Aktuálne

Nová advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti

Tlačová správa

Na slovenský a český trh vstúpila advokátska kancelária špecializovaná na súťažné právo a regulované odvetvia.

Na návšteve v kancelárii Glatzová & Co.

eFocus

„Sme česko – slovenská kancelária, ktorá neobťažuje svojích klientov právom, ale ponúka im praktické riešenia a nebojí sa prevziať zodpovednosť za svoje rady. My nehovoríme klientom, že táto zmluva je prevdepodobne neplatná, mi im povieme, že táto zmluva je neplatná a aký nárok im z toho dôvodu vznikol“ hovorí JUDr. Lucia Regecová…

Na návšteve v Maple & Fish

eFocus

„Právo je bez obchodnej znalosti slepé, nikam nevedie a častokrát môže mať deštruktívny účinok. Ako advokáti podnikáme bez korupcie a klientom hovoríme pravdu.“ hovoria partneri z advokátskej kancelárie Maple & Fish.

UNIBA: „Pri uchádzaní o zamestnanie sú absolventi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty uprednostňovaní.“

Rozhovor so zástupcami Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o budúcnosti fakulty, prijímacích skúškach a o tom, ako sa prax prepája s akademickou sférou.

Na návšteve u Nitschneider & Partners

eFocus

“Nikto sa na Slovensku pracovnému právu nevenuje s láskou a pozornosťou,” hovorí Dušan Nitschneider, partner advokátskej kancelárie, ktorá sa nebojí označiť ako butiková. “Nie sme tí mainstreamoví advokáti, ktorí mali na škole pracovné právo a vedia si pozrieť, aká je v tomto momente úprava, ale ti ktorí okrem rámca právnej úpravy…

HR Conference – Leading Trends in HR: Innovation, Optimization or Both?

Tlačová správa

Dňa 4. júna 2013 sa v hoteli Carlton v Bratislave konala výročná desiata konferencia na tému Leading Trends in HR: Innovation, Optimization or Both?, kde profesionáli z HR oblasti diskutovali o najnovších témach inovácií a optimalizácií.

Dušan Nitschneider sa stal členom predsedníctva EELA

Tlačová správa

Uplynulý týždeň sa v belgických Antverpách konal výročný kongres európskej asociácie právnikov pracovného práva, European Employment Lawyers Association („EELA“). Na programe kongresu boli okrem odborných tém, i voľby nových členov predsedníctva, v ktorých kandidoval a bol zvolený i Dušan…

Na návšteve v PRK Partners

eFocus

„Až do tohto roku sme nevenovali lokálnemu PR takmer žiadnu pozornosť. Boli sme zaneprázdnení tým, že sme obsluhovali investorov a venovali sme sa projektom. Keď sa ale pozriete na prácu, ktorú robíme, tak patríme na špičku pyramídy,“ hovoria partneri advokátskej kancelárie PRK Partners.

Ladislav Tichý: „ Rád by som zmazal roky, kedy boli prijaté novely o nás bez nás.“

eFocus

Prvý námestník generálneho prokurátora, JUDr. Ladislav Tichý, o tom, čo ho najviac páli alebo či sa darí dotiahnuť dôležité kauzy. Kde sa nachádza slovenská prokuratúra? Viac v exkluzívnom rozhovore pre Epravo.sk.

HR konferencia “Innovation, Optimization or Both?

Tlačová správa

Advokátska kancelária bnt attorneys-at-law v Bratislave sa bude podielať na konferencii organizovanej Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike.

Na návšteve v Allen & Overy

eFocus

„Viac ako desaťročné úsilie, ktoré sme investovali do našej pobočky z nás urobilo kofolu,“ hovorí Renátus Kollár, partner v advokátskej kancelárii Allen & Overy.

Súkromné pozemky v chránených územiach by mohol štát vymeniť za svoje

(TASR) - Súkromní vlastníci chránených území by sa po rokoch mali dočkať vyriešenia otázky možnosti náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na svojich pozemkoch.

Na návšteve v Čechová & Partners

eFocus

„Budeme vždy smerovať k tomu, aby sme zostali tými, ktorí nikdy nesiahnu k niečomu ako korupcia, protekcionárstvo alebo zneužívanie kontaktov,“ hovorí Katarína Čechová. Tvrdí tiež, že kolegovia advokáti nie sú dostatočne otvorení a ochotní debatovať spolu o problémoch vo svojej profesii.

Notári: „Stále prežívajú určité streotypy vo vedomí úradníkov štátnej a verejnej správy, ktorí možno aj majú obavy, že kvôli nám prídu o právomoc a pozície.“

eFocus

Advokáti by sa mali venovať tomu, k čomu je v podstate advokácia zriadená, teda poskytovaniu právnej pomoci a notári by mali viac inklinovať k verejnej službe, poskytovať verejné služby a v rámci toho právnu pomoc, hovorí JUDr. Karol Kovács, prezident Notárskej komory SR a JUDr. Miroslav Pavlovič, viceprezident Notárskej komory…

Novým partnerom advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners sa stal Martin Jurečko

Tlačová správa

Martin Jurečko bol vymenovaný za partnera advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners. Vo svojej novej úlohe sa bude podieľať na vedení bratislavskej pobočky kancelárie, ako aj na ďalšom budovaní a rozvoji slovenského tímu. Bude sa zameriavať hlavne na oblasť nehnuteľností, fúzií a akvizícií či práva obchodných…

Na návšteve u Dvořák Hager & Partners

eFocus


„Klienti nás vnímajú ako česko - slovenský trh. Chcú mať služby z jednej ruky. Naše kancelárie spolupracujú už štyri roky a tak bolo spojenie logickým krokom,“ hovorí za kanceláriu Dvořák Hager & Partners Stanislav Dvořák a Bernhard Hager.

Na návšteve u White & Case

eFocus

„Nadšenie, ktoré mali investori pri obsadzovaní novej Európy, kam všetci patríme, určite čiastočne vyprchalo pod finančným tlakom krízy a dnes sa na našu časť Európy mnohí pozerajú opatrnejšie. Žiaľ, je vidieť, že niektoré menšie trhy sú opúšťané veľkými spoločnosťami," hovorí Marek Staroň, partner advokátskej kancelárie White &…

Na návšteve u Ružička Csekes

eFocus

„Všetci stojíme pred obrovskou intelektovou výzvou prehodnotiť nás ako firmu, profesiu a podriadiť ju mechanizmu zefektívnenia, nového nastavenia. Posledných dvadsať rokov rastu spôsobeného pre dané obdobie špecifickými koordinátami prechádza do obdobia, v ktorom budú platiť iné, zmenené koordináty, a to tak u poskytovateľov, ako aj u…

Právnická firma roka 2013 - Výsledková listina

Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov prvého ročníka súťaže Právnická firma roka 2013. Cieľom súťaže bolo poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Právnickou firmou roka v danej kategórii sa stala veľmi odporúčaná kancelária, ktorej sa v hodnotenom roku podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia.

Právnická firma roka 2013

eFocus

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v utorok 16. apríla v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave.