9.12.2021
ID: 5277upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Pavla Horňáka

JUDr. Pavol Horňák, PhD., LL.M. je riadiaci partner advokátskej kancelárie GHS Legal, s.r.o. pôsobiacej v Bratislave, Prahe, Olomouci a Viedni. Advokátom sa stal v roku 2008 a od roku 2013 pôsobí v rámci GHS Legal, kde vedie tím sporovej agendy a arbitráže.

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
To, že nie je jednotvárna a vie ponúknuť zaujímavé právne a životné výzvy.

2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
Celkom určite je to postupné etablovanie sa na slovenskom a českom právnom trhu a už aj otvorenie kancelárie vo Viedni.

3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Postupom času čoraz menej.

4. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval? A ktorý naopak?
Zrejme občianske procesné právo, pretože aj neskôr v praxi som sa zameriaval na sporové právo a naopak história či filozofia ma až tak veľmi nebavili.

5. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
Sú menej ambiciózni, čo je dané aj dnešnou dobou, ktorá ponúka viac dostupných príležitosti na pracovnom trhu, než tomu bolo v minulosti.

6. Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Právnické profesie, a zvlášť advokácia, prinášajú veľkú možnosť sebarealizácie a ak sa tejto profesii budú venovať naplno, určite je to dobrá a perspektívna voľba povolania.

7. Prečo ste sa rozhodli stať sa právnikom?
Od rozhodnutia podať prihlášku na právo som vedel, že sa chcem stať advokátom, pretože ma oslovila sloboda a nevšednosť tohto povolania.

8. Máte nejaký srdcový zákon?
Je ich viac, ale asi prevažuje Civilný sporový poriadok.

9. Kde sami seba vidíte o desať rokov?
Aktuálne už pôsobíme v 3 krajinách a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že v tomto nastavenom trende prenikania na zahraničné právne trhy budeme pokračovať aj počas nasledujúcich 10 rokov.

10. Čím by ste boli, keby ste neboli právnikom?
Keďže som na strednej škole inklinoval k prírodným vedám, predpokladám, že by to bola nejaká vedecká disciplína.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk