13.1.2021
ID: 4986upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Janu Sapákovú

Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur. sa vo svojej praxi špecializuje na pracovné právo. Okrem toho poskytuje poradenstvo aj v oblasti ochrany osobných údajov, cezhraničného dedenia a obchodného práva. Od roku 2008 patrí Jana Sapáková do tímu advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland. Predtým pôsobila ako advokátka pre advokátsku kanceláriu Heringeš & Partner. Jana Sapáková študovala na právnickej fakulte univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a absolvovala postgraduálne štúdium „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht“ (LL.M.Eur.) na právnickej fakulte univerzity Ludwig-Maximilian v Mníchove.

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Milujem rôznorodosť svojej práce a milujem hľadať riešenia na otázky klienta. Právny problém je pre mňa logickou hádankou, ktorú postupne krok za krokom vyriešim. Vôbec to nie je o tom, že každý deň robíte dookola tie isté pracovné zmluvy a výpovede.
 
2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
V pracovnom práve, ktorému sa venujem nemáme veľkolepé „dealy“, ktorých uzatvorenie by sme oslavovali. Keď asistujete klientovi pri hromadnom prepúšťaní, nedá sa hovoriť o úspechu. Za úspech preto považujem ak dokážem prispieť ku korektnému ukončeniu pracovného pomeru nielen po právnej, ale aj po ľudskej stránke.

3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Každý deň. Pracovné právo je o ľuďoch a preto je naozaj plné prekvapení. Prekvapí zamestnanec, ktorý si po pracovnej dobe požičia bez opýtania žeriav zamestnávateľa a tiež prekvapí zamestnávateľ, ktorý chce ešte dnes skončiť pracovný pomer so zamestnancom, lebo to s ním už nevie vydržať, ale nemá žiadny zákonný dôvod.

4. Kto alebo čo najviac ovplyvnilo Váš profesný život?
Rodičia, ktorí mi vštepili zmysel pre spravodlivosť, spolužiačka z vysokej školy, ktorá ma zobrala na brigádu do Nemecka a vďaka nemčine som potom našla prácu u mojej prvej školiteľky pani doktorky Semančíkovej. Zásady práce, ktoré ma ona naučila používam dodnes a snažím sa ich posúvať ďalej. A nemčina, ktorá ma priviedla do kancelárie NH Hager – Lapšanský, z ktorej je dnes Eversheds Sutherland a kde pracujem dodnes.   

5. Je nejaký zákon, ktorý by ste najradšej zrušili?
Óch, takých zákonov je veru viac. Niektoré preto, že mi prídu nepotrebné a iné zasa preto, že ma iritujú a aj po rokoch praxe v nich nachádzam „nové“ ustanovenia. A osobitnou kategóriou je zákon o službách zamestnanosti – ten by bolo treba prepísať do ľudskej reči.  

6. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
V každej voľnej chvíli čítam. Vedela by som na počkanie vymenovať nekonečne dlhý zoznam zaujímavých kníh. Podporím ale slovenského autora a právnické povolanie. Odporúčam Juraja Červenáka a jeho sériu prípadov s kapitánom Steinom a notárom Barbaričom.  

7. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
Ideálna dovolenka trvá aspoň tri týždne, keďže od práce sa dokážem odstrihnúť až po pár dňoch. A určite kombinácia cestovania a kúpania sa v mori. Úžasné spomienky mám na rodinný road trip po Rumunsku. Ale v zásade som nenáročná, stačí mi teplo, more a čas na čítanie.   

8. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval?
Neviem či inšpiroval, ale určite mi zostal v pamäti a veľmi ma bavil predmet, ktorý mal myslím názov Novodobé dejiny štátu a práva s pánom profesorom Beňom. Bral nás totiž ako partnerov do diskusie.   

9. Aké je zamestnanie Vašich snov, keby nebolo treba myslieť na peniaze?
Hm, úprimne pri výbere štúdia a povolania nebolo mojou motiváciou dobre zarábať. Otázku by som teda postavila skôr, čo by som robila, ak by som nemohla byť právničkou / advokátkou. V tom prípade by som pracovala ako knihovníčka a popri tom by som prekladala knihy z nemčiny.

10. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Určite by som im odkázala, aby sa učili jazyky a aby využívali možnosti výmenných pobytov. A že práca právnika je iná než ju prezentujú americké seriály. Právnická profesia Vám dá veľmi veľa rôznych možností – môžete byť advokátom, notárom, sudcom, prokurátorom, podnikovým právnikov – je to len na Vás. V každom prípade je ideálne mať svoju prácu rád a okrem rozumu používať aj srdce. 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk