5.2.2020
ID: 4697upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Petera Víglaského

JUDr. Peter Víglaský je zakladajúcim partnerom Hamala Kluch Víglaský s.r.o.. Má rozsiahle skúsenosti v oblastiach bankovníctva a financií, fúzií a akvizícií, projektov PPP, súkromného kapitálu, nehnuteľností a greenfield projektov.

1. Prečo ste sa rozhodli stať sa právnikom?
Na dôvod si už teraz nespomínam.

2. Kto Vás v osobnom či pracovnom živote najviac motivuje?
V oboch prípadoch je to moja rodina, ktorá ma najviac nabíja keď to potrebujem.

3. Máte nejaký srdcový zákon?
Myslím, že ani nie.

4. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?

Aktívna poznávacia dovolenka po svete.

5. Podelíte sa s nami o nezapomenuteľný zážitok z praxe?
Osobné stretnutie naraz so slovenským ako aj českým premiérom pri podpise medzištátnej zmluvy medzi SR a ČR.

6. Kde sami seba vidíte o desať rokov?
Na dôchodku.

7. Čím by ste boli, keby ste neboli právnikom?
Pravdepodobne by som zabrúsil niekde do oblasti medzinárodného investičného a úverového biznisu. Tomu verím, že by ma to bavilo.

8. Aké je zamestnanie Vašich snov, keby nebolo treba myslieť na peniaze?

Cestovanie po svete za účelom hodnotenia a určovania ratingu dovolenkových destinácií, hotelov, pláží a turistických atrakcií.

9. Prezradíte nám Vaše silné a slabé stránky?
Silnou stránkou je určite, že sa snažím za cieľom ísť cieľavedomo, nie konfliktným spôsobom ale hľadaním riešení. Medzi slabú stránku by som zaradil napr. menej trpezlivosti k niektorým záležitostiam ako som mával v minulosti.

10. Akí ľudia Vás dokážu najviac rozčúliť?

Agresívny a aj tí ktorí sa živia klamstvom a je im to jedno.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk