31.7.2023
ID: 5820upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Opatrenia, ktoré zaviedla vláda Ľudovíta Ódora na zrýchlenie čerpania eurofondov, fungujú. Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 10,81 miliardy eur. Od nástupu vlády pred dvoma mesiacmi čerpanie stúplo o 593 miliónov eur, čo je nárast o 4,1 %. V júni sme z eurofondov vyčerpali takmer štyrikrát viac ako sme čerpali v apríli alebo v máji.

Vláda

Pri využívaní nástrojov umelej inteligencie, ako aj pri zvyšovaní digitálnych zručností, je kľúčová spolupráca

24.07.2023 - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík zavŕšil svoju pracovnú cestu v hlavnom meste Spojených štátov amerických. Témami jeho rokovaní s technologickými expertmi boli problematika využívania umelej inteligencie, inovácií, zlepšovania úrovne digitálnych zručností, ale aj spolupráca pri obnove a rekonštrukcii Ukrajiny.

Výzva na podporu práce s malými deťmi a ich rodinami aj v prostredí marginalizovaných rómskych komunít je zverejnená

24.07.2023 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo v rámci Grantovej schémy na podporu ranej starostlivosti a intervencie, vyhlásenej v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, výzvu s názvom „Podpora poskytovania ranej starostlivosti a ranej intervencie deťom vo veku 0 až 6 rokov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a z prostredia generačnej chudoby“. Podporené budú projekty zamerané na zdravý kognitívny, sociálny a psychomotorický vývin detí a rozvoj rodičovských zručností a spôsobilostí s cieľom zlepšiť šance detí pochádzajúcich z uvedeného prostredia na začlenenie do predprimárneho vzdelávania a následne umožniť aj ich úspešný vstup do školy.

Riaditeľ SAŽP: Pracujeme aj v sobotu, aby sme urýchlili vyhodnotenie žiadostí

24.07.2023 - Pracovné soboty, organizačné zmeny, posilnenie tímu odborníkov, dostupnejšie informácie, zlepšenie komunikácie so žiadateľmi. Nový generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Matej Kerestúr prichádza so zmenami, ktorých hlavným cieľom je zrýchliť spracovanie žiadostí v rámci programu Obnov dom. Do 15. augusta – termínu určeného vládou - zostáva SAŽP spracovať 6 917 z celkovo 12 375 žiadostí doručených v troch výzvach.

Verejné pripomienkovanie dokumentácie k projektu „Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum - projekt PFA"

25. 07. 2023 - Ministerstvo vnútra ako žiadateľ prostriedkov z  Programu Slovensko 2021-2027  sprístupňuje na verejné pripomienkovanie dokumentáciu k projektu Bezpečnostné, monitorovacie a certifikačné centrum - projekt PFA. Zámerom navrhovaného riešenia je vybudovanie spôsobilostí v oblastiach preventívnej a reaktívnej bezpečnosti, ktoré naplnia legislatívne povinnosti, záväzné ciele a potreby MV SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Cieľom navrhovaného riešeniaje zriadenie forenzných laboratórií pre orgány činné v trestnom konaní na zabezpečovanie dôkazov pri vyšetrovaní trestných činov v rámci kybernetického zločinu.

Rezidentské štúdium pre pediatrov je opäť otvorené

25. 07. 2023 - Záujemcovia o rezidentské štúdium v špecializačnom odbore pediatria budú do tohto štúdia opäť zaradení už od 1. októbra 2023.  Vzdelávanie lekárov zaradených do špecializačného odboru pediatria do všeobecných ambulancií pre deti a dorast patrí medzi priority Ministerstva zdravotníctva SR. Už dnes je totiž približne polovica pediatrov vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast v dôchodkovom veku. Jedným z nástrojov, ktorý má za cieľ pritiahnuť mladých lekárov k detskému pacientovi, je rezidentské štúdium. Od 1. októbra 2023 sa opäť umožní záujemcom zaradiť sa do rezidentského štúdia v špecializačnom odbore pediatria.

MZ SR: 5 „omylov“ šéfa LOZ Petra Visolajského

25. 07. 2023 - Ministerstvo zdravotníctva SR pravidelne a intenzívne rokuje so zástupcami ambulantných či nemocničných lekárov, ale aj predstaviteľmi samosprávnych krajov alebo nemocníc. Inak tomu nie je ani v prípade diskusie o novom fungovaní detských ambulantných pohotovostí. Vedenie rezortu zdravotníctva sa počas rokovaní snaží udržať vecnú a odbornú diskusiu. Preto ministerstvo musí reagovať aspoň na niektoré informácie, ktoré dnes zazneli z úst šéfa LOZ Petra Visolajského.  

Situácia na oddeleniach dokladov PZ: vrchol pasovej sezóny je už za nami

25. 07. 2023 - Takzvaná  pasová sezóna na policajných oddeleniach dokladov sa dostala do druhej polovice. Návštevnosť oddelení dokladov podľa štatistík pozvoľna klesá, hoci na veľkých klientskych centrách to návštevníci zatiaľ nepociťujú. V Bratislave, Košiciach či Prešove, ale aj v  Poprade, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Trnave či v Šali sa stále čaká vyše hodiny. Zaujímavosťou je, že najdlhšie priemerné čakacie doby už nie sú v hlavnom meste, ale v lokalitách východného Slovenska. Bratislava však dlhodobo čelí náporu, keďže služby jej pracovísk využívajú okrem domácich aj osoby, ktoré tu pracujú. V ostatných krajoch sú priemerné čakacie doby asi o 20 minút kratšie, s výnimkou pracovísk v Banskobystrickom kraji a na severe Slovenska, kde vás vybavia najrýchlejšie.

Zmeny v zákone o štátnej službe majú prispieť k personálnej stabilizácii Policajného zboru

25. 07. 2023 - Novela zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície účinná od 1. júla 2023 prináša významné zmeny, ktoré smerujú k personálnej stabilizácii Policajného zboru.

Minister Wlachovský prijal odchádzajúceho čínskeho veľvyslanca: Máme záujem o konštruktívne a vyvážené vzťahy

25.07.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský prijal 25. júla 2023 na pôde rezortu diplomacie v Bratislave mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) v SR Lijie Suna v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie. Na záver stretnutia sa minister Wlachovský poďakoval odchádzajúcemu veľvyslancovi, ktorý na Slovensku pôsobil od februára 2020, za jeho prácu a v pracovnom a osobnom živote mu poprial veľa úspechov.

Minister Wlachovský prijal odchádzajúceho čínskeho veľvyslanca: Máme záujem o konštruktívne a vyvážené vzťahy

25.07.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský prijal 25. júla 2023 na pôde rezortu diplomacie v Bratislave mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) v SR Lijie Suna v súvislosti s ukončením jeho diplomatickej misie.

MZVEZ SR si predvolalo veľvyslanca Maďarska na Slovensku

25.07.2023 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky si v pondelok 24. júla 2023 predvolalo veľvyslanca Maďarska na Slovensku Csabu Balogha. Rezort diplomacie si veľvyslanca predvolal v súvislosti s prejavom maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý odznel 22. júla 2023 v rumunskom meste Baile Tusnad počas festivalu Tusványos a obsahoval znepokojivé a neakceptovateľné vyjadrenia týkajúce sa Slovenskej republiky. Generálny riaditeľ Sekcie pre európske záležitosti MZVEZ SR Tomáš Kozák v tejto súvislosti požiadal maďarského veľvyslanca C. Balogha, aby vysvetlil výroky maďarského premiéra V. Orbána a tlmočil mu, že takéto vyjadrenia sú pre Slovensko absolútne neprijateľné.

Ministerstvo dopravy zverejnilo piatu zmenu výzvy na obnovu verejných budov

25. 07. 2023 - Ministerstvo dopravy SR zverejnilo oznámenie č. 5 o vykonaní zmien vyhlásenej Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Vzhľadom na veľký záujem oprávnených žiadateľov o tento typ podpory predložené žiadosti výrazne prekročili pôvodne stanovenú alokáciu výzvy v hodnote 120 mil. eur s DPH. Zmenou č. 5 sa alokácia navýšila o ďalších 60 mil. eur s DPH na celkových 180 mil. eur s DPH. V tejto súvislosti sa zároveň upravuje termín uzavretia výzvy z pôvodne stanoveného 1. decembra 2024 na termín 31. júl 2023.

Opatrenia vlády na efektívne čerpanie eurofondov prinášajú výsledky: Najväčší nárast v čerpaní má regionálny operačný program IROP, ktorý riadi MIRRI SR

26.07.2023 - Opatrenia, ktoré zaviedla vláda Ľudovíta Ódora na zrýchlenie čerpania eurofondov, fungujú. Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 10,81 miliardy eur. Od nástupu vlády pred dvoma mesiacmi čerpanie stúplo o 593 miliónov eur, čo je nárast o 4,1 %. V júni sme z eurofondov vyčerpali takmer štyrikrát viac ako sme čerpali v apríli alebo v máji. Zo starých eurofondov zostáva do konca roka ešte stále dočerpať 3,7 miliardy eur. Po dnešnom rokovaní vlády o tom informovali premiér Ľudovít Ódor, podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková a minister investícií Peter Balík. Vláda vyhodnocuje stav čerpania dobiehajúcich eurofondov každé dva týždne od začiatku júna.

Štát vyplatí finančnú pomoc za škody na majetku po silnej búrke v Banskej Bystrici v lete 2021

26. 07. 2023 - Obyvatelia Banskej Bystrice, ktorých majetok poškodila v polovici augusta 2021 silná búrka, dostanú od štátu jednorazovú finančnú výpomoc vo výške  58 300 eur. Poskytnutie finančnej výpomoci po mimoriadnej udalosti schválila v stredu 26. júla 2023 vláda na návrh jej predsedu Ľudovíta Ódora povereného riadením ministerstva vnútra. Opodstatnenosť žiadostí obyvateľov, ktorí spĺňali sociálne kritériá, posúdila verifikačná komisia Okresného úradu v Banskej Bystrici.

44. výročné zasadnutie Správnej rady Nadácie Ázia – Európa

26.07.2023 - V Barcelone sa v dňoch 4. až 7. júla 2023 konalo 44. zasadnutie Rady guvernérov Ázijsko-európskej nadácie – ASEF. Na rokovaní bola prijatá nová stratégia fungovania ASEF v najbližšom období 3 rokov (2023-26). Prijatá stratégia má za prvoradý cieľ zabezpečiť pokračovanie ázijsko-európskej spolupráce v budúcnosti, hlavne formou spoločných kultúrnych, vzdelávacích, či vedeckých projektov a prostredníctvom intelektuálnej výmeny spoločne reflektovať na súčasne globálne problémy a dianie vo svete. Slovenskú republiku na tomto zasadnutí zastupovala generálna riaditeľka sekcie ministra Ministerstva zahraničných vecí a európskym záležitostí SR a guvernérka ASEF Denisa Frelichová.

I. Brocková prijala odchádzajúceho poľského veľvyslanca: Mať dobrého suseda je základom pre kvalitnú regionálnu spoluprácu a stabilitu

26.07.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 25. júla 2023 ocenila na rozlúčkovom stretnutí s poľským veľvyslancom Krzysztofom Strzalkom slovensko-poľskú spoluprácu za takmer päť rokov jeho pôsobenia.

Novým prednostom OÚ Ružomberok bude Radoslav Salák

26. 07. 2023 - Podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy prednostu okresného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra. V súlade s tým predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra  26. júla 2023 predložil vláde Slovenskej republiky návrh na odvolanie a na vymenovanie prednostu Okresného úradu Ružomberok.

Riadiaci výbor SR a ČR pre oblasť obrany rokoval o doterajšej aj budúcej spolupráci

26.07.2023 - Štátny tajomník MO SR Marian Majer sa dnes zúčastnil na zasadnutí Riadiaceho výboru pre koordináciu spolupráce SR a ČR v oblasti obrany, ktoré sa tentokrát uskutočnilo v Prahe. Výbor koordinuje celkovo desať pracovných skupín. Súčasťou dnešných rokovaní boli najmä odborné diskusie na tému obranného plánovania, krízového riadenia, a legislatívno-právnej spolupráce. Medzi hlavné body rokovaní Riadiaceho výboru pre koordináciu spolupráce SR a ČR v oblasti obrany patrilo hodnotenie desaťročnej činnosti pracovných skupín, vznik a fungovanie nových skupín, spoločné akvizície a ochrana vzdušného priestoru, ako aj rýchle nasadenie českých vojakov v rámci Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO pôsobiacej na Slovensku vrátane pozície vedúcej krajiny tohto zoskupenia.

Neformálne zasadnutie Rady ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť: Ochrana spotrebiteľa a Priemysel a vnútorný trh

26. 07. 2023 - "Slovenská republika od začiatku podporuje ciele Novej spotrebiteľskej agendy EÚ, ale zároveň kladie otázku, či si ochrana spotrebiteľa vyžaduje ďalšie legislatívne zmeny na úrovni EÚ, keďže regulačná záťaž pre firmy je už teraz pomerne vysoká," uviedol v pondelok 24. júla 2023 v španielskom Bilbau na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (COMPET) v časti venovanej ochrane spotrebiteľa štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Švec. Neformálne zasadnutie Rady COMPET sa konalo v rámci aktuálneho predsedníctva Španielska v Rade EÚ (ES PRES).

I. Brocková prijala veľvyslanca Kastrana: Ukrajina má ako napadnutý štát plné právo určiť si podmienky, za ktorých obnoví mierové rozhovory s Ruskom

27.07.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala 27. júla 2023 v Bratislave Myroslava Kastrana, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v SR. Zhodnotili aktuálny stav spolupráce i situáciu na Ukrajine, ktorá sa už viac ako 17 mesiacov bráni ruskej agresii, vrátane mierovej iniciatívy prezidenta Zelenského. Veľvyslanec Kastran sa I. Brockovej poďakoval za pokračujúcu podporu zo strany Slovenska.

Sociálne podniky dávajú prácu 3 500 znevýhodneným osobám

27.07.2023 - Sociálne podniky na Slovensku už 5 rokov prispievajú k sociálnej inklúzii, podpore zamestnanosti a regionálnemu či miestnemu rozvoju. Ich činnosť nie je primárne orientovaná na tvorbu zisku, ale na napĺňanie rôznych spoločenských potrieb. Sociálne podniky tiež zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Momentálne existuje viac ako 530 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú vyše 6 300 ľudí, z toho 3 495 sú zraniteľné a znevýhodnené osoby. Mnohé z týchto spoločností pritom realizujú inovatívne podnikateľské zámery. Informácie o ich službách a produktoch sú zverejnené v online katalógu sociálnych podnikov www.katalogsp.sk.

Efektívne čerpanie eurofondov je pre vládu priorita. Vďaka podpisu memoranda bude Slovensko bližšie spolupracovať s Poľskom, jednou z najúspešnejších krajín v EÚ

27.07.2023 - Prichádzame s riešeniami ako zlepšiť nastavenie a fungovanie eurofondov na Slovensku. Minister Peter Balík dnes vo Varšave v mene Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) podpísal memorandum o spolupráci s partnerským Ministerstvom rozvojových fondov a regionálnej politiky Poľska. Cieľom je vzájomná podpora a výmena skúseností, aby Slovensko zásadne zlepšilo svoju schopnosť využívať financie z prostriedkov Európskej únie. Na rokovaniach o eurofondoch, ktoré v Poľsku inicioval minister Balík, sa zúčastnila tiež podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR a využívanie eurofondov Lívia Vašáková. Experti MIRRI SR a ďalších rezortov rokovali vo Varšave s poľskými partnermi o systéme eurofondov v rámci viacerých odborných panelov, ktoré zorganizovala poľská strana.

Minister obrany Martin Sklenár prijal singapurského veľvyslanca

27.07.2023 - Minister obrany Martin Sklenár prijal v priestoroch rezortu obrany mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Singapuru Chay Wai Chuena. Počas spoločného rozhovoru prediskutovali obrannú politiku Slovenskej republiky v kontexte bezpečnostnej situácie v strednej Európe a situácie na Ukrajine a zároveň obrannú politiku Singapuru ako krajiny v regióne juhovýchodnej Ázie.

Ministerstvo obrany predstavuje novinku v oblasti starostlivosti o vojnových veteránov - terénnych pracovníkov v regiónech

27.07.2023 - Ministerstvo obrany spustilo nový projekt, ktorý má zlepšiť reálnu starostlivosť o vojnových veteránov. V jednotlivých krajoch SR sú pre nich k dispozícii terénni pracovníci, na ktorých sa vojnoví veteráni môžu obrátiť. Súčasťou úloh terénnych pracovníkov je udržiavanie telefonického a osobného kontaktu s vojnovými veteránmi, poskytovanie poradenskej činnosti v sociálnej, zdravotnej a spoločenskej oblasti, zisťovanie potrieb a možností pomoci a v prípade záujmu aj sprevádzanie na spomienkové a pietne aktivity Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.

Ako reklamovať dovolenku. Rady ako uplatniť svoje práva a dosiahnuť nápravu.

27. 07. 2023 - Dovolenku najčastejšie pokazí, keď poskytnuté ubytovanie nezodpovedá fotografiám a popisu, na základe ktorého ste sa pre konkrétnu ponuku rozhodli. Dôvodom na reklamáciu môže byť aj nedostatočné či zanedbané vybavenie, alebo keď absentujú  súvisiace služby, prípadne ich kvalita nezodpovedá popisu v ponuke. Pred rezerváciou ubytovania alebo zájazdu vám odporúčame prečítať si recenzie a skontrolovať si ubytovanie aj pomocou máp na internete. Týmto spôsobom získate prehľad o tom, aké sú skúsenosti ľudí, ktorí využili  ubytovacie služby a ako presne vyzerá jeho okolie.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/ 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk