tlačové správy

CMS spúšťa vlastnú prax na Slovensku

Po viac ako dvoch desaťročiach právneho poradenstva klientom na Slovensku prostredníctvom asociácie s miestnymi advokátskymi kanceláriami bude medzinárodná advokátska kancelária CMS od 1. júna 2017 poskytovať poradenstvo v oblasti slovenského práva prostredníctvom svojho vlastného slovenského tímu.

Havel, Holásek & Partners opäť podporila česko-slovenskú súťaž študentov právnických fakúlt v rétorike - Právnický debatný turnaj

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners bola generálnym partnerom druhého ročníka súťaže Právnický debatný turnaj. V rečníckom zápolení venovanom trestnoprávnym témam sa tento rok stretli študentky a študenti šiestich českých a slovenských právnických fakúlt v Brne, Olomouci, Prahe, Bratislave, Košiciach a Trnave. Finále medzi fakultami sa…

Lukáš Michálik sa stal novým partnerom advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský

Od januára 2017 bol za partnera advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský vymenovaný Lukáš Michálik, ktorý sa tak pripája k trom zakladajúcim partnerom - Romanovi Hamalovi, Martinovi Kluchovi and Petrovi Víglaskému. Rozšírenie tímu partnerov tak reflektuje rast obchodných aktivít kancelárie a jej pripravenosť čeliť novým profesionálnym…

CMS otvorí vlastnú kanceláriu v Bratislave

Advokátske kancelárie CMS a Ružička Csekes s.r.o., ktoré spolupracovali na Slovensku v asociácii od r. 2004, ukončia spoluprácu k 31. máju 2017. CMS, 6. najväčšia právnická firma na svete, zriadi v Bratislave samostatnú pobočku s novovytvoreným tímom slovenských právnikov.

Druhá najväčšia medzinárodná advokátska kancelária v SR ďalej personálne posilňuje

Tlačová správa

Slovenská pobočka advokátskej kancelárie Taylor Wessing sa v aktuálnom rebríčku najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorý zostavuje vydavateľstvo The Slovak Spectator, umiestnila celkovo na šiestom mieste. Podľa počtu právnikov je však druhou najväčšou medzinárodnou advokátskou kanceláriou. Taylor…

Ďalšie interné povýšenie v Havel, Holásek & Partners: novými partnermi sú Ivan Rameš a Jan Diblík, spolumajiteľkou kancelárie sa stala Adéla Havlová

Tlačová správa

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners rozšírila od 1. 1. 2017 počet svojich equity partnerov. Trinástym spoločníkom sa stala partnerka kancelárie Adéla Havlová. K tomu istému dátumu boli do pozície partnerov menovaní aj dvaja doterajší senior advokáti - Ivan Rameš a Jan Diblík. Havel, Holásek &…

Lenka Šubeníková je novou partnerkou advokátskej kancelárie Čechová & Partners

Tlačová správa

Čechová & Partners, popredná slovenská advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne poradenstvo, s radosťou oznamuje, že Mgr. Lenka Šubeníková sa s účinnosťou od novembra 2016 stala jej novou partnerkou. Lenka svojím príchodom posilní tím a ponuku služieb advokátskej kancelárie v oblasti korporátnych záležitostí, pričom sa…

Kanceláriu Dvořák Hager & Partners posilňuje nový advokát

Tlačová správa

Tím advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners v Bratislave posilňuje od 5. 9. 2016 JUDr. Tomáš Richter Urban. Tomáš sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na oblasti private equity, bankovníctva a financií, obchodných zmlúv a M&A transakcií.

Advokátske kancelárie Taylor Wessing a HM Chan & Co oznamujú vytvorenie spoločného združenia v Hongkongu

Tlačová správa

Medzinárodná advokátska kancelária Taylor Wessing oznámila vytvorenie oficiálneho združenia v Hongkongu medzi novozriadenou pobočkou Taylor Wessing a lokálnou advokátskou kanceláriou HM Chan & Co.

Advokátska kancelária RHTLaw Taylor Wessing Singapore sa zlúčila s vietnamskou advokátskou kanceláriou PBC PARTNERS

Tlačová správa

RHTLaw Taylor Wessing Singapore oznámila vznik advokátskej kancelárie RHTLaw Taylor Wessing Vietnam, ktorá vznikla spojením PBC PARTNERS a RHTLaw. Tieto dve kancelárie začali spolupracovať už v roku 2014. Ide preto o prehĺbenie tejto spolupráce s cieľom ponúkať svojim klientom cezhraničné poradenstvo najvyššej…

Havel, Holásek & Partners je na Slovensku najlepšou právnickou firmou pre oblasť nehnuteľností

Tlačová správa

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners získala cenu spoločnosti Corporate INTL pre rok 2016 za najlepšiu právnickú firmu na Slovensku poskytujúcu komplexné právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností (Complex Real Estate Law Firm of the Year in Slovakia).

Zmena podnikateľského prostredia, alebo ďalší „zbytočný“ zákon navyše?

Tlačová správa

Vo štvrtok 28. apríla sa uskutočnil odborný seminár advokátskej kancelárie Ružička Csekes k otázkam trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb a dôsledkom, ktoré novoprijatý zákon zo sebou prinesie pre podnikateľské prostredie od momentu jeho účinnosti 1. júla 2016. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia bankového…

Kancelária Ružička Csekes získala vynikajúce umiestnenie v rankingu Legal 500

Tlačová správa

Advokátska kancelária Ružička Csekes s radosťou oznamujeme, že získala najvyššie umiestnenie v aktuálnom rankingu Legal 500 v sektore Nehnuteľnosti a výstavba, kde bola zaradená medzi „Top Tier Firms“ (rank 1). Po historicky štvrtom víťazstve v súťaži Právnická firma roka, v kategórii Domáca advokátska kancelária, je to v krátkom…

V Taylor Wessing pribudli noví partneri

Tlačová správa

Mladšími partnermi (junior partner) bratislavskej pobočky Taylor Wessing boli k 1. aprílu 2016 menovaní advokáti Ján Lazur a Juraj Frindrich.

Taylor Wessing získala na MIP Global Awards 2016 ocenenie najlepšia európska kancelária v oblasti ochranných známok

Tlačová správa

Medzinárodná advokátska kancelária Taylor Wessing získala v piatok v Londýne ocenenie najlepšia európska kancelária v oblasti ochranných známok (European Trade Mark Firm of the Year).

Vzdelávanie justície v súťažnom práve a prednáška predsedu Súdneho dvora EÚ

Tlačová správa

AREP Agentúra pre rozvoj európskeho práva dňa 9.2.2016 v hoteli Crowne Plaza Bratislava úspešne zrealizovala prvý termín z cyklu ôsmich vzdelávacích podujatí v oblasti súťažného práva pre justíciu s názvom Európske súťažné právo – sudcovské výzvy v druhej dekáde členstva v EÚ. Podujatie bolo pripravené s podporou Európskej únie…

PETERKA & PARTNERS rozširuje svoj tím a hľadá Advokáta/Advokátku

Tlačová správa

PETERKA & PARTNERS, moderná, nezávislá advokátska kancelária, jedna z popredných právnych firiem v regióne strednej a východnej Európy, s pobočkami v 9 krajinách, rozširuje svoj tím.

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners získala nového partnera - skúsený advokát Ondřej Majer posilní manažment zameraný na slovenský trh

Tlačová správa

Najväčšia česko-slovenská advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners získala do svojich radov ďalšiu významnú posilu. Od januára sa stáva 24. partnerom kancelárie Ondřej Majer, ktorý pred nástupom do Havel, Holásek & Partners pôsobil 14 rokov v advokátskej kancelárii Peterka & Partners, z toho posledných 5 rokov ako jej…

Čínske a stredoeurópske právne kultúry opäť bližšie – spolupráca V4 Legal a JOIUS Law Firm

Tlačová správa

Rok 2016 má byť podľa predpokladov rokom spolupráce, nadväzovania nových kontaktov a ideálnym časom pre vstup do nových projektov. V tomto duchu sa začína i spolupráca advokátskej kancelárie V4 Legal pôsobiacej v regióne Vyšehradskej štvorky s čínskou advokátskou kanceláriou JOIUS Law Firm.

Právni experti Havel, Holásek & Partners sa budú na Slovensku podieľať na vzniku nového občianskeho zákonníka

Tlačová správa

Filip Melzer, Petr Tégl a Milan Hulmák, traja of counsel právnici najväčšej česko-slovenskej advokátskej kancelárie Havel, Holásek & Partners, lektori jej vzdelávacej Akadémie a poprední českí akademici, boli vymenovaní slovenským ministrom spravodlivosti Tomášom Borcom do komisie pre rekodifikáciu súkromného práva. Slovensku tak…