Aktuálne

Multifunkčný nástroj IT pre advokátsku kanceláriu, ktorý sa oplatí

Komerčné oznámenie

Zdá sa, že v súčasnosti je kvalita a spoľahlivosť čosi, čo nehľadá každý. Snažíme sa ušetriť náklady všade, kde je to možné. Mnohí z nás si napríklad kupujú lacné oblečenie neznámych značiek, vyrobené z lacných materiálov a dáva to zmysel, pretože si hneď, keď nás omrzí to, čo sme si práve kúpili, môžeme zasa kúpiť nové…

Sme nový typ rodinnej kancelárie

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS patrí vo finančnom práve medzi špičku na Slovensku. Ako jednu z mála čisto slovenských kancelárií ju pri najväčších a najnáročnejších transakciách oslovujú aj medzinárodné banky. Okrem toho svojim klientom pomáha riešiť tie najkomplikovanejšie medzinárodné prípady v oblasti hospodárskej súťaže alebo v…

Havel, Holásek & Partners opäť podporila česko-slovenskú súťaž študentov právnických fakúlt v rétorike - Právnický debatný turnaj

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners bola generálnym partnerom druhého ročníka súťaže Právnický debatný turnaj. V rečníckom zápolení venovanom trestnoprávnym témam sa tento rok stretli študentky a študenti šiestich českých a slovenských právnických fakúlt v Brne, Olomouci, Prahe, Bratislave, Košiciach a Trnave. Finále medzi fakultami sa…

Rutina právnych dokumentov: ako ju poraziť?

Komerčné oznámenie

Advokátske kancelárie firemné právne oddelenia každý každučičký deň rutinne pracujú s tisíckami dokumentov – od spisov, zmlúv, záznamov klientov až po patentovú dokumentáciu a archívy prípadov. Aby boli právnici úspešní, musia efektívne zvládať rutinnú manipuláciu s dokumentmi. A ako profesionál ste pravdepodobne často…

Lukáš Michálik sa stal novým partnerom advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský

Od januára 2017 bol za partnera advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský vymenovaný Lukáš Michálik, ktorý sa tak pripája k trom zakladajúcim partnerom - Romanovi Hamalovi, Martinovi Kluchovi and Petrovi Víglaskému. Rozšírenie tímu partnerov tak reflektuje rast obchodných aktivít kancelárie a jej pripravenosť čeliť novým profesionálnym…

Alexander Kadela: „Medzi klientmi nerobíme žiadne rozdiely, každému poskytujeme rovnakú starostlivosť.“

Advokátska kancelária RELEVANS vznikla v roku 2010. Dá sa teda označiť ako veľmi mladá. Napriek tomu dnes patrí medzi najväčšie kancelárie na Slovensku. V súťaži Právnická firma roka 2016 sa stala víťazom až v dvoch odborných kategóriách. O tom, ako vlastne kancelária vznikla, čím sa zaoberá a ako pristupuje ku svojim klientom, sme hovorili s…

Revízie zmlúv na papieri a v PDF: existuje aj jednoduchší spôsob?

Komerčné oznámenie

Revízie dohôd, zmlúv a iných právnických dokumentov je bežná práca pre každého právnika. Keď vám dokument prichádza v textovom súbore (napríklad Microsoft Word), je úplne jasné, čo robiť: otvoríte ho vo Worde, urobíte svoje zmeny alebo pridáte komentáre. Až také jasné to však už nie je, ako dostanete vytlačený, zoskenovaný…

CMS otvorí vlastnú kanceláriu v Bratislave

Advokátske kancelárie CMS a Ružička Csekes s.r.o., ktoré spolupracovali na Slovensku v asociácii od r. 2004, ukončia spoluprácu k 31. máju 2017. CMS, 6. najväčšia právnická firma na svete, zriadi v Bratislave samostatnú pobočku s novovytvoreným tímom slovenských právnikov.

Druhá najväčšia medzinárodná advokátska kancelária v SR ďalej personálne posilňuje

Tlačová správa

Slovenská pobočka advokátskej kancelárie Taylor Wessing sa v aktuálnom rebríčku najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorý zostavuje vydavateľstvo The Slovak Spectator, umiestnila celkovo na šiestom mieste. Podľa počtu právnikov je však druhou najväčšou medzinárodnou advokátskou kanceláriou. Taylor…

Ďalšie interné povýšenie v Havel, Holásek & Partners: novými partnermi sú Ivan Rameš a Jan Diblík, spolumajiteľkou kancelárie sa stala Adéla Havlová

Tlačová správa

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners rozšírila od 1. 1. 2017 počet svojich equity partnerov. Trinástym spoločníkom sa stala partnerka kancelárie Adéla Havlová. K tomu istému dátumu boli do pozície partnerov menovaní aj dvaja doterajší senior advokáti - Ivan Rameš a Jan Diblík. Havel, Holásek &…

Lenka Šubeníková je novou partnerkou advokátskej kancelárie Čechová & Partners

Tlačová správa

Čechová & Partners, popredná slovenská advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne poradenstvo, s radosťou oznamuje, že Mgr. Lenka Šubeníková sa s účinnosťou od novembra 2016 stala jej novou partnerkou. Lenka svojím príchodom posilní tím a ponuku služieb advokátskej kancelárie v oblasti korporátnych záležitostí, pričom sa…

Ako nestratiť milión dolárov kvôli čiarke

Komerčné oznámenie

Len ťažko vieme predpokladať, koľko môže stáť každá chyba. Niekedy majú najmenej nápadné, drobné chyby tie najhoršie následky. Chrániť sa pred nimi má zmysel.

Porovnať dve verzie zmluvy do 5 minút: jednoducho nemožné!

Komerčné oznámenie

Na formáte oboch kópií nezáleží – vytlačené na papieri, PDF alebo prosté fotografie zo smartfónu – táto úloha sa skutočne dá zvládnuť. A nie je potrebné ani únavná dôkladná kontrola dokumentov.

Kanceláriu Dvořák Hager & Partners posilňuje nový advokát

Tlačová správa

Tím advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners v Bratislave posilňuje od 5. 9. 2016 JUDr. Tomáš Richter Urban. Tomáš sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na oblasti private equity, bankovníctva a financií, obchodných zmlúv a M&A transakcií.

Advokátske kancelárie Taylor Wessing a HM Chan & Co oznamujú vytvorenie spoločného združenia v Hongkongu

Tlačová správa

Medzinárodná advokátska kancelária Taylor Wessing oznámila vytvorenie oficiálneho združenia v Hongkongu medzi novozriadenou pobočkou Taylor Wessing a lokálnou advokátskou kanceláriou HM Chan & Co.

Advokátska kancelária RHTLaw Taylor Wessing Singapore sa zlúčila s vietnamskou advokátskou kanceláriou PBC PARTNERS

Tlačová správa

RHTLaw Taylor Wessing Singapore oznámila vznik advokátskej kancelárie RHTLaw Taylor Wessing Vietnam, ktorá vznikla spojením PBC PARTNERS a RHTLaw. Tieto dve kancelárie začali spolupracovať už v roku 2014. Ide preto o prehĺbenie tejto spolupráce s cieľom ponúkať svojim klientom cezhraničné poradenstvo najvyššej…

Investičné príležitosti s atraktívnymi výnosmi

Komerčné oznámenie

Záporné úrokové sadzby začínajú ohrozovať stále viac investorov. To, že si Nemecko dokáže dnes požičať na päť rokov milión euro a vrátiť mu stačí len 979 tisíc euro, už prekvapí len málokoho. Ale to, že krajina, ako Portugalsko, ktorá si pred piatimi rokmi požičiavala na jeden rok za 20 % si dokáže aktuálne požičať za 0,06 %…

Vymeňte svoje podielové fondy za indexové! Zarábajú viac.

Komerčné oznámenie

Prečo? V prvom rade pre ich často slabú výkonnosť a v druhom kvôli daniam. Exchange-traded funds (ETF, teda indexové fondy) sú podstatne lepšou alternatívou. Nielenže z dlhodobého hľadiska svojou výkonnosťou porážajú drvivú väčšinu podielových fondov, ale výnosy z ich predaja môžu byť oslobodené od dane z príjmov fyzických…

Havel, Holásek & Partners je na Slovensku najlepšou právnickou firmou pre oblasť nehnuteľností

Tlačová správa

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners získala cenu spoločnosti Corporate INTL pre rok 2016 za najlepšiu právnickú firmu na Slovensku poskytujúcu komplexné právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností (Complex Real Estate Law Firm of the Year in Slovakia).

Investičné príležitosti v zelenej energetike

Komerčné oznámenie

Energetika patrí medzi kľúčové investičné sektory, do ktorých Across Private Investments investuje od roku 2013. Zameriavame sa najmä na elektrárne na obnoviteľné zdroje - bioplynové stanice, vodné a solárne elektrárne s podporou štátu vo forme fed-in-tariff.