7.10.2021
ID: 5220upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Martina Magála

Martin Magál je managing partner bratislavskej pobočky Allen & Overy. Poskytoval poradenstvo v súvislosti s viacerými významnými korporátnymi a komerčnými transakciami. Martin taktiež vedie oddelenie sporovej agendy a arbitráže. Zastupuje klientov pred všeobecnými súdmi, pred rozhodcovskými súdmi ako aj pred Ústavným súdom SR. Martin je členom Chartered Institute of Arbitrators a arbitrom vo Vienna International Arbitral Center. Martin bol súčasťou komisie Ministerstva spravodlivosti, ktorá pripravila novelu zákona o rozhodcovskom konaní. Martin v rámci komisie viedol pracovnú skupinu zameranú na obchodnú arbitráž.

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Množstvo zaujímavých právnych a strategických otázok, ktoré riešim. Práca s tímom mimoriadne talentovaných a pracovitých ľudí.

2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
Že sa mi po neočakávanom odchode pôvodného vedúceho partnera kancelárie podarilo spolu s kolegami nielen udržať jej postavenie na trhu, ale ho ešte výrazne posilniť.
 
3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Takmer každý deň, avšak na základe mojich skúseností sa vopred snažím byť pripravený na prekvapenia a zachovať si chladnú hlavu.

3. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
No rules rules od zakladateľa Netlfixu Reeda Hastingsa. Nádherný príklad ako je možné vybudovať a riadiť globálnu firmu bez toho, aby bola zviazaná prísnymi pravidlami a pracovnými postupmi.

4. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval? A ktorý naopak?
Užíval som si rímske právo a medzinárodné právo súkromné. Teoreticko-filozofické predmety mi veľmi nesedeli.

5. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
Majú oveľa viac príležitostí a oveľa menej trpezlivosti a cieľavedomosti.

6. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Choďte do toho, má to zmysel. Právnikom patrí prítomnosť aj budúcnosť, či už pôjdete do advokácie, in-house, politiky alebo biznisu.

7. Máte nejaký srdcový zákon?
Zákon o rozhodcovskom konaní, na ktorého výraznej novelizácii a harmonizácii s Modelovým zákonom UNCITRAL som sa podieľal. Takisto Newyorský dohovor o uznaní a výkone rozhodcovských rozsudkov a všetky soft law inštrumenty týkajúce sa medzinárodného rozhodcovského konania.

8. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
V sedle koňa.

9. Čím by ste boli, keby ste neboli právnikom?
S veľkým šťastím filmovým režisérom. Ale našťastie som si včas uvedomil, že zo mňa nebude ani Steven Spielberg ani Quentin Tarantino. Avšak režírovať stratégiu komplexných sporov a transakcií, ako aj život medzinárodnej kancelárie v malej jurisdikcii akou je Slovensko ma nesmierne napĺňa.

10. Rozhodnosť je vo Vašej práci iste podmienkou. Sú však v živote situácie, kedy sa cítite nerozhodní?
Pri rozhodovaní o tom, komu ponúkneme miesto v našom tíme. Je to jedna z najdôležitejších a najťažších úloh.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk