ostatné právne odbory

ÚS potvrdil zrušenie tzv.Mečiarových amnestií a milosti exprezidenta M.Kováča

Plénum Ústavného súdu (ÚS) SR dnes potvrdilo aprílové rozhodnutie NR SR o zrušení tzv. Mečiarových amnestií a milosti exprezidenta Michala Kováča svojmu synovi.

SÚDNA RADA: Prezidentovi navrhne odvolať 25 sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov

Súdna rada predloží prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi návrh na odvolanie mená 25 sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. V tajnom hlasovaní o tom rozhodli členovia rady na pondelkovom (29.5.) zasadnutí. Zápisnicu zverejnila kancelária Súdnej rady SR na internete dnes.

Hlavná volebná komisia vyhlásila výsledky sudcovských volieb

Hlavná volebná komisia vyhlásila výsledky volieb ôsmich členov Súdnej rady SR, ktoré sa uskutočnili v utorok (24. 5.). Médiám ich v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave oznámil predseda komisie Pavol Tomáš.

Vláda odobrila návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach

Slovensko upraví rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu v trestných veciach na svojom území. Vláda schválila návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorým sa do slovenského právneho poriadku zavádza smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2014.

Register partnerov verejného sektora. Čo sme si všimli?

Od februára 2017 začal platiť nový tzv. „protischránkový zákon“ („Zákon“), ktorý zaviedol pre široký okruh osôb povinnosť registrovať sa v tzv. registri partnerov verejného sektora („Register“). Účelom Zákona je zabezpečiť transparentnosť vlastníckych vzťahov u osôb, ktoré sú prijímateľmi platieb od verejného sektora, obchodujú s verejným sektorom…

Plénum odobrilo zmeny v justícii, sudcov čakajú nové pravidlá

Výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie trestanie ich previnení. To sú hlavné novinky z balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý 106 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

ÚS SR posúdi ústavnosť zmrazenia platov ústavných činiteľov

Ústavnosť novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, ktorá je účinná od začiatku tohto roka, posúdi Ústavný súd SR. Návrh generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára v tomto smere ÚS prijal na ďalšie konanie. Nevyhovel však jeho návrhu na pozastavenie účinnosti ustanovení zákona.

Právná regulácie ochrany osobných údajov

Prijatie GDPR, teda nového nariadenia na ochranu osobných údajov prijatého na pôde EÚ predstavuje najvýznamnejšiu zmenu v oblasti právnej regulácie ochrany osobných údajov za posledných 20 rokov. Nariadenie nahradí v súčasnosti platnú a účinnú smernicu na ochranu osobných údajov ako aj na Slovensku platný zákon na ochranu osobných údajov s…

Inštitúty „representations and warranties“ pri prevodoch vlastníckeho práva v podmienkach slovenskej právnej úpravy

S rastúcim ekonomickým trendom dochádza aj v podmienkach Slovenskej republiky k nárastu transakcií, v rámci ktorých sa v transakčnej dokumentácii udomácnili inštitúty „representations and warranties“. V tomto článku sa zaoberáme stručným načrtnutím problematiky „representations and warranties“ vo vzťahu k prevodu vlastníckeho práva k veciam, tzv.

Kumulácia dovolacích dôvodov. Je prípustná, alebo hrozí riziko odmietnutia dovolania?

Nová právna úprava inštitútu dovolania v Civilnom sporovom poriadku[1] (ďalej aj „CSP“), v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou, prešla koncepčnou zmenou. Nová právna úprava však v praxi vyvoláva viaceré aplikačné problémy. V tomto príspevku sa zameriame na problém týkajúci sa odôvodnenia prípustnosti dovolania. Výklad predmetnej právnej…

Zmeny v slovenskej justícii poslanci posunuli do druhého čítania

Výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie trestanie ich previnení. To sú hlavné novinky z balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Znovuzrodenie advokátov na Slovensku z pohľadu rozšírenia možnosti poskytovania nových (elektronických) služieb

Advokáti v tomto roku zažívajú takpovediac znovuzrodenie čo do nových služieb, ktoré sú ako jedni z mála subjektov na slovenskom (právnom) trhu oprávnení poskytovať. Zákonodarca zaradil advokáta medzi subjekty, ktoré sú ako jediné oprávnené poskytovať určité druhy služieb. Jedná sa takmer výlučne o elektronické služby, ktoré majú základ v zákone o…

Nové pravidlá registrácie v registri partnerov verejného sektora

Dňa 1. 2. 2017 nadobudol účinnosť zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý stanovuje povinnosť registrácie v osobitnom registri pre osoby označené ako partneri verejného sektora. Zákon nahrádza predchádzajúcu právnu úpravu registrácie v registri tzv. konečných užívateľov výhod.

PREZIDENT: Vetoval jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov

Zmena dvojkolovej voľby predsedov samosprávnych krajov na jednokolovú sa vráti do Národnej rady SR. Prezident SR Andrej Kiska s ňou totiž nesúhlasí, oslabuje podľa neho úroveň slobodnej súťaže politických síl vo voľbách do vyšších územných celkov. Novelu volebného zákona vrátil preto poslancom na opätovné prerokovanie a navrhuje im vypustiť…

Uznanie a výkon cudzích exekučných titulov v SR

Výkon cudzieho rozhodnutia môže nastúpiť až po jeho uznaní, t.j. po tom ako boli priznané právne účinky tohto rozhodnutia v SR.

Zmeny v používaní jazyka v konaní pred súdmi plénum podporuje

Preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v správnom súdnom konaní a civilnom súdnom konaní by mal zabezpečovať súd. Trovy prekladu a tlmočenia by mal hradiť štát. Navrhujú to poslanci Mosta-Híd Gábor Gál, Elemér Jakab, Péter Vörös a Tibor Bastrnák v novelách zákonov o Správnom súdnom poriadku a Civilnom sporovom poriadku…

Poslanci zvolili za novú verejnú ochrankyňu práv M. Patakyovú

Novou verejnou ochrankyňou práv bude Mária Patakyová. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR, keď nominantke koaličného Mostu-Híd odovzdali v tajnej voľbe 75 hlasov. Patakyová nahradí vo funkcii Janu Dubovcovú, ktorej sa končí funkčné obdobie 28. marca.

Najvyšší súd SR chce pritiahnuť sudcov na voľné miesta častejšími odmenami

Predsedníčka Najvyššieho súdu (NS) SR Daniela Švecová chce výnimku na vyplácanie odmien pre svojich sudcov. Navrhla, aby sa jej súdu netýkalo súčasné obmedzenie v priznávaní sudcovských odmien iba raz za rok, a to v mesiaci november. Častejšími odmenami chce motivovať sudcov z nižších súdov, aby na Najvyššom súde SR…

Cloudové služby a ochrana osobných údajov

Napriek množstvu výhod, ktoré sú s cloudovými riešeniami nesporné spojené, je pri uzatváraní zmluvných vzťahov, na základe ktorých budú cloudové služby poskytované, potrebné dbať okrem iného aj na splnenie podmienok spojených s ochranou osobných údajov.

MS SR: Predložilo na pripomienkovanie balík zmien v sudcovských zákonoch

Sudcovské prostredie prejde zmenami. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pod vedením Lucie Žitňanskej (Most-Híd) dne 10. 1. 2017 predložilo na pripomienkovanie balík úprav v sudcovských zákonoch. Rieši najmä tri základné okruhy - zavádza hromadný výber sudcov, profesionálne hodnotiace komisie pre hodnotenie práce sudcov a tiež dohľad Súdnej rady…