Aktuálne

Právni experti Havel, Holásek & Partners sa budú na Slovensku podieľať na vzniku nového občianskeho zákonníka

Tlačová správa

Filip Melzer, Petr Tégl a Milan Hulmák, traja of counsel právnici najväčšej česko-slovenskej advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners, lektori jej vzdelávacej Akadémie a poprední českí akademici, boli vymenovaní slovenským ministrom spravodlivosti Tomášom Borcom do komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Slovensku tak…

PETERKA & PARTNERS rozširuje svoj tím a hľadá Advokáta/Advokátku

Tlačová správa

PETERKA & PARTNERS, moderná, nezávislá advokátska kancelária, jedna z popredných právnych firiem v regióne strednej a východnej Európy, s pobočkami v 9 krajinách, rozširuje svoj tím.

Havel, Holásek & Partners rozširuje na Slovensku svoj tím o skúsenú senior advokátku Petru Čorbu Stark

Tlačová správa

Petra Čorba Stark bola menovaná do pozície counsel a stala sa tak novou bratislavskou posilou najväčšej česko-slovenskej advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Petra sa špecializuje najmä na akvizície a predaje spoločností, právo obchodných spoločností a kapitálové trhy.

Chcem mať svoje dáta v suchu, nie v Cloudu

Komerčné oznámenie

Byť konzervatívny dnes nie je príliš praktické. A netýka sa to len farby vašej kravaty. Tradičné hodnoty prehrávajú na celej čiare súboj s pokrokom. Technológie vládnu svetu a dáta prenikajú aj tam, kde by ich človek nikdy nečakal. Do neba! Tam niekde hore sa vznáša novodobý raj všetkých dát – sám veľký Cloud. Ale je to…

Mgr. Veronika Pázmányová povedie Slovenskú pobočku Glatzová & Co.

Tlačová správa

Slovenská pobočka advokátskej kancelárie Glatzova & Co. má od 20 júla novú vedúcu advokátku, Mgr. Veroniku Pázmányovú. Veronika v minulosti spolupracovala s poprednými advokátskymi kanceláriami na Slovensku a od roku 2010 pôsobila vo White & Case.

SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS sa stali súčasťou CEE Attorneys

Tlačová správa

Dňa 15. júna 2015 sa varšavská advokátska kancelária SPP LEGAL SZMIGIEL & PAPROS stala členom CEE Attorneys, medzinárodnej siete advokátskych kancelárií, takže Poľsko sa zároveň stalo jednou z krajín, v ktorej táto sieť pôsobí.

Recenzia Verejné obstarávanie – právo a prax

Komerčné oznámenie

Na trhu odborných informácií nájdete už druhý rok dvojmesačník vydavateľstva Wolters Kluwer. Časopis je orientovaný na široké spektrum informácií (informačné povinnosti verejného obstarávateľa, vyhodnocovanie ponúk, súťažné podklady, revízne postupy, upozornenia na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v jednotlivých fázach…

PETERKA & PARTNERS oznamuje nové vedenie pobočky v Bratislave

Tlačová správa

Advokátska kancelária PETERKA & PARTNERS s potešením oznamuje vymenovanie Andrei Butašovej a Jána Makaru na pozície riaditeľov pobočky v Bratislave. Na vedení pobočky sa bude podieľať taktiež ako vedúci právnik Elena Chorvátová.

Recenzia Súkromné právo

Komerčné oznámenie

Wolters Kluwer predstavuje novinku na trhu odbornej právnickej literatúry, mesačník, ktorý rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi.

Nedelka Kubáč advokáti opäť úspešní na Protimonopolnom úrade SR vo veci prešetrovania údajnej protisúťažnej dohody

Tlačová správa

Advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti (NKA) zaznamenala úspech pred Protimonopolným úradom SR vo veci prešetrovania údajnej protisúťažnej dohody v oblasti zavádzania a využívania informačných technológií, ktoré bolo začaté s jej klientom na základe neohlásenej inšpekcie v podnikateľských priestoroch dňa…

PETERKA & PARTNERS hľadá do svojho tímu Advokáta/Advokátku

Tlačová správa

PETERKA & PARTNERS, popredná nezávislá advokátska kancelária pôsobiaca v regióne strednej a východnej Európy, s pobočkami v 9 krajinách, hľadá do svojho tímu v Bratislave Advokáta/Advokátku.

Ako naozaj poctivo sledovať odpracovaný čas? A je to vôbec možné?

Komerčné oznámenie

Vyplňovanie timesheetov je činnosť, ktorá by rýchlo získala prvenstvo pri hodnotení toho, čo robí advokát naozaj nerád. A nielen on. Ak sa všetko ale uchopí za správny koniec, môže sa z toho stať celkom bežná rutina.

Annamária Tóthová sa stala partnerkou advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners

Tlačová správa

Novou partnerkou advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners sa stala Annamária Tóthová, ktorá predtým pôsobila na pozícii vedúcej advokátky a s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners spolupracuje od roku 2006.

Spojenie Dentons US a McKenna Long

Tlačová správa

V nadväznosti na historicky prevratné spojenie Dentons a 大成 v Číne môžu teraz klienti využívať výhody fúzie americkej časti Dentons s firmou McKenna Long v Severnej Amerike aj po celom svete.

Schönherr: Join Us!

Tlačová správa

For our expanding practice in Bratislava we are looking for a Senior associate (koncipient) / Jun-ior Attorney (advokát).

We offer you attractive career perspectives, challenging work for international clientele, supportive team atmosphere, remuneration corresponding to the candidate´s qualities and very good opportunities for…

Vznik a pohyb dokumentov? Podľa prieskumu často zdĺhavé.

Komerčné oznámenie

Až 75 % právnikov pri vytváraní novej zmluvy nájde a upraví nejakú staršiu. Takmer 50 % hľadá potrebný dokument podľa spisu a najviac kancelárií využíva ako úložisko zdieľaný disk. To sú čísla, ktoré ukázal náš prieskum medzi českými advokátskymi kanceláriami. Ukazujú, že tu často chýba systematické riešenie, ktoré by prácu…

Vznik novej sietes advokátskych kancelárií CEE Attorneys

Tlačová správa

Pražská advokátska kancelária Tomíček Legal a bratislavská advokátska kancelária Fox Martens sa stali zakladajúcimi členmi stredoeurópskej siete advokátskych kancelárií CEE Attorneys, ktorá si kladie za cieľ poskytovať špičkové právne služby svojim klientom v celom stredoeurópskom regióne prostredníctvom skupiny spolupracujúcich…

Schoenherr predstavuje roadmap 15: Krása v umení aj v práve

Tlacová sprava

Advokátska kancelária Schönherr prichádza s novým vydaním publikácie roadmap 15. Publikácia upozorňuje na aktuálny právny vývoj naprieč strednou a východnou Európou a poskytuje čitateľom nielen ucelený prehľad právnych noviniek, ale tiež ich analýzu a kritické postrehy v jednotlivých jurisdikciách.

Tím PRK Partners na Slovensku rozšíri docent Kristián Csach

Tlačová správa

Od novembra posilnil tím advokátskej kancelárie PRK Partners výrazná osobnosť súčasného obchodného práva na Slovensku, doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.. Bude tu pôsobiť ako jej Of Counsel. Do PRK Partners prichádza docent Csach z pozície externého poradcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorej pôsobil od roku 2011.

Andrea Oršulová novou partnerkou Nedelka Kubáč advokáti

Tlačová správa

Andrea Oršulová ako riadiaca partnerka posilňuje bratislavskú pobočku advokátskej kancelárie Nedelka Kubáč advokáti. Andrea Oršulová je advokátkou špecializujúcou sa dlhodobo na právo hospodárskej súťaže a regulované odvetvia, najmä telekomunikácie a energetiku.