila so zástupcami samospráv o viacerých dopravných projektoch, ktoré ministerstvo pripravuje alebo sú vo výstavbe.

Klinika gastroenterológie SZU a UNB v Univerzitnej nemocnici Bratislava zostáva

22.02.2024 - Z iniciatívy ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej sa dnes uskutočnilo rokovanie o vzniknutej situácii ohľadom odchodu gastroenterológov z Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB) do Univerzitnej nemocnice sv. Michala (UNSM). Na stretnutí sa zúčastnili minister vnútra SR Matúš Šutaj-Eštok, riaditeľ UNB Alexander Mayer a generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice sv. Michala Ladislav Kužela.

Európska rada by sa mala v marci zaoberať aj situáciou v poľnohospodárstve

22.02.2024 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok zastupoval Slovensko na rokovaní lídrov európskych diplomacií aj dnes (20. februára 2024). V Bruseli sa zúčastnil na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti Európskej únie. Hlavnou témou rokovania bola príprava marcového zasadnutia Európskej rady, v rámci ktorej budú prezidenti alebo predsedovia vlád členských štátov Únie diskutovať o témach vývoja na Ukrajine a Blízkom východe, bezpečnosti a obrany EÚ, ako i ďalších aktuálnych zahraničnopolitických otázkach.

Rozvoj dunajského regiónu je ešte stále možné podporiť vďaka dvom vyhláseným výzvam z Interreg Programu dunajského regiónu

22. 02. 2024 - Príležitosť posilniť riešenie spoločných výziev v dunajskom regióne je stále tu. Aktuálne sú vyhlásené dve výzvy z Interreg Programu dunajského regiónu v celkovom objeme 42,6 miliónov eur. Túto eurofondovú obálku je možné využiť na zelené investície, podporu kultúry a cestovného ruchu či posilnenie trhu práce.   

Ministerstvo dopravy upravuje príspevok za ubytovanie odídencov

22. 02. 2024 - Príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre podnikateľov s ubytovaním sa od 1. marca upravuje na jednotnú sumu 6 eur za noc na osobu bez rozdielu veku. Ministerstvo dopravy tým nadväzuje na zmenu výšky príspevku, ktorý vypláca Ministerstvo vnútra SR fyzickým osobám. Touto zmenou chceme motivovať odídencov začleniť sa do bežného života, no zároveň reagujeme na klesajúci záujem poskytovateľov ubytovania. Z pôvodných viac ako 700 ubytovateľov máme dnes už zmluvy len s menej ako 500.

Minister Raši na Rade vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh: Počas roka 2024 nás čaká v oblasti digitalizácie a informatizácie mnoho dôležitých úloh

23. 02. 2024 - Na Úrade vlády SR sa 22. februára uskutočnilo 25. zasadnutie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, ktoré viedli predseda minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši, a podpredseda štátny tajomník MIRRI SR pre informatizáciu Ivan Ivančin.

NRSR

Poslanci začali deň opozičnou novelou zákona o disciplinárnom poriadku NSS

20. 02. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú od utorka rána v 9. schôdzi. V úvode dňa prebrali opozičnú novelu zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR, ktorú podali poslanci z PS. Jej cieľom je zmena kvóra potrebného na podanie návrhu na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi z troch pätín poslancov NR SR na jednu pätinu poslancov. Poslanci mali v utorok ráno začať rokovať o návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa však z rokovania ospravedlnil. Počas celého týždňa by poslanci nemali hlasovať, najbližšie hlasovanie o prerokovaných bodoch ich čaká v utorok 27. februára.

Poslanci v úvode dňa pokračovali v diskusii o preukazovaní pôvodu majetku

21. 02. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v úvode dňa pokračovali v diskusii o návrhu zákona o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku z dielne poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Do rozpravy je písomne prihlásených ešte pár rečníkov, po nich sa budú môcť hlásiť aj ústne. Na programe aktuálnej deviatej schôdze majú zákonodarcovia ešte viacero neprerokovaných návrhov. Počas dňa by poslanci nemali hlasovať. Najbližšie hlasovanie ich čaká až o týždeň v utorok 27. februára, keď by mali rozhodnúť o všetkých dovtedy prerokovaných bodoch programu

Poslanci sa v závere dňa venovali návrhu redefinície znásilnenia

21. 02. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v závere dňa venovali návrhu na redefiníciu skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia. Tá je obsiahnutá v novele Trestného zákona z dielne SaS, ktorou poslanci ukončili stredajšie rokovanie. "V rámci tejto redefinície dochádza k odklonu od podmienky použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia a zavádza podmienku absencie súhlasu poškodenej osoby," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe. Zuzana Plevíková (Smer-SD) navrhovateľom pripomenula, že o túto zmenu sa snažia dlhodobo v opozícii a doteraz na znení nebola zhoda. Pýtala sa tiež, ako si vedia predkladatelia reálne v praxi predstaviť dokazovanie znásilnenia a či na styk daná osoba dala súhlas alebo nie.

Poslanci otvorili rokovanie diskusiou o znížení poplatkov v doprave

22. 02. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR otvorili 14. rokovací deň aktuálnej 9. schôdze diskusiou o opätovnom znížení správnych poplatkov v oblasti dopravy, ktoré sa zvyšujú v tomto roku v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. Návrh novely zákona o správnych poplatkoch predložil do Národnej rady (NR) SR opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS). Poplatok súvisiaci s evidenčným číslom vozidla (EČV) aj ďalšie poplatky v oblasti dopravy by tak mohli od júna klesnúť na pôvodnú úroveň, teda na úroveň pred účinnosťou novely zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií (tzv. lex konsolidácia).

Prezident

Prezidentka napadla novelu Trestného zákona na Ústavnom súde SR

19.02.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 19. februára 2024 obrátila v súvislosti so schválenou novelou zákonov v oblasti trestného práva na Ústavný súd SR s návrhom na preskúmanie súladu novely s ústavou, spolu s návrhom na pozastavenie účinnosti zákona, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Prezidentka v podaní napáda proces prijímania zákona v skrátenom legislatívnom konaní aj jeho obsah. Okrem iného kritizuje porušenie pozitívneho záväzku štátu efektívne postihovať trestnú činnosť a chrániť práva občanov poškodených trestnou činnosťou.

Prezidentka pozvala bývalých prezidentov na slávnostný obed

20.02.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová pozvala v utorok 20. februára 2024 do Prezidentského paláca bývalých prezidentov na tradičný spoločný slávnostný obed. 

Prezidentka považuje túto tradíciu za príjemnú príležitosťou stretnúť sa a porozprávať sa so svojimi predchodcami.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk