Články

Udalosti uplynulého týždňa

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 15 sudcov bez časového obmedzenia. Sudcovia si prevzali dekrét o vymenovaní a do rúk prezidenta zložili slávnostný sľub. "Verím, že všetky vaše budúce rozhodnutia budú v prvom rade zákonné, nespochybniteľné a spravodlivé, ale že budú aj predvídateľné, čitateľné a zrozumiteľné," povedal Kiska vo svojom príhovore…

Poškodzovanie veriteľa a poisťovňa Rapid Life

NBS podala na poisťovňu Rapid Life podnet pre podozrenie z trestného činu poškodzovania veriteľa. Trestný čin poškodzovania veriteľa je trestným činom, ktorý sa aplikuje na právnické osoby od 01.01.2017. Ak si podnikatelia myslia, že tento zákon nebude voči nim aplikovaný a uplatňovaný, prípad tejto poisťovne dokazuje, že sa mýlia. Uvidíme však či…

Oddlženie ako možnosť začať odznova?

Ostatnou novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) účinnou od 01.03.2017 zaviedol zákonodarca do nášho právneho poriadku nový inštitút oddlženia.

Zodpovednosť konateľa za škodu pri podnikateľskom rozhodnutí

Charakteristickým znakom podnikania každého podnikateľa je tzv. podnikateľské riziko. Už zo znenia zákonnej úpravy podnikania je totiž evidentné, že ide o činnosť, s ktorou je späté určité riziko, keďže generická definícia podnikania podľa § 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“) výslovne uvádza, že ide o činnosť…

Poplatky na pohotovostiach by sa mali zvýšiť, v nemocniciach na 10 eur

Pacient s kašľom či nádchou zaplatí po novom na urgente v nemocnici desať eur oproti doterajším necelým dvom. Poplatok za návštevu ambulantnej pohotovosti sa zvýši z 1,99 na dve eurá.

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vyčlenilo vo svojom rozpočte takmer päť miliónov eur na zlepšenie vybavenosti telocviční, ale aj výstavbu nových športových priestorov. Žiadosti o poskytnutie dotácie možno podávať do 29. septembra.

Povinná aktivácia elektronických schránok

Zdá sa, že v posledných dňoch – týždňoch sa roztrhlo vrece so správami, článkami, upozorneniami týkajúcimi sa elektronických schránok. Niet sa čo čudovať, po dvoch neúspešných „povinných aktiváciách“ je už zrejme otázkou prestíže, aby štát ďalej dátum povinnej aktivácie neposúval.

Nemecký zákon o spolurozhodovaní zamestnancov je zlučiteľný s právom Únie

Vylúčenie zamestnancov skupiny, zamestnaných mimo Nemecko, z práva voliť a byť volený vo voľbách zástupcov zamestnancov v dozornej rade nemeckej materskej spoločnosti nie je v rozpore s voľným pohybom pracovníkov

Udalosti uplynulého týždňa

Súdnu radu SR bude v nasledujúcom období viesť Lenka Praženková. Rozhodli o tom členovia rady v tajnom hlasovaní. Sudkyňu Najvyššieho súdu podporilo 12 z celkom 15 hlasujúcich členov rady. Druhý kandidát – sudca Najvyššieho súdu Dušan Čimo získal tri hlasy.

Výkon dopravnej činnosti

Podľa generálneho advokáta Szpunara členské štáty môžu zakázať a trestne stíhať nezákonný výkon dopravnej činnosti v rámci služby UberPop bez toho, aby predbežne oznámili návrh zákona Komisii

Ministerstvo hospodárstva mení podmienky poskytovania investičnej pomoci

Od 1. januára 2018 štát plánuje zmeny v podmienkach poskytovania investičnej pomoci. Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania iniciatívny návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorý má nahradiť desať rokov starý a jedenásťkrát novelizovaný zákon 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a…

SÚDNA RADA: Voľbu podpredsedu odložila na ďalšie zasadnutie

Súdna rada SR nebude voliť svojho nového podpredsedu. Voľbu odložila na svoje najbližšie zasadnutie, keď väčšina jej členov odsúhlasila takýto návrh člena rady Romana Huszára.

Multifunkčný nástroj IT pre advokátsku kanceláriu, ktorý sa oplatí

Komerčné oznámenie

Zdá sa, že v súčasnosti je kvalita a spoľahlivosť čosi, čo nehľadá každý. Snažíme sa ušetriť náklady všade, kde je to možné. Mnohí z nás si napríklad kupujú lacné oblečenie neznámych značiek, vyrobené z lacných materiálov a dáva to zmysel, pretože si hneď, keď nás omrzí to, čo sme si práve kúpili, môžeme zasa kúpiť nové…

Udalosti uplynulého týždňa

Úroveň ochrany a podpory obetí trestných činov by sa mala zvýšiť. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR začalo legislatívny proces nového zákona, ktorý sa bude komplexne venovať tejto problematike. Počas tlačovej konferencie to oznámila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd).

Očkovaní

Pri neexistencii vedeckého konsenzu možno chybu vakcíny a príčinnú súvislosť medzi touto chybou a ochorením preukázať súborom závažných, presných a navzájom sa potvrdzujúcich nepriamych dôkazov

Časová blízkosť medzi podaním vakcíny a objavením sa ochorenia, neexistencia osobných alebo rodinných predispozícií zaočkovanej osoby, ako aj značný…

Dlžníci nebudú môcť splácať najskôr samotný dlh

Dlžníci nebudú môcť splácať najskôr samotný dlh až potom trovy exekútora. Národná rad SR totiž odmietla novelu zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) z dielne hnutia Sme rodina, ktoré takýto postup navrhovalo.

Pripravovaná novela zákona o odpadoch podporuje monopolizáciu v oblasti odpadov z obalov

Ak návrh ministerstva životného prostredia prejde, vytvorí podmienky pre monopol, ktorý bude ťažké zvrátiť.

Ministerstvo životného prostredia pripravilo a predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh rozsiahlejšej novely („Návrh novely“) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o…

Udalosti uplynulého týždňa

Ústavný súd (ÚS) SR zistil za obdobie rokov 2008 až 2016 viacero porušení základného práva sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Týmto prípadom bude preto venovať zvýšenú pozornosť.

Vzájomné poskytovanie chránených diel

Poskytnutie a správa platformy vzájomného poskytovania chránených diel online, akou je platforma „The Pirate Bay“, môže predstavovať porušenie autorského práva

Hoci dotknuté diela sú sprístupnené online používateľmi platformy vzájomného poskytovania, jej administrátori zohrávajú kľúčovú úlohu v sprístupňovaní predmetných…

Ústavný súd SR zistil viacero porušení základných práv sťažovateľov

Ústavný súd (ÚS) SR zistil za obdobie rokov 2008 až 2016 viacero porušení základného práva sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie. Týmto prípadom bude preto venovať zvýšenú pozornosť. TASR o tom informovala Jana Pľutová z tlačového a informačného odboru Kancelárie Ústavného…