Články a komentáre

Novela Obchodného zákonníka

Národná rada SR schválila v júli 2012 novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá obsahuje i úpravu zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Novela slovenského Obchodného zákonníka

Dňa 22.8.2012 vyšiel v Zbierke zákonov zákon č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Novela“). Okrem zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty Novela podstatným spôsobom mení aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný…

Ľubomír Hrežďovič: „V otázce prodloužení délky koncipientské praxe se setkáváme s poměrně silným odporem.“

eFocus

Předsedou Slovenské advokátní komory není ani půl roku, přesto stihl JUDr. Ľubomír Hrežďovič v čele prestižní stavovské organizace rozhýbat vody slovenské advokacie. S pevnou oporou předsednictva jde za cílem, který prosazoval už jako místopředseda komory – novelou zákona o advokacii. Co konkrétně se na Slovensku změní? A jaké další vize…

Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti

Komerční sdělení

V týchto dňoch sa na pultoch kníhkupectiev objavila nová publikácia autora JUDr. Petra Strapáča: Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti, Eurounion, 2012.

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners posílila tým pro oblast hospodářské soutěže - Peter Demčák novým právním expertem bratislavské pobočky

Tisková zpráva

Peter Demčák se stal v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners významnou posilou pro oblast práva hospodářské soutěže. Před svým nástupem působil 9 let na Protimonopolnom úřadě na Slovensku v odboru legislativně-právním a evropských záležitostí a od roku 2006 jako jeho ředitel.

Podnikanie na Slovensku v kocke: Chcem kúpiť ready-made (secondhand) spoločnosť. S čím by som mal počítať?

Ak sa rozhodnete začať podnikať ako právnická osoba, určite sa budete zamýšľať nad tým, či si spoločnosť kúpiť alebo si ju založiť. Obidve tieto formy začatia podnikania majú svoje výhody aj nevýhody. Aké to sú? A čo môžete od kúpy tzv. ready-made, resp. secondhand spoločnosti očakávať?

Tomáš Borec: „Nemám zájem sedět na vavřínech a čekat, co se stane. Naopak, chci velmi aktivně přispět k tomu, aby se vyřešily problémy, které trápí veřejnost ve vztahu k justici.

eFocus

Slovenský advokát a rozhodce JUDr. Tomáš Borec je na pomyslném vrcholu své kariéry. Po dvouletém vedení advokátní komory se v letošním dubnu přesunul do čela ministerstva spravedlnosti. I když byla na konci léta slovenská politická půda opravdu „horká“, ministr Borec si na nás ve své kanceláři v Bratislavě čas…

bnt attorneys at law Bratislava rozširuje svoje služby v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

Tlačová správa

bnt restructuring k.s. vznikla v júli roku 2012 s cieľom vytvoriť pre medzinárodnú klientelu spoločnosť zameranú na výkon správcovskej činnosti na vysoko profesionálnej úrovni.

Podnikanie na Slovensku v kocke: Trápia Vás dlžníci? Bráňte sa pred nimi pokiaľ je čas.

V obchodnom styku sa neraz stane, že obchodný partner neplní svoje záväzky riadne a včas, prípadne vôbec. Príčiny môžu byť rôzne, objektívna platobná neschopnosť alebo aj platobná „neochota“. Čo teda robiť, aby ste sa do takej situácie nedostali? A ako riešiť situáciu, keď máme pohľadávky po lehote splatnosti a dlžník sa k ich plateniu…

Je vaša firma platobne neschopná? Nemusí krachnúť, existuje reštrukturalizácia. Ako na to?

Každému podnikateľovi sa môže stať, že nemôže plniť svoje záväzky a dostane sa do konkurzu, v ktorom je jeho majetok speňažený za účelom aspoň čiastočného uspokojenia jeho veriteľov. To vo väčšine prípadov môže znamenať koniec podnikateľskej činnosti a likvidáciu podnikateľa. Preto v prípade, ak je platobná neschopnosť podnikateľa len dočasná a…

Podnikanie na Slovensku v kocke. Zakladám firmu. Aký jej môžem dať názov?

Výber obchodného mena netreba podceňovať, pretože je dôležitou súčasťou prezentácie podnikateľa pred zákazníkmi a obchodnými partnermi. Môže vypovedať nielen o tom, aké služby alebo tovar podnikateľ ponúka, ale aj o osobe podnikateľa. Pre jednotlivé formy podnikania platia rôzne zásady výberu mena. A aké to sú?

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners posílila o dvě nové advokátky

Tisková zpráva

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners rozšířila svůj tým o dvě nové advokátky Michaelu Handrejchovou a Mariannu Čarskou. Michaela Handrejchová nastupuje do pražské advokátní kanceláře a zaměřuje se na oblast fúzí a akvizic, přeměnu a prodej společností, obchodní a pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Marianna…

Podnikanie na Slovensku v kocke. Základné informácie o tom ako podnikať na Slovensku.

Chceli by ste začať podnikať na Slovensku a neviete ako na to? Zaujíma Vás, ako založiť s.r.o., prípadne koľko to bude stáť? Alebo už podnikáte a chceli by ste sa dozvedieť viac informácii o niektorých povinnostiach, ktoré Vám zo slovenských právnych predpisov vyplývajú? Poprípade máte záujem svoju podnikateľskú činnosť ukončiť a chcete vedieť, čo…

Novinky v oblasti liekovej politiky

Dňa 1. 12. 2011 nadobudli v Slovenskej republike účinnosť dva zásadné zákony v oblasti liekovej politiky, ktoré pripravilo Ministerstvo zdravotníctva, a to zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“) a zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov…