Články

Novinky v oblasti liekovej politiky

Dňa 1. 12. 2011 nadobudli v Slovenskej republike účinnosť dva zásadné zákony v oblasti liekovej politiky, ktoré pripravilo Ministerstvo zdravotníctva, a to zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“) a zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov…