Aktuálne

Schönherr predstavuje roadmap14 – publikáciu pre právnikov

Tlačová správa

Schönherr, popredná advokátska kancelária v strednej a východnej Európe, vydala novú edíciu svojej renomovanej publikácie roadmap, ktorá prináša prehľad aktuálnych právnych tém a noviniek, postrehov a analýz z regiónu strednej a východnej Európy. Obsahuje 100 príspevkov z 12 oblastí práva, ktoré pripravili autori z 13 krajín…

Ivetta Macejková: "Najväčším problémom slovenskej justície je dĺžka konania"

JUDr. Ivetta Macejková, PhD. je predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vysokoškolské štúdium ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1981. V roku 1982 získala diplom doktora práv. Za sudkyňu a zároveň za predsedníčku Ústavného súdu Slovenskej republiky ju vymenoval prezident Slovenskej republiky 16.

Na návšteve v Brichta & Partners

eFocus

„Na Slovensku bolo vždy veľmi silné podhubie v technických vedných disciplínach a pri mnohých nových technických riešeniach sme hrdo stáli od počiatku - od ich formulácie v prihláškach, cez pomoc prihlasovateľom pri hľadaní investorov až po ich presadenie sa v reálnom svete,“ hovorí Július a Tatiana Brichtovi, partneri advokátskej…

Program "Advokáti Pro Bono" na Slovensku

Tlačová správa

bnt attorneys-at-law v Bratislave v rámci spoločenskej zodpovednosti (corporate responsibility) myslí aj na právnu pomoc organizáciám, ktoré si ju z finančných dôvodov nemôžu dovoliť a aktívne sa od roku 2011 podieľa na projekte Advokáti Pro Bono, nadácie Pontis.

Na návšteve v PETERKA & PARTNERS

eFocus

„Podľa reflexie, ktorú mám od našich klientov, patríme jednoznačne k frankofónnej špičke na Slovensku a sme v tom jednotkou na právnom trhu,“ hovorí Přemysl Marek, vedúci slovenskej pobočky PETERKA & PARTNERS, jednej z najväčších česko – slovenských kancelárii v Európe.

Na návšteve v Dentons

eFocus

„ Kapitálový trh na Slovensku ako celok je ešte v plienkach. Nefunguje tu zatiaľ burza, respektíve počet obchodov na burze za jeden týždeň sa dá spočítať na prstoch jednej ruky, a to v tých lepších týždňoch,“ hovorí Peter Kubina, partner advokátskej kancelárie Dentons v Bratislave. Kam smeruje kancelária s dvatsaťročnou praxou na…

Právnická fakulta UPJŠ oslavuje 40 rokov pôsobenia

(TASR) Štyridsiate výročie svojej existencie oslavuje v týchto dňoch Právnická fakulta Univerzity Pavla J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Počas svojho pôsobenia škola vychovala 1446 bakalárov a 6275 magistrov, titul doktor práv získalo vyše 5000 jej absolventov.

Zloženie prísahy nových členov Všeobecného súdu Európskej únie

Počas slávnostného zasadnutia, ktoré sa konalo v Luxemburgu, zložilo prísahu pred Súdnym dvorom päť nových členov Všeobecného súdu pri príležitosti ich nástupu do funkcie.

Nová advokátska kancelária Nedelka Kubáč advokáti

Tlačová správa

Na slovenský a český trh vstúpila advokátska kancelária špecializovaná na súťažné právo a regulované odvetvia.

Na návšteve v kancelárii Glatzová & Co.

eFocus

„Sme česko – slovenská kancelária, ktorá neobťažuje svojích klientov právom, ale ponúka im praktické riešenia a nebojí sa prevziať zodpovednosť za svoje rady. My nehovoríme klientom, že táto zmluva je prevdepodobne neplatná, mi im povieme, že táto zmluva je neplatná a aký nárok im z toho dôvodu vznikol“ hovorí JUDr. Lucia Regecová…

Na návšteve v Maple & Fish

eFocus

„Právo je bez obchodnej znalosti slepé, nikam nevedie a častokrát môže mať deštruktívny účinok. Ako advokáti podnikáme bez korupcie a klientom hovoríme pravdu.“ hovoria partneri z advokátskej kancelárie Maple & Fish.

10 otázok pre... Petra Marciša

eFocus

Peter Marciš pôsobí ako seniorný advokát v advokátskej kancelárii Nitschneider & Partners. Absolvoval právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a svoje vzdelanie ďalej doplnil na právnickej fakulte La Sapienza v Ríme. Je členom Slovenskej a Českej advokátskej komory. Špecializuje sa najmä na právo obchodných spoločností a fúzie a…

10 otázok pre... Jána Azuda

eFocus

JUDr. Ján Azud momentálne pôsobí ako partner a prokurista v kancelárii Ružička Csekes. Odborne zastrešuje predovšetkým infraštruktúrne projekty, verejné obstarávanie, projekty pre verejný sektor a PPP projekty.

UNIBA: „Pri uchádzaní o zamestnanie sú absolventi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty uprednostňovaní.“

Rozhovor so zástupcami Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o budúcnosti fakulty, prijímacích skúškach a o tom, ako sa prax prepája s akademickou sférou.

Na návšteve u Nitschneider & Partners

eFocus

“Nikto sa na Slovensku pracovnému právu nevenuje s láskou a pozornosťou,” hovorí Dušan Nitschneider, partner advokátskej kancelárie, ktorá sa nebojí označiť ako butiková. “Nie sme tí mainstreamoví advokáti, ktorí mali na škole pracovné právo a vedia si pozrieť, aká je v tomto momente úprava, ale ti ktorí okrem rámca právnej úpravy…

10 otázok pre... Ladislava Krechňáka

eFocus

Mgr. Ladislav Krechňák pôsobí od roku 1993 v kancelárii Ružička Csekes a je jedným z jej spoločníkov. Od roku 1996 je členom Slovenskej advokátskej komory. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami z oblasti práva nehnuteľností, projektového financovania a správneho práva a správneho konania (banské právo, stavebné právo, komunálne právo…

10 otázok pre... Zuzanu Šimekovú

eFocus

JUDr. Zuzana Šimeková PhD, LL.M. je senior advokátka v Allen & Overy v Bratislave. Vedie oddelenie súťažného a farmaceutického práva v bratislavskej kancelárii. Počas svojho pôsobenia v Allen & Overy absolvovala dvojročnú stáž v londýnskej kancelárii a trojmesačnú stáž v parížskej kancelárii Allen & Overy. Štúdium práva absolvovala na…

10 otázok pre... Luciu Regecovú

eFocus

JUDR. Lucia Regecová je vedúca advokátka v advokátskej kancelárii Glatzová & Co., s.r.o. a kontaktná osoba na Slovensku. Absolvovala právnickú fakultu Katolíckej univerzity Jána Pavla II, Lublin, Poľsko. Takmer rok bola na stáži v Advanced College, Los Angeles County. Lucia sa špecializuje na všeobecné obchodno-právne poradenstvo, fúzie…

HR Conference – Leading Trends in HR: Innovation, Optimization or Both?

Tlačová správa

Dňa 4. júna 2013 sa v hoteli Carlton v Bratislave konala výročná desiata konferencia na tému Leading Trends in HR: Innovation, Optimization or Both?, kde profesionáli z HR oblasti diskutovali o najnovších témach inovácií a optimalizácií.

10 otázok pre... Vladimíra Kordoša

eFocus

Mgr. Vladimír Kordoš LL.M. absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalšiemu štúdiu sa venoval na univerzite v holandskom Tilbugu. Ako partner bnt Bratislava sa zaoberá poradenstvom v oblasti fúzií a akvizícií, právom týkajúcom sa nehnuteľností a konkurzným právom. Okrem toho sa koncentruje na obchodné…