Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
13.5.2024
ID: 6074upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Zosúladenie národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä previazanie limitu verejných výdavkov na ukazovateľ čistých výdavkov je cieľom návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

Rezort školstva zvyšuje financie na budovanie kapacít materských a základných škôl

06.05.2024 - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR výrazne zvyšuje dotáciu na budovanie nových miest v materských a základných školách. V rámci otvorenej výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR zvýšilo celkovú sumu z pôvodných 82 miliónov eur na vyše 128 miliónov eur. Na rozšírenie miest v základných školách je po novom k dispozícii takmer 53 miliónov eur, čo je o 15 miliónov eur viac oproti pôvodnej alokácii.

Agenda EXPO 2025 Osaka je presunutá na nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

06. 05. 2024 - Vláda SR na svojom rokovaní vo štvrtok 2. mája 2024 schválila presun agendy spojenej so svetovými výstavami EXPO z Ministerstva hospodárstva SR na nové Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR do 10. mája 2024. Najbližšie EXPO 2025 v japonskej Osake tak bude pripravovať nové ministerstvo.

Ak dieťaťu stačí na cestovanie tzv. detský občiansky preukaz, využite to, je to aj lacnejšie

06. 05. 2024 - MV SR z dôvodu avizovaného zvýšenia správnych poplatkov od 1. apríla čelilo už od začiatku roka 2024  mimoriadne veľkému počtu žiadostí o vydanie cestovného pasu. Žiaľ, personalizačné kapacity, napriek smenám, ktoré presahujú pracovné doby, nestačia na to, aby sa dodržala 30-dňová lehota vo všetkých prípadoch, ktorá sa takto predlžuje o niekoľko dní.

Slovenskí poľnohospodári plne podporujú Tarabov návrh zákona na odstraňovanie náletových drevín

06.05.2024 - Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa stretol dnes v Detve s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardom Takáčom a podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslavom Štefčekom, ako aj s lokálnymi poľnohospodármi a farmármi, ktorí vyjadrili plnú podporu vládnemu návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny. Nová právna úprava umožní zlepšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska a odbúrava byrokratickú náročnosť pri obhospodarovaní pôdy, osobitne v prípadoch, ak ide o odstraňovanie náletových drevín a kríkov.

Pediatrické ambulancie majú byť dostupné každý pracovný deň, APS do 20. hodiny

06.05.2024 - Rezort zdravotníctva chce zvýšiť dostupnosť dennej ambulantnej  starostlivosti pre deti a dorast. Navrhuje preto, aby boli pediatri v rámci svojich ordinačných hodín pacientom k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň ordinovali do 18. hodiny. Cieľom MZ SR je garantovať zachovanie dostupnosti dennej ambulantnej starostlivosti pre deti, preto ambulantné pohotovostné služby pre deti navrhuje skrátiť do 20. hodiny. Ak pozmeňujúci návrh prejde v parlamente, zmeny budú platiť od 1. júla 2024.

Štátny tajomník Ivančin na zasadnutí ministerskej rady OECD: Slovensko otvorilo globálnu diskusiu o kľúčových opatreniach v oblasti umelej inteligencie

06.05.2024 - Vlády čelia zložitým a vzájomne prepojeným problémom od zmeny klímy a digitalizácie, cez ekonomické a sociálne dôsledky starnutia populácie, až po výzvy v oblasti právneho štátu. Zasadnutie ministerskej rady OECD, ktorému predsedalo Japonsko (60. výročie vstupu do OECD)  a podpredsedovia Mexiko a Holandsko (30. výročie vstupu do OECD), sa uskutočnilo 2. – 3. mája 2024 v sídle OECD v Paríži. Delegáciu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR viedol štátny tajomník Ivan Ivančin.

Konferencia pod záštitou MIRRI SR: Poprední odborníci diskutovali o zákone o informačných technológiách vo verejnej správe 2024

06.05.2024 - V dňoch 29.-30. apríla sa konal 3. ročník prestížnej konferencie Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe (ITVS), ktorú organizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci so spoločnosťou Poradca podnikateľa, spol. s r. o..  Konferencia predstavila sériu prezentácií od popredných odborníkov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a legislatívy, vrátane generálneho riaditeľa sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI SR, Ervína Šimka.

MF SR poskytne financie na prospešné služby a na projekty miest a obcí

06.05.2024 - Ministerstvo financií SR zverejňuje výzvy, vďaka ktorým môžu získať financie na svoje projekty nie len jednotlivci, ale aj organizácie, občianske združenia či samotné mestá a obce. Celkovo je na tento účel vyčlenených 5 miliónov eur. Ministerstvo financií SR bude poskytovať dotácie v dvoch základných oblastiach.  

D. Saková v Baku: Okrem diverzifikácie dodávok plynu na Slovensko chceme našu ekonomiku podporovať aj cez rozvoj bilaterálnych vzťahov so štátmi, ktoré majú vysoký ekonomický potenciál

07. 05. 2024 - Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková otvorila v utorok 7. mája 2024 Podnikateľské fórum v Baku a zúčastnila sa rokovaní o dovoze plynu z Azerbajdžanu na Slovensko. Okrem diverzifikácie dodávok plynu na Slovensko, Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre investície a obchod (SARIO) taktiež pripravilo podnikateľskú misiu, ktorej cieľom je rozvoj bilaterálnych vzťahov so štátmi, ktoré majú vysoký ekonomický potenciál. Skupina podnikateľov z oblasti strojárstva, cestovného ruchu a informačných či komunikačných technológií tak v Baku rokovala o vzájomnej spolupráci medzi slovenskými a azerbajdžanskými firmami.

Vodohospodárska výstavba: Žiadne schránkové firmy na predaj elektrickej energie nevyužívame

07.05.2024 - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba nevyužíva a ani nebude nikdy využívať schránkové firmy na predaj elektrickej elektriny. Vodohospodárska výstavba predáva elektrickú energiu transparentne za trhovú cenu a nevylučuje žiadnych obchodných partnerov z možnosti predložiť cenovú ponuku a s Vodohospodárskou výstavbou uzavrieť rámcovú zmluvu. Predaj sa realizuje podľa princípu najvyššej trhovej ceny a zabezpečenia pohľadávok firmy.

Skúška na overenie odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami

07.05.2024 - Ministerstvo životného prostredia SR v zmysle § 56a ods. 2 oznamuje, že skúška odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami sa budekonať dňa 15.11.2024. Termín prihlasovania na skúšku je do 15.07.2024.

Stretnutie štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR so zástupkyňou generálnej riaditeľky UNESCO

07.05.2024 - Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ivan Ivančin sa 3. mája 2024 v sídle UNESCO stretol so zástupkyňou generálnej riaditeľky pre sociálne a humanitné vedy Gabrielou Ramos. Témou stretnutia bolo globálne Odporúčanie UNESCO o etike umelej inteligencie, ktoré je historicky prvým nástrojom pre etické využívanie umelej inteligencie vo svete.

Španielski vojaci na Slovensku prispievajú ku kolektívnej obrane krajín NATO

07.05.2024 - Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák spoločne s ministerkou obrany Španielska Margaritou Robles Fernández navštívili 3. mája 2024 Centrum výcviku Lešť, kde v rámci Mnohonárodnej bojovej skupiny na Slovensku (NATO Multinational Battlegroup in Slovakia) pôsobí španielsky kontingent. Práve Španielsko preberie v júli od Českej republiky velenie tohto bojového zoskupenia.

Rekonštrukcia mostov je pre ministerstvo prioritou, hľadá konzultanta na prípravu týchto opráv

07. 05. 2024 - Rezort dopravy pripravuje PPP projekt na opravu, výstavbu (nahradenie pôvodných) a prevádzku vybraných mostov na cestách I. triedy. Preto vyhlásil verejné obstarávanie na poradenské služby. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 7,8 milióna eur bez DPH. V prvej fáze poradenských služieb konzultant spracuje štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá posúdi výhodnosť plošnej obnovy mostov na cestách I. triedy formou PPP. Posudzovať bude mosty v stupni stavebno-technického stavu 4, 5, 6 a 7, teda uspokojivý až havarijný, pričom zanalyzuje viac ako 1 100 mostov v týchto kategóriách.

Štyri slovenské vysoké školy dostanú vyše 19 miliónov eur na rekonštrukciu budov a internátov

07.05.2024 - Ekonomická univerzita v Bratislave z Plánu obnovy a odolnosti SR komplexne obnoví študentský domov na Starohájskej ulici v Bratislave a tiež budovu, v ktorej sa nachádza materská škola univerzity. Ubytovanie pre študentov komplexne zrekonštruuje aj Žilinská univerzita v Žiline. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach i Prešovská univerzita v Prešove zrekonštruujú budovy vo svojich areáloch. Verejné a štátne vysoké školy môžu rekonštrukčné projekty podávať do piatka 10. mája 2024.

Najväčší záujem o debarierizáciu stredných škôl je na východe

07.05.2024 - Na otvorenú výzvu, ktorej zámerom je debarierizácia väčších stredných škôl, reagujú najmä zriaďovatelia a školy z Prešovského a Košického kraja. Naopak, najnižší záujem je zatiaľ z Bratislavského kraja. Cieľom projektu z Plánu obnovy a odolnosti SR je architektonická debarierizácia 182 väčších stredných škôl. Na odstránenie bariér, či nákup strojov a prístrojov, ktoré otvoria školu žiakom so zdravotným znevýhodnením, je vyčlenená suma takmer 33 miliónov eur.

Štátna tajomníčka Roskoványi sa na pôde OSN zúčastnila hodnotenia Slovenska v oblasti ľudských práv

07. 05. 2024 - Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Katarína Roskoványi sa zúčastnila v Ženeve na pôde OSN na štvrtom kole hodnotenia Slovenska v oblasti ľudských práv. Spoločne s ďalšími členmi delegácie zo Slovenska vystúpila v diskusii k prejavom diplomatov z takmer 90 krajín, z ktorých zazneli slová pochvaly a aj odporúčania na zlepšenie situácie ľudských práv na Slovensku.

Štátny tajomník Michal Kaliňák: Sociálne podniky sú potenciálom pre menej rozvinuté okresy

07. 05. 2024 - Všetky najmenej rozvinuté okresy viac-menej kopírujú Atlas rómskych komunít. Preto je potrebné prepojiť všetky zdroje z európskych fondov a nastaviť jednotlivé výzvy pre potreby konkrétnych regiónov. Na konferencii Efektívna inklúzia Rómov v najmenej rozvinutých okresoch, ktorá sa v utorok konala v Starej Ľubovni, to povedal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Michal Kaliňák. Potenciál vidí najmä v sociálnych podnikoch a tiež v príkladoch dobrej praxe.

Zákon o ochrane prírody a krajiny pomôže poľnohospodárom a prispeje k potravinovej sebestačnosti Slovenska

07.05.2024 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč na dnešnej tlačovej konferencii s ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom, podpredsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Miroslavom Štefčekom a miestnymi poľnohospodármi vyjadril podporu vládnej novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá výrazne pomôže poľnohospodárom.

Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák podpísal v Azerbajdžane dve významné zmluvy

08.05.2024 - Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák absolvoval spolu s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ďalšími členmi slovenskej delegácie oficiálnu návštevu Azerbajdžanu, kde sa stretli s tamojšími najvyššími predstaviteľmi štátu na čele s prezidentom Ilhamom Alijevom. Cieľom rokovaní bolo prehĺbenie spolupráce oboch krajín vo viacerých oblastiach, vrátane obrany a bezpečnosti, ako aj zintenzívnenie kooperácie v rámci obranného priemyslu.

Pri bombových hrozbách na školách v utorok 7. mája išlo pravdepodobne o kybernetický útok

08. 05. 2024 - V prípade bombových hrozieb na školách v utorok 7. mája šlo s najväčšou pravdepodobnosťou o kybernetický útok. Informovali o tom na tlačovej konferencii v stredu 8. mája  2024 prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská a viceprezident PZ pre vnútorný poriadok a bezpečnosť Rastislav Polakovič.

S Talianskom máme dohodu o spolupráci v boji proti medzinárodnému zločinu

09. 05. 2024 - Medzivládnu dohodu podpísal v stredu 8. mája 2024 minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s ministrom vnútra Talianska Matteom Piantedosim. Predmetom dohody je najmä zintenzívnenie policajnej spolupráce v boji proti medzinárodnej organizovanej kriminalite. Dôjde tak k výraznému posilneniu vzájomných väzieb medzi policajnými zložkami oboch krajín a k zvýšeniu bezpečnosti občanov. Dohoda upravuje vzájomnú spoluprácu príslušných orgánov na účely predchádzania a boja proti kriminalite, vrátane foriem spoločného zásahu, vysielania expertov a ochrany svedkov. Vytvorí tak právny rámec, ktorý uľahčí a zintenzívni vzájomnú spoluprácu.

Kvalitné vzdelanie musí byť prioritou: Z nových eurofondov sme vyčlenili takmer 200 miliónov na rekonštrukcie škôl vo všetkých regiónech

09.05.2024 - Podpora kvalitného školstva a vzdelávania musí byť prioritou každej vlády. Eurofondy majú moc meniť naše školy na inštitúcie  európskej úrovne. Na to je však potrebné vyhlasovať výzvy tak, aby z nich profitovalo čo najviac škôl. Práve preto Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) prekopalo nepodarenú výzvu na rekonštrukcie základných škôl vyhlásenú bývalým vedením rezortu a prišlo s vylepšenou výzvou s takmer štvornásobnou alokáciou.

Predstavitelia rezortov životného prostredia Slovenska a Česka rokovali ako zlepšiť efektivitu pomoci samosprávam

09.05.2024 - Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR Marek Chovan a generálny riaditeľ Environmentálneho fondu Matej Sliška rokovali v Prahe s predstaviteľmi Štátneho fondu životného prostredia ČR. Nosnou témou pracovného stretnutia bola efektivita štátu pri podpore projektov samospráv, ktorá pomáha rozvoju vidieka, ale rovnako aj ochrane a starostlivosti o životné prostredie.

Podpora pre školy pri hrozbe útokom

09.05.2024 - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v priebehu štvrtka posiela všetkým školám stručné letáky s odporúčaniami, ako ďalej postupovať, ako komunikovať so zamestnancami škôl či rodičmi. Zároveň obsahujú stručný návod ako o krízovej udalosti hovoriť s deťmi a vysvetľovať im, čo sa stalo. Odporúčania vypracovalo v spolupráci s viacerými partnerskými organizáciami Centrum poradenstva a prevencie Bratislava 3.

Do regiónov pribudnú ďalšie ambulancie všeobecných lekárov a pediatrov

09.05.2024 - Na Slovensku vznikajú ďalšie nové ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých a ambulancie pediatrov podporené z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. V závislosti od regiónu môže lekár v ambulancii dostať nenávratný príspevok až do 80 tisíc eur. V druhom kole výzvy rezort zdravotníctva výrazne  zjednodušil podávanie žiadosti a podmienky, čo zvýšilo záujem zo strany lekárov. Výzva zostáva naďalej otvorená

Nezamestnaní už pomáhajú pri záchrane pamiatok

09.05.2024 - Ľudia bez práce v regiónoch sa už od začiatku mája podieľajú na záchrane národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom národného projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike. Projekt spustil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR na začiatku apríla. Cieľom projektu Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike je zlepšiť prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vytvorenia pracovných príležitostí a prispieť k záchrane národných kultúrnych pamiatok. Zapojili sa do neho subjekty zo zoznamu oprávnených žiadateľov, ktoré pripravilo ministerstvo kultúry. Sú medzi nimi obce, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby a iné právnické alebo fyzické osoby.

Hackathon tentokrát prináša inovatívne nápady do mesta pod Urpínom: Banskobystrický samosprávny kraj hľadá pomoc s riešením správy svojich dokumentov

10.05.2024 - Hackathony, organizované Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa  tento raz presúvajú do regiónov.  V spolupráci s Campus Cowork sa už po celom Slovensku konalo osem hackathonov. Dnes a zajtra hľadá 11 talentovaných IT tímov v Banskej Bystrici inovatívne riešenia pre správu dokumentov úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Vystúpenie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR na Európskom hospodárskom kongrese v Katoviciach

10.05.2024 - V dňoch 7. až 9. mája 2024 prebiehal v Katoviciach XVI. ročník Európskeho hospodárskeho kongresu, ktorý je najväčším biznisovým podujatím v regióne strednej a východnej Európy. Organizuje ho Poľské združenie na podporu podnikania (PTWP) a jeho cieľom je stimulácia otvorenej diskusie o budúcnosti poľskej a európskej ekonomiky. Na pozadí nedávneho 20. výročia vstupu Poľska a ďalších deviatich krajín do Európskej únie a s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu jeho tohtoročný podtitul bol „Európa a geopolitika“.  

Slovensko bude naďalej podporovať dialóg s cieľom dosiahnuť mierové, spravodlivé a trvalé riešenie situácie na Cypre

10.05.2024 - Nikózia 9. máj 2024 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár sa v rámci pracovnej návštevy Cyperskej republiky dnes stretol s vedením Mierovej misie Organizácie Spojených národov na Cypre (UNFICYP) a príslušníkmi Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR zapojenými do UNFICYP.

Minister obrany SR Robert Kaliňák o pracovnej ceste do Malajzie: Úspešná misia

10. 05. 2024 - Po spoločnej návšteve Azerbajdžanu s predsedom vlády SR Robertom Ficom absolvoval podpredseda vlády SR a minister obrany SR Robert Kaliňák pracovnú cestu do Malajzie. Slovenskú delegáciu v Kuala Lumpur oficiálne prijal minister obrany Malajzie Mohamed Khaled a súčasne navštívila hlavný veľtrh obrannej techniky v tomto regióne Ázie, vrátane prehliadky slovenského i českého stánku.

Minister Juraj Blanár rokoval s cyperským prezidentom a ministrom zahraničných vecí. Slovensko a Cyprus pokračujú v posilňovaní partnerstva

10.05.2024 - Bratislava 10. máj 2024 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár rokoval vo štvrtok 9. mája 2024 v Nikózii s cyperským prezidentom Nikosom Christodoulidesom a zároveň so svojím rezortným kolegom, ministrom zahraničných vecí Cyperskej republiky, Constantinosom Kombosom.

NRSR

Spôsob zmeny rodného čísla sa nebude upravovať

07. 05. 2024 - Spôsob zmeny rodného čísla sa nebude upravovať. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok nepodporili novelu zákona o rodnom čísle z dielne Richarda Vašečku a Anny Záborskej (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorá zmenu predpokladala. Novelou chceli zabezpečiť, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia. V zákone chceli poslanci ponechať možnosť administratívnej zmeny rodného čísla nesprávne určeného pohlavia.

Poslanci zaradili do programu schôdze návrh týkajúci sa výrubu drevín

07. 05. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR zaradili do programu aktuálnej schôdze návrh vlády na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Podľa novely by sa mali postupy pri výrube drevín zjednodušiť. Envirorezort to považuje za významné preventívne opatrenie na zníženie stretov človeka s medveďom ako aj na zníženie škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch.

Poslanci prerokujú rozpočtové pravidlá verejnej správy v skrátenom konaní

07. 05. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v utorok skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Následne začali o návrhu rokovať v prvom čítaní. Cieľom právnej normy z dielne Ministerstva financií (MF) SR je zosúladenie národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä previazanie limitu verejných výdavkov na ukazovateľ čistých výdavkov.

NRSR odmietla novelu, ktorou sa malo zabrániť poplatkom za objednanie

07. 05. 2024 - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli návrh zákona z dielne poslancov opozičného KDH, ktorým chceli zabrániť prenášaniu nákladov spojených s manažmentom zdravotnej starostlivosti na pacienta. Novelu zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti plénum neposunulo do druhého čítania. Cieľom novely bolo spresniť existujúce ustanovenia zákona, podľa ktorého je súčasťou zdravotného výkonu aj objednanie pacienta na konkrétny dátum a čas. "Tento stav sa v aplikačnej praxi často zneužíva tak, že pacienti sa objednávajú prostredníctvom špecializovaných portálov, ktorým platia poplatky za 'sprostredkovanie služby'," zdôvodnili predkladatelia.

P. Žiga: Život v mieri je životným a národnoštátnym záujmom Slovenska

08. 05. 2024 - Život v mieri je životným a národnoštátnym záujmom Slovenska. Mier nie je samozrejmosťou ani frázou. Skonštatoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením parlamentu. Pri príležitosti sviatku konca druhej svetovej vojny v Európe zdôraznil povinnosť vzdať česť hrdinom, ktorí za víťazstvo položili životy. Deň víťazstva nad fašizmom si treba podľa Žigu pripomínať, aby sme neodpustili opakovanie príčin vojny. "Keď ekonomickú krízu a hospodársky rozvrat využili na príchod k moci militaristickí populisti, z ktorých sa neskôr stali vojnoví zločinci," povedal podpredseda NR SR v príhovore na bratislavskom Slavíne.

Poslanci začali štvrtkové rokovanie diskusiou o rozpočtových pravidlech

09. 05. 2024 9:06 - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní 13. dňom 12. schôdze. Deň začali vládnym návrhom novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v druhom čítaní. Jeho cieľom je zosúladenie národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami. Ide najmä o prevzatie limitu verejných výdavkov na ukazovateľ čistých výdavkov.

Výdavkové limity sa budú počítať podľa nových európskych pravidel

09. 05. 2024 - Zosúladenie národnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä previazanie limitu verejných výdavkov na ukazovateľ čistých výdavkov je cieľom návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

Prezident

Prezidentka podpísala štyri zákony, ďalšie dva vetovala

07.05.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 7. mája 2024 rozhodla vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie dva zákony. Ide o zákon z 24. apríla 2024 o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon z 24. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Prezidentka podpísala 2 zákony

09.05.2024 - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 9. mája 2024 dva zákony.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk