27.5.2020
ID: 4799upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Petra Oravca

Peter Oravec je partnerom PRK Partners so špecializáciou na súťažné právo, korporátne / obligačné právo, pracovné právo a ďalšie oblasti práva. Dlhé roky pôsobil v poprednej anglickej právnej firme so sídlom v Bratislave. Zastupoval viacero klientov pri vyšetrovaniach kartelových dohôd a tiež v následnom súdnom konaní. Zvykne tiež organizovať pravidelné školenia zamerané na dodržiavanie súťažného práva. Peter má samozrejme zároveň rozsiahle skúsenosti v oblasti kontroly koncentrácií, ako aj zneužitia dominantného postavenia.

1. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
"Sféra pôsobenia našich klientov býva značne rôznorodá. Môžete sa preto pomerne často stretnúť so zaujímavými otázkami, s ktorými v praxi doposiaľ neexistujú žiadne konkrétne skúsenosti. Prekvapenia a nové výzvy preto nebývajú až tak zriedkavé."

2. Čo máte na svojej práci najradšej?
"Jednou z vecí budú asi práve spomenuté výzvy, ktoré Vás posúvajú vpred. Určite tiež, keď dokážete efektívne pomôcť svojim klientom. V neposlednom rade možnosť spolupracovať v tíme so zaujímavými ľuďmi a mladým kolektívom."

3. Je nejaký zákon, ktorý by ste najradšej zrušili?
"Vo všeobecnosti sú niektoré, najmä rôzne technické a podobné právne predpisy z dielne európskych inštitúcii možno až zbytočne podrobné a ťažko čitateľné. Niekedy sú zároveň zle preložené. V oblasti európskej legislatívy by som tak privítal určité zjednodušenie, resp. celkové zníženie byrokratickej záťaže."

4. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
"Steve Jobs od Waltera Isaacsona. Veľmi zaujímavá biografia o významnom vizionárovi našej doby. Steve Jobs pôsobil v oblasti technológii, ktorá až tak nesúvisí s právom. Napriek tomu jeho kreatívne myslenie môže byť istou inšpiráciou tiež pre nás advokátov. V našej praxi je pri riešení problémov často dôležitá spomenutá kreativita."

5. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval? A ktorý naopak?
"Páčili sa mi napríklad dejiny rímskeho práva a všeobecná teória práva. Znalosť princípov, na ktorých sú založené možno využiť v rôznych oblastiach súkromného práva. V práci sa k nim zvykneme často vracať bez ohľadu na konkrétne zadanie. Naopak ma nebavili všeobecné dejiny práva a podobné predmety, ktoré obsahovali minimum informácií, ktoré by ste ako právnik mohli efektívne využiť pri začínajúcej praxi."

6. Máte nejaký srdcový zákon?
"Merítkom kvality určitého zákona by mala byť zrejme predovšetkým jeho relatívna stálosť a nemennosť. V našom právnom prostredí z tohto pohľadu možno za kvalitný označiť napríklad zákon zmenkový a šekový, ktorého znenie sa počas svojej približne sedemdesiatročnej existencie menilo a novelizovalo len minimálne. V tomto smere bude preto asi unikátny. Niektoré zákony oproti tomu zvyknú byť menené skoro na polročnej báze a podobne."

7. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
"Obľubujem športové aktivity, či už crossfit alebo iný typ tréningu, ktorý dokáže človeku dodať energiu a istú mentálnu očistu, ktorá je v našom povolaní určite dôležitá. Rád si však tiež pozriem napríklad kvalitný seriál z dielne HBO alebo zájdem s rodinou na výlet do prírody. Veľmi rád počúvam syna, ako cvičí na hudobnom nástroji."

8. Aké je zamestnanie Vašich snov, keby nebolo treba myslieť na peniaze?
"Asi by som bol advokát, ako teraz. Možno by som viac cestoval po Európe."

9. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
"Že ponúka veľa príležitostí a výziev. Rozhodne preto stojí za vyskúšanie. Skúsenosti z právnickej praxe navyše možno využiť v rôznych oblastiach života, napríklad v podnikaní."

10. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
"Na konkrétnom mieste asi až tak nezáleží. Myslím, že úplne postačuje akékoľvek kľudné miesto, s rodinou alebo s inými ľuďmi, s ktorými sa cítite dobre."


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk